Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра терапiї i сiмейної медицини факультету пiслядипломної освiти

  Кафедра терапiї i сiмейної медицини ННІ

  Клiнiчною базою кафедри є кардіологічне та гастроентерологічне вiддiлення Тернопiльської мiської комунальної лiкарнi №2 на 110 лiжок.

  Адреса:   вул. Р.Купчинського, 14, Тернопiль, 46023

  Тел.:  (0352) 261285

  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\image001.jpg

  Завiдувач кафедри –   д-р мед. наук, професор, Гребеник Мар’ян Васильович

    Штат кафедри:
       Професори кафедри, доктори медичних наук: Рудик Б.I., Звершхановський Ф.А. .
       Доценти кафедри, кандидати медичних наук: Бузько Є.Ф., Шостак С.Є.,  Зоря Л.В., Лазарчук Т.Б., Бутвин С.М., Криськiв О.I, Зелененька С.І., Базар О.В..
       
       Кафедра терапiї ННІ заснована у травнi 1979 р. Першим викладачем кафедри був к.м.н., доц.Я.Д.Галицький. З 1980 р. по 1988 р. кафедру очолював професор С.Г.Вайнштейн,  з серпня 1988 р. по 30 січня 2009 р - д.м.н., проф. Є.М.Стародуб. З 1 січня 2010 по даний час -  д-р мед. наук, професор Гребеник Мар’ян Васильович. З 1 сiчня 1997 р. до кафедри терапiї приєднана кафедра кардiологiї цього ж факультету, яка була створена в сiчнi 1987 р., завiдував кафедрою д.м.н., проф. Б.I.Рудик.

   

  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\image002.jpg

  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\image003.jpg

  Клiнiчна база кафедри - Тернопiльська мiська лiкарня №2

  (кардiологiчне i гастроентерологiчне вiддiлення на 110 лiжок).

   

  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\image004.jpg

  Професорсько-викладацький склад кафедри терапiї i сiмейної медицини ННІ ТДМУ iм. I Я Горбачевського

   

  Навчальна робота кафедри

   

  Пiдготовка лiкарiв проводиться на циклах:
      

   1. Передатестацiйної пiдготовки за фахом:
  - "Терапiя";
  - "Загальна практика-сiмейна медицина";
  - "Кардiологiя";

  - "Медицина невідкладних станів".
  Тривалiсть циклiв - 1 мiсяць.
       Цикли проводяться на бюджетній основi.

  2. Спецiалiзацiї для лікарів за фахом:
  -     "Загальна практика-сiмейна медицина".
  Тривалiсть циклу 6 мiсяцiв.

  -         "Медицина невідкладних станів".

  Тривалiсть циклу 3 мiсяцi.

  3. Пiдготовка лiкарiв - iнтернiв проводиться на циклах спецiалiзацiї за держзамовленням та на контрактнiй основi за фахом:
  - "Внутрішні хвороби", тривалiсть 2 роки (
  6 місяців – на першому році і 5 місяців - на другому - на кафедрі терапії і на суміжних кафедрах (разом 11 місяців – 1716 годин); на базах стажування - за перший рік - 5 місяців і за другий рік – 6 місяців (разом 11 місяців);

  -   "Загальна практика-сiмейна медицина", тривалiсть 2 роки (по 5 мiсяцiв очнi цикли на базi кафедр університету на першому i другому роках навчання та по 6 мiсяцiв - на базах стажування (заочнi цикли);
  - "Медицина невiдкладних станiв", тривалiсть 1,5 року.

   

  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\image005.jpg

  Обговорення робочих планів з кураторами лікарів-інтернів різних фахів


       
  Лікарі-інтерни, які проходять очний цикл навчання, щоденно проводять поліклінічні конференції, використовуючи мультимедійну апаратуру факультету. Вони доповідають про стан важкохворих у всіх відділеннях ТКМЛ № 2 та про окремі цікаві клінічні випадки. На такі конференції запрошуються і лікарі-ординатори відділень лікарні, де вони можуть коментувати стан хворого, діагностично-лікувальні заходи, які проводяться, очікувані результати, тощо. Це суттєво покращує якість навчання, розвиває клінічне мислення, сприяє вивченню і засвоєнню протоколів надання медичної допомоги населенню.

   

  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\image006.jpg

  Лікар-інтерн доповідає на ранковій поліклінічній конференції.

   

  У процесi навчання iнтернiв i слухачів використовуються комп'ютернi тестовi програми у режимах тренiнгу та атестацiї; академiчний фонд компакт-дискiв iз рiзних роздiлiв терапiї, iнформацiя iз всесвiтньої сiтки "Iнтернет", бiблiотечнi фонди Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я.Горбачевського та Тернопiльської обласної медичної бiблiотеки.

   

  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\image007.jpg

  Робота лікарів-інтернів у лабораторії тестового контролю.

   

  Робота викладачів кафедри ННІ має декілька складових. Чи не найважливішою із них є лікувальна робота. Вона відображає фаховий рівень кожного і характеризує потенційні можливості клінічної кафедри. Мистецтво лікування шліфується роками. Чим вища кваліфікаційна категорія лікаря і викладача, тим більше можна у нього навчитись лікарю-інтерну чи запозичити лікарю-слухачу. Сама назва факультет післядипломної освіти вимагає забезпечення факультету високопрофесійними і висококваліфікованими викладачами і лікарями одночасно.

  Лікувальна робота кожного викладача кафедри складається із обходів, консультацій у відділеннях лікарні, консультативних прийомів у поліклініці, курації хворих (для асистента кафедри) та ургентних чергувань. Вказане навантаження розиширюється за рахунок консультацій в інших лікувальних закладах.

  Перспективи розвитку лікувальної роботи тісно повязані із покращенням матеріально-технічного забезпечення клінічної бази кафедри, впровадженням нових методик діагностики і лікування, зокрема інвазивних технологій в кардіології. Серед викладачів кафедри є кардіологи, гастроентерологи, пульмонолог, фтизіатр, педіатр і функціоналіст. Вони можуть надавати консультативну допомогу в цих напрямах, виконуючи ехо-КС, рН-метрію, бронхоскопію. Необхідно надалі використовувати консультативні прийоми в поліклініці кожного викладача як показові заняття для лікарів-інтернів.

  Лікарі-інтерни та лікарі-слухачі мають можливість вивчати усі сучасні  методи  діагностики поширених захворювань, в тому числі - серцево-судинної системи, під час обходів провідних професорів кафедри

   

  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\image008.jpg

   Обговорення клінічної ситуації професорами Рудиком Б.І., Гребеником М.В. та лікарями-ординаторами  у кардіологічному відділенні ТМКЛ №2.

   

  Згідно сучасних вимог навчання лікарів-інтернів фаху «Загальна практика-сімейна медицина» повинно бути максимально наближеним до практичної роботи лікарів у селі. З цією метою за ініціативою адміністрації ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського було створено 5 навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги (НПЦПМСД)  на базі сільських амбулаторій. З метою заохочення роботи молодих спеціалістів у сільській місцевості у всіх НПЦПМСД проведено ремонт, створено комфортні умови для проживання і роботи, забезпечено лабораторно-інструментальним і діагностичним обладнанням. Бригади лікарів-інтернів (2 інтерни фаху «Загальна практика-сімейна медицина» та 2 стоматологи) працюють на базі НПЦПМСД упродовж тижня. Під контролем викладача ТДМУ відбувається здача чергувань, аналіз виконаної роботи та інструктаж новоприбулої бригади

  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\image009.jpg

  Куратори циклів спеціалізації "Загальна практика-сімейна медицина" планують виїзди інтернів у навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

     

    Прiоритетними напрямками наукової роботи кафедри є розробка i вивчення сучасних методiв дiагностики i лiкування захворювань органiв травлення i серцево-судинної системи.
       Сьогоднi на кафедрi виконуються 2 кандидатські дисертацiї.
       Викладачами кафедри видано посiбники "Хвороби органiв травлення", "Лекцiї з кардiологiї", "Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів в терапевтичній практиці", "
  Основи практичної електрокардіографії", "Основи клінічної медицини", "Анкілозивний спондилоартрит (хвороба Бехтерева) ",  "Пульмонологія в практиці сімейного лікаря", навчальний компакт-диск "Хвороби органiв травлення", бiльше 500 друкованих робiт.     

  Спiвробiтники кафедри виступають з доповiдями на зарубiжних, вiтчизняних та обласних наукових форумах.     

   

  Опис : IMGP0708

   

  Викладачі кафедри обмінюються досвідом роботи з працівниками інших навчальних закладів під час Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації” на базі конгресцентру НОК «Червона калина»

   

  Контактнi телефони: 8-(0352)- 26-53-22.

   

  Лікувально-консультативна робота кафедри терапії і сімейної медицини ННІ ТДМУ


  Кафедра терапії і сімейної медицини ННІ розташована на базі кардіологічного і гастроентерологічного відділень Тернопільської міської клінічної лікарні № 2 (фото 1).
  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\1.jpg
  У 2007-2009 роках кафедру терапії і сімейної медицини ННІ очолював доктор медичних наук, професор Стародуб Є.М. (фото 2. Проф. Стародуб Є.М. на обході).
  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\2.jpg
  З 2010 р. по даний час кафедру очолює доктор медичних наук, професор Гребеник М.В. (фото 3. Проф. Гребеник М.В. на обході в кардіореанімації ТМКЛ № 2). Саме професором Гребеником М.В. започатковано створення комп’ютерної бази даних хворих на інфаркт міокарда, системний тромболізис та фібриляцію передсердь, що дало змога аналізувати рівень невідкладної допомоги хворим кардіологічного профілю та оптимізувати її в перспективі.
  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\3.jpg
  Всі викладачі кафедри мають вищу атестаційну категорію з терапії, є високо кваліфікованими спеціалістами. Впродовж багатьох років колектив кафедри працює над поглибленим вивченням проблем кардіології і гастроентерології. За 2007-2011 рр. колективом кафедри впроваджено в практичну охорону здоров’я такі новітні технології:
  1. Оцінка якості життя хворих на цироз печінки (проф. Самогальська О.Є.);
  2. Оцінка ризику раптової смерті у хворих на цироз печінки (проф. Самогальська О.Є., Лобанець Н.В.);
  3. Оптимізація схем антигіпертензивної терапії у хворих з артеріальною гіпертензією залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини (проф. Н.І. Ярема);
  4. Визначення еластази крові при цирозі печінки різної етіології (проф. Стародуб Є.М., проф. Самогальська О.Є., доц. Лазарчук Т.Б., Бабяк О.В.);
  5. Визначення рівня лептину при цирозах печінки (проф. Самогальська О.Є., доц. Лазарчук Т.Б.);
  6. Визначення доплер-показників печінкового кровообігу з метою прогнозування ускладнень портальної гіпертензії (проф. Самогальська О.Є., Лобанець Н.В.);
  7. Спосіб зменшення проявів післяінфарктного ремоделювання серця в умовах хронічної бронхіальної обструкції (проф. Гребеник М.В.).
  Лікувальна робота кожного викладача кафедри складається із обходів, консультацій у відділеннях лікарні, консультативних прийомів у поліклініці, та ургентних чергувань. Вказане навантаження розширюється за рахунок консультацій в інших лікувальних закладах.
  У 2010 р. лікувальну роботу викладачів кафедри розширено за рахунок систематичних виїздів у с. Зарубинці Збаразького району та с. Гнилиці Підволочиського районів Тернопільської області, де знаходяться навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню. Цей вид лікувальної і навчальної роботи вперше в Україні започатковано ТДМУ. Доценти кафедри під час виїзду у вказані села перевіряють виконання навчальної програми черговими бригадами лікарів-інтернів та лікарів-субординаторів, а також проводять консультативний прийом мешканців села. Щоразу кожен викладач оглядає 3-4 і більше пацієнтів, призначає обстеження і лікування. Такі прийоми викладачів кафедри служать доброю школою для майбутніх лікарів. За час виїздів у вказані села викладачі кафедри оглянули понад 120 пацієнтів.
  Куратором цього важливого напрямку практичної підготовки майбутніх лікарів на ННІ є доцент Зоря Л.В., яка формує бригади, надзвичайно вболіває за якісну підготовку лікарів-інтернів та систематично контролює їхню роботу на місці (фото 4. Доц. Зоря Л.В. у навчально-практичному центрі с. Гнилиці).
  Опис : E:\..\..\www\docpic\postfac_therapy.files\4.jpg
  Лікувальна і навчально-педагогічна робота викладачів кафедри тісно пов’язані між собою. Кожен викладач старається максимально передати свої знання майбутнім лікарям. Доброю школою для лікарів-інтернів очного циклу навчання є щоденні клінічні конференції із мультимедійною презентацією виступу (фото 5. Клінічна конференція лікарів-інтернів).
  На цих конференціях молоді лікарі доповідають про стан тяжко хворих у всіх відділеннях ТКМЛ № 2 та проводять клінічний розбір пацієнта, взятого на курацію на чергуванні. Це покращує якість навчання, розвиває клінічне мислення, сприяє вивченню і засвоєнню протоколів надання медичної допомоги населенню, затверджених МОЗ України.
  До позитивів кафедри слід зарахувати і те, що впродовж 20 років доктор медичних наук, професор Рудик Б.І. незмінно очолює Тернопільське обласне товариство терапевтів. Щороку під його керівництвом проводяться 4 засідання товариства, де розглядають найактуальніші питання сучасної медицини. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі терапевтичного товариства як доповідачі. Надовго запам’ятовуються заняття проф. Рудика Б.І. з кардіології лікарям-слухачам (фото 2. Проф. Рудик Б.І. на практичному занятті з слухачами-кардіологами).
  Перспективи розвитку лікувальної роботи тісно повязані із покращенням матеріально-технічного забезпечення клінічної бази кафедри, впровадженням нових методик діагностики і лікування, зокрема фармакоінвазивних технологій в кардіології. Серед викладачів кафедри є кардіологи, гастроентерологи, пульмонолог, фтизіатр, педіатр і лікар функціональної діагностики. Вони можуть надавати консультативну допомогу в цих напрямах, виконуючи ультразвукове дослідження органів, рН-метрію, бронхоскопію. Консультативні прийоми в поліклініці кожного викладача як показові заняття для лікарів-інтернів є однією із перспективних форм підготовки спеціалістів.

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |