Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Курс технології ліків було створено в липні 2003 року, він розташований по вулиці Глибока 19-А, в приміщенні навчально-виробничого технологічного корпусу

  КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Дата заснування: груднь 2002 року

  Адреса кафедри: Руська, 36, м. Тернопiль, 46001, Україна

  тел.: (0352) 527222

  У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського була створена кафедра фармацевтичних дисциплін, яка включає  курс організації та економіки фармації і курс технології ліків.

  Очолює кафедру д.фарм.н., проф. Грошовий Тарас Андрійович.

   

  Проф. Грошовий Тарас Андрійович

  Штат кафедри станом на 2012 р.:

  1. Завідувач кафедри проф. Грошовий Т.А.
  2. Завідувач курсу технології ліків доц Соколова Л.В.
  3. Доценти кафедри:

  -         Лелека М.В.- завуч

  -         Козир Г.Р.- завуч

  -         Белей Н.В.

  -         Павх О.І.

  -         Барна О.М.

  -         Підгірний В.В.

  -         Тригубчак О.В.

  1. Асистенти:

  -         к.ф.н. Калушка О.Б.

  -         к.ф.н. Васенда М.М.

  -         к.ф.н. Гончарук Н.В.

  -         к.ф.н. Покотило О.О.

  -         Демчук М.Б.

  -         Пласконіс Ю.Ю.

  -         Онишків О.І.

  -         Равлів Ю.А.

  -         Коріневська Г.М.

  -         Бердей І.І.

  -         Мацех О.Ю.

  -          

  1. Старші лаборанти:

  -         Мартинюк І.В.

  -         Степанчук О.А.

  -         Козачук Н.А.

  -         Стахурська І.О.

  -         Шуліга М.М.

  -         Гавур Т.Я.

  Колектив курсу організації та економіки фармації

   На курсі організації та економіки фармації студенти фармацевтичного факультету вивчають наступні дисципліни:

   - організацію та економіку фармації

   - менеджмент та маркетинг у фармації

   - фармацевтичне та медичне товарознавство

   - історію медицини і фармації

   - історію косметології та аромології

   - міжнародний маркетинг у фармації

   - аналіз фінансово-господарчої діяльності аптек

   - фармакоекономіку

   - охорону праці в галузі

   - інноватику та захист інтелектуальної власності

   - етико-правові норми фармацевтичної діяльності

  Сьогодні кафедра фармацевтичних дисциплін здійснює освітню діяльність у галузі фармації і готує фахівців за спеціальностями: «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Клінічна фармація» очної, заочної форми навчання та провізорів-інтернів зі спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація».

  Матеріальна база курсу організації та економіки фармації закладалася з часів його заснування і знаходиться в динамічному розвитку. Кафедра має обладнані спеціалізовані навчальні кімнати, які моделюють кабінети фармацевтичного менеджменту і маркетингу, фармакоекономіки, торговий зал і відділ запасів аптеки.

   Студенти 3 курсу фармацевтичного факультету під час заняття з організації та економіки фармації (викладач доц. Лелека М.В.)

  Також на курсі створені інформаційно-методичний кабінет, бібліотеку і комп’ютерний клас. Комп’ютерний клас забезпечений 8 комп’ютерами, які підключені до систем Інтернету та Інтранету. Кожний студент має вільний доступ до цих систем, де має змогу пройти електронний контроль знань в системі комп’ютерного тестування Moodlе, на відповідних сайтах може ознайомитися з лекційними матеріалами, а також з допоміжними матеріалами до практичних занять.

  Також у навчальному корпусі відкрито аптеку, на базі якої студенти мають можливість проходити стажування та здобувати практичні навички з організації та управління фармації в умовах функціонуючої аптеки. Для покращення рівня оволодіння практичними навичками в корпусі працює навчально-виробнича університетська аптека, створено навчальну аудиторію з відео та інтернет-системою. Кафедра забезпечена 2 реєстраторами розрахункових операцій для оволодіння навичками роботи на них під час практичних занять.

     Студенти 4 курсу фармацевтичного факультету під час заняття з фармацевтичного законодавства (викладач ас. Підгірний В.В.)

  Враховуючи високу динамiчнiсть iнформацiйного матерiлу з органiзацiї та економiки фармації, працiвниками курсу разом зі спецiалiстами iнших ВНЗ видано 3 могографії. Для забезпечення навчального процесу студентів заочної форми навчання викладачі курсу підготували та видали типографським способом ряд методичних матеріалів: методичні вказівки для практичних занять, завдання для виконання контрольних робіт з дисциплін організація та економіка фармації, менеджмент та маркетинг у фармації.

   

  Курс технології ліків було створено в липні 2003 року очолює курс доцент, канд. фарм. наук, декан фармацевтичного факультету Соколова Людмила Володимирівна.

   

   

  Декан фармацевтичного факультету

  доц. Соколова Людмила Володимирівна

   

  Колектив курсу технології ліків

   

  На кафедрі викладають наступні дисципліни:

        • аптечна технологія ліків ( для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація»)

        • технологія ліків промислового виробництва( для студентів 4 курсу спеціальності «Фармація»)

        • технологія парфумерно-косметичних засобів( для студентів 4 курсу спеціальності «Фармація»)

        • технологія лікарських препаратів ( для студентів 3,4 курсу спеціальності «Клінічна фармація»)

        • технологія екстемпоральних лікарських і косметичних засобів ( для студентів 3 курсу спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних препаратів»)

        • біофармація ( для студентів 5 курсу спеціальності «Фармація»)

        • клінічна біофармація ( для студентів 5 курсу спеціальності « Клінічна фармація»)

        • новітні технології у фармації ( для студентів 5 курсу спеціальності «Фармація»)

        • належна виробнича практика ( для студентів 5 курсу спеціальності «Фармація»)

        • засоби лікувальної косметики ( для студентів 5 курсу спеціальності «Клінічна фармація»)

        • фітотерапія і гомеопатія ( для студентів 5 курсу спеціальності «Клінічна фармація»)

        • технологія гомеопатичних лікарських засобів ( спеціалізація для студентів 5 курсу спеціальності «Фармація»)

  Розташований курс технології ліків по вулиці Глибока 19-А, в приміщенні навчально-виробничого технологічного корпусу, який нараховує 6 навчальних кімнат, 2 викладацьких, апаратну кімнату, лаборантську, дослідно-науковий таблетковий цех. Кожна навчальна кімната оснащена необхідним обладнанням відповідно до дисципліни, яка там ведеться.

       Студенти 3 курсу фармацевтичного факультету під час заняття з аптечної технології ліків (викладач ас. Пласконіс Ю.Ю.)

  Викладачами курсу розроблено і наповнено WEB  портал університету, матеріалами по вищевказаних дисциплінах. Викладено на сторінці кафедри більше 400 матеріалів по підготовці до практичних занять і лекцій, близько 200 мультимедійних презинтацій лекцій. Викладачами курсу складено більше 15 тисяч питань для контролю студентів в системі Moodle.

  Зусиллями викладачів курсу для надання необхідної інформативної бази було видано посібники для студентів очної і заочної форм навчання з аптечної технології ліків і технології парфумерно-косметичних засобів. Готується до друку навчальний посібник з промислової технології ліків. Розроблені та видані типографським способом методичні вказівки для проходжень пропедевтичних, навчальних та виробничих практик з 8 дисциплін, з них 4 російською та англійською мовами.

  Для забезпечення високого рiвня практичної пiдготовки студентів курсом створенi умови для прийому практичних навичок обов'язкових для 3-ї лiнiї Матрикулу, що є у вiдповiдностi до освiтньо-квалiфiкацiйної характеристики.

  Студенти 3 курсу фармацевтичного факультету під час заняття з аптечної технології ліків (викладач доц. Козир Г.Р.)

  При проведенні навчального процесу на кафедрi велика увага студентів зосереджується на основах приготування м’яких і рідких лікарських і косметичних засобів в аптечних і заводських умовах.

  Колектив курсу постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, зокрема над впровадженням нової системи навчання згiдно з "Концепцiєю розвитку Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я.Горбачевського (iнтеграцiя у свiтовий медичний простiр)".

  Результатом проведеної навчально-методичної роботи викладачів кафедри фармацевтичних дисциплін є призові місця, які посідають наші студенти на Всеукраїнських олімпіадах за фахом Фармація (2011р – 1 місце, 2010 рік – 1 місце)

  Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, зокрема проходять курси педагогічної майстерності та удосконалюють рівень володіння іноземними мовами. Також беруть активну участь у роботі міжнародних наукових форумів. Так, у листопаді 2011 року доцент Лелека М.В. була учасником 14-й Європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR «Раціональні рішення в охороні здоров’я в часи економічних викликів», який проводився у Мадриді.

   

   

  Наукова робота

  Наукова робота кафедри фармацевтичних дисциплін протягом 2007 – 2012 рр. виконувалася в рамках 2-х міжкафедральних тем.

  До грудня 2010 року працівники кафедри завершили наукову роботу за темою: «Пошук, організаційно-технологічні та фармакоекономічні дослідження і стандартизація лікарських засобів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп». В результаті роботи проведено маркетингові дослідження лікарських препаратів для лікування катаракти, виразкової хвороби шлунка, цукрового діабету. Вивчено вплив природи та кількостей близько 50 допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток. Науково обгрунтовано та запропоновано 12 нових лікарських форм (таблетки, капсули, порошок, гранули, мазь, настойку): розроблено склад і технологію таблеток (на основі листя тополі, осики, кислоти ацетилсаліцилової, магнію аспарагінату, кальцію цитрату і лецитину, екстракту ехінацеї, цинку аспарагінату і кислоти аскорбінової, фамотидину та тіотриазоліну), створено лікарський засіб на основі ліофілізованого порошку аронії чорноплідної, гранули ліофілізованого порошку плодів аронії чорноплідної, назальну мазь на основі рослинних настойок та ефірних олій «Риністоп», настойку шовковиці. Проведено стандартизацію комплексних лікарських засобів. Здійснено біофармацевтичні та біологічні дослідження розроблених лікарських засобів.

  Усі викладачі кафедри приймають активну участь в наукових конференціях, міжнародних конгресах. Отримано 12 патентів, 4 інформаційні листи. Опублікувано 108 журнальних статей і 159 тез в періодичних наукових виданнях. За результатами НДР отримано 38 актів впровадження. У 2008 р. викладачами курсу організації та економіки фармації опубліковано монографію «Математичне панування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації» та збірник нормативних актів «Фармацевтичне законодавство». У 2011 році викладачами курсу технології ліків у співавторстві з науковцями із інших ВУЗів була видана монографія рекомендована МОЗ України за редакцією доц. Соколової Л.В. «Антиейджинг: фітотерапія проти старіння». Також до друку готуються ще дві монографії вказаного рівня.

  У січні 2011 року заплановано НДР фармацевтичного факультету на тему: «Фармакоекономічне обґрунтування створення, отримання, розробки субстанцій лікарських речовин і лікарських засобів на основі продуктів хімічного синтезу й біологічно активних речовин рослинного походження, їх стандартизація та фармакологічне вивчення».

  Усі викладачі кафедри активно займаються науковими дослідженнями та виконують фрагменти нової наукової роботи. Вони проводять фармакоекономічний аналіз лікарських засобів для лікування ішемічної хвороби серця, опікової хвороби, розробляють склад та технологію нових лікарських засобів чи БАД на основі лікарської рослинної сировини та лікарських субстанцій.

  За час з 2007 по 2011 рр. викладачами кафедри фармацевтичних дисциплін було захищено 8 кандидатських дисертацій.

  З ініціативи завідувача проф. Грошового Т.А. на базі кафедри відбулися 2 наукові конференції, а саме 3-тя науково-практична конференція «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2009 р.) та 4-та науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2011 р.), участь в яких взяли представники провідних фармацевтичних кафедр вищих медичних навчальних закладів України. Зокрема, на останній конференції піднімалися питання щодо реалізації програми створення імпортозамінних лікарських засобів, протидії фальсифікованим лікам та взаємодії профільних кафедр з регуляторними органами. Обговорювалися також питання оптимізації фармакоекономічних досліджень, технологічних процесів пошуку і створення лікарських засобів, їх фармацевтичного аналізу, лікарського обслуговування амбулаторних і стаціонарних хворих, було висвітлено деякі аспекти інформаційних технологій та автоматизації наукових досліджень з розробки лікарських засобів, менеджменту та маркетингу у фармації тощо.

  Науково-практична конференція «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»

  (на фото колектив кафедри з член-кор. НАН и АМН України проф. Чекманом І.С.)

  На базі кафедри фармацевтичних дисциплін (курсу технології ліків), вже два роки поспіль проводиться Всеукраїнська олімпіада за фахом «Фармація». Олімпіада за фахом «Фармація» об’єднує 6 навчальних дисциплін, які формують систему знань та навичок, необхідних в майбутній професійній діяльності провізора: організацію та економіку фармації, аптечну технологію ліків, промислову технологію лікарських засобів, фармацевтичну хімію, фармакогнозію, фармакологію та включає два етапи – теоретичний і практичний.

  Так в 2010 році в олімпіаді взяли участь 11 команд (по 2 учасники від кожної) із вищих навчальних закладів України з Вінниці, Донецька, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва (2 команди), Луганська, Львова, Харкова, Одеси та Тернополя. Завдяки плідній праці викладачів нашого факультету, які добросовісно підготували своїх учнів, команда ТДМУ виборола 1 командне місце. Переможці цієї олімпіади були делеговані на І Міжнародну студентську фармацевтичну олімпіаду, що проходила на теренах Російської Федерації (м. Ярославль), де наша команда виборола призові місця.

  У 2011 році олімпіада набула статусу міжнародної події. Цього разу у ній брали участь студенти з 13-ти ВУЗів із України і Росії. І знову студенти нашого ВУЗу взяли вітку першості.

   

  Відкриття Всеукраїнської олімпіади за фахом «Фармація»

  (на фото проф. Мисула І.Р., доц. Соколова Л.В. проф. Гаврилов А.С.)

   

  Також на курсі технології ліків студентська наукова робота проводиться згідно плану наукових праць гуртівців. Наукові роботи, що виконуються стентами є сумісними із темами наукової роботи курсу. Під керівництвом викладачів курсу студенти працюють над створенням лікарських і косметичних засобів, проводять дослідження по розробці нових м’яких основ, вивчають технологічні характристики різноманітних субстанцій та препаратів на їх основі. Результати досліджень подаються до друку в наукових виданнях провідних ВУЗів України. Підсумковим рубижем студентської роботи є захист дипломної роботи.

  При кафедрі фармацевтичних дисциплін (курс організації та економіки фармації) створено науковий гурток. Зі студентами проводяться заняття «Школи молодого менеджера», організовуються екскурсії на ВАТ «Галичфарм», ЗАТ ФФ «Дарниця», ВАТ «Фармак», корпорацію «Артеріум». Також щороку студенти приймають активну участь у Міжнародних конгресах студентів та молодих вчених, які відбуваються на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, публікують наукові праці по темі своїх досліджень у фахових виданнях та збірниках тез. Оформляють результати досліджень у дипломні проекти.

  Перспективи розвитку кафедри.

  Новостворений фармацевтичний факультет ТДМУ завдяки ентузіазму і самовідданій праці науково-педагогічних працівників, при постійній підтримці з боку адміністрації університету, зайняв гідне місце  в авангарді вітчизняної галузі, що підтверджено успіхами студентів на Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності та результатами написання ліцензованих тестових іспитів Крок-1 і Крок-2, а також  високим рейтингом університету.

  Разом із інтенсивним розвитком новітніх технологій зростає і роль засобів електронних комунікацій, особливо мережі інтернету. Інтернет технології в ТДМУ дозволяють проводити навчання, щоденне тестування підготовки студентів до занять, проводити семестровий модульний контроль, навіть проводити дистанційне навчання в інших країнах. Тому фармацевтичний факультет ТДМУ повинен бути на лідируючих позиціях в оновленні, вдосконаленні і розробці законодавства в сфері медикаментозного забезпечення населення та лікувально-профілактичних установ,  покращенні роботи підприємств фармацевтичного сектора економіки в умовах проведення реформ у багатьох сферах життя країни, особливо охорони здоров’я. Тому на сайті медуніверситету планується відкрити сторінку з діючою законодавчою базою фармацевтичної галузі, де б відслідковувалися найновіші зміни і доповнення чинних документів, розміщувалися коментарі та консультації провідних науковців і практиків не лише Тернопільщини, а й передових фармацевтичних шкіл України. З цими матеріалами зможуть працювати як аптечні працівники, так і студенти ВНЗ.

  Для покращення освоєння практичних навичок планується створення  на кафедрі навчального місця провізора аптеки, оснащеного найновішими технічними засобами і сучасним програмним забезпеченням, що дасть змогу випускникам оволодіти практичними навичками роботи в сучасних аптечних закладах.

  До оформлення тематичних навчальних класів планується залучити фармацевтичних виробників, як вітчизняних, так і зарубіжних, завязавши тісні стосунки на наукових конференціях, виставках. Така тісна співпраця дасть змогу студентам наочно, на стендах, плакатах спостерігати за усіма новинами в галузі – за реальними препаратами, які просувають фірми на ринок. Для виробників дані заходи дозволять додатково прорекламувати свою продукцію, і відбирати для себе кращі молоді кадри зі студентської лави.

  Навчальні фільми, які будуть створюватися з усіх дисциплін, нададуть можливість студентам краще вивчити дисципліни, що викладаються на кафедрі. При монтуванні навчальних фільмів є можливість показати багато позитивних моментів з життя студентів в університеті, на передових виробництвах та аптеках, моделювати ситуації і варіанти вирішення конкретних завдань, що особливо потрібно при вивченні етики і деонтології у фармації.

  Форма проведення занять у вигляді ділової гри значно покращує вивчення і засвоєння предмету. Такі заняття плануються для провізорів-інтернів, які вже є дипломованими спеціалістами і хочуть бачити практичне застосування своїх знань на робочому місці.

  На уроках «Школа молодого менеджера», створеної на курсі організації та економіки фармації, кращі студенти факультету мають можливість зустрічатися з провідними спеціалістами галузі, їздити на медичні і фармацевтичні виставки, знайомитися зі всіма аспектами майбутньої спеціальності. Матеріали засідань плануємо регулярно випускати у вигляді рубрики в університетській газеті, та випускати стінну газету в фармацевтичному корпусі, присвячену роботі гуртка. До роботи школи Молодого менеджера будуть активно залучатися іноземні студенти, котрі можуть поділитись інформацією та досвідом роботи фармацевтичної галузі їхніх країн. Це дасть можливість студентам краще вивчити світові тенденції, національні особливості і можливості галузі

  У найближчих планах кафедри є залучення студентів до волонтерства. На сьогодні погоджено з мерією міста ряд заходів в яких будуть приймати участь студенти фармацевтичного факультету – по забезпеченню ліками немічних людей похилого віку та хворих з обмеженими фізичними можливостями, які проживають у м.Тернополі.

  Університетом створені первині медико-санітарні центри, де надають медичну допомогу жителям сіл лікарі-інтерни та студенти випускних курсів медичного факультету. Для регулярного і оперативного забезпечення цих центрів необхідними ліками  плануємо ввести чергування студентів в університетській аптеці, щоб студенти могли оволодіти навичками роботи з ФАПами.

  У найближчих планах є активізація співпраці з фармацевтичною спільнотою через Асоціацію фармацевтів Тернопільської області. Одним із першочергових результатів стане книга про історію фармації Тернопільщини, до роботи над створенням якої вже приступили працівники кафедри і фахівці-провізори в багатьох районних центрах.

  Для підняття престижу фармацевтичної галузі і збільшення кількості студентів фармацевтичних спеціальностей ТДМУ плануємо найближчим часом відродити практику  відвідування шкіл міста з лекціями про фармацію і її здобутки, про важливу соціальну місію фармацевтичних працівників, про перспективи молодих спеціалістів галузі.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |