Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра філософії та суспільних дисциплін

  Кафедра філософії та суспільних дисциплін

  Адреса: вул. Чехова, 3, Тернопiль, 46003

  Тел.: (0352) 52-48-87

  Завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін,

  доктор педагогічних наук, професор

  Мельничук Ірина Миколаївна

  Завуч кафедри філософії

  та суспільних дисциплін,

  кандидат історичних наук, доцент

  Пилипишин Олег Іванович

   

  Штат кафедри: 1 професор, 3 доценти, 1 старший викладач, 4 викладачів, 2 лаборанти. 

  http://www.tdmu.edu.te.ua/../www/docpic/../../../www/docpic/kafedra/philosophy.files/image017.jpg

  Колектив кафедри філософії та суспільних дисциплін


  Навчальна робота кафедри

  Колектив кафедри філософії та суспільних дисциплін постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. На кафедрі створені необхiднi умови для навчання студентiв медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультету та навчально-наукового інституту медсестринства. Викладачами кафедри читаються такі дисципліни: Історія України, Історія української культури, Філософія, Політологія, Педагогіка вищої школи, Основи педагогіки та мистецтво викладання, Методологія наукової роботи, Європейська культура, Історія європейської культури, Зарубіжна культура та Мистецтво. Тематика лекцiй i практичних занять та їх методичне забезпечення в електронному варіанті доступні для студентів. Методичнi розробки для лекційних і практичних занять постійно оновлюються i вдосконалюються. Систематично проводиться запис відеолекцій з усіх дисциплін у навчально-науковому інституті медсестринства. Для ефективної взаємодiї викладача i студента працiвники кафедри використовують систему Інтернет та Інтранет, зокрема, Web-сайт кафедри, на якому розмiщена уся необхiдна iнформацiя. Теоретичний матеріал з дисциплін, які викладаються на кафедрі, студенти мають змогу отримати трьома мовами: українською, російською, англійською. Кафедра активно співпрацює з іноземними студентами.

  http://www.tdmu.edu.te.ua/../www/docpic/../../../www/docpic/kafedra/philosophy.files/image013.jpg

  Заняття з іноземними студентами проводить викладач Кадобний Т.Б.

  Кафедра працює над упровадженням інноваційних педагогічних технологій практично-орієнтованого навчання. Головним завданням у вивченні суспільних дисциплін є патріотичне виховання українських студентів та допомога в адаптації іноземних студентів до нового соціально-культурного простору.

  http://www.tdmu.edu.te.ua/../www/docpic/../../../www/docpic/kafedra/philosophy.files/image014.jpg

  Заняття з історії української культури проводить викладач О.Р. Кравчук

   

  Сфера наукових інтересів  кафедри

  У зв’язку з тим, що новостворену кафедру філософії та суспільних дисциплін очолює доктор педагогічних наук Мельничук І.М., у науковій роботі викладачів кафедри особлива увага приділяється педагогічним дослідженням проблем професійної підготовки майбутніх фахівців медицини. Зокрема, перспективи наукового розвитку кафедри філософії та суспільних дисциплін полягають в тому, щоб удосконалювати гуманітарну підготовку студентів-медиків на основі упровадження інноваційних педагогічних технологій інтерактивного характеру. Результатом наукових пошуків викладачів стане новий курс «Медична педагогіка» для медичних університетів, в якому будуть відображені філософсько-історичні та методологічні засади педагогічних основ підготовки майбутніх медичних працівників. А нині на завершальному етапі – цікаві і глибокі теми дисертаційних досліджень Пилипишина О.І. («Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Юліана Романчука»), Кадобного Т.Б. («Взаємозв’язок мислення і мови у філософії науки Нового часу»). Крім того, у 2014 році планується захист дисертації К.М. Махобей «Судочинство на Правобережній Україні кінець XVIII- початок XIX ст.». Співробітники кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та методичних конференціях і симпозіумах. 

  Основні наукові здобутки кафедри

  Викладачами кафедри видано такі підручники та посібники:

  Алексієвець М.М., Бондаренко С.В. Науково-дослідна діяльність студентів: актуальність і організація// Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України (Гриф МОУ.) – Тернопіль, 2010.

  Бондаренко С.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичні рекомендації для студентів історичного факультету за вимогами ЄКТС. – Тернопіль, 2011.

  Кравчук Л. В. Педагогічні технології у медсестринстві. – Тернопіль: Богдан, 2011.

  Готується до видання посібник «Семінар з політології», а також авторським колективом кафедри опрацьовуються матеріали для видання посібника з медичної педагогіки.

  Крім того, члени кафедри працюють над покращенням методики викладання ряду предметів із залученням інноваційних технологій, які сприяють кращому засвоєнню програмних матеріалів з таких дисциплін як: Політологія, Філософія, Історія української культури, Педагогіка вищої школи, Основи педагогіки та мистецтво спілкування.

  Студентська наукова робота на кафедрі

  Науково-пошукова робота студентів на кафедрі філософії та суспільних дисциплін проводиться згідно загального плану роботи студентського наукового гуртка кафедри.

  З 1 вересня 2011 року кафедра філософії та суспільних дисциплін виокремлено як самостійну кафедру, на якій проводиться студентська наукова, дослідницька, краєзнавча, робота у двох напрямках: історичному та філософському. Значних успіхів досягнуто гуртківцями у внутрішньому конкурсі, який проходив у жовтні 2011 року і в якому перше та друге місце здобули роботи на історичну тематику студентів І курсу. Це, зокрема, робота студентки І курсу фармацевтичного факультету Толстюк В. «Хмельниччина в археологічних знахідках» та студента І курсу стоматологічного факультету Присяжнюк О. «Подорож крізь віки: Суреніж – сонячне місто». Заслуговує особливої уваги секція філософського напрямку, яка започаткувала своє новоутворення в якості філософського гуртка під назвою «Слово про істину». Керівником гуртка є викл. Білик С. М., старостою – Роман Тригуб.  Актив гуртка складається із 7 студентів, загальна чисельність – більше 30 осіб.

  Виховна робота

  На кафедрі філософії та суспільних дисциплін викладачами кафедри проводиться активна виховна робота зі студентами медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та ННІ-медсестринства. Викладачі регулярно проводять зустрічі із студентами прикріплених груп, організовують цікаві дискусії, тематичні лекції на національно-патріотичні теми, такі як: «Яким повинен бути молодий українець (українка): кращі риси українського національного характеру», «Стежками повстанської пісні південної Волині», «Музичне мистецтво в житті сучасної молоді».

  http://www.tdmu.edu.te.ua/../www/docpic/../../../www/docpic/kafedra/philosophy.files/image015.jpg

  Викладач Кадобний Т.Б. зі студентами на екскурсії у Києві

  Особлива увага приділяється педагогічним колективом кафедри формуванню у студентів національно-патріотичного виховання у позанавчальнй час.  Зокрема, кураторами і активом груп розробляються заходи, які залучають весь студентський колектив до участі у таких заходах як: «Козацькі забави», присвячені 14 жовтню – Свято Покрови, «Шляхами національної слави» – відвідування історичних міст області: Збараж, Кременець, Вишнівець тощо. Викладачі та студенти беруть участь у громадській панахиді до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр.

  Студенти систематично відвідують місцеві культурні заклади: філармонію, драматичний театр, кінотеатри. Викладачі проводять екскурсійні поїдки зі студентами за межі Тернополя з метою ознайомлення з краєзнавчими пам’ятками Тернопілля. Викладачами та студентами було відвідано місто Київ (історико-культурні пам’ятки столиці), місто Львів (Львівський історичний музей, Музей зброї та інші історико-культурні пам’ятки Львова), село Нирків Заліщицького району (проведена екскурсія присвячена відзначенню святкування у 2011 році Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні в період Другої Світової війни 1941 – 1945 років).  Також студенти  разом з викладачами відвідують музеї, де вивчають історію та культуру рідного краю. Щомісячно викладачі кафедри відвідують гуртожиток №1, 8-й поверх, де ознайомлюються з умовами проживання студентів.

  Перспективи розвитку кафедри.

  Найближчим часом планується отримання кафедрою філософії власного приміщення та навчальних аудиторій з новою комп’ютерною технікою для проведення лекційних та практичних занять з використанням мультимедійних технологій. Результатом наукових пошуків викладачів буде розробка нового курсу «Медична педагогіка», який може бути впроваджений у навчальний процес медичних університетів України і в якому будуть відображені філософсько-історичні, методологічні та методичні засади педагогічних основ підготовки майбутніх медичних працівників.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |