Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра терапевтичної стоматології

  Адреса: вул. Чехова 3, Тернопіль, 46003

  Тел.:(0352) 25-98-02

  Завiдувач кафедри - к.мед.н., доц. Лучинський М.А.

  Штат кафедри:

  На даний час на кафедрі викладають 7 доцентів (Лучинський М.А., Бойцанюк С.І., Чорній Н.В., Залізняк М.С., Пацкань Л.О., Манащук Н.В., Гасюк Н.В.,) та 4 асистенти: Погорецька Х.В., Суховолець І.О., Федірко Г.В., Левків М.О. Для забезпечення навчально-педагогічного, наукового та лікувального процесів на кафедрі працюють 1 старший лаборант Шкумбатюк О.В. та 2 лаборантів.

  Кадровий склад

  І ряд (зліва направо): ст. лаборант Шкумбатюк О.В., доц Гасюк Н.В., ас. Суховолець І.О., доц. Бойцанюк С.І., ас. Федірко Г.В., доц. Пацкань Л.О.

  ІІ ряд (зліва направо): лаборант Базар І.П., асистенти Левків М.О., Погорецька Х.В., зав. кафедри Лучинський М.А., доценти Чорній Н.В., Манащук Н.В., лаб. Бондарук О.В.

  Історія кафедри

  Викладацький склад:

  к.м.н. Кольба Олександра Орестівна,

  асистент Бойцанюк Світлана Іванівна - пропедевтика терапевтичної стоматології,

  к.м.н. Авдєєв Олександр Володимирович - пропедевтика дитячої стоматології, к.м.н. Оконський Ернест Іванович - пропедевтика ортопедичної стоматології.

  Кафедра стоматології розташовувалась у навчальному корпусі по вул. Руській 12.

  Студенти 2-го курсу під час практичної роботи на занятті пропедевтика терапевтичної стоматології.

  У вересні 2006 року проведено реформування кафедри стоматології та створено три профільні кафедри: пропедевтики стоматологічних дисциплін (завідувач кафедри професор Черкашин Степан Іванович), терапевтичної і дитячої стоматології (завідувач кафедри доцент Авдєєв Олександр Володимирович, а з липня 2010 р. к.мед.н., доц. Гевкалюк Н.О.), хірургічної та ортопедичної стоматології (завідувач кафедри доцент Нагірний Ярослав Петрович). Базою стоматологічного факультету був лікувально – діагностичний центр по вул. Чехова 7.

  З метою підвищення якості викладання та уніфікації методів навчання студентів-стоматологів, підвищення рівня навчально-методичної, науково-дослідної роботи та лікувальної допомоги наказом ректора №525 від 30 лютого 2010 р. кафедру терапевтичної та дитячої стоматології реорганізовано в 2 кафедри: кафедру терапевтичної стоматології та кафедру дитячої стоматології. Кафедру терапевтичної стоматології очолив к.мед.н., доц. Лучинський М.А. Базою кафедри в даний час є навчальний корпус по вул. Чехова 3.

  Фото корпусу

  Відповідно до затвердженої «Концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського» на кафедрі впроваджено Z-систему навчання, лінії практичних навичок, об'єктивний структурований клінічний іспит, комунікативні навички, що дозволяє підготувати якісно кращого спеціаліста в порівнянні з традиційною системою підготовки.

  Важливим етапом навчання є лінії практичних навичок, які включають всі необхідні навички відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника і є обов'язковим для опанування студентом протягом навчального року. Для опанування практичної навички створено всі умови студенту.

   

   

  Під час практичних занять, поряд із здобуванням різнобічних теоретичних знань з основних стоматологічних дисциплін, студенти опановують уміння практично застосовувати ці знання безпосередньо в клініці.

  Лікар-стоматолог повинен не лише вміти надати висококваліфіковану стоматологічну допомогу, але і володіти нормами лікарської етики і медичної деонтології, основами комунікативного поводження з хворими, підтримання санітарно-гігієнічного режиму, досконало орієнтуватися в особливостях організаційної роботи різних лікувально-профілактичних установ, вміти грамотно вести санітарно - просвітницьку роботу.

  Цього можна досягнути лише шляхом безпосередньої участі в роботі усіх ланок стоматологічної служби.

  Студентам надається можливість самостійно обстежувати пацієнта, проводити діагностику і складати план лікування. Лікувальні ж маніпуляції він виконує після узгодження з лікарем діагнозу, обгрунтуванням вибору і детального обговорення методу лікування. Студенти стоматологічного факультету приймають участь в наукових конференціях, зокрема щорічних Міжнародних конференціях студентів і молодих вчених у м. Тернополі та м. Полтаві, на Всеукраїнських стоматологічних конференціях.

  У 2008 році студенти прийняли участь в 11 Міжнародній конференції студентів і молодих вчених. Студент Шевчук Андрій брав участь у міжнародному конкурсі „Фахівець 2009”, який проводився на базі Львівського національного медичного університету та посів почесне друге місце, а студент Скриник Віталій у міжнародному конкурсі „Фахівець 2010” посів також друге місце.

  Студентка Грижук Христина зняла навчальний фільм по будові і обстеженні скронево-нижньощелепового суглобу. Студенти Козир І.Р. та Скакун К.Л. за особливі успіхи в навчанні та активну науково-дослідну роботу отримували стипендію Президента України та Кабінету Міністрів, студентка Гарасимів О.І. отримувала академічну стипендію імені М.С. Грушевського.

  Навчальна робота кафедри

  Кафедра терапевтичної є провідною у вивченні основних стоматологічних захворювань, таких як: карієс, ускладнення каріозного процесу, некаріозні ураження, захворювання пародонту, слизової оболонки порожнини рота на 2-5 курсах стоматологічного факультету. На кафедрі викладають такі дисципліни, як: пропедевтика терапевтичної стоматологія, терапевтична стоматологія – курс одонтології, пародонтології, захворювань СОПР.

  Кафедра забезпечена навчальними класами та клінічними залами, оснащеними згідно із сучасними вимогами.

  Студенти вивчають етіологію, патогенез, клініку, діагностику, диференційну діагностику та лікування стоматологічних захворювань слизової оболонки порожнини рота.

  Сфера наукових інтересів:

  Наукові дослідження співробітників кафедри спрямовані на вивчення етіології та патогенезу, а також оптимізації лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань. На кафедрі захищено девять кандидатських дисертацій  В даний час подані документи до офіційного захисту докторської дисертації доцентом Лучинським А.М «Медико-соціальна реабілітація дітей з зубощелиповими аномаліями і деформаціями» та кандидатської дисертації ст. лаборантом Шкумбатюк О.В. «Роль мелатоніну в холінергічній регуляції серця щурів різної статі за умов адреналінового пошкодження.»

  Заплановані:

  докторська:  доц. Гасюк Н.В. «Цитологічні і цитогенетичні особливості слизової оболонки порожнини рота в нормі та при запальних процесах»

  ·         Лікувальна робота кафедри:

  Базою кафедри є консультативно-лікувальний центр Тернопільського державного медичного університету (вул. Чехова,3), де асистенти кафедри надають лiкувальну та консультативну допомогу населенню міста та разом iз студентами проводять профiлактичнi огляди.

  Колективом кафедри забезпечується планова консультативна і лікувальна робота серед населення Тернопілля, проводяться планові виїзди в райони області, а також проведення санітарно-просвітницької роботи з населенням.

  Співробітники кафедри впроваджують сучасні методики лікування карієсу зубів і його ускладнень, захворювань СОПР та періодонту, використовуються сучасні пломбувальні матеріали, засоби і методи ендогенної і екзогенної профілактики карієсу зубів.

  Кафедра терапевтичної стоматології заснована у 2006 році. З 2006 по 2011 рік вона була об’єднаною з кафедрою дитячої стоматології і очолював кафедру к.м.н, доц. Авдєєв О.В. У 2010 році кафедру очолила к.м.н., доц. Гевкалюк Н.О. Базою кафедри були 3 клінічні зали на 3 стоматологічні установки в корпусі лікувально-діагностичного центру по вул. Чехова, 7. На початку 2011 року відбулась реорганізація кафедр і створення кафедри терапевтичної стоматології на чолі з к.м.н, доц. Лучинським М.А. Кафедра займає перший поверх Інституту моделювання патологічних процесів у корпусі по вул. Чехова,3.

  Лікувальна робота проводиться у 8 клінічних залах на 13 стоматологічних установках. Всі асистенти мають вузьку спеціалізацію, відповідно до профілю кафедри. Колективом кафедри забезпечується планова консультативна і лікувальна робота серед населення м. Тернополя та Тернопільської області. Працівники кафедри активно співпрацюють з практичною охороною здоров’я, шляхом підготовки кадрів, впровадження нових методів профілактики, діагностики і лікування стоматологічних захворювань. Асистенти залучаються до профілактичних оглядів працівників та студентів університету.

  Студенти та лікарі-інтерни під керівництвом викладачів проводять безкоштовний прийом пацієнтів декретованих груп населення та дітей-сиріт, що навчаються у навчальних закладах Тернопільської області. Крім того, лікарі – інтерни набувають практичного досвіду у навчально-практичних центрах. Співробітники кафедри впроваджують сучасні методики лікування карієсу зубів і його ускладнень, захворювань СОПР та пародонту, використовуються сучасні матеріали, засоби і методи ендогенної і екзогенної профілактики карієсу зубів. У 2011 році отримано два деклараційні патенти на способи лікування захворювань пародонта.

  Перспективами розвитку лікувальної роботи є розширення матеріальної бази та створення на базі Університетської лікарні стоматологічного кабінету для надання допомоги пацієнтам, що перебувають на стаціонарному лікуванні.

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |