Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра українознавства

  Адреса: м. Тернопіль, вул. Чехова, 3

  Телефон: 43-12-78

  E-mail: ukrainoznavstva@tdmu.edu.ua


    

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image001.jpg

       Штат кафедри: 1 професор, 4 доценти, 8 викладачів, 1 лаборант.

       
  Завідувач кафедрид-р мед. наук, проф. Пришляк А.М.

   

  Кафедру українознавства створено наказом ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського члена-кореспондента Національної академії медичних наук України професора Леоніда Якимовича Ковальчука 30 червня 2011 року.

  Історично кафедра українознавства пов’язана зі створеною 1991 року кафедрою філософії та українознавства. Саме на цій кафедрі у 1994 / 1995 навчальному році в нашому ВНЗ розпочато викладання курсу «Ділова українська мова». У період з 1998 до 2011 року українську мову викладали на кафедрі української та іноземних мов, потім знову на кафедрі філософії та українознавства, після цього на кафедрах філософії, суспільних наук та історії медицини; іноземних мов та суспільних наук; інформатики, іноземних мов та суспільних наук; філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов.

  Нині до штату кафедри входить 1 професор – завідувач кафедри, доктор мед. наук, професор Антоніна Михайлівна Пришляк, 4 доценти – завуч кафедри, кандидат філолог. наук Володимир Ярославович Юкало, кандидат філолог. наук Марія Павлівна Тишковець, кандидат філолог. наук Валентина Іванівна Зевако, кандидат педагог. наук Ігор Іванович Гаврищак, 8 викладачів – кандидати філолог. наук Тетяна Петрівна Мельник, Ірина Ярославівна Заліпська, Ігор Дмитрович Драч, Оксана Іванівна Новіцька, кандидат педагог. наук Катерина Любомирівна Стефанишин, Людмила Павлівна Шеремета, магістри Оксана Андріївна Мисик, Вікторія Мирославівна Винник, 1 лаборант з вищою освітою – Мар’яна Зіновіївна Заєць.

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image002.jpg

   

  Кафедра українознавства, лютий 2012 р.

   

  На кафедрі для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, навчально-наукового інституту медсестринства викладають дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)» – для вітчизняних та іноземних студентів І курсу, українську мову як іноземну – для іноземних студентів І курсу, українську мову (за професійним спрямуванням) як іноземну – для іноземних студентів ІІ курсу, а також «Історію медицини» для вітчизняних та іноземних студентів І курсу медичного, стоматологічного факультетів, ННІ медсестринства.

   

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

     

   

  Українське мовознавство: культура мови, стилістика, комунікативна лінгвістика, соціолінгвістика, етнолінгвістика, діалектологія, ономастика, історія української мови, історія слов’янських мов, лексикологія, лексикографія, лінгводидактика, зокрема вивчення української мови як іноземної.

  Українське літературознавство: теорія літератури, порівняльне літературознавство, український модернізм, сучасна дитяча література.

  Історія медицини: вклад українських морфологів у розвиток медицини.

   

  Навчальна робота кафедри

   

  Колектив кафедри українознавства постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Теоретичні i практичні заняття на кафедрі проводяться з використанням сучасних технологій. У режимі «єдиного дня» викладачі забезпечують студентів необхідними матеріалами, посібниками, таблицями, схемами, відео- та аудіозаписами, електронними уроками, навчальними компакт-дисками, методичними матеріалами тощо. Методичні вказівки для студентів та викладачів, матеріали для підготовки до лекцій i практичних занять постійно оновлюються i вдосконалюються. З метою ефективної взаємодії викладача i студента працівники кафедри використовують систему Інтернет та Інтранет, зокрема Web-сайт кафедри, на якому розміщена уся необхідна інформація. Були розроблені методичні матеріали для дистанційної форми навчання, яку успішно впроваджено. Введено двозмінну форму навчання з метою оптимального використання аудиторного фонду кафедри. Навчальні кімнати оснащено комп’ютерами з відеосистемами для унаочнення та кращого засвоєння знань.

