Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗІЇ З МЕДИЧНОЮ БОТАНІКОЮ

  КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗІЇ З МЕДИЧНОЮ БОТАНІКОЮ

  Адреса:   вул. Руська, 36,

   Тернопiль, 46001

  Тел.:  (0352) 520518

  Завiдувач кафедри - д.фарм.н., проф. С.М. Марчишин

   

  Штат кафедри: 1 професор, 3 доценти, 4 асистенти, 2 старші лаборанти.

   

  Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою була створена 1 липня 2003 року. Першим завiдувачем кафедри була доктор біологічних наук, професор Фіра Л.С. Завiдувачем кафедри з 2009 р. призначено доктора фармацевтичних наук, професора Марчишин С.М. На кафедрi працюють - проф. Марчишин С.М., доц. Шанайда М.I, доц. Кернична I.З., доц. Демидяк О.Л., ас. Бердей Т.С., ас. Дахим І.С., ас. Луканюк М.І, ас. Козачок С.С., ст. лаб. Потішний І.М.

  На кафедрі здійснюється викладання дисциплін українською, російською та англійською мовами, а саме: фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, ресурсознаства лікарських рослин. Вітчизняні студенти проходить спеціалізацію з курсу “Лікарські рослини і фітотерапія”. Проводиться також викладання дисциплін для студентів спеціальності «Біологія».

   

  Під час практичних занять з фармакогнозії

   

  Навчальна робота кафедри

  Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Теоретичнi й практичнi знання на кафедрi отримують студенти 1, 2, 3 та 5 курсів фармацевтичного факультету та факультету іноземних студентів. Студентам І курсу викладається фармацевтична ботаніка, II курсу - фармацевтична ботанiка, III курсу - фармакогнозiя, V курсу - ресурсознавство лiкарських рослин та спецкурс “Лікарські рослини і фітотерапія”. Колективом кафедри пiдготовлено i опубліковано посiбник з навчально-польової практики з медичної ботанiки, видано методичнi вказiвки з дисциплін кафедри, робочі зошити до занять, складені згідно кредитно-модульної системи, та щоденники навчально-польової практики з фармацевтичної ботаніки українською та англійською мовами, монографії „Лікарські рослини Тернопільщини”, „Лікує пирій”, „Арніка лікує”, „Липа лікує”, „Перстач лікує”. Професором С.М. Марчишин у співавторстві  видано „Pharmaceutical botany”.

   

   

   

  Для iноземних студентiв з фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії та ресурсознавства лікарських рослин створено робочі програми та методичні вказівки російською та англійською мовами. З усіх дисциплін кафедри викладачами кафедри читаються лекції з використанням мультимедiйного забезпечення.

   

   

   Практичне заняття з фармацевтичної ботаніки проводять доц. Шанайда М.І.,

  доц. Кернична І.З.

   

  Для викладання дисциплін кафедри  викладачами розроблено та розміщено в мережі Інтранет усі необхідні матеріали  для підготовки студентів до занять. На кафедрі підготовлено  та оновлено 11 робочих програм згідно кредитно-модульної системи організації навчального процесу (для студентів 1-5 курсів фармацевтичного факультету та 1,2 та 4 курсів медичного факультету спеціальності «Біологія»).

  Співробітники кафедри активно працюють над підготовкою та виданням навчально-методичної літератури, зокрема, опубліковані та використовуються у навчальному процесі наступні посібники, щоденники практики і робочі зошити:

  ü    Марчишин С.М. Навчально-польова практика. / С.М. Марчишин, Р.Є. Нечай, М.І. Шанайда– Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2006. – 200 с.

  ü    Щоденник навчально-польової практики з медичної ботаніки / М.І. Шанайда, І.З. Кернична – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2009. – 30 с.

  ü    Register of the training-field practice on Medical Botany for the students of pharmaceutical specialties' / M.I. Shanayda, I.Z. KernychnaTernopil, 2010.– 20 p.

  ü    Медична ботаніка. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) / М.І. Шанайда, І.З. Кернична– Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 84 с.

  ü    Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів другого курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація»). Модуль 2 / С.М. Марчишин, М.І. Шанайда, І.З.  Кернична– Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 80 с.

  ü    Робочий зошит для практичних занять з фармацевтичної ботаніки (спеціальність «Клінічна фармація»). Модуль 2 / С.М. Марчишин, М.І. Шанайда, І.З. Кернична – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 82 с.

  ü    Щоденник навчальної практики з фармакогнозії / [С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, М.І. Луканюк, Т.С. Бердей] – Т.: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2012. – 44 с.

  ü    Щоденник навчальної практики з фармакогнозії для студентів заочної форми навчання / [С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, М.І. Луканюк, Т.С. Бердей] – Т.: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2012. – 26 с.

  ü    Зошит для практичних робіт з фармакогнозії для студентів заочної форми навчання / [С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, М.І. Луканюк, Т.С. Бердей] – Т.: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2013. – 85 с.

  ü    Pharmaceutical botany: textbook / T.M. Gontova, A.H. Serbin, S.M. Marchyshyn et al. ­ Ternopil: TSMU, 2013. - 380 p.

   

  Для контролю знань студентів викладачами  розроблені, розділені на категорії та введені  в систему Moodle у відповідній кількості тестові завдання з дисциплін кафедри, систематично оновлюються письмові  тестові завдання  на паперових носіях. На заняттях систематично використовуються бази тестів та здійснюється їх обговорення в рамках  підготовки до ліцензійних тестових іспитів типу КРОК-1 та КРОК-2.  Під час навчально-польових практик щорічно оновлюються гербарні зразки рослин та лікарської рослинної сировини, які вирощуються на ботаніко-фармакогностичних ділянках НОК “Червона калина”.

  Науково-дослідні ділянки кафедри на території НОК «Червона калина»

   

  Зразки лікарської рослинної сировини, заготовлені під час навчально-польової практики

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

              Фармакогностичне вивчення деяких видiв лiкарських рослин: пирiю повзучого, настурції великої, лофанту анiсового, гісопа лікарського, змієголовника молдавського, стокроток багаторічних, лободи білої, шпинату городнього, арніки гірської та листяної, розхідника звичайного, первоцвіту весняного, любистку лікарського, айстри новоанглійської та новобельгійської, золототисячника звичайного, якону, стахісу, видів родів лілійника, вероніки, липи, перстачу.

  Науковi напрямки кафедри

  Темою наукової роботи кафедри є «Фармакоекономічне обґрунтування, створення, отримання, розробки субстанцій лікарських речовин і лікарських засобів на основі продуктів хімічного синтезу й біологічно активних речовин рослинного походження і їх стандартизація та фармакологічне вивчення (УДК – 615.322-02:616.1/9, № держ.реєст. 0111U003756).

  За період з 2007 р. співробітниками кафедри захищено 1 докторську та 9 кандидатських дисертації, 28 магістерських та 34 дипломних робіт.  За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано понад 200 наукових праць.

              У даний час на кафедрі заплановано та виконуються 1 докторська, 7 кандидатських  дисертацій та 2 магістерських роботи.

              У 2005, 2008 та 2012 роках на базі кафедри зорганізовано і проведено Всеукраїнську наукову конференцію “Хімія природних сполук”, у роботі якої взяли участь науковці з Києва, Харкова, Львова, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя тощо.

              На кафедрi працює студентський науковий гурток пiд керiвництвом                               доц. Шанайди М.I. Основний напрямок студентських наукових дослiджень – ботанiко-фармакогностичне вивчення лiкарських рослин, якi зростають у ботанiчному саду НОК 'Червона калина' ТДМУ iм. I.Я.Горбачевського та в дикорослому станi на території Тернопiльської областi. Студенти працюють над рiзними науковими тематиками пiд керiвництвом викладачiв кафедри – здiйснюють пошук лiтератури, проводять експериментальні науковi дослiдження, результати яких щорічно публiкують у фахових виданнях та доповідають на наукових конференціях і конгресах різного рівня.

             

   

  На  засіданні студентського наукового гуртка кафедри

   

  Аналіз хроматограм в УФ спектрі (під час фітохімічного дослідження лікарської рослинної сировини в лабораторії кафедри)

   


  Магістранти під час виконання науково-дослідних робіт

  Студенти науковці під час опрацювання результатів наукових досліджень


  Виховна робота кафедри

  Кожного року викладачами кафедри організовуються поїздки у різні куточки України. Мета кожної з них має як навчальний, так і виховний аспекти. Студенти разом із викладачами неодноразово побували у ботанічному саду ім. Гришка м. Києва НАН України, дендрологічному парку у місті Хоростків, у замках Львівщини, ботанічному саду Львівського національного медичного університету, а також у аптеці-музей м. Львова.

  Вже понад 10 років у червні та травні під час навчально-польової практики студенти 2 та 3 курсів фармацевтичного факультету разом із викладачами кафедри проживають та проходять практику у навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина» ТДМУ.

  Викладачі кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою є кураторами студентських груп, з якими відвідують культурно-масові заходи, проводять бесіди, беруть участь у тематичних вечорах університету.

  Під час екскурсії у ботанічному саду  м.Києва

  Екскурсія у дендрологічний парк (м. Хоростків)

             

   Екскурсія з навчально-польової практики з фармацевтичної ботаніки

   

  Під час екскурсії у ботанічному саду

  Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького

   

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |