Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра загальної хімії

  Кафедра загальної хімії

   

  м. Тернопіль, вул. Руська 36 тел.: 0352 52-43-37

   

   

  Кафедру загальної хімії очолює доктор біологічних наук, ст. викл. Фальфушинська Г.І.

  Опис : Опис : Опис : IMG_1912

  Штат кафедри станом на 2014 р.: 6 доцентів, 1 старший викладач, 3 асистенти, 2 старших лаборанти.

  Опис : Опис : E:\Downloads\kafedra/zag_him.files\image002.jpg

  Історія кафедри

  Кафедра неорганічної хімії (кафедра загальної хімії) заснована у серпні 1957 року. Першим її завідувачем був к.х.н., доц. М.Ф. Добровольський. На той час на кафедрі працювали завідувач, два асистента, лаборант та препаратор. З липня 1958 по серпень 1963 року кафедру очолював відомий вчений д.х.н. проф. В.Т. Чуйко. У цей період основним науковим напрямком кафедри було концентрування домішок важких металів методом співосадження.

  У 60-х роках кафедра значно розширилась, збільшився її штат. З вересня 1963 по січень 1971 року кафедрою керував М.П. Дяченко. У 1965 році кафедру очолював ст. викл. П.І. Трендовацький. Основним науковим напрямом роботи кафедри в той час було дослідження впливу галаскорбіну на вміст деяких форм вітаміну С і міді при експериментальній опіковій хворобі.

  З січня 1971 по квітень 1974 року завідувачем кафедри був доц. В.М. Пилипенко, із серпня 1974 по липень 1984 року – доц. А.Г. Ахметшин. З його приходом, на кафедрі крім навчально-методичної, поважалась наукова робота. Науковий напрямок – дослідження в галузі хімії комплексних сполук рідкісноземельних елементів фізико-хімічними методами.

  З 1984 року по 1997 рік кафедру очолював д.т.н, проф. І.Т. Городецький. Далі кафедру загальної хімії було об'єднано з кафедроб біохімії. У результаті з'явилась кафедра медичної хімії.

  З 1 вересня 2000 року кафедра була об’єднана з кафедрою фармацевтичної хімії.

  З 1 вересня 2013 року почала існувати кафедра загальної хімії.

  Колектив кафедри

  Сьогодні на кафедрі загальної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського працюють: завідувач кафедри – д.біол.н., ст.викл. Г.І. Фальфушинська, доценти – к.х.н. Г.Я. Загричук Г.Я., к.х.н. Л.М. Іванець, к.х.н. А.Є. Демид, к.біол.н Є.Б. Дмухальська, к.біол.н. І.Р. Бекус, к.біол.н. М.В. Кирилів, асистенти к.біол.н. Л.О.Кравчук, к.біол.н. Н.І.Руснак, к.біол.н. Гнатишина Л,Л, старші лаборанти – О.Б. Торопило, Н.І. Бурмас.

  Доктор біологічних наук Фальфушинська Галина Іванівна, старший викладач кафедри загальної хімії

  Опис : Опис : Опис : IMG_1937З 1996 по 2001 рік студентка Тернопільського державного педагогічного університету, отримала фах вчителя біології та хімії. Вуз закінчила з відзнакою. У 2003 р. закінчила з відзнакою магістратуру при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) й здобула спеціальність: магістр педагогічної освіти, викладач хімії. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus Eschscholts) в адаптації організму до забруднення середовища» за спеціальністю 03.00.04 – Біохімія. У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Детоксикаційна функція металотіонеїнів: порівняльний аналіз двостулкових молюсків і коропових риб у природних та експериментальних умовах» за спеціальністю 03.00.04 – Біохімія (наук. консультант: проф. кафедри хімії Тернопільського національного педагогічного університету Столяр О.Б.). З 2011р. по даний час викладає курси «Неорганічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Медична хімія» для україно- та англомовних студентів у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського. З 2005р. по даний час провідний науковий співробітник, ТНПУ (за сумісництвом). За час професійної кар’єри здобула низку персональних нагород, зокрема: 2012 – Премія Президента України для молодих вчених; 2011 – Грант Президента України для молодих вчених; особисті гранти Всеукраїнського БіоМедичного товариства на 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 рр, а також диплом за кращу усну доповідь в конкурсі молодих вчених в рамках 7-ї Міжнародної Парнасівської конференції з біохімії та молекулярної біології (10. 2009); диплом за кращу усну доповідь в конкурсі молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2010», присвяченої 125-річчю від дня народження академіка О.В. Палладіна (05. 2010). Має досвід участі у восьми міжнародних науково-дослідних проектах. Опублікувала 85 публікацій, з них 49 у фахових виданнях України та за кордоном (12 публікацій у закордонних фахових журналах з Імпакт-Фактором більше 2-х), а також є співавтором посібника «Хімія елементів» для студентів вищих закладів освіти (з грифом МОН України) і трьох патентів України на корисну модель. Проходила стажування у провідних наукових лабораторіях України та Європи, в тому числі, відділ регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України (2010), лабораторія Нейрофізіології (Лімнологічний інститут Угорської академії наук) (2009), Лабораторія молекулярної біології, Інститут Зоології (Університет Інсбруку, Австрія) (2009), Університет Реймса (Франція), лабораторія Ecotox (2007), Університет Коперніка (Торунь, Польща), Міжнародна хроматографічна конференція (1999). З 01.07.2014 р. по 29.07.2014 р. завідувач кафедри загальної хімії доктор біол. наук Галина Фальфушинська (індекс Гірша h=8) та асистент кафедри канд. біол. наук Леся Гнатишина (індекс Гірша h=4) проходили стажування на базі наукової лабораторії біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США). Стажування відбулося в рамках Державної програми “Вплив виробництва енергії в Україні на навколишнє середовище: оцінки та рекомендації” фінансованого Фондом цивільних досліджень і розвитку США (CRDF Global) за проектом «Інтегральна оцінка впливу довкілля у ставах-охолоджувачах електростанцій на природних та інвазивних двостулкових молюсків з використанням молекулярних та фізіологічних маркерів» (наук. кер. проф. О.Б. Столяр (індекс Гірша h=8), проф. І. Соколова (індекс Гірша h=25).

  Кандидат хімічних наук Загричук Григорій Ярославович, доцент кафедри загальної хімії

  Опис : Опис : Опис : IMG_1911В період з 1990 по 1995 рр. навчався в Тернопільському державному педагогічному інституті за спеціальністю „Хімія з додатковою спеціальністю біологія”, отримав  кваліфікацію – учитель хімії і біології. З 1995 по 1998 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва в Тернопільському державному педагогічному інституті за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. 03 квітня 2000 р. відбувся офіційний захист дисертаційної роботи на тему „Реакції тетрафтороборатів арилдіазонію з алільними сполуками та солями неорганічних і органічних кислот” (м. Львів, Державний університет “Львівська політехніка”). Присвоєно науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

  З 27.08.2001 р. по 25.12.2002 працював доцентом кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін, з 25.12.2002 – доцент кафедри неорганічної та органічної хімії ТДМУ імені І.Я. Горбачевського. В 2003 році одержав диплом доцента кафедри неорганічної та органічної хімії.

  В період з 2003 по 2006 рр. навчався у Національному фармацевтичному університеті (м. Харків) на фармацевтичному факультеті (заочна форма навчання) і в 2006 році одержав диплом за спеціальністю «Фармація», кваліфікація – провізор.

  15.03.2005 року обраний на посаду завідувача кафедри неорганічної та органічної хімії. В період з 17.01.2007 по 01.04.2007 рр. працював начальником навчального відділу. З 02.042007 по 31.12.2012 рр. виконував обов’язки помічника першого проректора. З 07.06.2006 р. по 31.05.2013 р. – доцент кафедри фармацевтичної хімії, з 01.06.2013 р. – доцент кафедри загальної хімії.

  Загальна кількість друкованих праць – понад 75.

  Кандидат хімічних наук Іванець Людмила Миколаївна, доцент кафедри загальної хімії

  Опис : Опис : Опис : IMG_1940Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка у 2000 р. (спеціальність „Хімія та біологія”). У 2001 р.  одержала диплом магістра зі спеціальності „Хімія”. З 2001 по 2004 рр.  навчалася в аспірантурі на кафедрі хімії Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

  У 2007 р. захистила дисертаційну роботу у спеціалізованій вченій раді Інституту фізико-органічної хімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України. Присвоєно науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

  З 2006 р. працювала асистентом кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я Горбачевського, а з 2009 р. – старшим викладачем цієї ж кафедри. У 2010 р. переведена на посаду доцента кафедри фармацевтичної хімії. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.

  На кафедрі загальної хімії відповідає за дисципліну "фізична та колоїдна хімії" для студентів 2 і 3 курсів фармацевтичного факультету. Виконує обов'язки завуча кафедри і секретаря Вченої ради фармацевтичного факультету.

   

   

   

  Кандидат хімічних наук Демид Анна Євгенівана, доцент кафедри загальної хімії

  Опис : Опис : Опис : IMG_1946Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка у 2000 р. (спеціальність „Хімія та біологія”). З 2000 по 2003 рр.  навчалася в аспірантурі на кафедрі хімії Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка за спеціальністю 02.00.02. - "Аналітична хімія".

  У 2009 р. Демид Анна Євгенівна захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.02 – аналітична хімія на тему «Використання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію в амперметричному аналізі катіонних сумішей» у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Присвоєно науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.

  З 2003 р. працювала асистентом кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я Горбачевського. У 2012 р. переведена на посаду доцента кафедри фармацевтичної хімії.

  З 20013 роцку працює на посаді доцента кафедри загальної хімії. 

  На кафедрі загальної хімії відповідає за дисципліну "неорганічна хімія" для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету.

  Є автором і співавтором 41 наукової статті.

   

   

  Кандидат біологічних наук Дмухальська Євгенія Богданівна, доцент кафедри загальної хімії

  Опис : Опис : Опис : IMG_1950 Кандидат біологічних наук, доцент Дмухальська Євгенія Богданівна, доцент кафедри загальної хімії

  У 1997 р. закінчила хімічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. З 1997 – асистент кафедри медичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Детоксикаційна функція печінки у щурів різного віку за ураження кадмію хлоридом і солянокислим гідразином та способи її корекції”, з 2005 р. доцент кафедри медичної хімії.

  З 2006 р. працює доцентом кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського,

  У 2008 році запланувала докторську дисертацію на тему: “Особливості порушень білково-ліпідного обміну, антиоксидантного й імунного статусу в щурів уражених солями свинцю, міді й фосфорорганічними пестицидами та способи їх корекції” (науковий консультант – проф. Я.І. Гонський).

  Опублікувала понад 40 робіт наукового та навчально-методичного характеру.  Сфера наукових інтересів – вивчення вікових особливостей стану антиоксидантної та імунної систем за ураження печінки ксенобіотиками; розробка нових способів корекції порушень, викликаних хімічними чинниками, в основі яких лежить застосування металокомплексів та пептидів.

   

   

  Кандидат біологічних наук Бекус Ірина Романівна, доцент кафедри загальної хімії

  Опис : Опис : Опис : Бекус рина Роман вна Бекус Ірина Романівна закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Хімія і біологія». Захистила кандидатську дисертацію на тему „ Порушення обміну ліпідів і його корекція за умов гострої інтоксикації етанолом у щурів на тлі тривалої дії солей кадмію та свинцю” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (науковий керівник д.б.н. проф.. Кліщ І.М.). На даний час доцент кафедри загальної хімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університеті ім. І. Я. Горбачевського».

     Є автором і співавтором 35 наукових та навчально-методичних публікацій. Сфера наукових інтересів – дослідження патогенезу хімічного ураження печінки, розробка нових способів корекції порушень, викликаних хімічними чинниками, в основі яких лежить застосування металокомплексів та ентеросорбентів.

   

   

   

   

  Кандидат біологічних наук Кирилів Марія Володимирівна, доцент кафедри загальної хімії

  Опис : Опис : Опис : Чорна Марія ВолодимирівнаУ 2003 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Біологія і хімія». У 2004 році закінчила навчання в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». У 2010 р захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему “Вплив солей кадмію і кобальту на виникнення оксидативного стресу в білих щурів та корекція порушень металокомплексами й ентеросорбентом “Фібрабет(науковий керівник: проф. Я. І. Гонський ). У 2004-2005 працювала інспектором навчального відділу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. З 2005 року працювала асистентом кафедри медичної хімії а пізніше асистентом кафедри фармацевтичної хімії.

  Є автором і співавтором 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

  Сфера наукових інтересів - вивчення патогенезу хімічного ураження організму і розробка нових способів корекції цих порушень, в основі яких лежить застосування металокомплексів та ентеросорбентів.

   

   

   

   

  Кандидат біологічних наук Кравчук Лариса Олександрівна, асистент кафедри загальної хімії

  Опис : Опис : Опис : IMG_1945У 1978 році закінчила Кременецьке медичне училище за спеціальністю “Фельдшер». Працювала інструктором по санітарній освіті в Тернопільському обласному будинку освіти. У 1987 році закінчила природничий факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Біологія». З 1987 по  2011 рік працювала викладачем біології Кременецького медичного училища. В 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення захисних систем організму у тварин з гострим токсичним гепатитом та корекція їх за допомогою антиоксидантів та ентеросорбента». Науковий керівник – д.б.н., проф. Я.І. Гонський.

  З 2011 по 2012 роки працювала методистом Тернопільського торговельно-економічного коледжу. З 2012 року – асистент кафедри фармацевтичної хімії. У 2013 році переведена на аналогічну посаду кафедри загальної хімії.

  Є автором та співавтором 28 наукових та навчально-методичних праць та 3 посібників.

   

   

   

   

   

   

   

  Кандидат біологічних наук Руснак Надія Ігорівна, асистент кафедри загальної хімії

  Опис : Опис : Опис : 558У 1999 р.  закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, хіміко-біологічний факультет, за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія".

  У 2000 р.  закінчила магістратуру у Тернопільському державному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія."

   2002 - 2007 р.р. здобувач при Науково – дослідному інституті біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

  15.04. 2008 р. захистила дисертаційну роботу на тему “Внутрішньоклітинний метаболізм мікробних популяцій травного тракту тварин за дії екзогенних факторів” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

   2.07. 2008р. одержала диплом кандидата наук зі спеціальності біохімія.

  2000 − 2001 р.р. – старший лаборант кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін Тернопільської державної медичної академії                                  ім. І.Я. Горбачевського;

  2001 − 2002 р.р – асистент кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін Тернопільської державної медичної академії   ім. І.Я. Горбачевського за сумісництвом;

  З 2002 р. по даний час – асистент кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

  Загальний стаж роботи в Тернопільському державному медичному університеті 11 років, педагогічний стаж – 10 років.

  Загальна кількість публікацій – 25, з них за останні  5 років – 2 наукові праці, 1 патент.

   

  Кандидат біологічних наук Гнатишина Леся Любомирівна, асистент кафедри загальної хімії

  Закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) у 2008 р. за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії, вчителя біології, основ екології та безпеки життєдіяльності. З 2009 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі при науково-дослідній лабораторії порівняльної біохімії та молекулярної біології ТНПУ.

  Опис : Опис : Опис : IMG_2570У 2013 р. захистила дисертаційну роботу у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.05 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на тему: «Стрес-лімітуючі молекулярні системи прісноводних молюсків в умовах забруднення водного середовища» (наук. керівник, д-р біол. наук, проф. кафедри хімії ТНПУ Столяр О.Б.). Присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

  З 2008 р. і по даний час (за сумісництвом) працює молодшим науковим співробітником при науково-дослідній лабораторії порівняльної біохімії та молекулярної біології ТНПУ (наук. кер. проф. Столяр О.Б.), а з 2013 р. – асистентом кафедри загальної хімії ТДМУ, де викладає медичну хімію, біоорганічну хімію на медичному та неорганічну хімію на фармацевтичному факультетах.

  За час виконання науково-дослідної роботи отримала особисті винагороди, серед яких: диплом за кращу усну доповідь на секції біохімії Міжнародної студентської конференції «Молодь та поступ»-2010; двічі поспіль премія за активну участь у конкурсі молодих вчених на конференції "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології" (м. Київ, 2012, 2013 рр.); академічна стипендія імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів Кабінету Міністрів України на 2011/12 навчальний рік (розпорядження від 22 червня 2011 р. № 592-р), Грант Західно-Українського БіоМедичного товариства WUBMRC XVII (2013 р.); лауреат премії Президента України для молодих вчених, 2012 р. (Указ президента України № 642/2012) та премії НАНУ для молодих вчених (2014 р.).

  Брала участь у виконанні 7 міжнародних науково-дослідних проектів. Проходила стажування у науковій лабораторії у відділі регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України (2010 р.), а також на базі наукової лабораторії Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США) (2014 р.). За результатами наукових досліджень у співавторстві опубліковано 60 праць, у тому числі 18 статей у реферованих журналах з сумарним Імпакт-Фактором більше 30, 2 патенти України на корисну модель. Індекс цитування наукових праць становить h=4 згідно наукометричної бази Scopus.

   

  Навчально-методична робота кафедри

  Кафедра загальної хімії створена у 2013 р. На її базі навчаються студенти медичного, стоматологічного, фарм ацевтичного факультетів та ННІ медсестринства, яким викладаються наступні дисципліни:

   

  ·        Медична хімія (медичний та стоматологічний факультет І курс)

  ·        Біологічна та біоорганічна хімія (медичний та стоматологічний факультет І курс)

  ·        Неорганічна хімія (фармацевтичний факультет І курс)

  ·        Органічна хімія (фармацевтичний факультет ІІ курс)

  ·        Теоретичні основи синтезу і зв’язок між структурою і дією лікарських засобів (фармацевтичний факультет ІІ курс)

  ·        Фізична та колоїдна хімія (фармацевтичний факультет ІІ-ІІІ курси)

  ·        Медична хімія (ННІ медсестринства І курс)

   

  Теоретичнi й практичнi знання студенти здобувають на трьох мовах: українськiй, англiйськiй та росiйськiй.

  В основу організації педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi «Методичних рекомендацiй для викладачiв щодо органiзацiї навчального процесу в ТДМУ».

  На кафедрі загальної хімії впроваджено систему викладання, яка направлена на те, щоб студентам уже початкових курсів надавалась інформація, яка необхідна у практичній роботі медика, стоматолога, провізора першого столу. Так, на кафедрі стоврено протужну Web-сторінку, де розміщено інформацію щодо проведення кожного практичного занття та лекцій.  Такий підхід дає можливість з перших курсів навчання виробити у студентів навички мислення. Необхідно відмітити, що кожне робоче місце студента укомплектоване наборами реактивів, хімічного посуду та обладнання. Вони мають можливість практично проводити дослідження, використовуючи сучасні методи.

  Опис : Опис : Опис : IMG_1920Опис : Опис : Опис : IMG_1916

  Доц. А.Є. Демид  на занятті з неорганічної хімії зі студентами  фармацевтичного факультету

  Заняття з медичної хімії зі студентами медичного факультету

  Велика кількість дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також специфіка проведення практичних заннять вимагають спеціально підготовленого лаборантського складу, який забезпечує навчальний процес та наукові дослідження необхідними хімічними реактивами та посудом.

  Опис : Опис : Опис : IMG_1938

  Старший лаборант О.Б. Торопило

  Для забезпечення високого рівня практичної підготовки студентів на кафедрі загальної хімії розроблено перелік матрикул та створено умови для їх застосування. Викладачами кафедри створено відеофільми з їх виконанням, які постійно доповнюються. Студенти 1-2 курсів, вивчаючи  медичну, біоорганічну, неорганічну, органічну та фізичну хімії, отримують базові знання для вивчення біохімії, фармацевтиної, косметичної, токсикологічної хімії, стандартизації фармацевтичної продукції. Навички роботи з хімічним посудом та обладнанням, отримані на кафедрі загальної хімії, студенти нашого вузу успішно застосовують у подальшому навчальному процесі

  Опис : Опис : Опис : IMG_1924Опис : Опис : Опис : IMG_1928

  Доцент Л.М. Іванець на занятті з фізичної хімії зі студентами фармацевтичного факультету

  Доцент Н.А. Василишин на занятті з медичної хімії зі студентами медичного факультету

  Для підвищення ефективності контролю знань і раціонального використання часу студент має можливість здати комп’ютерний  тестовий контроль дистанційно (тобто напередодні заняття) за системою Moodle. Для цього на кафедрі створено базу тестових завдань, яка введена в університетську мережу Internet.

   

  Наукова робота кафедри

  Наукова робота кафедри виконується в рамках загально-факультетської наукової теми: “Пошук, створення, стандартизація, фармакоекономіка лікарських препаратів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп”.  В межах цієї теми проводяться роботи за напрямком «Біохімічні та фармакологічні  дослідження нових субстанцій лікарських рослин». Сумісно з кафедрами медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики викладачі беруть участь у наукових дослідженнях за темою "Дослідження ролі оксидативного та нітрооксидативного стресів у механізмах ураження печінки ксенобіотиками. Вивчення особливостей процесів мітохондріального та мікросомального окислення при ураженні печінки токсикантами різної природи. Розробка та впровадження ефективних методів корекції порушень окислювальних процесів при отруєнні антропогенними та біогеннми токсикантами". Також розробляється перспективний напрямок досліджень в галузі пошуку молекулярних детермінант патологічних станів людини та тварин та їх корекції.

  На кафедрі заплановано і виконується 1 докторська і 1 кандидатська дисертація.

  Активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких постійно доповідаються на студентських наукових конференціях. Щороку щонайменше 2-3 студентів стають переможцями з науковими доповідями на студентських наукових конференціях різного рівня.

   

  Основні навчально-методичні та наукові публікації співробітників кафедри

  1.       Falfushinska H. Responses of biochemical markers in carp Cyprinus carpio from two field sites in Western Ukraine / H. Falfushinska, O. Stolyar // Ecotox. Environ. Saf. – 2009. – Vol. 72, N 3. – P. 729–736.

  2.       Falfushynska H. Function of metallothioneins in carp Cyprinus carpio from two field sites in Western Ukraine / H. Falfushynska, O. Stoliar // Ecotox. Environ. Saf. – 2009. – Vol. 72, N 5. – P. 1425–1432.

  3.       Multi-biomarkers approach in different organs of Anodonta cygnea from the Dnister basin (Ukraine) / H.I. Falfushynska, L. Delahaut, O.B. Stolyar, A. Geffard, S. Biagianti-Risbourg // Arch. Environ. Contam. Toxicol. – 2009. – Vol. 57, N 1. – P. 86–95.

  4.       Vulnerability of biomarkers in the indigenous mollusk Anodonta cygnea to spontaneous pollution in a transition country / H.I. Falfushynska, L.L. Gnatyshyna, A. Farkas, A. Vehovszky, J. Gyori, O.B. Stoliar // Chemosphere. – 2010. – Vol. 81, N 10. – P. 1342–1351.

  5.       Variability of responses in the crucian carp Carassius carassius from two Ukrainian ponds determined by multi-marker approach / H.I. Falfushynska, L.L. Gnatyshyna, C.V. Priydun, O.B. Stoliar, Y.K. Nam // Ecotoxicol. Environ. Saf. – 2010. – Vol. 73, N 8. – P. 1896–1906.

  6.       Main partitioning criteria for the characterization of the health status in the freshwater mussels Anodonta cygnea from spontaneously polluted area in Western Ukraine / H.I. Falfushynska, L.L. Gnatyshyna, A.P. Golubev, O.B. Stoliar // Environ. Toxicol. – 2012. – Vol. 27, N8. – P. 485494.

  7.       Various responses to copper and manganese exposure of Carassius auratus gibelio from the two populations / H.I. Falfushynska, L.L. Gnatyshyna, O.B. Stoliar, Y.K. Nam // Comp. Biochem. Physiol. – 2011. – Vol. 154 C, N 3. – P. 242–253.

  8.       Falfushynska H.I. Population-related molecular responses on the effect of pesticides in Carassius auratus gibelio / H.I. Falfushynska, L.L. Gnatyshyna, O.B. Stoliar // Comp. Biochem. Physiol. – 2012. – Vol. 155 C, №2. – P. 396–406.

  9.       Evaluation of biotargeting and ecotoxicity of Co(2+)-containing nanoscale polymeric complex by applying multi-marker approach in bivalve mollusk Anodonta cygnea / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Stoliar, N. Mitina, T. Skorokhoda, Y. Filyak, A. Zaichenko, R. Stoika // Chemosphere. – 2012. – Vol. 88, N 8. – P. 925936.

  10.   Stoliar O. B. Metallothionein of aquatic animals as a biomarker: Coverage of vulnerability / O.B. Stoliar, H.I. Falfushynska // Global J. Environ. Sci. Technol. – 2012.  Vol. 2: 5.  P. 115.

  11.   Variability of metallothionein forms in feral freshwater mussels / H.I. Falfushynska, L.L. Gnatyshyna, O.O. Turta, O.B. Stoliar // ScienceJet. – 2012. – Vol. 1. – P. 23.

  12.   Freshwater animal models of the toxicity of novel substances. Effect of the history of population / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, T. Shimkiv, V. Dyakov, V. Bezduh, O. Stoliar // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin (Polonia), 2010. – Vol. 13, № 2. – С. 173–178.

  13.   Фальфушинская Г.И. Сравнительное изучение влияния меди и марганца на состав металлов в тканях карася и их металлотионеинах в зависимости от исходных условий существования популяции: адаптация и токсичность / Г.И. Фальфушинская // Вода. Химия и экология. – 2011. – № 6. – С. 46–55.

  14.   Фальфушинская Г.И. Аккумуляция тяжелых металлов в тканях двустворчатого моллюска Anodonta cygnea в водоемах аграрной и урбанизированной территорий / Г.И. Фальфушинская // Экологическая химия. – 2008. – Т. 17, N 4.  С. 218–227.

  15.   Оцінка біологічної дії кобальтвмісного нанокомпозиту із використанням біохімічних маркерів двостулкового молюска Anodonta cygnea / Г.І. Фальфушинська, Л.Л. Гнатишина, О.Б. Столяр, Н.Є. Мітіна, О.С. Заіченко, Є.З. Філяк, Р.С. Стойка // Укр. біохім. журн. – 2011. – T. 83, № 5. – С. 14–21.

  16.   Металодепонуюча функція та антиоксидантні властивості щитоподібної залози людей, хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб / Г.І. Фальфушинська, Л.Л. Гнатишина, Д.В. Осадчук, В.О. Шідловський, О.Б. Столяр // Укр. біохім. журн. – 2011. – T. 83, № 6. – С. 9297.

  17.   Фальфушинська Г.І. Популяційні особливості стану молекулярних стрес-респонсивних систем двостулкового молюска за дії тетразинового пестициду / Г.І. Фальфушинська, Л.Л. Гнатишина, О.Б. Столяр // Укр. біохім. журн. – 2012. – T. 84, № 6. – С. 9198.

  18.  Falfushynska H. I., Gnatyshyna L. L., Osadchuk O. Y., Farkas A., Vehovszky A., Carpenter D. O., Gyori J., Stoliar O. B. Diversity of the molecular responses to separate wastewater effluents in freshwater mussels // Comp. Biochem. Physiol. – 2014. ‑ Vol. 164. – P. 51–58. IF 2.897.

  19.  Falfushynska H., Gnatyshyna L., Turta O., Stoliar O., Mitinа N., Zaichenko A., Stoika R. Responses of hepatic metallothioneins and apoptotic activity in Carassius auratus gibelio witness a release of cobalt and zinc from waterborne nanoscale composites // Comp. Biochem. Physiol. ‑ 2014. – Vol. 160 C. – P. 6674. IF 2.897.

  20.  Falfushynska H.I., Gnatyshyna L.L., Stoliar O.B. In situ exposure history modulates the molecular responses to carbamate fungicide Tattoo in bivalve mollusk // Ecotoxicology. – 2013. – Vol. 22, 3. – P. 433‑445. IF 2.773.

  21.  Falfushynska H.I., Gnatyshyna L.L., Stoliar O.B. Effect of in situ exposure history on the molecular responses of freshwater bivalve Anodonta anatina (Unionidae) to trace metals // Ecotoxicol. Environ. Saf. ‑ 2013. – Vol. 89. ‑ P. 73‑83. IF 2.617.

  22.  Gnatyshyna L.L., Turta O.O., Yurchak I.V., Boyko N.I., Mudra A.Ye., Falfushynska H.I., Stoliar O.B. Molecular responses of bivalve mollusks from cooling pond as a model for the prediction of global warming effect // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2014. – Т. 8, № 1. ‑ С. 11–28.

  23.  Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Осадчук О.Й., Шідловський В.О., Столяр О.Б. Особливості депонування мікроелементів і функції металотіонеїнів у щитоподібній залозі людини за процесу зобної трансформації // Укр. біохім. журн. – 2013. – подано до друку. IF 0.118.

  24.  Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Столяр О.Б. Состояние стрессреспонсивных и детоксикационных систем двустворчатого моллюска Anodonta anatinа при действии клофентезина в зависимости от истории популяции // Вода: химия и екология. ‑2014. – Т. 3. ‑ С. 59–65. IF 0.170.

  25.  Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Турта О.О., Столяр О.Б., Мітіна Н.Є., Заіченко О.С., Стойка Р.С. Функції металотіонеїнів та системи антиоксидантного захисту за дії кобальт- та цинк-вмісних нанокомпозитів на карася сріблястого Carassius auratus gibelio // Укр. біохім. журн. – 2013. Т. 85, № 3. – С. 52–61. IF 0.108.

  26.   Горбовий П.М., Загричук Г.Я., Фальфушинська Г.І. Основи хімії елементів //Навчальний посібник для вищих закладів освіти. – Тернопіль: В-во Карп’юка, 2001. – 267 с.

  27.   Грищук Б.Д., Загричук Г. Я., Горбовой П.М., Ганущак Н.И., Кудрик Е.Я. Реакции арилдиазоний тетрафтороборатов с солями неорганических и органических кислот. //Журн. общ. химии. - 1999. - Т. 69. - Вып. 8. - C. 1349-1353.

  28.   Investigation of aryldiazonium tetrafluoroborates reactions with alkenes in presence of dithiophosphatic group /B.D. Grishchuk, P.M. Gorbovoy, G. Ya. Zagryshuk, M.I. Ganushchak //XII International conf. on chemistry of phosphorus compounds. – Kyiv (Ukraine), August 23-27. – 1999. – P. 69.

  29.   Ноrbovyi P., Falfushynska H. Zagrychuk G. High performance liquid chromatography in investigation products of reaction N,N-diethyldithiocarbamatoarylation of acrylamide. //Poster of IV International conf. of chromatography. – Torun (Poland), 14-17 September, 1999. – P. 29.

  30.   Горбовой П.М., Загричук Г. Я., Барановский В.С., Недоля Н.А., Грищук Б.Д. Взаимодействие тетрафтороборатов арендиазония с винилоксиэтиловым эфиром глицидола в присутствии тиоцианато-группы //Журн. общ. химии. – 2000. – Т. 70. – Вып. 11. – С. 1872-1875.

  31.   Н.М. Страшнюк, О.М. Леськова, Г.Я. Загричук, В.М. Мельник, В.А. Кунах Біологічно активні речовини видів роду Gentiana L. 1. Біосинтез та фізіологічна дія. //Фітотерапія. Часопис. – 2006. – № 1. С. 31-41.

  32.   Н.М. Страшнюк, О.М. Леськова, Г.Я. Загричук, В.М. Мельник, В.А. Кунах Біологічно активні речовини роду Gentiana L. 2. Вміст ксантонів у рослинах українських Карпат. //Фітотерапія. Часопис. - 2006. – № 3. – С. 53-55.

  33.   Букетов Андрій Вікторович, Стухляк Петро Данилович, Добротвор Ігор Григорович, Загричук Григорій Ярославович //Патент на корисну модель № 22474 „Модифіковане епоксикомпозитне покриття”. -25.04.2007, Бюл. № 5.

  34.   A. Demyd, A. Akhmetshin. Amperometric Analysis of Multicationic Mixtures with Sodium Diethyldithiocarbamate. // 8th Analytical Russian-German-Ukrainian Symposium (ARGUS) Hamburg, Germany, 2003. – P. 5365.

  35.   Супрунович, В.  И.  Колебательные процессы в системе медный электрод – раствор соли меди в присутствии бромидов / В. И. Супрунович, А. Г. Ахметшин, А. Е. Демид [та ін.] / / Вопросы химии и химической технологии. Днепропетровск. – 2007. – № 3. – С. 129–132.

  36.   Демид, А. Є. Амперометричне дослідження розчинності диетилдитіокарбамінату Кобальту та кінетичних реакцій його утворення на фоні хлоридів / А. Є. Демид, А. Г. Ахметшин / / Вопросы химии и химической технологии. Днепропетровск. – 2009. – № 3. – С. 71–75.

  37.   Логойда Л.С. Спектрофотометричне визначення гліцину у таблетках, що містять гліцин та деякі рослинні екстракти / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, А. Є. Демид, М. М. Михалків  / / Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4(16). – С. 50–54.

  38.   Тригубчак О.В. Розробка методик аналізу кишково-розчинних таблеток кислоти ацетилсаліцилової / О. В. Тригубчак, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, А. Є. Демид   / / Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1(17). – С. 43–46.

  39.   Демид А.Є. Вербозілля лучне (LYSIMACHIA NUMMULARIA L.) як джерело для одержання лікарських засобів / А.Є.Демид // Фармацевтичний часопис. — 2013. – №1(25) — С. 208–213.

  40.   Демид А.Є. Вивчення флавоноїдів трави вербозілля лучного / А.Є.Демид // Фармацевтичний часопис. — 2013. – №2(26) — С. 17–22.

  41.   Демид А.Є. Визначення вмісту органічних кислот у траві вербозілля лучного / А.Є. Демид, М. Б. Чубка, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. — 2014. – №1(29) — С. 18–22.

  42. Демид А.Є. Компонентний склад ефірної олії вербозілля лучного (Lysimachia nummularia L.) / А.Є. Демид // Медична хімія. — 2014. – №1 — С. 58–61.

  43.   Вронська Л.В. Дослідження щодо стандартизації трави меліси лікарської / Л.В. Вронська, А.Є. Демид // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації — 2014. – №2(34) — С. 10–13.

  44.   Янчук Н.И., Иванец Л.Н. Сопоставление каталитической активности пиридинов и N-пиридиноксидов с их основностью // ЖОХ. — 2002. — Т. 72. — Вып. 9. — С. 1542 — 1545.

  45.   Янчук Н.И., Грод И.Н., Иванец Л.Н. Количественная оценка влияния физико-химических свойств растворителей на кинетику реакций образования фосфорсодержащих семикарбазидов // ЖОХ. — 2002. — Т. 72. — Вып. 11. — С. 1889 — 1894.

  46.   Бодров В.П., Іванець Л.М., Янчук М.І. Дослідження каталітичного впливу електронодонорних розчинників на реакцію утворення тісемикарбазиду при взаємодії гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом в бензольному розчині // Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки, 2005. - № 1. – С. 275-279.

  47.   Янчук Н.И., Иванец Л.Н. Кинетические закономерности реакций гидразидов О,О-диарилтиофосфорных кислот с фенилизотиоцианатом в бензоле // ЖОХ, 2005. – Т. 75. – Вып. 6. – С. 893-896.

  48.   Іванець Л.М. Вплив фізико-хімічних властивостей розчинників на кінетику реакції метилзаміщених гідразидів О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Биология, химия". – Т. 23 (62). – 2010. - № 3. – С. 244-250.

  49.   Іванець Л.М., Чорна М.В. Дослідження впливу O,O-дифеніл-N-фенілкарбамотіоїлфосфоро гідразидотіоату на фізіологічну активність озимої пшениці // Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки, 2011. - № 1. – С. 87-90.

  50.   Л.В. Соколова, Л.М. Іванець, А.Є. Соколова, О.В. Лукієнко. Кріоскопічні дослідження соків кавуна і сливи // Фармацевтичний часопис,  2011. – № 4. – С. 43-46.

  51.   Л.В. Соколова, Л.М. Іванець, А.Є. Соколова, С.О. Хара. Визначення температури замерзання соків аронії та артишоку // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2011. - № 2. – С. 166-169.

  52.   Поляк О.Б., Іванець Л.М., Дребот І.С. Вивчення розподілу дезлоратадину та збереження в органах отруєних ним тварин // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Биология, химия". – Т. 25 (64). – 2012. - № 2. – С. 270-273.

  53.   Сем’янів О.В., Поляк О.Б., Іванець Л.М. Розробка методик ідентифікації лоратидину в таблетках // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві”. – Львів, 2014. – С. 107-108.

  54.    Іванець Л.М., Поляк О.Б., Загричук Г.Я. Дослідження механізму реакції гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Биология, химия". – Т. 27 (66). – 2014. - № 1. – С. 277-282.

  55.   Василишин Н. А., Бодров В.П., Грод І.М. Вплив природи органічних розчинників на розчинність 2,6-ди-трет-бутилфенолу. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: хімія. Тернопіль. – 2003. – вип. 7. – С. 28-32.

  56.    Василишин Н. А. Антиокисна активність 2,6-ди-трет-бутилфенолу  і бісфенолів на його основі //Збірник наукових праць. Дев‘ята наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2003».- Львів. - 2003. – С. 65.

  57.   Василишин Н.А., Підручна С.Р., Кубант Р.М. Спектрофотометричне визначення 4,4-метиленбісфенолу в присутності 2,6-ди-трет-бутилфенолу //Вопросы химии и хим. технологии. – 2006.- № 2. – С. 8-10.

  58.    Перший досвід впровадження Z–системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії /Л.В. Вронська, М.М. Михалків, Є.Б. Дмухальська, О.Б. Поляк, Н.А. Василишин// Медична освіта, 2008, № 1.

  59.   Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Василишин Н.А. Перебіг процесів вільно радикального окиснення та стан антиоксидантної системи щурів різного віку за умов нітратної інтоксикації. Здобутки клінічної та експериментальної медицини.  2010, № 2. – С. 57 – 60.

  60.    Окислювальні процеси в організмі тварин за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та протитуберкулостатиків / Бурмас Н.І., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Василишин Н.А. // Вісник Вінницького Національного медуніверситету - 2010, № 2. – С. 16 – 21.

  61.    Василишин Н. А. Исследование растворимости 2,6-ди-трет-бутилфенола и 4,4-метиленбис-(2,6-ди-трет-бутилфенола) в органических растворителях.  /Ж. Катализ и нефтехимия, 1996, № 2.

  62.   Василишин Н. А. Кінетика реакції формальдегідної конденсації 2,6-ди-трет-бутилфенолу. / Ж. Катализ и нефтехимия, 1997, № 3.

  63.   Бекус І. Р. Патоморфологічні зміни печінки щурів з токсичним ураженням етанолом та солями важких металів / І. Р. Бекус// Вісник проблем біології та медицини. – 2012. Т 1, №4. – С. 231 – 234.

  64.   Бекус І. Р. Активність ентеросорбенту «Альгігель» (альгінату натрію) та карнітину при токсичному ураженні печінки / І. Р. Бекус// Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. Т. ХL, №4. – С. 27 – 29.

  65.   Бекус І.Р., Чорна М.В. Особливості ліпідного обміну у тварин з гострим алкогольним отруєнням на тлі тривалої інтоксикації кадмію хлоридом та свинцю ацетатом за корекції альгігелем та карнітином. / І. Р. Бекус, М. В. Чорна // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 5 (10). – С. 40 – 45.

  66.   Кравчук Л.О. Законодавче регулювання взаємодії громадських структур з органами місцевого самоврядування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Инновации и научные исследования, а также их применение на практике», 29.05-31.05.2012.- Варшава,  2012, с.42-45.

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |