СТУДЕНТСЬКА РАДА
ДВНЗ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО"
|Головна||Склад та структура студради||План роботи||Засідання ||Нормативна база||Студентська активність||Співпраця||Оголошення||Інтранет|
Студентська рада Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського у своїй роботі керується:

- Конституцією України;

- чинним законодавством;

- законом України "Про вищу освіту";

- нормативними актами Міністерства освіти та науки України, Міністерства охорони здоров'я України, центральних та місцевих органів влади, які регламентують діяльність вищих навчальних закладів;

- нормативними актами Кабінету Міністрів України;

- статутом університету;

- "Положенням про студентське самоврядування Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського"

- "Положення про порядок складання та перескладання семестрового комплексного тестового іспиту студентів в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського"

- Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом МОН України № 245 від 15.07.1996р.
Copyright © 2014 by Kanyuk Mychailo  •     •   E-Mail: transmihailo@ukr.net