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image003.jpg

   

  Заняття з української мови як іноземної проводить викладач О.І. Новіцька

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image004.jpg

   

  Заняття з української мови (за професійним спрямуванням) проводить викладач І.Д. Драч

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image005.jpg

   

  Заняття за дистанційною формою навчання веде викладач В.М. Винник

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image006.jpg

   

  Проведення заняття з Історії медицини на базі Національного музею медицини (м. Київ)

   

   

  Основні навчально-методичні здобутки кафедри

   

  Викладачами кафедри підготовлено та видано: навчальні посібники В.Я.Юкала «Культура мови» для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, І.З. Майданюк (у співавторстві) «Українська мова. Практичний курс для іноземців» для слухачів підготовчих відділень і факультетів, «Ділова українська мова. Робочий зошит студента-медика», «Українська мова. Робочий зошит для іноземців» та ряд статей з навчально-методичної тематики.

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image007.jpg

  Відвідування замків «Золотої підкови» (Олеський замок), що надихають на подальшу

  наукову і педагогічну діяльність.

   

  Наукова робота кафедри

   

  Викладачі-україністи регулярно беруть участь у фундаментальних і прикладних мовознавчих дослідженнях, у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах з питань функціонування української мови.

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image008.gif

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image009.gif

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image010.gif

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image011.gif

   

  Викладачі кафедри українознавства серед учасників різноманітних конференцій з питань функціонування української мови

   

  Викладачі виконують науково-дослідну роботу на тему «Формування мовної компетенції у студентів медичних ВНЗ під час вивчення гуманітарних і суспільних дисциплін», а також 6 досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, 1 дослідження – кандидата педагогічних наук. За науковим потенціалом кафедра є однією з найпотужніших серед аналогічних за профілем кафедр медичних вищих навчальних закладів України.

  Колектив кафедри бере активну участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій.

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image012.jpgОпис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image013.jpg

  Науково-методична конференція «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій».

  На кафедрі діє студентський науковий гурток, який складається з двох секцій – філологічної та історії медицини.

  Викладачі-україністи регулярно готують до участі в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студентів медичного університету, які неодноразово завойовували призові місця.

   

  Виховна робота кафедри

   

  Колектив кафедри проводить активну роботу з формування у студентської молоді любові до батьківщини та гордості за український народ і державу, організовуючи та проводячи тематичні бесіди, лекції кафедрального та університетського масштабу, виховні імпрези щодо видатних постатей України, відвідування театрів, музеїв, філармоній.

  Вже традиційним стало проведення у співпраці з колективом Обласної бібліотеки для молоді та юнацтва вечорів, присвячених пам’яті Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка.

  Необхідно зауважити, що вже саме навчання студентів на кафедрі українознавства, вивчення української мови, культури мови сприяє вихованню національної свідомості в українських студентів і поваги до нашої нації і держави в іноземних студентів.

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image014.jpg Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image015.jpg

  Шевченківські дні в юнацькій бібліотеці з іноземними та вітчизняними студентами

  стоматологічного факультету

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image016.jpg

  Співпраця з працівниками юнацької бібліотеки

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image017.jpg

  Вшанування 140-річчя з дня народження Лесі Українки

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/sus_dusct.files/image018.jpg

  Відвідування театральної прем’єри

  Викладачі кафедри ведуть активну популяризацію мовних знань поза межами університету через обласні і національні засоби масової інформації. Так, В.Я. Юкало опублікував цикл мовних порад в газетах «Медична академія», «Ваше здоров’я», брав участь у низці передач Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії з питань функціонування української мови, зокрема телепередачах «Тема дня», «Ранок з ТТБ», радіопередачах «Майдан молодих», «Суботні діалоги», «Ординаторська», «Доброго дня».

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |