Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти

  Кафедра педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти

  Клiнiчною базою кафедри є вiддiлення Тернопiльської дитячої мiської комунальної лiкарнi  на 206 лiжок.

  Адреса:  вул. Клінічна 1а , м. Тернопіль, 460003

  Тел.: (0352) 52-67-47

                                         Штат кафедри:  

           Завідувач кафедри – д.м.н., проф. Н.В.  Банадига 

           Доценти: к.м.н. Сагаль І.Р., к.м.н. Боярчук О.Р.,

           Асистенти: к.м.н. Гаріян Т.В., к.м.н. Дутчак О.М.

           Лаборант:  Жук О.Ф.

   

          Кафедра педіатрії ФПО створена у серпні 1979 року. Першим завідувачем кафедри до 1984 р. був к.м.н., доц. Є.Ф.  Бузько.  Із серпня 1984 р. по січень 1985 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала  к.м.н., доц. Н.Я. Ходорчук. З 1985 р. по 1997 р. завідувачем кафедри була д.мед.н., проф. Л.М. Слободян.  З січня 1997 р. по  2000 р.   завідувачем була  к.м.н. доц. В.Ф. Лобода. З 2001 року – кафедру очолила  д.м.н., проф. Н.В. Банадига.

  Навчальна  робота кафедри

  На кафедрі навчаються лікарі-інтерни з фаху «Педіатрія», лікарі-курсанти передатестаційного циклу з фаху “Педіатрія”, “Неонатологія” та тематичного удосконалення  «Актуальні питання дитячої гастроентерології», «Актуальні питання дитячої нефрології», «Актуальні питання дитячої пульмонології та алергології».

  Підготовка лікарів проводиться на циклах:

  1. Передатестаційна підготовка лікарів-курсантів на госпрозрахунковій основі,

                   за фахом:

    -  «Педіатрія», вартість путівки – 1385 гривень.

      Тривалість циклу – 1 місяць.

   

  2. Передатестаційна підготовка лікарів-курсантів на госпрозрахунковій основі,

                   за фахом:

    -  «Неонатологія», вартість путівки – 1385 гривень.

      Тривалість циклу – 1 місяць.

   

            3.  Тематичне вдосконалення лікарів-курсантів на госпрозрахунковій основі,

                   за фахом:

         - «Актуальні питання дитячої гастроентерології»,

         -  «Актуальні питання дитячої нефрології»,

         - «Актуальні питання дитячої пульмонології та алергології».

  Тривалість циклу – 2 тижні.

  4.      Підготовка лікарів-інтернів проводиться на циклі спеціалізації за держзамовленням та контрактній основі за фахом «Педіатрія».

       Тривалість циклу 2 роки.

            Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над пошуком нових та вдосконаленням існуючих форм навчання. За останні 3 роки проведено 10 циклів тематичного удосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології та алергології» та «Актуальні питання дитячої гастроентерології», «Актуальні питання патології дітей раннього віку», на яких пройшли навчання 92 лікарів-курсантів.  Цикли тематичного вдосконалення користуються  великим інтересом у практичних лікарів різних спеціальностей (педіатри, сімейні лікарі, алергологи, лікарі підліткової служби, організатори охорони здоров’я)  не лише нашої області, але й сусідньої – Закарпатської області. До 2009 року на кафедрі проходили навчання з циклу «Педіатрія» лікарі-інтерни з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» та лікарі-курсанти передатестаційних циклів та циклу спеціалізації з даної спеціальності. Крім того на кафедрі займаються лікарі-інтерни та лікарі-курсанти передатестаційних циклів та циклу спеціалізації «Медицина невідкладних станів», цикл «Невідкладні стани у дітей», лікарі-інтерни акушер-гінекологи, цикл «Неонатологія» та лікарі-інтерни інших спеціальностей з циклу  «Невідкладні стани у дітей».

  В процесі навчання інтернів і курсантів використовуються комп’ютерні програми у режимах тренінгу та атестації, академічний фонд компакт-дисків з фаху «Педіатрія». Наявна Інтернет-мережа на кафедрі дозволяє впроваджувати нові форми самопідготовки. На кафедрі впроваджені різні форми проведення семінарських занять для лікарів-інтернів та лікарів-курсантів: семінари-дискусії, семінари-конференції, семінари у вигляді рольових ігор, на яких широко впроваджується інтерактивна форма навчання, що збільшує інтерес слухачів та покращує ефективність навчання. Останні роки проводяться  презентації клінічних випадків рідкісної та типової патології у дітей, які готують та доповідають лікарі-інтерни, що оптимізує їх самостійне навчання, дає змогу глибше вивчити та представити дану патологію, визначити правильну діагностичну та лікувальну тактику в кожному окремому випадку, враховуючи передові світові дані відповідно до засад доказової медицини. Лікарі-інтерни з фаху «Педіатрія» за останні роки стабільно показують високі результати при здачі ліцензійного іспиту «Крок 3» в межах від 73,8 до 88,5 %, причому  з першої спроби .

  Досвід підготовки лікарів-інтернів та курсантів вочевидь демонструє потребу постійного удосконалення та доповнення навчально-методичної літератури, яка постійно видається  колективом  кафедри. Зокрема, так був створений компакт-диск «Актуальні питання педіатрії в практиці сімейного лікаря»  ( Н.В.Банадига, І.О.Рогальський, О.М.Дутчак). На кафедрі видано навчальні посібники: “Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей” (2000 р.), “Синдром мальабсорбції, діагностика та реабілітація”  (2001 р.), “Медична генетика дитячого віку“ (2003 р.), посібник “Діагностика захворювань та реабілітація дітей”  (2004 р.),  “Довідник педіатра” (2005),  «Ріст і розвиток людини» (2008 р.), «Педіатрія в практиці сімейного лікаря» (2008 р.), «Маленький довідник педіатра» (2009 р.), «Бронхіти у дітей» (2010 р.). В рамках швейцарсько-української програми «Здоров’я матері та дитини» проф. Банадига Н.В. приймала участь в підготовці розділу до навчального посібника для викладачів з проведення ТУ для лікарів з фаху  «Загальна практика – сімейна медицина».                                                           

  За роки існування кафедри колективом підготовлено 5807 лікарів-курсантів та 1319 лікарів-інтернів, які працюють на теренах України і за її межами.

  В процесі навчання інтернів і курсантів використовуються комп’ютерні програми у режимах тренінгу та атестації, академічний фонд компакт-дисків з фаху «Педіатрія», бібліотечні фонди Тернопільського державного медичного університету  ім. І.Я. Горбачевського та Тернопільської обласної медичної бібліотеки.

    

  Сфера наукових інтересів колективу кафедри

   Вивчення патогенетичних основ поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної систем. Вивчено патогенез, диференційну діагностику і лікування синдрому мальабсорбції.

   Патогенетичні механізми формування бронхолегеневих, алергічних захворювань (бронхіальної астми, атопічного дерматиту) у дітей, розробка нових методів лікування та профілактики.

  Вторинний остеопороз: патогенетичні механізми формування та прогресування, клініко-інструментальні та біохімічні маркери ранньої діагностики, профілактики і лікування. Вперше досліджені показники  норми денситометричного обстеження для дітей. Отримані результати стали підґрунтям для розробки нових схем лікування остеопатій у дітей.  Досліджено стан остеогенезу в дітей різних вікових груп на тлі гастродуоденальної, бронхолегеневої патології і захворювань нирок та атопічної патології.

  Вперше був відстежений взаємозв’язок між станом зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та активністю маркерів запалення у пацієнтів із хронічною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної зони; на підставі чого запропонований диференційно-діагностичний алгоритм, який вдосконалив верифікацію, підвищив своєчасність постановки діагнозу панкреатиту і панкреатопатії.

  Досліджено роль цитомегаловірусу, герпесвірусу та вірусу Епштейна-Барр у клінічному перебігу, показники цитокінового статусу, інші досліджувані показники у дітей з різними формами колагенозів.

   

  Основні наукові здобутки кафедри

  Досліджено патогенез, диференційну діагностику і лікування синдрому мальабсорбції.

  Досліджені патогенетичні механізми виникнення остеопенічного синдрому у дітей з патологією органів дихання (бронхіальна астма, рецидивуючий, хронічний бронхіти), травлення (гастродуоденіт, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки),  сечовидільної системи (хронічний пієлонефрит); його зв’язок із структурою супутньої патології, складом медикаментозної терапії, відстежений зв’язок порушень процесів остеогенезу із активністю метаболічних процесів в сполучній тканині, апробовані схеми та відстежена ефективність корекції остеопенічного синдрому.

  Встановлений вплив пренатальної сенсибілізації новонародженого на розвиток харчової алергії, атопічного дерматиту в наступному  у дитини, доведена роль інгаляційних алергенів у реалізації системної атопії у дітей з високим ризиком; розроблені та запропоновані заходи вторинної профілактики атопічного дерматиту.

   Розроблений діагностичний алгоритм порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової залози на донозологічному етапі та встановлена висока ефективність застосованих модифікованих схем лікування. Досліджено та патогенетично обґрунтовано корекцію порушень зовнішньо секреторної функції підшлункової залози, що виникають ще на донозологічному етапі, у дітей з патологією органів травлення.  Диференціація двох згаданих патологій стало запорукою модифікації патогенетичної терапії, розробки профілактичних заходів щодо попередження формування панкреатичної недостатності на тлі хронічних захворювань травної системи.

  Апробовані нові схеми удосконаленого обсягу параклінічних обстежень, лікувальних та реабілітаційних заходів при поширеній соматичній патології у дітей.

  Обгрунтована необхідність індивідуального диференційованого підходу до вибору схеми лікування з урахуванням етіопатогенетичних чинників, особливостей перебігу захворювання, фонових станів у дітей із поширеною соматичною патологією.

  Ефективний контроль за перебігом бронхіальної астми (БА) досягається проведенням базисної протизапальної терапії у поєднанні із тривалою бронходилятаційною, у випадку персистуючого перебігу, із обов’язковим урахуванням супутньої патології, налагодження співпраці з пацієнтом, систематичності реабілітаційних заходів. Для оцінки повного контролю над БА в педіатричній практиці інформативним, ефективним і достовірним є метод пікфлоуметрії, який дозволяє як в амбулаторних умовах так і в стаціонарних умовах контролювати значення об’єму форсованого видиху за першу секунду.

  Вперше було вивчено структуру етіологічних (вірусних, бактеріальних, хламідій) чинників пневмоній у дітей раннього віку, що послужило вдосконаленню існуючих лікувальних підходів, підвищило ефективність терапії та адекватність реабілітаційних заходів. Підвищена ефективність лікування та реабілітації дітей раннього віку, що перенесли гостру пневмонію, шляхом використання рослинних імуномодуляторів.

  Встановлено патогенетичне значення порушень клітинної та гуморальної ланок імунітету, змін в системі оксиду азоту у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця. Показано ефективність використання препаратів магнію в комплексному лікуванні хронічної ревматичної хвороби серця у дітей, зокрема, їх нормалізуючий вплив на синтез оксиду азоту ендотелієм, що дасть змогу попередити прогресування хвороби та тяжкі ускладнення.

  Наукові розробки колективу  кафедри стали приводом до проведення циклу науково-практичних конференцій. Зокрема,  у квітні 2008 року проведена Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків».

   

  У квітні 2009 року успішно проведена міжобласна науково-практична конференція «Проблемні питання патології у дітей» за участю провідних фахівців України.                                           

  У вересні 2009 року проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний  погляд  на взаємозв’язок харчування та здоров’я дитини», в якій прийняли участь лікарі-педіатри, неонатологи, сімейні лікарі з 6 областей України; з лекціями виступили провідні фахівці, в т.ч. колеги із Росії - проф. Нетребенко О.К. (Москва), проф. О.О. Корнієнко (Санкт-Петербург).

   9 грудня 2009 року науково-практична конференція присвячена 30-літтю факультету післядипломної освіти «Актуальні питання медицини».- м. Тернопіль.

   У вересні 2010 року успішно проведена міжобласна науково-практична конференція «Проблемні питання патології у дітей» за участю провідних фахівців України, на якій відбулась презентація монографії проф. Н.В.Банадиги « Бронхіти у дітей ».

  У квітні 2011 року проведена Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю на «Сучасні напрямки діагностики та лікування дітей з ендокринною патологією», що була організована кафедрою педіатрії ФПО,  Українським науково-практичним центром ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

  За останні роки науковцями кафедри опубліковано в журналах і збірниках понад 800 наукових робіт, захищено 13 кандидатських дисертацій, видано 4 монографії, оформлено 20 раціоналізаторських  пропозицій, отримано 6 патентів на винахід, 3 інформаційні листи.

   За останні 5 років захищено 3 кандидатських дисертацій, виконується 1 докторська дисертація, опубліковано близько 145 наукових робіт, з них 1 монографія, 1 довідник, 2 посібники, отримано 3 патенти, 7 раціоналізаторських пропозицій, 1 інформаційний лист, 2 нововведення в галузевий реєстр МОЗ України.

  На кафедрі впродовж останніх 5-ти років активно працює  студентський науковий гурток, члени якого активно займаються науково-дослідницькою роботою, готують публікації, виступають на наукових форумах. Власне виступи студентів – гуртківців високо оцінені, зокрема у 2007 нагороджені –дипломом І ступеня; у 2008 році – дипломом І ступеня, 2009 році – дипломом ІІ ступеня. Викладачі кафедри активно беруть участь у науково-практичних конференціях, з’їздах, конгресах, симпозіумах України та за кордоном.

   

  Лікувальна  робота кафедри

   

  Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує надання лікувально-консультативної допомоги дітям в підрозділах Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні.

  Проводились виїзди в райони області, під час яких прочитані лекції з актуальних питань педіатрії; оглянуті складні в діагностичному та лікувальному плані діти. Щорічно в роботу практичної охорони здоров′я працівниками кафедри запроваджується близько 10 нових методів лікування та діагностики. 3 нових методи  лікування (2009-2010 рр.) включені в галузевий Реєст нововведень.

  Під час епідемії грипу у 2009-2010 роках викладачі кафедри в складі консультативних бригад виїжджали в райони області, приймали участь в круглодобових чергуваннях «гарячої лінії».

  З метою надання консультативної допомоги  в практичній лікарській діяльності працівники кафедри взяли шефство над 8 молодими спеціалістами. Під час виїздів у навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги викладачі кафедри здійснюють контроль за роботою чергових бригад, проводять консультативні прийоми.

  Співробітники кафедри приймають участь в організації переривчастих курсів для лікарів-педіатрів, неонатологів, сімейних лікарів міста та області, проводять клінічні, патологоанатомічні конференції, здійснюють рецензування медичної документації хворих, які померли, проводять рецензування самозвітів лікарів.

              Наукові здобутки кафедри постійно впроваджуються в клінічну практику  базової клініки та дитячі лікувальні заклади різних областей України. У 2011 році виданий інформаційний лист    «Сучасна діагностика і корекція функціональних порушень зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози у дітей на тлі хронічної патології органів травлення» ( автор- Банадига Н.В.).          

  З метою підвищення свого фахового рівня доценти: Сагаль І.Р., Боярчук О.Р., Рогальський І.О. пройшли стажування в клініках Австрії і Франції.

  Колектив кафедри співпрацює з обласним управління охорони здоров»я Тернопільської, Рівненської, Закарпатської областей.  Професор Банадига Н.В. є членом координаційної ради при міському управління охорони здоров’я, членом КЕК та атестаційної комісії обласного управління охорони здоров’я; систематично проводиться поглиблений аналіз летальних випадків, якості надання медичної допомоги дітям міста і області.

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |