Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра ортопедичної стоматології

  Адреса:   вул. Чехова 7, Тернопіль, 46003

  Тел.:  (0352) 25-98-02

   

  Завідувач кафедри – д-р мед. наук, доц. Гасюк П.А.

   

   

   

  Штат кафедри:

  д-р мед. наук, доцент Гасюк П.А., канд. мед. наук, доц. Мачоган В.Р., канд. мед. наук, ас. Росоловська С.О., канд. мед. наук, ас. Бандрівська О.О., канд. мед. наук, ас. Щерба В.В., канд. мед. наук, ас. Демкович А.Є., канд. мед. наук, ас. Дзецюх Т.І., ас. Цвинтарний А.В., ас. Беденюк О.А., ас. Воробець А.Б., ас. Град А.О., лаб. Угрин Г.В., лаб. Чуйко І.Є. лаб. Кирильчук А.Б.

  Доручення працівників кафедри:

  ·       д-р мед. наук, доц. Гасюк П.А – завідувач кафедри;

  ·      канд. мед. наук,  ас. Росоловська С.О. – завуч кафедри;

  ·     канд. мед. наук, доц. Мачоган В.Р. – відповідальний за виробничу практику;

  ·       канд. мед. наук, ас. Щерба В.В. – відповідальний за наукову роботу;

  ·       канд. мед. наук, ас. Демкович А.Є. - матеріально відповідальний, відповідальний за роботу з іноземними студентами V курсу;

  ·        канд. мед. наук, ас. Дзецюх Т.І – секретар  кафедри, відповідальна за роботу з іноземними студентами ІV курсу;

  ·       канд. мед. наук, ас. Бандрівська О.О. – відповідальна за лікувальну роботу, профорг кафедри;

  ·       ас. Град А.О. – помічник секретаря кафедри, відповідальна за роботу з іноземними студентами ІІІ курсу;

  ·       ас. Беденюк О.А. –  відповідальний за WEB сторінку кафедри;

  ·       ас. Воробець А.Б. – відповідальна за виховну роботу, помічник відповідального за WEB сторінку кафедри;

  ·       магістрант Радчук В.Б. – лекційний асистент кафедри;

  ·     лаб. Кирильчук А.Б. – відповідальний за роботу зубо-технічної лабораторії;

  ·   лаб. Угрин Г.В. – інформатор по виховній роботі;

  ·  лаб. Чуйко І.Є. – відповідальна за клінічні зали.

   

  Кадровий склад

   

  Колектив кафедри ортопедичної стоматології (січень 2015 р.)

  І ряд (зліва направо): асистенти Бандрівська О.О.,  Росоловська С.О., Дзецюх Т.І., Воробець А.Б., Град А.О.

  ІІ ряд (зліва направо): лаб. Чуйко І.Є., ас. Беденюк О.А., ас. Щерба В.В., доц. Мачоган В.Р., завідувач кафедри доц. Гасюк П.А., лаб. Кирильчук А.Б., ас. Демкович А.Є., лаб. Угрин Г.В.

   

  Навчальна робота кафедри

  На кафедрі ортопедичної стоматології навчаються студенти II, ІІІ, ІV, V курсів. Знання з ортопедичної стоматології студенти здобувають на трьох мовах: українській, англiйськiй та росiйськiй. Тут вони вивчають ортопедичну стоматологію з курсом пропедевтики, працюють, як на фантомах, так і  з ортопедичними пацієнтами, освоюють мануальні навички по виготовленню різних ортопедичних конструкцій.

   Навчально-методична робота кафедри побудована з урахуванням навчальних планів, затверджених МОЗ України, наскрізної програми навчання студентів та кваліфікаційної характеристики лікаря-стоматолога-ортопеда. Методичне забезпечення навчального процесу здійснюється за рахунок розроблених на кафедрі методичних рекомендацій для викладачів та студентів для роботи в навчальний та позанавчальний час. Методичні розробки видані друкарським способом українською, російською та англійською мовами.

  В період 2012-2014 рр. співробітниками кафедри видано 4 навчальних посібники рекомендованих Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України та 1 електронне освітнє видання для аудиторної роботи.

  1.        Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О., Щерба В.В. «Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології». – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2012. – 212 с.

  2.        Гасюк П.А., Костенко Є.Я, Щерба В.В., Савчин В.Я. «Протезування при повній втраті зубів». – Ужгород, 2013. ПРАТ «Видавництво «Закарпаття» – 222 с.

  3.        Гасюк П.А., Щерба В.В., Костенко Є.Я,  Савчин В.Я. «Протезування при повній втраті зубів». – Електронне освітнє видання для аудиторної роботи студентів 4 курсу стоматологічного факультету. – Тернопіль, 2013.

  4.        Гасюк П.А., Гасюк Н.В. «Особливості морфологічної будови ясен у нормі та при хронічних гінгівітах». – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2014. – 92 с.

  5.        Гасюк П.А., Град А.О., Дзецюх Т.І. «Album from propedeutics of orthopedic stomatology» (Альбом з пропедевтики ортопедичної стоматології). – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2014. – 210 с.

  В усі часи підручник був носієм наукової інформації, джерелом знань, результатом ретельної та кропіткої праці науковців. Тому віртуальний варіант концентрованих теоретичних знань у вигляді гіпертексту набув особливої актуальності згідно з сучасними тендеціями викладання в межах електронної освіти.

   

  Саме тому співробітниками кафедри було створено  електронне освітнє видання для аудиторної роботи студентів 4 курсу «Протезування при повній втраті зубів», яке налічує 400 мультимедійних слайдів в форматі PowerPoint. До створення віртуального носія інформації авторів спонукала не стільки недостатня кількість його паперових аналогів, скільки переваги за рахунок використання у навчальному процесі комп’ютерної мережі «Інтранет» на базі серверу університету. Також перевагою даного електронного видання є те, що інтенсивне навантаження зорового аналізатора наявно стимулює включення у студентів різних механізмів пам`яті, що значно покращує загальну ефективність навчання.

  Кафедра працює на практично-орієнтованій системі навчання. Даний метод є новiтнiм і прогресивним при пiдготовці фахівців у галузі медицини та стоматології, сприяє засвоєнню основних та найсучаснiших методiв дiагностики захворювань та принципiв лiкування хворих уже на етапі засвоєння базових теоретичних знань. Пiдготовка студентiв передбачає також навчання за системою єдиного робочого дня. Кафедра забезпечена навчальними класами, клінічними залами та зубо-технічною лабораторією. Потужна матеріальна база, сучасне стоматологічне оснащення, забезпечення новим обладнанням і приладами  належно устатковує навчальний процес.

  Всі лабораторні аспекти виготовлення тих чи інших ортопедичних конструкцій зубних протезів для студентів ІІ-ІV курсів згідно тематики практичних занять пояснює та демонструє висококваліфікований лаборант із зубо-технічною освітою в оснащеній лабораторії кафедри.

        

  Лаб. Кирильчук А.Б. проводить розбір лабораторних аспектів бюгельного протезування

  Працівники кафедри допомагають студентам оволодіти базовими знаннями і практичними навичками з ортопедичної стоматології. Відповідно до затвердженої «Концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського» на кафедрі впроваджено Z-систему навчання, лінії практичних навичок, об'єктивний структурований клінічний іспит, комунікативні навички, що дозволяє підготувати якісно кращого спеціаліста в порівнянні з традиційною системою підготовки.

  Канд. мед. наук, ас. Демкович А.Є., д-р мед. наук, доц. Гасюк П.А., канд. мед. наук, доц. Мачоган В.Р. приймають  об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ ) у студентів ІІ курсу

  Важливим етапом навчання є лінії практичних навичок, які включають всі необхідні навички відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника і є обов'язковим для опанування студентом протягом навчального року. Для опанування практичної навички студенту створено всі умови. Метою навчання є підготовка висококваліфікованих спеціалістів.

  Канд. мед. наук, ас. Росоловська С.О. приймає практичні навички у студентів II курсу

  Канд. мед. наук, ас. Демкович А.Є. приймає практичні навички у англомовних студентів V курсу

   

  Сучасна освіта все більше спирається на теорію педагогічних вимірювань, упроваджуються нові педагогічні технології, в тому числі й інформаційні. Саме тому на базі стоматологічного центру створено комп`ютерний клас з достатньою кількістю техніки для того, щоб студенти, які навчаються на кафедрі мали можливість оволодіти додатковими знаннями за допомогою всесвітньої мережі «інтернет».

  Під час занять студенти користуються комп'ютерним класом і бібліотекою

  З 2011 року кафедра перейшла на кредитно-модульну систему навчання, для чого проведено укомплектування тематичних навчальних кімнат стоматологічними установками, устаткуванням, інструментами, муляжами та навчальними таблицями.

       

           На основі рішення Вченої ради університету від 25.12.2012р. про створення та впровадження навчального програмного забезпечення для кафедр університету, кафедрою ортопедичної стоматології спільно з відділом віртуальних навчальних програм було створено віртуальну навчальну програму «Лабораторні етапи виготовлення мостоподібних протезів на основі оксиду цирконію» для використання студентами у навчально-практичній роботі.

   

  З метою профілізації навчання на кафедрі використовуються традиційні та нетрадиційні методи навчання та контролю знань студентів. Методами навчання студентів є СНТ, НДР студентів, студентська олімпіада, спрямовані на гнучке логічне мислення студентів.

  Канд. мед. наук, ас. Щерба В.В. проводить семінарське обговорення практичного заняття зі студентами IV курсу

  Ас. Град А.О. проводить теоретичну частину заняття з англомовними студентами IІІ курсу

  Канд. мед. наук, ас. Росоловська С.О. проводить обговорення тестових ситуаційних завдань зі студентами ІV курсу

  Канд. мед. наук, ас. Дзецюх Т.І. зі студентами розглядає основні аспекти незнімного протезування

  Крім того, написання студентами історії хвороби ортопедичного хворого та проходження виробничої практики дає можливість, з одного боку, проаналізувати набуті теоретичні знання та практичні навички, а викладачу – виявити недоліки у викладанні теоретичного та практичного розділів та провести їх своєчасну корекцію під час проведення субординатури. Проте яким би дієвим не було навчання на кафедрі, воно потребує контролю. Як контролюючі засоби використовується тестовий комп'ютерний контроль, проблемні ситуаційні завдання, тести ліцензійного іспиту "Крок 2. Стоматологія", ситуаційні завдання під час державних іспитів. Така методика дозволяє вцілому проаналізувати поступовий процес навчання, проконтролювати його, провести корекцію з метою виховання кваліфікованого спеціаліста.

  Здача практичних навичок студентами під час державного іспиту

  Колектив кафедри ортопедичної стоматології постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Методичні розробки для практичних занять студентам, тематика лекцій i практичних занять постійно оновлюються i вдосконалюються.

  Співробітники кафедри оновлюють методичний матеріал для студентів в системі «Moodle»


  Наукові здобутки кафедри

  З 2007 по 2013 рік на курсі стоматології професором Черкашиним С.І. проводились дослідження по удосконаленню діагностики та лікуванню захворювань скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС).  За даний період розроблена і проводилась діагностика захворювань СНЩС методом УЗД за допомогою системи ESAOTE Megas CVX,  впроваджено методику лікування артрозів та артритів СНЩС з використанням внутрішньо-суглобових ін`єкцій препаратів Цель Т і Афлутоп. Тема НДР – «Комплексна діагностика і терапія синдрому больової дисфункції (СБД) скронево-нижньощелепних суглобів СНЩС». Результати досліджень у данному напрямку впроваджено у практику.  На даний момент планується розпочати роботу в іншому напрямку: «Патогенетичні підходи до методів лікування основних стоматологічних захворювань, на основі вивчення механізмів пошкодження твердих тканин зубів на тлі супутньої стоматологічної патології». Отримані результати наукової діяльності по напрямку діагностики та лікування даних захворювань використовуються на базі «Стоматологічного Центру» ТДМУ, де надаються консультації пацієнтам із ортопедичними патологіями.

   Захищені дисертації на здо­бут­тя на­у­ко­во­го сту­пе­ня доктора ме­ди­ч­них на­ук:

  1.                      Гасюк П.А. «Структурно-функціональна та гістотопографічна організація емалі різних класів зубів та великих слинних залоз людини».

  Захищені дисертації на здо­бут­тя на­у­ко­во­го сту­пе­ня кандидата ме­ди­ч­них на­ук:

  1. Мачоган В.Р.

  «Клініко-експериментальне обґрунтування лікування генералізованого пародонту з використанням симбіотиків».

  2. Щерба В.В.

  «Патобіохімічні особливості дії ендотоксину грамнегативної мікрофлори на тканини пародонту при хімічному ураженні печінки».

  3. Бандрівська О.О.

  «Особливості холінергічної регуляції серця при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті залежно від статі» (експериментальне дослідження).

  4. Демкович А.Є.

  «Оксидаційні та цитокінові порушення в патогенезі постекстракційного альвеоліту в умовах стрес реакції та їх корекція».

   5. Дзецюх Т.І.

  «Особливості перебігу гострого пародонтиту за умов гіпотиреозу в експерименті».

  6. Росоловська С.О.

  «Вплив гонадектомії на метаболічні процеси в тканинах пародонту щурів залежно від статі».

  Заплановані докторські дисертації:

  1.     Демкович А.Є.

  «Патогенез генералізованого пародонтиту: порушення імуно-цитокінових, некротичних та апоптичних процесів і їх корекція»

  Заплановані кандидатські дисертації:

  1. Пясецька Л.В.

  «Залежність властивостей і складу ротової рідини від психофізіологічного стану людини».

  2. Ребуха Л.В.

  «Морфо-функціональні особливості ремоделювання тканин СНЩС при гіперглікемії».

  3. Град А.О.

  «Морфофункціональна характеристика жувальних м'язів в нормі та при експериментальному цукровому діабеті».

  4. Воробець А.Б.

  «Структурно-функціональна організація твердих тканин великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті»

  Працівниками кафедри опубліковано більше 230 статей та тез у журналах і збірниках. Наукові дослідження мають забезпечити цілеспрямовану систему заходів ортопедичного лікування хворих з урахуванням функціональних порушень, обумовлених втратою зубів або іншими патологічними проявами. Теоретичне обґрунтування вибору оптимальної конструкції протезів і визначення критеріїв ефективності протезування сприятиме розробці практичних рекомендацій щодо лікування різноманітних уражень зубощелепної системи і впровадженню їх у практичну охорону здоров'я. Результати науково-дослідних робіт застосовуються для лікування хворих на кафедрі, а також впроваджуються у практику охорони здоров'я шляхом консультацій, публікацій у періодичних виданнях, раціоналізаторських пропозицій, доповідей на стоматологічних товариствах, а також на Всеукраїнських, обласних та районних стоматологічних конференціях.

  E:\Зображення\СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ тЕРНОПЫЛЬ\Mafud3ETQCw.jpg

   

  У 2014 році студент V курсу стоматологічного факультету Радчук Володимир прийняв участь у «XVIII Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених» з доповіддю «Біомеханічні аспекти художньої реставрації фронтальної групи зубів» (науковий керівник: д-р мед. наук, доц. Гасюк П. А.) та був нагороджений дипломом І ступеня.

  Д-р мед. наук, доц. Гасюк П.А. читає лекцію студентам стоматологічного факультету Новосибірського державного медичного університету в рамках міжнародної академічної мобільності

  Журнали, в яких публікуються співробітники кафедри:

  Патенти:

  Лікувальна робота кафедри

  Базою кафедри є стоматологічний центр Тернопільського державного медичного університету (вул. Чехова, 7), де асистенти кафедри надають лікувальну, консультативну допомогу населенню міста. Під час практичної роботи в стоматологічному кабінеті асистенти із студентами стоматологічного факультету 3-5 курсів, проводять профілактичні огляди, а також студенти виконують функціональні обов’язки асистента.

  Канд. мед. наук, доц. Мачоган В.Р. складає план лікування пацієнта з частковою втратою зубів

  Колектив кафедри постійно працює над впровадженням у навчальний процес новітніх технологій зубного протезування, що були розроблені як в Україні, так і за кордоном.

  Викладачі стоматологічного факультету постійно підвищують кваліфікацію на тематичних семінарах, курсах.

  Д-р мед. наук, доц. Гасюк П.А. проводить практичне заняття із студентами 4 курсу

  Лікар-стоматолог повинен не лише вміти надати висококваліфіковану стоматологічну допомогу, але і володіти нормами лікарської етики і медичної деонтології, основами комунікативного поводження з хворими, підтримання санітарно-гігієнічного режиму, досконало орієнтуватися в особливостях організаційної роботи різних лікувально-профілактичних установ, вміти грамотно вести санітарно-просвітницьку роботу. Цього можна досягнути лише шляхом безпосередньої участі в роботі усіх ланок стоматологічної служби.

  У цьому ми вбачаємо подальший розвиток навчальної, наукової та лікувальної діяльності кафедри.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |