Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра акушерства та гiнекологiї факультету пiслядипломної освiти

  Кафедра акушерства та гiнекологiї факультету пiслядипломної освiти

  Базою кафедри акушерства та гiнекологiї факультету пiслядипломної освiти є пологовий будинок з гiнекологiчним вiддiлення Тернопiльської мiської комунальної лiкарнi №2.

  Адреса:   вул. Р.Купчинського, 14, Тернопiль, 46023

  Тел.:  (0352) 263234, 268144

  Кафедра акушерства та гiнекологiї ФПО заснована 3 травня 1979 року. Органiзувала кафедру к.м.н., доц. Г.Т.Борсук. З вересня 1979 р. по 1987 р. кафедру очолювала д.м.н., проф. М.Б.Розуменко. З 1988 р. по 1998 р. кафедрою завiдував д.м.н., проф. М.I.Жиляєв. У 1998 р. кафедру очолила к.м.н., доц. Н.М.Олiйник. З 2001 року по даний час кафедру акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти очолює доктор медичних наук, професор Бойчук Алла Володимирівна Базою кафедри акушерства та гiнекологiї факультету пiслядипломної освiти є пологовий будинок з гiнекологiчним вiддiлення  Тернопiльської мiської комунальної лiкарнi №2.

  Завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Алла Володимирівна Бойчук

  Штат кафедри:

  Зав. кафедри проф. Бойчук А.В.

  проф. Франчук А.Ю.

  доц. Коптюх В.І.

  доц. Хлібовська О.І.

  доц. Шадріна В.С.

  доц. Бегош Б.М.

  доц. Сопель В.В.

  доц. Ониськів Б.О.

  ст. лаборант Ющак О.М.

  Навчально-методична робота

  На кафедрi з 2008 року впроваджено навчання лiкарiв-курсантів акушер-гiнекологів з тематичних циклiв: «Невiдкладна допомога в акушерствi та гiнекологiї»- одномісячний цикл. З 2009 року розпочато навчання на циклі «Пренатальна діагностика»- одномісячний цикл, «Кольпоскопічна діагностика патології шийки матки» - тривалістю один місяць. З 2010 року впроваджено в навчальний процес цикл «Оперативне акушерство» - одномісячний цикл, передатестацiйна пiдготовка курсантiв, цикли тематичного вдосконалення та цикли стажування курсантiв.

  Кафедрою акушерства та гінекології проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції "Актуальні питання сучасного акушерства".

  Методичне засідання кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти.

  Кафедра здійснює виїзднi передатестацiйнi цикли для лiкарiв-курсантiв Рiвненської області, а також на базі кафедри проводяться передатестацiйнi цикли для лікарів – курсантів акушер-гінекологів Тернопільської, Львівської, Волинської, Житомирської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

  З 2008 року на кафедрi розроблено 12 робочих програм: для передатестацiйного циклу лiкарiв-курсантiв, лiкарiв курсантiв стажистiв, для лiкарiв-iнтернiв I року навчання, лiкарiв-iнтернiв II року навчання, для лiкарiв-курсантiв з циклу "Загальна практика - сiмейна медицина". для такого ж циклу лiкарiв-iнтернiв, лiкарiв-iнтернiв  з циклу "Хiрургiя", лiкарiв-iнтернiв  з циклу  "Невiдкладна допомога в медицинi".

  Професорський обхід в гінекологічному відділенні ТМКЛ №2.

  Відповідно до наказу №484 кафедрою розроблені наступні цикли тематичного вдосконалення «Пренатальна діагностика»,

  доц. О.І. Хлібовська проводить заняття з лікарями-інтернами в кабінеті ультразвукової діагностики під час обстеження вагітної.

  «Ведення фізіологічної вагітності» для лікарів-курсантів «Загальної практики-сімейної медицини»,

  доц. Б.М. Бегош на практичному занятті з фантомного курсу з лікарями-інтернами

  Доц. В.С. Шадріна в кабінеті кольпоскопічної діагностики патології шийки матки на занятті з лікарями –інтернами.

  «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології», «Оперативне акушерство», «Гінекологічна ендокринологія», «Невідкладна допомога при термінальних станах в акушерстві та гінекології. В навчальний процес на кафедрі впроваджуються і нові методики навчання: проводились лекції з застосуванням телекомунікаційного зв’язку, широко використовуються комп’ютерні тестові програми, створені навчальні комп’ютерні тематичні диски – «Практична гінекологія», «Акушерський фантом», «Акушерський фантом» (англійською мовою). З 2007 по 2010 рр працівниками кафедри видано навчальний посібник «Советы молодожонам» та підручник для студентів стоматологічного факультету « «. Всі лекції для лікарів-інтернів та лікарів-курсантів читаються з використанням мультимедійної техніки.

  Лекцію читає доктор медичних наук, професор А.Ю. Франчук

  Наукова робота

     Ведуться наукові розробки по міжкафедральній тематиці, вивчається ефективність нових медичних препаратів для лікування запальних процесів шийки матки, по профілактиці та лікуванню ускладнень в клімактеричному періоді жінки. Продовжується наукова робота по вивченню ефективності нових препаратів для лікування TORCH – інфекції у гінекологічних хворих та при вагітності. Працівники кафедри щороку друкують по 8-10 наукових статей і тез в різні наукових журналах та збірниках України і 2-4 статті та тези з навчально – методичної роботи.

  З 2000 року щорічно колектив кафедри проводить всеукраїнські акушерсько-гінекологічні науково-практичні конференції на базі конгрес – центру “ Червона калина” Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського за участю 10-20 провідних професорів акушерів-гінекологів України з виданням наукових праць в журналі ВАКу.

  Кафедра акушерства та гінекології ФПО є засновником науково-практичного журналу «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» який видається Тернопільським державним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського «Укрмедкнига» який внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з медицини (додаток до Постанови Президії ВАК України від 27.05.2009 № 1 – 05/2 ). Проф. Бойчук А.В. є головним редактором журналу “Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”, науковий секретар журналу доц. Бегош Б.М.

  Учасники науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасного акушерства» на базі НОК «Червона калина»

  За останні 5 років на кафедрі акушерства та гінекології згідно наукової теми: «Патогенетичне обгрунтування порушень функції яєчників та їх лікування у жінок з екстрагенітальною патологією вивчення ступеня вираженості порушень функції яєчників у жінок з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту та сечовидільної системи» було захищено 4 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

  З 2010 року колектив кафедри приймає участь в розробці нової міжкафедральної роботи на тему: Розробка та впровадження ефективних методів та засобів діагностики, лікування і профілактики порушень репродуктивного здоров’я жінки та перинатальної охорони плоду.

  Сфера наукових інтересів роботи кафедри.

  ·        Теоретична основа та нове вирішення науково-прикладного завдання гінекології, яке характеризується удосконаленням алгоритму діагностики та розробкою етапної диференційованої патогенетично обґрунтованої корекції гіпоталамо-гіпофізарних порушень у жінок з дисфункцію щитоподібної залози.

  ·        Удосконалення комплексної терапії та тактики ведення постоваріектомічного синдрому на основі розробки, клінічної апробації та впровадження в практику патогенетично обґрунтованого етапного застосування гормональної та фітотерапії завдяки його позитивному впливу на гормональний, ліпідний, кальцієво-фосфорний обмін, гемостаз та мінеральну щільність кісткової тканини.

  ·         Удосконалення методів діагностики та профілактики затримки розвитку плода у вагітних, зайнятих в хімічному виробництві шляхом посилення адаптаційних механізмів з метою зниження акушерських і перинатальних ускладнень.

  ·         Клінічне обґрунтування та представлено нове вирішення актуального наукового завдання удосконалення комплексної терапії та тактики ведення пацієнток репродуктивного віку із лейоміомою матки та порушенням мінеральної щільності кісткової тканини. На основі вивчення особливостей нейроендокринного статусу і структурно-функціонального стану кісткової тканини, розроблено, клінічно апробовано та впроваджено в практику патогенетично обгрунтоване застосування гормональної терапії і терапії кальцієвмісними препаратами завдяки їх позитивному впливу на гормональний, кальцієво-фосфорний обмін та мінеральну щільність кісткової тканини.

  Лікувальна робота

  Одним із важливих показників роботи родильних відділень це є показник материнської смертності. Одне із перших місць по Україні по причинам материнської смертності займають акушерські кровтечі. Співробітники впровадили проведення занять по наданню допомоги за ургентним дзвінком при пуерперальних кровотечах та застосуванню новітніх технологій післяпологових органозберігаючих операцій на матці - перев’зки магістральних судин. Завдяки розробленим заходам в нашій клініці не було випадків материнської смертності від кровотеч. Проведено 5 органозберігаючих операцій при масивних післяпологових кровотечах за період 2010-2011 рр.

  Доц. Коптюх В.І. курує роділлю в пологовій залі сімейного типу в на базі ТМКЛ №2

  Великою заслугою працівників кафедри відносно лікування та надання допомоги населенню є впровадження на базі гінекологічного відділення в 2008 р. лапароскопічної техніки оперативних втручань на матці, маткових трубах та яєчниках. Всі співробітники кафедри та практичні лікарі гінекологічного відділення пройшли спеціалізацію з техніки лапароскопічних втручань та активно залучаються до проведення лапароскопічних операцій. Позитивний результат втручань на маткових трубах та яєчниках оцінювався за результатами наступлення вагітностей. За цей період вагітності наступили у 24% (тобто кожна 2-3 жінка завагітніла).

  Проф. Бойчук А.В. виконує лапароскопічну корекцію прохідності маткових труб.

  На кафедрі створений відеозв’язок між операційними блоками і навчальною кімнатою, та архів операцій проведених працівниками кафедри протягом року.

  Доц. Сопель В.В. коментує хід операції в кімнаті відеозв’яку лікарям-інтернам.

  Впроваджено в лікувальну практику ТКМЛ №2 наукові розробки кафедри:

  Спосіб відновлення овуляції у жінок з ендокринним непліддям на фоні субклінічного гіпотиреозу; профілактика втрат кісткової тканини у жінок після гістероваріек-томії; профілактика затримки внутрішньоутробного розвитку плода у вагітних групи ризику шляхом застосування «Артишоку екстракт – Здоровье»

  Спосіб лікування гіперпролактинемії і галактореї у жінок з різним вмістом біологічно активного пролактину при субклінічному гіпотиреозі; скрінінговий метод оцінки ступеню естрогеного дефіциту; спосіб профілактики атерогенних змін та тробоемболічних ускладнень у жінок після гістероваріктомії; спосіб діагностики остеопенічних змін у жінок після оваріктомії; спосіб прегравідарної підготовки жінок з пренатальни-ми втратами в анамнезі.

  Спосіб профілактики синдрому затримки розвитку плода, у вагітних в терміні 12- 16, 24-28, 32-36 тижнів вагітності за умови виникнення ранніх ознак фетоплацентарної дисфункції; спосіб зниження частоти акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з аномаліями пологової діяльності на тлі плацентарної дисфункції; спосіб профілактики плацентарної дисфункції у вагітних з груп високого ризику щодо розвитку акушерської та перинатальної патології.

  Діагностика фетоплацентарної недостатності у вагітних із дифузним токсичним зобом за допомогою визначення плацентарного лактогену та вмісту α-фетопротеїну в сироватці венозної крові; алгоритм спостереження за вагітним з дифузним токсичним зобом.

  Перспективними напрямками лікувальної роботи кафедри залишається:

  - Впроваджувати новітні перинатальні технології для зниження материнських та перинатальних втрат.

  - Ширше впроваджувати репродуктивні технології у жінок із безпліддям, застосовуючи лапароскопічну техніку на маткових трубах та яєчниках..

  - Впровадити відеоспостереження та комп’ютерну обробку кольпоскопічних зображень патології шийки матки Створити навчальну відеотеку кольпоскопічних картин передракових процесів шийки матки.

  З 2010 року на кафедрі розробляється науковий напрямок:

  «Вивчення впливу екстрагенітальних захворювань на менструальну функцію, вивчення впливу лікувальних комплексів, що регулюють метаболічні та обмінні порушення на стан плода, перебіг вагітності та пологів у жінок із метаболічним синдромом та невиношуванням».

  З іноваційних технологій кафедра на наступні 5 років планує впровадити в лікувалону практику метод емболізації маткових артерій. Принцип операції емболізації маткових артерій полягає в тому, щоб за допомогою спеціальної трубочки-катетера під контролем рентген-телевізійної техніки дістатися до судин, які беруть участь у кровопостачанні міоми і за допомогою спеціальних, маленьких кульок-емболів закупорити, «запломбувати» ці судини. Емболи вводяться в судину через катетер. Позбавлена «харчування», «знекровлена» міома перестає рости і зменшується в розмірі, а в кінцевому результаті гине, перетворюючись на рубець на матці.

  Напрямок науково-дослiдної роботи кафедри:

  Реабілітація хворих після лапароскопічного втручання при трубному неплідді; лікування фонових захворювань шийки матки; гінекологічна ендокринологія на фоні захворювань щитоподібної залози; комплексна терапія та тактика ведення пацієнток репродуктивного віку із лейоміомою матки.

  Контактнi телефони: 8-(0352)- 26-32-34.

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |