Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ

  КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ

   

  Дата заснування: вересень 2013 року

   

  Адреса кафедри: вул. Руська, 36, м. Тернопіль, 46001, Україна

   

  тел.: (0352) 52 43 37

   

  Очолює кафедру к. фарм. н., доц. Ольга Поляк

  Штат кафедри станом на вересень 2014 року: 4 доценти (к. фарм. н. Коробко Д., к. фарм. н. Поляк О., к. біол. н. Михалків М., к. фарм. н. Мосула Л.), 2 старші викладача (к. фарм. н. Гнідець В., к. фарм. н. Логойда Л.,), 3 асистенти (к. фарм. н. Горлачук Н., к. біол. н. Івануса І., к. фарм. н. Зарівна Н.), 2 старші лаборанти (Бача О., Данилюк М.).

  На кафедрі фармацевтичної хімії студенти фармацевтичного факультету перебувають протягом усього терміну навчання та опановують наступні дисципліни:

  ·        фармацевтична хімія;

  ·        фармацевтична та косметична хімія;

  ·        медична хімія;

  ·        токсикологічна хімія;

  ·        аналітична хімія тощо.

  Кафедра фармацевтичної хімії здійснює освітню діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі фармації і готує фахівців за спеціальностями: «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів». Форми навчання: очна й заочна (для майбутніх провізорів).

   

   

  Матеріальна база кафедри фармацевтичної хімії формувалась від початку функціонування фармацевтичного факультету (з 2000 року) і продовжує динамічно розвиватись. Кафедра займає наступні приміщення: 5 навчальних кімнат, лаборантська, 2 викладацьких кімнати, кабінет завідувача кафедри, наукова лабораторія та вагова, яка використовується спільно з кафедрою загальної хімії. Кожна навчальна кімната оснащена основним обладнанням, посудом та реактивами, необхідними для ґрунтовного засвоєння дисциплін, що викладаються на її базі.

  Викладачами кафедри продовжується робота з розробки, оновлення та наповнення Web-порталу університету відповідними матеріалами по підготовці студентів до практичних занять і лекцій, мультимедійними презентаціями лекцій, методичними розробками тощо. Представлена на сайті ТДМУ імені І. Я. Горбачевського інформація відображує сучасний стан фармацевтичної науки та практики, висвітлює останні досягнення в галузі фармацевтичного і хіміко-токсикологічного аналізу, медичної хімії, фармакології тощо.

  Викладачами кафедри для дистанційного контролю рівня знань студентів в системі Moodle складено понад 15 тисяч тестових завдань. Даний вид роботи не припиняється і натепер відбувається часткова переорієнтація контрольних завдань з метою об’єктивізації оцінювання студентів шляхом створення принципово нових тестів.

   

   

  Зусиллями викладачів кафедри для студентів очної та заочної форм навчання було видано ряд інформаційних матеріалів з фармацевтичної хімії, аналітичної хімії, токсикологічної хімії, в тому числі й англійською мовою. Робота в даному напрямку продовжується.

  Для забезпечення якісного рівня практичної підготовки студентів на кафедрі створені необхідні умови для засвоєння та контролю практичних навичок, обов’язкових для 2-5 ліній Матрикулів, що відповідає освітньо-кваліфікаційним характеристикам в розрізі спеціальностей.

   

  Наукова робота

   

  Наукова робота кафедри здійснюється в межах загально-факультетської НДР: «Фармакоекономічне обґрунтування створення, отримання, розробки субстанцій лікарських речовин і лікарських засобів на основі продуктів хімічного синтезу й біологічно активних речовин рослинного походження, їх стандартизація та фармакологічне вивчення» (№ держ. реєстрації 0111U003756). Викладачами кафедри проводяться наукові дослідження за наступними напрямками:

  - Пошук нових біологічно активних речовин напівсинтетичного походження (синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 7,8-дизаміщених теофіліну)

  - Хіміко-токсикологічні дослідження новостворених лікарських засобів синтетичного походження

  - Біохімічні та фармакологічні дослідження потенційних субстанцій лікарських речовин природного та синтетичного походження

  - Стандартизація неофіціальної лікарської рослинної сировини та різноманітних лікарських засобів промислового виробництва

  Усі викладачі кафедри приймають активну участь в наукових конференціях різного рівня. Їх доповіді неодноразово визнавались кращими, що підтверджується відповідними дипломами та грамотами.

  Науково-педагогічними працівниками отримано 7 патентів, опубліковано понад 350 статей і тез в періодичних наукових виданнях, в тому числі закордонних. За результатами НДР отримано 18 актів впровадження.

  На кафедрі запланована і виконується докторська дисертація (доц. Коробко Д.).

  Активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких будуть представлені на студентських наукових форумах.

  На кафедрі під керівництвом доц. Коробка Д., ст. викл. Логойди Л. виконуються дипломні і магістерські роботи, які стосуються синтезу нових біологічно активних речовин, фармацевтичного аналізу, створення і стандартизації готових лікарських засобів. В 2014-2015 навчальному році виконуються 5 дипломних (4 з них іноземними студентами) та 1 магістерська роботи.

  Викладачі кафедри фармацевтичної хімії є кураторами студентських груп, з якими відвідують культурно-масові заходи, проводять бесіди відповідного спрямування, беруть участь у тематичних вечорах, що організовуються на базі університету.

   

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |