Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Знаходиться на базі стоматологічного центру за адресою:

  Знаходиться на базі стоматологічного центру за адресою:

   

  вулиця Чехова, 7, м. Тернопiль, 46003

   

  Тел.: (0352) 22-04-13

   

   

  Завідувач кафедри

  кандидат медичних наук, доцент

  Авдєєв Олександр Володимирович

   

  КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ:

   

   

  ·       Гевкалюк Наталія Олександрівна

  к.мед.н., доцент, відповідальна за впровадження кредитно-модульної системи.

   

  ·       Якимець Мар’яна Миколаївна –

  к.мед.н., доцент, відповідальна за наукову роботу та роботу СНТ

   

  ·       Бандрівський Юрій Любомирович –

  асистент, відповідальний за ВЕБ сторінку кафедри

   

  ·       Лебідь Оксана Іванівна –

  асистент, завуч кафедри

   

  ·       Мартиць Юрій Миколайович –

  асистент, відповідальний за роботу з іноземними студентами

   

  ·       Пинда Мар’яна Ярославівна –

  асистент,

   

  ·       Михайлюк Віталій Миколайович –

  асистент, відповідальний за лікувальну роботу

   

  ·       Посоленик Лариса Ярославівна –

  старший лаборант, відповідальна за практику студентів

   

  ·       Кучирка Леся Ігорівна –

  старший лаборант, відповідальна за документацію з лікувальної роботи

   

  ·       Дуда Катерина Михайлівна

  старший лаборант, відповідальна за роботу з іноземними студентами.

   

  ·       Змарко Юлія Костянтинівна

  старший лаборант, відповідальна за методичне забезпечення.

   

  ·       Видойник Оксана Ярославівна

  старший лаборант, відповідальна за наукову роботу.

   

  ·       Мисула Наталя Ігорівна

  старший лаборант, відповідальна за технічну роботу з ВЕБ сторінкою кафедри.

   

  ·       Чорній Володимир Петрович –

  лаборант

   

  ·       Рогожинська Ніна Михайлівна –

  лаборант

  ·       Яворська Оксана Василівна –

  лаборант, відповідальна за режим стерилізації інструментів

   

   

   

   

  Колектив кафедри дитячої стоматології (2012 р.)

   

  ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

   

   

  1 вересня 2004 року був створений стоматологічний факультет. Датою створення кафедри вважається січень 2006 року, коли студенти 2-го курсу стоматологічного факультету розпочали вивчення стоматологічних дисциплін, а саме пропедевтики терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології. Кафедра стоматології розташовувалась у навчальному корпусі по вул. Руській, 12. На той час працювала кафедра стоматології, яку очолював доктор медичних наук, професор Черкашин Степан Іванович.

   

  У вересні 2006 року проведено реформування кафедри стоматології та створено три профільні кафедри: пропедевтики стоматологічних дисциплін (завідувач кафедри – професор Черкашин Степан Іванович), терапевтичної і дитячої стоматології (завідувач кафедри – доцент Авдєєв Олександр Володимирович, а з липня 2010р. – к.мед.н., доц. Гевкалюк Наталія Олександрівна.), хірургічної та ортопедичної стоматології (завідувач кафедри – доцент Нагірний Ярослав Петрович). Базою стоматологічного факультету був лікувально- діагностичний центр по вул.Чехова, 7.

   

  З метою підвищення якості викладання та навчання студентів-стоматологів, підвищення рівня навчально-методичної, науково-дослідної роботи та лікувальної допомоги кафедру терапевтичної та дитячої стоматології реорганізовано в 2 кафедри: кафедру терапевтичної стоматології та кафедру дитячої стоматології. Кафедру терапевтичної стоматології очолив к.мед.н., доц.Лучинський Михайло Антонович, кафедру дитячої стоматології к.мед.н., доц. Авдєєв Олександр Володимирович. Кафедра дитячої стоматології знаходиться на базі стоматологічного центру за адресою вул. Чехова, 7.

   

  Стоматологічний центр – база кафедри дитячої стоматології

  НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

  На кафедрі викладають такі дисципліни для студентів стоматологічного факультету: пропедевтика дитячої терапевтичної стоматологія, профілактика стоматологічних захворювань, дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія. Кафедра забезпечена навчальними класами та клінічними залами, оснащеними згідно сучасних вимог.

  У зв'язку з тим, що Україна входить в європейський освітній простір, розвиток стоматологічних дисциплін в нашій країні повинен бути адаптований і узгоджений з процесами, що відбуваються в Європі. У ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського з 2006-2007 н.р. була впроваджена система єдиного дня, котра передбачала перехід до нової моделі організації навчально-методичного процесу, суть якої полягає в практичній орієнтації викладання дисциплін зі зміщенням акцентів з теорії на практику у максимальному практичному спрямуванні всіх предметів, що дозволяє студенту зрозуміти необхідність вивчення даної дисципліни.

  Практичне заняття з пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології на 2 курсі

   

  Практичне заняття з пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології

  (студенти 2-го курсу)

  Перевага методики "Єдиного дня" дає можливість судентам протягом всього робочого дня роботи на кафедрі виконати великий об'єм практичної роботи, розв'язати складні завдання, грунтовніше опанувати практичні навички, приділити більше часу курації хворих під контролем викладача. При відповідній мотивації і достатньому матеріально-технічному забезпеченні студенти освоюють навички вміння роботи з пацієнтами, вміння працювати з асистентами в «чотири руки», відпрацьовують правильність техніки знеболення, етапи препарування каріозної порожнини, використання додаткових пристосувань (кофердам, матриця, рефракційна нитка).

   

  Самостійна робота студентів 5-го курсу

   

  Семінарську частину заняття проводить асистент Заяць В.Є.

   

  Більш складним етапом засвоєння студентами практичних навичок є розділ ендодонтичного лікування, який включає сучасні методики розробки та пломбування кореневих каналів зубів (методики Step-Back, Crown-Down). Студенти 4 курсу на практичній частині заняття проводять клінічний огляд пародонтологічного хворого, після поставленого діагнозу розробляють схему лікування, вчаться виготовляти та накладати пародонтальні пов’язки. Методику шинування та вибіркове пришліфовування зубів студенти проводять на муляжах. За неможливості виконати деякі матрикулярні навички окремими студентами на практичному занятті, на кафедрі створено всі умови для роботи студентів у позаурочний час під контролем чергового викладача.

   

   

  Практичне заняття проводить к.мед.н., асистент кафедри Якимець М.М.

   

  З метою підвищення якості засвоєння дитячої терапевтичної стоматології розроблені й впроваджені в навчальний процес ілюстровані ситуаційні завдання. Ілюстровані ситуаційні завдання складаються з текстової та ілюстрованої частини, яка може містити різний наочний матеріал - фотографію зовнішнього вигляду хворого, збільшену ділянку патологічного вогнища, набір рентгенограм, види інструментів, які необхідні для проведення діагностичних або лікувальних маніпуляцій чи будь-який інший матеріал, комплектність якого залежить від завдання.

   

  Антропометричні виміри на моделях щелеп під контролем асистента Михайлюка М.М. проводять студенти 4 курсу під час заняття з ортодонтії

   

  Досвід навчання студентів на дитячій стоматології показав, що суттєво сприяють адекватному та повноцінному засвоєнню практичних навичок такі технічні засоби навчання, як відеофільми та відеофрагменти, комп’ютерні програми. Вони інтенсифікують викладання матеріалу, стимулюють цікавість до предмета і викликають активну діяльність мислення.

   

  Асистент Мартиць Ю.М. демонструє навчально-тематичний відеофільм

   

  У відеофільмах та видеофрагментах можна досить повно, адекватно показати алгоритми практичних навичок. Важливим є також те, що при наявності відеофільму чи відеофрагмента завжди є можливість впродовж 8-10 хвилин наочно показати окремі етапи виконання.

   

  Комплексний розгляд сприяє професійній зацікавленості, підвищується критерій значимості отриманої інформації у майбутній діяльності стоматологів різних фахів. Складні клінічні задачі, вирішення яких потребує міждисциплінарної інтеграції, спонукає до самостійного пошуку нових знань, розвиває творчі пізнавальні здібності та наукову активність.

   

   

   

  Студенти 5 курсу проводять лікування пацієнта

   

  НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

   

  Наукові дослідження співробітників кафедри спрямовані на вивчення етіології та патогенезу, а також оптимізації лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань. На кафедрі впродовж року захищено докторську та кандидатську дисертаціюАвдєєв О.В., Михайлюк В.М.

  Заплановано та виконуються 1 докторські та 12 кандидатських дисертацій. В даний час пройдена апробація однієї кандидатської дисертації:

   

   

  Заплановані:

   

  Докторські:

   

  ·       Гевкалюк Наталія Олександрівна

  Клініко-лабораторне обґрунтування корекції порушень гомеостазу ротової порожнини у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях і їх прогностична оцінка

   

  Кандидатські:

  ·       Лебідь Оксана Іванівна

  Клініко-лаболаторні аспекти розвитку захворювань тканин пародонту у дітей з надмірною масою тіла

   

  ·       Мартиць Юрій Миколайович

  Порівняльна оцінка методів функціональної діагностики при бруксизмі

   

  ·       Пинда Мар’яна Ярославівна

  Програма регіональної профілактики карієсу зубів у дітей Тернопільської області

   

  ·       Посоленик Лариса Ярославівна

  Вікові особливості ремоделювання структур піднижньощелепної залози при пострезекційній легеневій гіпертензії.

   

  ·       Кучирка Леся Ігорівна

  Роль мелатоніну в холінергічній регуляції пошкодженого адреналіном серця гонадектомованих щурів.

   

  ·       Лучинська Юлія Іванівна

  Особливості протікання стоматологічних захворювань дітей із дизметаболічними захворюваннями нирок

   

  ·       Видойник Оксана Ярославівна

  Стоматологічний статус дітей, хворих на атопичну бронхіальну астму, та методи корекції його порушень.

   

  ·       Дуда Катерина Михайлівна

  Патогенетичні особливості перебігу гострого пародонтиту на тлі стрептозотоциніндукованого цукрового діабету.

   

  ·       Змарко Юлія Костянтинівна

  Оптимізація лікування гінгівіту у дітей та підлітків

   

  ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

   

  На базі структурного підрозділу «Лікувально-діагностичний центр ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» створено стоматологічний центр (голоний лікар – к.мед. н., доц. Лучинський М.А.), мета діяльності якого – створення навчально-практичної бази для кафедр стоматологічного факультету, удосконалення навчального процесу, підвищення якості професійної підготовки та перепідготовки медичних кадрів, покращення надання висококваліфікованої та спеціалізованої консультативно-лікувальної допомоги студентам та співробітникам університету, іншому контингенту населення, більш ефективного виконання наукових досліджень, апробації нових медичних технологій.

   

  Співробітники кафедри надають весь спектр стоматологічної допомоги дітям, зокрема дитячої терапевтичної, дитячої хірургічної стоматології, ортодонтії. Слід зазначити, що весь комплекс стоматологічної допомоги на базі стоматологічного центру для малозабезпечених категорій населення та дітей надається безкоштовно. В даний час співробітниками кафедри дитячої стоматології проводять безкоштовну санацію сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

   

   

  Безкоштовну санацію дитини, позбавленої батьківського піклування проводять студенти 5 курсу

   

  Кафедра дитячої стоматології оснащена сучасним обладнанням. У клінічних залах розміщені стоматологічні установки типу Сатва-комбі (НВ4), Сатва-комбі (ТВ4), всього налічується  8 стоматологічних установок. З метою оптимізації лікування дітей в клініці кафедри дитячої стоматології проведено переобладнання кабінетів із дитячої терапевтичної стоматології, дитячої хірургічної стоматології, ортодонтії, кімнати гігієни порожнини рота із дотриманням сучасних вимог дизайну.

   

  Студенти та лікарі-інтерни отримують практичні навики, проводять лікування таких стоматологічних захворювань, як карієс зубів, ускладнення каріозного процесу, некаріозні ураження твердих тканин зуба, захворювання пародонту, слизової оболонки порожнини рота. Під керівництвом викладачів кафедри надаєтья амбулаторна хірургічна стоматологічна допомога з приводу операції видалення зуба, атипового видалення, резекції верхівки кореня, пластика вуздечок, вскриття субперіостальних абсцесів та інші. Студенти та лікарі-інтерни мають можливість практично закріпити отримані теоретичні знання в клініці дитячої стоматології, набути досвіду роботи та спілкування з дітьми різного віку.

   

  З метою покращення санітарно-просвітницької роботи викладачі кафедр разом зі студентами стоматологічного факультету започаткували проведення уроків здоров’я у дитячих дошкільних закладах та загально-освітніх школах міста. У вигляді театралізованого дійства студенти у доступній для дітей формі навчають їх навикам по дотриманню гігієни порожнини рота, демонструючи наочно методи чистки зубів. Такі заходи мотивують дітей до дотримання регулярної гігієни порожнини рота, що в свою чергу, знижує карієсогенну ситуацію в порожнині рота. Колективом кафедри забезпечується планова консультативна і лікувальна робота серед населення Тернопілля, проводяться профiлактичнi огляди, планові виїзди в райони області, а також проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення.

   

  Співробітники кафедри впроваджують сучасні методики лікування карієсу зубів і його ускладнень, захворювань СОПР та періодонту, використовуються сучасні пломбувальні матеріали, засоби і методи ендогенної і екзогенної профілактики карієсу зубів.

   

   

  Доцент кафедри Авдєєв О.В. проводить діагностику уражень твердих тканин зуба

  Діяльність клініки кафедри дитячої стоматології забезпечується за рахунок лікувального навантаження штатного складу викладачів кафедри. Весь об’єм виконаної роботи фіксується у відповідних затверджених обліково-звітних формах МОЗ України (наказ № 302 від 27.12.1999 року), які зберігаються в реєстратурі стоматологічного центру та на кафедрі, а також в лікувальних звітах, що подаються в лікувальну частину університету.

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |