Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією

   Клінічною базою кафедри є відділення  травматології, опікової травми та пластичної хірургії, анестезіології і реанімації Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги з загальним ліжковим фондом – 100 ліжок.

  Адреса м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2.

  Тел.:  (0352) 250647, 525350

        Кафедра «Травматології та ортопедії» Тернопільського державного медичного інституту була створена 31 серпня 1970 року. Організатором кафедри та її керівником була призначена доцент Салтикова Лідія Микитівна, якій після захисту докторської дисертації у 1972 році присвоєно звання професор. З 1984 по 1986 роки кафедру очолював к.м.н., доцент Малий Віталій Кузьміч. З 1986 по 2004 роки –  Єдинак Олексій Миколайович .З 2004 по 2010 роки кафедра травматології та ортопедії перебувала у складі кафедри загальної хірургії, з 2010 по 2014 роки - у складі кафедри ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією факультету післядипломної освіти.

       У 1998 році створений курс комбустіології і пластичної хірургії, який очолив професор В.В. Бігуняк. За розробку та впровадження нових методів діагностики і раннього хірургічного лікування глибоких опіків та їх наслідків у 2002 році Володимир Васильович був удостоєний Державної премії України в галузі науки  і техніки.

      З 1994 року на кафедрі розпочато підготовку інтернів-травматологів з наступною їх атестацією, а також заняття з інтернами та курсантами інших спеціальностей. 

      З 2014 року  кафедру очолив к.мед.н. А.І. Цвях.

  Опис : C:\Users\Комбустіологія\Downloads\IMAG0875.jpg

  Завiдувач кафедри – кандидат медичних наук Цвях Андрій Іванович

  Штат кафедри: Цвях Андрій Іванович, кандидат медичних наук, завідувач кафедри; Бігуняк Володимир Васильович, лауреат Державної премiї в галузi науки i технiки України, доктор медичних наук, професор; Кулянда Ігор Сергійович кандидат медичних наук, доцент; Копитчак Ігор Романович, кандидат медичних наук, доцент; Ковальчук Андрій Олегович, кандидат медичних наук, доцент; Волков Роман Костянтинович, ст. лаборант; На кафедрі проходить навчання один клінічний ординатор.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/../../../www/docpic/common_surgery.files/image008.png

  Лауреат державної премiї в галузi науки i технiки України, доктор медичних наук, професор Бiгуняк Володимир Васильович

   

   

  Опис : Подпись: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

   

   

   

   


  На кафедрі травматології та ортопедії з комбустіологією навчаються студенти медичного, стоматологічного, медико-профілактичного факультетів та слухачі ФПО. Навчання проводять висококваліфіковані викладачі українською, російською та англійською мовами з наступних дисциплін:

  -         Травматологія та ортопедія для студентів V курсу медичного факультету;

  -          Комбустіологія та пластична хірургія для студентів ІІ, ІІІ, VVI курсів медичного та стоматологічного факультетів, курсантів ФПО.

  Колектив кафедри проводив комплексні наукові дослідження з найбільш актуальних проблем ортопедії та травматології, де домінували пошук, розробка та клінічне впровадження нових методик та засобів остеосинтезу. За роки існування кафедри та курсу опубліковано понад 400 наукових праць, отримано 186 авторських свідоцтв та патентів, 89 раціоналізаторських пропозицій, підготовлено 4 докторських та 5 кандидатських дисертацій.

  В 2000 році видано монографію доцента Березовського О.І. «Імобілізація, компресія і дистракція у практичній травматології та ортопедії (власні аналітичні та класифікаційні матеріали)». Професор Єдинак О.М. в 2003 році підготував та видав монографію «Ідеальний остеосинтез». В 2004 році колективом кафедри видано посібник «Практикум з травматології та ортопедії (для студентів вищих медичних закладів)», посiбник "Термiчнi ураження" (2002 р.), роздiл "Пластична хiрургiя" в двохтомному виданнi "Клiнiчна хiрургiя" (за ред.. проф. Ковальчука Л.Я, 2000 р.), методичнi рекомендацiї "Використання лiофiлiзованих ксенодермотрансплантатiв у комбустiологiї" (2005).

  Для електронної системи контролю знань студентів "Moodle", та семестрових тестових іспитів на кафедрі створено понад 10 тисяч тестових завдань множинного вибору та ситуаційних задач.

  Продовжуючи розвивати положення кредитно-модульної системи навчання, працівники кафедри активно працюють над удосконаленням та розвитком навчального процесу в рамках системи єдиного навчального дня. Така система проведення навчального процесу передбачає проведення протягом занять практичної частини, семінарського обговорення та тестового контролю вихідного рівня знань. Це дозволяє активізувати практично-орієнтоване викладання дисципліни та стимулювати студентів до опрацювання та засвоєння теоретичного матеріалу.

   

  Сфера наукових інтересів колективу кафедри

   

  1.     Політравма

  2.     Сучасні біотехнології у лікуванні травм різного генезу та їх наслідків

  3.     Розробка технологiї виготовлення i застосування ксенодермотрансплантатiв у лiкуваннi обпечених хворих.

  4.     Оптимізація технології відновлення втраченого шкірного покриву у хворих з опіками.

  5.     Новітні підходи у профілактиці та лікуванні постраждалих з патологічним рубцеутворенням.

   

   

  Основнi науковi здобутки кафедри

  Колективом кафедри травматології та ортопедії з комбустіологією розроблено та впроваджено в практику ряд способів та методик лікування  опікової травми, важкої травми м’яких тканин кінцівок, зокрема:

  ·        спосiб виготовлення ксенодермотрансплантантів

  ·        спосіб визначення індивідуальної толерантності до полімерного

  імплантату

  ·        розроблено спосіб хірургічної дермопластики

  ·        запатентовано одноразовий дерматом оригінальної конструкції

  ·        розроблено спосіб ідентифікації поворотного гортанного нерва

  ·        розроблено оригінальну методику проведеня аутодермотрансплантації за допомогою рельєфного шкірного клаптя.

    

   

   

  Опис : Подпись: ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

   

   

   

   

   

          Клiнiчною базою кафедри є вiддiлення травматології на 75 лiжок, опiкове вiддiлення на 30 лiжок, вiддiл реанiмацiї та iнтенсивної терапії.. Спiвробiтники клiнiки надають планову i невiдкладну медичну допомогу населенню мiста i областi з травматології, опiкової травми, консультують хворих в мiськiй полiклiнiцi № 1, органiзовують i проводять науково-практичнi i клiнiко-патоморфологiчнi конференцiї, засiдання асоцiацiї ортопедів областi.

   

           Матеріально-технічне оснащення лікарні (рентгенологічне, ультразвукове обстеження, комп’ютерна томографія) дозволяє залучати студентів до проведення клінічно-інструментальних та апаратних обстежень хворих з розглядом та інтерпретацією отриманих результатів. Окрім того, студенти відпрацьовують лінію практичних навичок з дисциплін, які включені в матрикул.

   

  Клінічні та наукові інтереси кафедри зосереджені на проблемах надання кваліфікованої екстреної та планової допомоги хворим з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату, комбустіології.

   

   

   

   

    

  В клінічну практику впроваджено

   

  ·        Застосовується методика раннього аутодермального закриття ранових дефектів.

  ·        Розроблено та впроваджено в практику удосконалена методика аутодермопластики ран за допомогою рельєфного шкірного клаптя.

   

   

  Надається консультативна допомога та прийом хворих в лікувальних закладах міста та області. Працівники кафедри несуть ургентні чергування по області в складі хірургічних бригад обласного відділення екстреної медичної допомоги.

  Лiкувально-профiлактична допомога надається хворим з термiчними травмами, проводиться їх консервативне та оперативне лiкування.

  У вiддiленнi термiчної травми та пластичної хiрургiї проводяться реконструктивно-пластичнi операцiї у хворих, якi перенесли опiки i вiдмороження та з вродженою патологією.

  ·        Розроблено методику забору, крiоконсервування, лiофiлiзацiї та зберiгання шкiри свинi.

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/common_surgery.files/image018.png

  Ксеноімплантація опікових ран

   

   

  ·        Створено нові продукти із кріоліофілізованої ксеношкіри.

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/common_surgery.files/image019.png

   

  Ксенодерм

   

  ·        Розроблено методику виготовлення силіконових пластин, які з успіхом використовуються в опікових відділеннях України для профілактики та лікування дерматогенних ускладнень.

  ·        Розроблено методику виготовлення  кератоксеноімплантату (рогівки свині), які з успіхом використовуються в лікувальних відділеннях України  для лікування запальних та травматичних захворюваннях рогівки.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/ukr/news/nasaitnow.files/image008.jpg

  Електродерматом ДК-717

   

   

  ·        В клінічну практику впроваджено електричні дерматоми ДК-717, які призначені для зрізання шкірних клаптів при проведенні шкірно-пластичних операцій та некректомій.

   

  Проводиться наставництво досвідчених викладачів над початківцями.

  Працівники кафедри надають консультативну допомогу під час амбулаторного прийому пацієнтів в навчально-практичних центрах с. Говилів, с. Увисла та с. Кокошинці.

   

        

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |