Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ З КЛІНІЧНОЮ ФАРМАКОЛОГІЄЮ

   

  Адреса: Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001
  Tel: (0352) 523987

   

  Клінічна база кафедри: терапевтичне та ортопедичне відділення, відділення реабілітації хворих неврологічного профілю,

   денного стаціонару, ВАІТ, та поліклініка №3  Тернопільської міської комунальної лікарні №3

  Адреса: вул. Волинська, 40, Тернопіль, 46027
  Tel: (0352) 536136

   

  Кафедра фармакології була створена у 1957 р. До 1991 року кафедру очолював Заслужений працівник вищої школи України, д.мед.н., проф. Микола Петрович Скакун.

  З 1991 р. і до вересня 2014 року завідувачем кафедри фармакології з клінічною фармакологією була д.мед.н., професор Катерина Андріївна Посохова.

  З  вересня 2014 р. і до сьогодні кафедру фармакології з клінічною фармакологією очолює д.мед.н., професор Олещук Олександра Михайлівна.

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image001.jpg       Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image002.jpg      Опис : C:\Users\TDMU\Desktop\DSC_0249.JPG

  М.П. Скакун                        К.А. Посохова                   О.М. Олещук

   

  Зав. курсом клінічної фармакології від 1998 року і до тепер д.мед.н., професор Володимир Васильович Шманько.

   

   Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image003.jpg

  В.В.  Шманько

   

  Штат кафедри: 3 професори, 5 доцентів, 5 асистентів, 2 старших лаборанти.

  На кафедрі працюють д.мед.н., проф. Олещук О.М.,  д.мед.н., проф. К.А. Посохова, д.мед.н., проф. В.В. Шманько; доценти – І.П. Мосейчук, В.М. Мерецький, В.П. Пида, В. В. Черняшова, І. І. Герасимець; асистенти, О.О. Шевчук, Т.А. Лєбєдєва, С.Л. Маланчук, А.С. Вольська, О.Я. Пінкевич, старші лаборанти О.Л. Грищук, Л.Ю. Липка.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image004.jpg

  20014 р. Співробітники кафедри

  Зліва направо: О.О. Шевчук, О.М. Олещук, В.В. Черняшова, Н.Б. Зозуляк, В.П. Пида, К.А. Посохова, І.П. Мосейчук, А.С. Вольська, О.Я. Пінкевич

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image005.jpg

  Співробітники курсу клінічної фармакології.

  Зліва направо: В.М. Мерецький, В.В. Шманько, Л.Ю. ЛипкаС. Л. Маланчук

   

  В 2012 році на кафедрі  був проведений ремонт, оновлено матеріально-технічну базу.

   

  Опис : C:\Users\TDMU\Desktop\DSC_0245.JPG

  Кабінет завідувача кафедри д.мед.н, проф. О.М.Олещук

  Опис : C:\Users\TDMU\Desktop\image6.jpg

  Сучасне приміщення кафедри

  Опис : C:\Users\ТДМУ\Desktop\мои документы\Мои рисунки\DSC_0729.JPG

  Навчальні аудиторії, оснащені інтерактивними дошками та мультимедійними системами

   

  Навчальна робота кафедри

  На кафедрі фармакології  з клінічною фармакологією  проводяться практичні заняття та читаються лекції  студентам: медичного (IIІ, V курси), фармацевтичного (III, ІV, V курси) та стоматологічного факультетів (II, IIІ курси). Студентам викладаються наступні навчальні дисциплiни: фармакологія, клінічна фармакологія, фармакогенетика. Проводяться практичні заняття та читаються лекції студентам  медсестрам-бакалаврам денної та дистанційної форми навчання, медсестрам-бакалаврам Міжнародної медсестринської школи ННІ медсестринства.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image006.jpg

  На лекції з фармакології

   

   На усіх факультетах навчання здійснюється трьома мовами – українською, російською та англійською. 7 викладачів кафедри сертифіковані на право викладання англійською мовою, з них троє мають сертифікат найвищого рівня, решта – 2 рівня. Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, зокрема над впровадженням нової системи навчання згiдно з "Концепцiєю розвитку Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я.Горбачевського (iнтеграцiя у свiтовий медичний простiр)" (Тернопiль: Укрмедкнига, 2006). Підготовка студентів передбачає навчання за системою єдиного робочого дня та практично-орiєнтоване навчання. "Z-система" викладання передбачає одночасне вивчення теоретичних і практичних дисциплін із зміщенням акцентів з теорії на практику.  Для забезпечення високого рiвня практичної пiдготовки в навчальний процес кафедри включено елементи практично-орієнтованої системи навчання. Студентам дається на вирішення ситуаційні задачі, які максимально наближені до реальних ситуацій. Позитивним у запровадженні Z-системи є наближення студентів до їх майбутньої спеціальності.

   

  Опис : C:\Users\TDMU\Desktop\DSC_0109.JPG

  Під час практичного заняття на фармацевтичному факультеті

   

  Опис : C:\Users\ТДМУ\Desktop\мои документы\Мои рисунки\foto\P1010014.JPG

  Під час практичного заняття на факультеті іноземних студентів

   

  В оптимізації та осучасненні навчального процесу велику роль відіграє використання віртуальних дошок та відеосистем під час практичних занять та під час читання лекцій. Після оснащення навчальних кімнат віртуальними дошками та відеосистемами з широкоформатними моніторами створено кафедральний банк відеофільмів (налічує понад 300 найменувань), який продовжує поповнюватись і включає відеофільми з усіх тем фармакології. Кожна лекція з фармакології ілюструється відеоматеріалами.

  Для кращого опанування практичних навичок для студентів використовуються лінії практичних навичок – матрикули, які сприяють вдосконаленню вмінь виписування рецептів на різні лікарські форми, що передбачене вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника.

  Діяльність викладачів кафедри спрямована на розробку не лише навчально-методичних матеріалів на паперових носіях, але насамперед стосується створення і вдосконалення презентацій лекцій, матеріалів для підготовки студентів до лекцій та практичних занять, методичних розробок до практичних занять, електронних варіантів таблиць, представлених на Веб-порталі університету. Для студентів-іноземців створено навчальний посібник з лікарської рецептури. Студенти всіх факультетів можуть використовувати при виписуванні рецептів ще один навчальний посібник, створений співробітниками кафедри «Форми випуску лікарських засобів». Електронні варіанти обох книг представлено на Веб-сторінці кафедри.

   Викладачами кафедри видано 7 підручників з фармакології, 12 навчальних посібників, 3 довідника, 7 методичних рекомендацій, опубліковано понад  80 навчально-методичних статей.

   

  Науково-дослідна робота

   

  Науковці кафедри зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної фармакології і гепатології, який став основою для створення оригінального власного напрямку цих наук – української школи фармакологів-гепатологів. До наукових доробків кафедри належить вивчення жовчогінних засобів, гепатопротекторів, препаратів з антиоксидними властиво­стями, встановлення механізмівгепатотоксичної дії ксенобіотиків, розробка шляхів підви­щення ефективності фармакопрофілактики і фармакотерапії токсичних уражень печінки,  з’ясування патогенезу гіпоксичних станів різної етіології та пошук ефективних засобів для корекції порушень, які виникають при цьому, встановлення ролі системи оксиду азоту у патогенезі гострої та хронічної гіпоксії, ураження міокарда, ішемії-реперфузії печінки, цукрового діабету, гострого та хронічного токсичного гепатитів, цирозу печінки, холестатичного ураження цього органа, поліорганної недостатності при гострому панкреатиті та гострому перитоніті, доведення ефективності ентеросорбції при ураженні печінки протитуберкульозними та антиретровірусними препаратами, в тому числі при їх комбінованому застосуванні, встановлення особливостей функціонування мікросомальної ферментної системи гепатоцитів при ураженні печінки ксенобіотиками, в тому числі лікарськими препаратами.

  Фундатором наукової школи фармакологів-гепатологів був Заслужений працівник вищої школи, професор М.П. Скакун, який обіймав посаду завідувача кафедри у 1957-1991 рр. Коло його наукових інтересів включало також фармакогенетику та клінічну фармакогенетику, вплив етилового спирту на організм у період його ембріонального розвитку, фармакотерапію невідкладних станів, доказову медицину.

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image009.jpg

   

  Микола Петрович Скакун (31.01.1924 р. – 29.01.2006 р.) – видатний український вчений, Заслужений працівник вищої школи, доктор медичних наук, професор, засновник школи фармакологів-гепатологів.

   Науковий напрямок кафедри розвивають та продовжують проф. К.А.  Посохова та проф. О.М. Олещук.

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image010.jpg

   У науковій лабораторії ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії ім. М.П. Скакуна (Свідоцтво МОЗ України про атестацію вимірювальної лабораторії № 000474 від 17.12.2007 г.)

  Науковці кафедри регулярно надають допомогу практичній охороні здоров’я, залучаючись до вивчення властивостей нових лікарських засобів, впливу на організм шкідливих чинників довкілля, виконуючи дослідження з договірних тематик. Було здійснено 7 подібних досліджень, в тому числі за останні 5 років – 4.

  Кафедра є організатором II з’їзду фармакологів та 8 науково-практичних конференцій. 

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image011.jpg

  Учасники конференції «Безпечна фармакотерапія» у Конгрес-центрі «Червона калина» (2008)

   

  Наукові дослідження, які проводились на кафедрі, узагальнені у 11 докторських і 48 кандидатських дисертаціях, 13 монографіях, 7 підручниках фармакології, 12 навчальних посібниках, 3 довідниках, 6 науково-популярних брошурах, 7 методичних рекомендаціях, понад 450 журнальних статтях і понад 800 інших публікаціях. Результати наукових досліджень впроваджено у роботу понад 500 лікарень, наукових лабораторій, кафедр ВМНЗ України.

   

  Лікувальна і консультативна робота курсу клінічної фармакології

   

  Клінічною базою курсу клінічної фармакології з 1998 року є Тернопільська міська комунальна лікарня №3. Впродовж 2007 – 2014рр. курс очолює проф. Шманько В.В. На сьогодні на курсі працюють- проф.. Шманько В.В., лікар вищої категорії з терапії, доц.. Мерецький В.М., лікар першої категорії з травматології та ортопедії та другої – з терапії, асистент Маланчук С.Л., лікар першої категорії з терапії та ендоскопії. Викладачі курсу приділяють значну увагу лікувальній роботі. Профіль їх лікарської діяльності доволі широкий,  зокрема  проводять прийом у поліклініці, консультують і курують хворих терапевтичного, відділення реабілітації хворих неврологічного

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image012.jpg

  Аналіз ЕКГ у хворого з  фібриляцією передсердь та оцінка ефективності фармакотерапії.

  профілю, ортопедичного відділень, денного стаціонару ВАІТ  лікарні, беруть участь у клінічних обходах, консиліумах, клінічних та патологоанатомічних конференціях, рецензуванні історій хвороб.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image013.jpg

  Клінічний обхід проф.. Шманька В.В. та доц.. Мерецького В.М.

   Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image014.jpg

  Проведення ФЕГДС асистентом Маланчуком С.Л. у хворого з підозрою на розвиток гастропатії

   

  Постійно виступають на засіданнях обласних товариств(терапевтів, ортопедів та травматологів, неврологів, акушер-гінекологів, анестезіологів та реаніматологів. Пріоритетним напрямком було впровадження результатів досліджень у практичну медицину, до яких можна віднести:

  1.      Застосування препарату “Стрезам” у хворих з  соматопсихічними розладами різного ґенезу.

  2.      Спосіб підвищення ефективності лікування хворих з хронічним суглобовим синдромом шляхом включення до комбінованого лікування препаратів Мовекс актив та Мовекс комфорт. 

  3.      Спосіб підвищення ефективності лікування шляхом застосування препарату Пульмолор у хворих на захворювання органів дихання.

   

  У майбутньому лікувальна робота працівників курсу буде спрямована на підвищення рівня професійної майстерності шляхом участі роботі міжнародних та всеукраїнських конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, на  курсах спеціалізації. За результатами власних досліджень планується випуск інформаційних листів, методичних рекомендацій для впровадження у клінічну практику. Значну увагу планується приділяти моніторингу за побічною дією ліків, підвищенню ефективності і безпеки застосування лікарських препаратів у хворих похилого віку. Будуть удосконалюватись критерії ефективності та безпеки застосування лікарських препаратів. Працівники курсу будуть брати участь у клінічному дослідженні нових лікарських препаратів як на до клінічному, так і клінічному етапах.

   

  Національно-патріотичне виховання

  На кафедрі проводиться активна робота з студентською молоддю. Студенти відвідують Тернопільський обласний краєзнавчий музей, музей політв’язнів. З відкриттям театрального сезону здійснюють перегляд вистав в Тернопільському обласному драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка. Окрасою міста Тернополя став новий «Український дім» де проводяться різноманітні виставки, які охоче відвідують студенти.

  Студенти активно відвідують історичні пам’ятки України, зокрема Кам'янець-Подільський замок, дендропарк Софіївка, Марійський духовний центр у с. Зарваниця, історичні місця м. Львова, брали участь у сплаві на річці Дністер тощо.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image015.jpgОпис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image016.jpg

  На екскурсії в Кам'янець-Подільську

  Куратори студентських груп залучають активних студентів до організації конференцій на актуальну тематику, зокрема «Наркоманія та токсикоманія, фатальні наслідки, профілактика», «Куріння, наслідки, профілактика», «Самолікування, небезпечність і як йому запобігти».

  Виховна робота є невід’ємною ланкою роботи кафедри, основною метою якої є виховання у студентів відчуття патріотизму та гордості за свою вітчизну та український народ.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image018.jpgОпис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/pharmacology.files/image019.jpg

  Зустріч студентів 3 курсу з ветераном кафедри та університету проф. А.М. Олійник

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |