Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра внутрішньої медицини № 2

  Адреса: вул. Клiнiчна, 1, Тернопiль, 46002

  Тел.: (0352) 273377

  Штат кафедри: 1 професор, 5 доцентів, 3 асистента, 1 старший лаборант

  DSC_0177

  Завiдувач кафедри – заслужений дiяч науки i технiки України,

  д.мед.н., проф. С.I. Сміян

   

  Кафедра розташована на базі ревматологічного відділення комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» та відділення невідкладних терапевтичних станів Тернопiльської міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

  Кафедра внутрішньої медицини №2 створена 1 червня 2009 року шляхом реорганiзацiї кафедри внутрішньої медицини. Колектив кафедри являє собою дружнє, майже родинне коло, всі члени якого з відзнакою закінчили альма-матер, окрім української, перфектно володіють англійською та російською мовами. Вони мають унікальну можливість  реалізувати себе як на науковому, так і на професійному  ґрунті, а при потребі - отримати дружню підтримку з боку своїх колег.

  Історична довідка. Після створення в 1957 році Тернопільського державного медичного інституту студенти V і VІ курсів вивчали внутрішні хвороби на кафедрі шпитальної терапії, фундатором і першим завідувачем якої з 1959 року був проф. А.Г. Лепявко, учень відомого вченого-ревматолога академіка М.О. Ясиновського. Пріоритетними напрямками наукових досліджень колективу кафедри було вивчення нейроендокринних механізмів патогенезу запальних уражень гепатобіліарної системи, а також впливу хронічних вогнищ інфекції на розвиток ендемічного зобу як крайової патології. З 1979 року по 1995 рік кафедру очолював проф. І.Г. Мягков. У той час науково-дослідницька робота кафедри була зосереджена переважно на дослідженні проблем кардіології. З червня 1995 року по 2006 рік завідувачем кафедри шпитальної терапії № 1 був проф. П.П. Кузів. Під його керівництвом проводилося ґрунтовне вивчення методу розвантажувально-дієтичної терапії при патології внутрішніх органів. У 1997 році за наказом МОЗ України було створено кафедру шпитальної терапії № 2, яку очолила заслужений діяч науки і техніки України, проф. С.І. Сміян. Колектив кафедри під керівництвом проф. С.І. Сміян присвятив свої наукові дослідження ревматологічній патології, вивченню проблеми вторинного остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб та розробці диференційованих підходів до лікування і профілактики дисметаболічного і остеопенічного синдрому.

  Після створення факультету іноземних студентів 1 червня 2009 року кафедра внутрішньої медицини №2, очолювана проф. С.І. Сміян, увійшла до складу даного факультету, увібравши найкращі освітні та наукові традиції попередників.

  Склад кафедри внутрішньої медицини № 2.

  Завідувач кафедри Світлана Іванівна Сміян  - заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії за спеціальністю «Ревматологія»  та «Терапія». Автор 324 наукових праць, 2 монографій, 6 посібників, 2 методичних рекомендацій, 8 патентів, 6 інформаційних листів. Має спеціалізацію з ультразвукової діагностики, клінічної термодіагностики та рентгенівської денситометрії.  Загальний стаж роботи ревматологом складає 24 роки.  Під керівництвом проф. С.І. Сміян захищено 4 докторських дисертації за спеціальностями «Гастроентерологія» (проф. Бабінець Л.С.), «Нефрологія» (проф. Мартинюк  Л.П.), «Гематологія» (проф. Жулкевич І.В.), «Ревматологія» (проф. Масик О.М.), а також 12 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями «Внутрішні хвороби» і “Ревматологія”.

  image002

  Завуч кафедри доцент Уляна Степанівна Слаба. Кандидат медичних наук, лікар вищої категорії за спеціальністю «Терапія», вищої категорії  за спеціальністю «Ревматологія», розпочала свій шлях з практичної медицини, а після клінічної ординатури і аспірантури захистила кандидатську дисертацію на тему: “Патогенетичне обґрунтування ентеросорбції та цитопротекції для профілактики та лікування гастропатій у хворих на ревматоїдний артрит”. Автор 84 наукових праць, в тому числі 1 патенту. Загальний стаж роботи 24 рік, ревматологом – 18 років.

  Доцент Роман Ростиславович Коморовський, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії за спеціальністю «кардіологія». Член Європейської асоціації з ехокардіографії.  В 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Функціональний стан правого шлуночка, міжшлуночкова взаємодія, їх корекція каптоприлом у хворих на гострий інфаркт міокарда різної локалізації». Протягом 2002-2005 років стажувався з кардіології та ехокардіографії у клініках Франції, Італії та Австрії. Автор понад 80 наукових праць. Сфера інтересів – загальна кардіологія та ехокардіографія. Серед наукових інтересів – взаємозв’язки між коронарним та каротидним атеросклерозом, стратифікація серцево-судинного ризику у хворих ревматологічного профілю. Володіє англійською, французькою, італійською, німецькою, польською мовами.

   Доцент кафедри Боднар Роксолана Ярославівна, кандидат медичних наук, захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії з вобензимом та кандесартаном хворих на гострий інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією» за спеціальністю «Кардіологія». Педагогічний стаж 6 років. Автор 55  публікацій - 50 наукових та 5 навчально-методичного характеру, з них - 8 статей, 46 праць у матеріалах конгресів, з’їздів та конференцій та співавтор одного навчального посібника. Виконує обов’язки лікаря-ординатора кардіологічного відділення для інфарктних хворих, має першу кваліфікаційну категорію  зі спеціальності «Терапія» та «Кардіологія».

  Доцент кафедри Лепявко Андрій Андрійович, кандидат медичних наук, лікар першої категорії за спеціальністю «Терапія». Автор 72 публікацій – 57 наукових та 15 навчально-методичного характеру, з них – 22 статей, 4 посібників, 46 праць у матеріалах з’їздів та конференцій. Закінчив магістратуру та клінічну ординатуру зі спеціальності «Терапія». Захистив кандидатську дисертацію на тему «Вікові особливості холінергічної регуляції серця». Стажувався в Мічиганському університеті (США) з питань геронтології та внутрішньої медицини, в університеті Південної Кароліни Апстейт (США) – з питань вищої медсестринської освіти. Сфера наукових інтересів – вікові та статеві аспекти перебігу і лікування серцево-судинної та легеневої патології. Лікувальну роботу проводить на базі відділення невідкладних терапевтичних станів Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Стаж  роботи – 13 років.

  Доцент кафедри Лихацька Галина Василівна, кандидат медичних наук, після закінчення магістратури і аспірантури захистила дисертації на тему: ″Структурно-функціональні зміни печінки та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на виразкову хворобу та їх корекція″. Автор 56 публікацій, з них 48 наукових, 19 з яких - у фахових журналах, 1 посібника (у співавторстві), 2 інформаційних листів, 8 праць навчально-методичного характеру. Загальний стаж роботи лікарем-терапевтом 9 років.

  Асистент кафедри Гусак Софія Романівна, кандидат медичних наук, лікар першої категорії за спеціальністю «Терапія». Після закінчення магістратури та клінічної ординатури захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення ліпідного обміну та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на первинний остеоартроз та шляхи їх корекції» за спеціальністю «Ревматологія». Автор понад 30 друкованих наукових праць, з них 2 посібники у співавторстві.

  Асистент кафедри Мігенько Людмила Михайлівна, кандидат медичних наук, після закінчення аспірантури захистила дисертацію на тему: ″ Клініко-патогенетичні чинники порушення ліпідного обміну та трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, шляхи корекції″. Автор 23 публікацій - із них 10 статей у наукових фахових виданнях, 13 праць у  матеріалах конгресів, з’їздів та конференцій, 1 патент на корисну модель. Лікувальну роботу проводить на базі відділення невідкладних терапевтичних станів Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Стаж  роботи – 12 років.

  Асистент кафедри Свистун Ірина Ігорівна, кандидат медичних наук,  захистила кандидатську дисертацію на тему «Корекція морфо-функціональних змін печінки у хворих на дифузний токсичний зоб» за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Педагогічний стаж 2 роки. Автор 42  публікацій та співавтор двох навчальних посібників. Виконує обов’язки лікаря-ординатора ендокринологічного відділення, має спеціалізацію «Терапія» та «Ендокринологія».

    Старший лаборант Богуцька Анастасія Анатоліївна, закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету за спеціальністю «Переклад». Вдосконалювала свої знання в коледжах Лондона: Stanton School of English та Pimlico Academy, має міжнародні сертифікати про вищий рівень володіння англійською мовою. 

   

  Навчальна робота кафедри

        Внутрішня медицина є базою для грунтовного вивчення класики iнтернiстики.

        На кафедрi навчаються студенти IV, V, VІ курсів іноземного факультету, які  вивчають  основи внутрішньої медицини, ендокринологію  i професiйнi хвороби. Навчання здiйснюється згiдно з програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України.  Успiшна реалiзацiя навчальної програми можлива завдяки потужнiй клiнiчнiй базi кафедри, яка включає обласнi вiддiлення і відділення невідкладних станів лікарні швидкої допомоги та циклову систему  викладання, за якої кожний викладач, як фахівець, викладає відповідний цикл. Стержнем навчального процесу є формування у студентiв основ клiнiчного мислення. Викладачi використовують у навчальному процесi методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». Для кращого засвоєння предмету цiкавi у дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв, а також на клiнiчних конференцiях. На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки. Для унiфiкацiї облiку оволодiння практичними навичками i об'єктивiзацiї контролю за навчанням студентiв колективом кафедри видано друкарським способом "Робочий журнал з циклу "Внутрiшнi хвороби" i "Журнал оцiнки промiжного рiвня знань" для студентів VІ курсу.

  IMGP9804

   

  082

   

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

        Традицiйнi напрямки наукових розробок – питання ревматології, зокрема проблеми ревматичних захворювань суглобів та сист\емних захворювань сполучної тканини.  На кафедрі від 31.01.2012 створена науково-консультативна лабораторія «Вивчення проблеми остеопорозу».

  На кафедрі на даний час виконуються 2 кандидатських дисертації під керівництвом проф. С.І. Сміян (аспірант Даньчак С. В., лікар приймального відділення Коваль Л.В.). Постійно проводиться навчання в клінічній ординатурі за спеціальностями «Ревматологія» і «Терапія».  За час існування кафедри в клінічній ординатурі навчалося 6 лікарів-іноземців.

         У даний час колектив кафедри займається вивченням метаболічних порушень та змін реології крові при ревматологічній патології, проблемами вторинного остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб та розробкою диференційованих підходів до лікування і профілактики дисметаболічного і остеопенічного синдрому. Спiвробiтники кафедри беруть активну участь у дiяльностi Української асоцiацiї остеопорозу, Української асоцiацiї ревматологів.

        Колектив кафедри працює над науково-дослiдною роботою на тему "«Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування».

   

  image007

  Основнi науковi здобутки кафедри:

  Вивчено порушення окремих видiв обмiну речовин у патогенезi ревматоїдного артриту i остеоартрозу.

  Розроблено диференцiйованi програми терапiї запальних та дегенеративно-дистрофiчних захворювань суглобiв.

  Дослiджено стан мiнеральної щiльностi кiсткової тканини при ревматоїдному артритi, анкiлозивному спондилоартриті, системному червоному вовчаку.

  Розроблено профiлактичнi та лiкувальнi комплекси з корекцiї змiн мiнеральної щiльностi кiсткової тканини у хворих з патологiєю суглобового апарату.

  Дослiджено стан мiнеральної щiльностi кiсткової тканини при ураженнi гемопоетичної та гемостатичної систем.

  Дослiджено стан кiсткової тканини при парапротеїнемiчних гемобластозах.

  Вивчено стан кiсткової тканини i кальцiєво-фосфорного метаболiзму у хворих на гемофiлiю А та В.

  Вивчено основнi клiнiко-патогенетичнi варiанти ураження кiсткової тканини при гострих та хронiчних лейкозах.

  Дослiджено стан мiнеральної щiльностi кiсткової тканини при нирковiй недостатностi.

   Набуло подальшого розвитку вивчення кріоваскулярного ризику у хворих ревматологічного профілю.

  У клiнiчну практику впроваджено метод кiсткової денситометрiї за технологiєю DEXA.

  Сформовано школу ревматологiв і нефрологів.

  За останнi 5 рокiв колективом кафедри опублiковано бiльше 300 наукових праць.

  Під керівництвом проф. С.І. Сміян захищено 13 кандидатських і 4 докторських дисертації.

  Під керівництвом проф. Л.П. Мартинюк, яка працювала на кафедрі у 2009-2011 роках, захищена 1 кандидатська дисертація.

  Активно працює студентський науковий гурток (куратор – доц. Лепявко А.А.). Щорічно гуртківці успішно беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, де посідають призові місця, а також у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

  image008

   

  Лiкувальна робота кафедри

       Спiвробiтники кафедри здiйснюють консультативну i лiкувальну роботу в базових вiддiленнях, де впроваджено ряд нових методик терапiї. Професорсько-викладацький склад забезпечує консультативний прийом за ревматологічним профілем в області; надає планову i ургентно-консультативну допомогу населенню мiста i областi; органiзовує i проводить науково-практичнi й клiнiко-морфологiчнi конференцiї.

   

  DSC_0166

  DSCN2006

       Завідувач кафедри та доценти (куратори вiддiлень) здiйснюють щотижневi плановi обходи в ревматологічному, кардіологічному та гастроентерологічному відділеннях, відділенні невідкладної терапії лікарні швидкої допомоги, здiйснюють консультацiї в iнших вiддiленнях та лікувальних установах міста і області, ведуть консультативний прийом хворих в обласнiй полiклiнiцi. Асистенти курують по 3-4 хворих в ревматологічному, ендокринологічному та гастроентерологічному відділах. Силами кафедри проводяться засiдання обласного терапевтичного товариства та курси для лiкарiв областi.

  У лікувально-діагностичний процес за 2009-2014 рр. впроваджено:

  - Метод корекції дисліпідемії, гіперурикемії та супутньої артеріальної гіпертензії у пацієнтів з подагрою на тлі метаболічного синдрому (Сміян С.І., Антюк Ж.О.).

  - Прогнозування ризику коронарних подій у хворих на остеоартроз на тлі метаболічного синдрому (Сміян С.І., Гусак С.Р., Коморовський Р.Р.).

  - Діагностика і програми лікування вторинного остеопорозу (Сміян С.І., Слаба У.С., Гусак С.Р., Мартинюк Л.П.).

  - Порівняльний аналіз плейотропних ефектів різних нестероїдних протизапальних препаратів (Сміян С.І., Лепявко А.А.).

  - Використання препарату «Крестор» у хворих на остеоартроз та подагру з метаболічним синдромом (Сміян С.І., Слаба У.С., Боднар Р.Я.).

  У перспективах наукової роботи клініки внутрішньої медицини №2:

  -    подальше вивчення маркерів кардіоваскулярного ризику, встановлення їх ролі у розвитку серцево-судинних подій в ревматології та розробка програм лікування;

  -    розробка алгоритму комплексної оцінки кардіоваскулярного ризику у хворих з системними захворюваннями сполучної тканини з подальшим  удосконалення методів корекції;

  -    впровадження в практику методу спіральної комп’ютерної томографії з метою своєчасної діагностики кальцифікації коронарних судин та попередження виникнення кардіоваскулярних подій у хворих з ревматичними захворюваннями;

  -    створення реєстру пацієнтів, що отримують або потребують лікування біологічними агентами та дослідження ефективності імунобіологічної терапії.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |