Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  КАФЕДРА СОЦIАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНIЗАЦIЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я З МЕДИЧНОЮ СТАТИСТИКОЮ

  КАФЕДРА СОЦIАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНIЗАЦIЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я З МЕДИЧНОЮ СТАТИСТИКОЮ

  Адреса:   вулиця Словацького, 2, Тернопіль, 46001

  Тел.:  (0352) 527233

  Штат кафедри: 2 професори, 8 доцентів, 3 старших лаборанти

  Завідувач кафедри - к.м.н., доцент Г.С.Сатурська.

   

  Кафедра організації охорони здоров‘я була відкрита 1 вересня 1958 року і розпочала навчання зі студентами IV-го курсу.

   

  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image002.gif

   

  На посаду завідувача кафедри було обрано доц. К.Г.Горшукову.

   

  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image003.gif

  У 1972 р. на посаду завідувача кафедри обирається доц. Г.Г.Конопелько, який одночасно (з 1967 р.) обіймав посаду заступника декана, потім декана лікувального факультету.

  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image004.gif

  З вересня 1983 р. кафедру очолив д.мед.н. О.М.Голяченко. З 1 липня 2003 р. по 9 вересня 2014 року кафедру очолював професор А.Г.Шульгай, завдяки зусиллям якого у осінньому семестрі 2003-2004 н.р. з метою оптимізації навчального процесу був створений комп’ютерний клас.

  проф.Шульгай А.Г.

  В 1966 р. кафедра отримала назву - “Соціальної гігієни та організації охорони здоров‘я”, що значно розширило горизонти її навчальної та дослідницької роботи. З 1994 р. кафедра перейменовується на кафедру “Соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я”. З 2005 р. кафедра отримала назву “Соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою та історією медицини”.

  На кафедрі у 1984 р. створюється республіканський курс підвищення кваліфікації лікарів - медичних статистиків. За час їх існування підготовку пройшло біля 2000 лікарів з усіх областей України. За винятком невеликого проміжку часу (2003-2004 рр.) на кафедрі постійно читався курс історії медицини.

  З 2005 р. на кафедрі починають викладати основи економічної теорії.

   

  Навчальна робота кафедри

  На І курсі медичного факультету вивчаються основи економічних теорій, на IV – біостатистика, на IV-V курсах вивчається соціальна медицина та організація охорони здоров'я, на VI - соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я.

  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image005.gif

  Студенти медичного факультету навчаються за кредитно-модульною системою по методиці «єдиного дня». На 5 курсі фармацевтичного факультету викладаються основи організації охорони здоров’я та страхової медицини.

  На І курсі стоматологічного факультету вивчаються основи економічних теорій, на ІІІ – соціальна медицина та організація охорони здоров’я, на V – економіка охорони здоров’я та маркетинг.

  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image006.jpg

  Робота студентів 4 курсу в комп’ютерному класі на заняттях із циклу "Біостатистика"

  Опис : Опис : D:\Кафедра\ФОТО\Іноземці\IMG_2095.JPG

  Доц. Панчишин Н.Я. з іноземними студентами

   

  В системі післядипломної освіти вивчається медична статистика, організація i управління охороною здоров'я. У 1989 р. на кафедрі організовано перший в академії дисплейний клас.  Видано 7 підручників для студентів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації. З вересня 2003 р. функціонує комп'ютерний клас.

  Створені контролюючі програми для проведення рубіжного тематичного контролю. Практичні заняття із студентами з розділу “Біостатистика” проводяться в комп’ютерному класі. Постійно оновлюються методичні вказівки до практичних занять новими даними обласного аналітичного центру медичної статистики.

   

  Сфера наукових інтересів колективу кафедри

  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image008.jpg

  Колектив кафедри

  Вивчення економічних та інформаційних аспектів реформування української системи охорони здоров'я у ринкових умовах.

  Працівники кафедри працюють над плановими науковими роботами «Артеріальна гіпертензія та гіпертонічна хвороба у сільського населення як соціально-медична проблема», «Епідеміологічна та клінічна характеристика вірусних гепатитів В і С у співробітників і студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського», «Організаційні основи реформування системи охорони здоров’я».

  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image009.jpg

  Студентський науковий гурток

  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image010.jpg

  Диспут про гендерну проблематику в українському суспільстві зі студентами кураторських груп

  Основні наукові здобутки кафедри

  ·        Визначено соціально-медичні закономірності інвалідності в Україні.

  ·        Теоретично обґрунтовано та випробувано в експерименті систему суцільної диспансеризації в сільському районі.

  ·        Обґрунтовано теоретичні засади організації української системи охорони здоров'я в умовах ринку.

  ·        Розроблено основні засади, теоретичні положення, визначення економіки охорони здоров'я як науки та обґрунтовано її проблеми в умовах української системи охорони здоров'я.

  ·        Встановлено соціально-медичні закономірності доступності лікарської допомоги для сільського населення.

  ·        Розроблено та впроваджено в практику систему інформаційного забезпечення управління охороною здоров'я на рівні регіону.

  ·        Обґрунтовано методологію та методику ціноутворення в системі медичної допомоги України на етапі переходу до ринку.

  ·        За останніх 5 років науковцями кафедри опубліковано 155 наукових праць, отримано 12 патентів на винаходи, захищено 2 кандидатські дисертації

  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image011.jpg

  Науковий семінар на тему «Становлення сімейної медицини в Україні»

   

   

  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image012.jpg

  Виїзний цикл з лікарями-курсантами ФПО в м. Хмельницький

   

   

  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image013.jpg

  На виїзному циклі в м. Одеса

   

  Спiвробiтниками кафедри видано ряд пiдручникiв, навчальних посiбникiв, методичних рекомендацій:


  Опис : E:\Downloads\SOCMED\kafedra/socmed.files\image014.gif

   

  Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я (Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О.); Соціальна медицина (О.Голяченко, К.Сокол, Г.Слабкий); Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (Голяченко О.М.); Social medicine and health protection organization (O. Holyachenko, A. Shulhai, O. Nykytyuk); Реформа охорони здоров’я в Україні (За редакцією О.М.Голяченка); Компакт-диск „Соціальна медицина та організація охорони здоров’я” (Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Голяченко А.О.); Історія медицини (О.М.Голяченко, Я.В.Ганіткевич); History of medicine (O.Holyachenko, G.Konopelko, O.Lytvinova, V.Bolarska, V.Smyrnova); Основи економічної теорії (Литвинова О.Н., Коломийчук В.С.); Основы экономической теории (Ливинова О.Н., Коломийчук В.С.); Basics of the Economic Theory (O.Lytvynova, V.Kolomijchuk); Економічна теорія: 100 основних питань (В.М.Чистякова, В.С.Коломийчук, О.Н.Литвинова); Лікарювання. Збірник ситуаційних задач (За заг.ред. доц. О.Н.Литвинової, доц..А.М.Гудими); Менеджмент та лідерство в медсестринстві (Ю.В.Вороненко, О.Н.Литвинова); Гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда. Соціально-медичне дослідження (Сокол К.М., Шульгай А.Г.); Українська здоровоохорона: чутки про смерть не перебільшені (Голяченко О.М.); Вибрані праці. До 70-річчя від дня народження (О.Голяченко); Лікар, який охороняє здоров’я (О.Н.Литвинова); Методичний посібник для самопідготовки до практичних занять із соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я (Шульгай А.Г., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є.); Методичні вказівки для самопідготовки до практичних занять із соціальної медицини і організації охорони здоров’я (Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Никитюк О.Я., Федчишин Н.Є.); Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів із соціальної медицини і організації охорони здоров’я (Шульгай А.Г., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є.); Методические указания для самоподготовки к практическим занятиям по социальной медицине и организации здравоохранения (Шульгай А.Г., Романюк Л.Н., Смирнова В.Л., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є.); Methodical instructions and notes for practical studies of social medicine and organization of public health services (A.Shulgaj, O.Holyachenko, L.Romanjuk, N.Panchyshyn, V.Smirnova, N.Fedchyshyn, O.Nykytjuk); Методичні вказівки для семінарських занять з основ економічної теорії (робочий зошит) для студентів медичного факультету (Литвинова О.Н., Коломийчук В.С.)

   

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |