Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною

  Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

  Адреса: вул. Руська, 12, Тернопіль, 46008

  Тел.: (0352) 525844

  Е-maіl:patol_anat@tdmu.edu.ua

  Штат кафедри: 2 професори, 7 доцентів, 2 асистенти, 3 лаборанти, 2 аспіранти.

   

  Завідувач кафедри - д.м.н., професор Боднар Ярослав Ярославович

   

  Згідно Статуту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини є структурним підрозділом ННІ морфології. Кафедру очолює д.м.н., професор Боднар Ярослав Ярославович.

   

  Історія кафедри

  Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом  бере свій початок з моменту заснування інституту, 1957 року, а кафедра судової медицини  в 1959 році. В 1978 році відбулося злиття кафедр в єдиний навчальний підрозділ.

  Опис : E:\Downloads\PATANATOm\kafedra/patanatom.files\image002.gif

   

  Першими співробітниками кафедри патологічної анатомії були: завідуючий, одночасно і декан  доцент Микола Йосипович Вальчук, що скерований  із Одеського медичного інституту і випускник аспірантури цього ж інституту Борис Іванович Дубчак. Одночасно з ними прийняв участь в організації кафедри Іван Петрович Дзізь, який до цього працював асистентом у Львівському медичному університеті.

  Після звільнення з роботи доц.. М.Й Вальчука кафедру очолив представник Ленінградської школи патологоанатомів професор Онисим Тимофійович Хазанов. Він доклав багато зусиль до формування  і становлення наукової школи з вивчення патогенезу та морфогенезу хронічних захворювань легень, а також прозекторської служби в області.

  У 1974 - 1985 роках кафедру патологічної анатомії очолював доцент Борис Івнович Дубчак. Він продовжував впроваджувати в прозекторську практику ідеї професора О.Т.Хазанова щодо морфометричного дослідження секційного матеріалу, а також запровадив у навчальний процес нові технології навчання  а саме: лінійний, розгалужений і конструктивний методи контролю знань студентів. У 1985 році доц. Б.І.Дубчак перейшов на практичну роботу в Тернопільське обласне патологоанатомічного бюро.

   

  Опис : E:\Downloads\PATANATOm\kafedra/patanatom.files\image003.gif

   

  Кафедру очолив (до 1990 року) судовий медик, доцент Анатолій Харитонович Завальнюк, який у 1993 році захистив докторську дисертацію з проблем експертизи смертельної сільсько-господарської травми, у 1995 році отримав вчення звання «професора», і вперше у вітчизняній судовій медицині розробив судово-медичні критерії ступеня втрати професійної працездатності внаслідок виробничого травматизму в аграрному секторі, встановив експертні діагностичні ознаки травми різноманітними сільськогосподарськими машинами і вніс значний вклад в організаційно-методичне забезпечення навчального процесу та забезпечив його тісний зв’язок з практичною експертною діяльністю.

  У 1990 році за конкурсом завідувачем кафедри  було обрано професора Вікалюка Юрія Федоровича. У цей час співробітники кафедри удосконалють традиційні методи навчання студентів, а основний напрямок наукових дослідження скеровується на пошук морфологічних ознак розладів лімфодинаміки.

  Кафедру судової медицини  1959 - 1961 роках очолював іі організатор доц.В.К.Стешиць,а згодом  до об’єднання  у 1978 році із кафедрою патологічної анатомії  - доцент Анатолій Іванович Муханов, який започаткував головний науковий напрямок кафедри – вивчення судово-медичної травматології.

  Він розробив оригінальну і актуальну до цих пір класифікацію тупих і гострих предметів, автомобільної та залізничної травми, докладно вивчив експертно-діагностичні видові морфологічні ознаки тупих предметів, що було узагальнено у монографії «Судебно-медицинская диагностика повреждений тупими предметами» (1974), яка стала класичною для багатьох поколінь судових медиків.

  З 1996 року по 2014 рік кафедру очолював випускник Тернопільського медичного інституту учень проф. О.Т.Хазанова і академіка НАН РФ та НАМН РФ М.К.Пермякова проф. Боднар Ярослав Ярославович.

  У зазначені роки завучами кафедри працювали доц.. О.М.Ісакова, Л.М.Давидова та І.І.Квік

  Основними  навчальними і науковими здобутками кафедри за перше 50- річчя слід вважати:

  ·        Створено патологоанатомічний і судово-медичний музеї які нараховують більше 2000 макропрепаратів, експозиції якого  використовуються в навчальному процесі, що сприяє кращому засвоєнню студентами програмного матеріалу, а також у профорієнтаційній та просвітницькій роботі серед шкільної молоді.

  ·        Створено банк мікропрепаратів по всіх розділах патологічної анатомії та судової медицини, які використовуються не тільки на практичних заняттях як ілюстративний матеріал, а і молодими асистентами і студентами-гуртківцями для удосконалення навичок патогістологічної діагностики.

  ·        Вивчено морфологію хронічних захворювань легень і легеневого серця (автор проф. О.Т.Хазанов).

  ·        Розроблено патогенез лімфогенного склерозу легень і печінки ( захищено докторську дисертацію Ю.Ф. Вікалюком).

  ·        Розроблено і впроваджено в практику морфометричні методи діагностики патології серця ( захищено докторську дисертацію М.С.Гнатюком) .

  ·        Вивчено патоморфологію основних інфекційних хвороб (проф.. О.Т.Хазанов).

  ·        Вивчено судово-медичні особливості ушкоджень людини тупими предметами і транспортними засобами. Розроблено судово-медичну класифікацію колючих і тупих предметів, автомобільної та залізничної травми, встановлено їх діагностичні ознаки (видано перший вітчизняний монотематичний атлас доц.. А.І.Мухановим).

  ·        Розроблено експертні судово-медичні діагностично-видові критерії смертельної сільськогосподарської травми за її морфологічними властивостями (захищено докторську дисертацію А.Х.Завальнюком).

  ·        Науково обґрунтовано участь серця в ендокринній регуляції водно солового обміну (захищено докторську дисертацію Я.Я.Боднаром)

  ·        Розроблено і захищено п'ятьма патентами методи адреналінотоксичного ураження внутрішніх органів.

   

  Навчальна робота кафедри

  Теоретичні й практичні знання на кафедрі отримують студенти: медичного (III, V курси) і фармацевтичного (II курс), стоматологічного (ІІ і ІІІ курси) факультетів та інітитуту медсестринства. Читаються такі наукові дисципліни: патологічна анатомія, судова медицина, секційний курс. Впроваджено Z-систему оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками, а також організацію навчального процесу за системою „єдиного дня”.

  Основним завдання кафедри є удосконалення прикладного вивчення патологічних процесів і через клініко – морфологічний аналіз навчити студентів оцінювати суть захворювання, його клінічні прояви, а також вирішувати питання судово-медичної експертизи у випадках насильної смерті.

  У штаті кафедри: завідувач кафедри д.мед.наук, професор Боднар Ярослав Ярославович д.мед.наук Сельський Петро Романович, доценти Волошин Володимир Дмитрович, Головата Тетяна Кирилівна, Дацко Тамара Вікторівна (завуч), Франчук Валентин Васильович, Орел Юрій Миколайович, Фурдела Михайло Ярославович, Трач Росоловська Світлана Василівна, асистент кандидат медичних наук Миколенко Анна Захаріївна, асистент Ваврух Петро Орестович, аспіранти Юрик Ігор Ігорович, Кріпка Олена Ігорівна, старші лаборанти Андрійчук Олексій Володимирович, Левандовська Наталія Миколаївна, Соломко Ірина Михайлівна.

   

  Опис : Описание: D:\Downloads\Новая папка\6.JPG

   

  Колектив кафедри патологічної анатомії з секційним курсом
  та судової медицини
  .

  За останні п’ять років співробітниками кафедри впроваджені якісно нові методичні підходи до викладання дисциплін згідно європейських вимог реформування медичної освіти. Завдяки адміністрації університету проведений повний ремонт і технічне переоснащення приміщень, що дозволило проводити практичні заняття з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Реставрований і доповнений вологими препаратами макромузей, експозиція якого стала більш доступна для практичного засвоєння студентами макроскопічних проявів різних патологічних процесів та вирішення спеціальних питань судово-медичної експертної діагностики. Експонати систематизовані за змістовими модулями патоморфології та судової медицини.

  Учбовий фонд кафедри доповнено новими мікропрепаратами, особливо із використанням гістохімічних методів забарвлення тканин. Мікропрепарати використовуються не тільки на практичних заняттях як ілюстративний матеріал, а й молодими асистентами та студентами-гуртківцями для вдосконалення навичок патогістологічної діагностики. Архів мікропрепаратів став основою підготовленого до видання атласу з патогістології, створеного у співпраці з кафедрою патологічної анатомії Івано - Франківського національного медичного університету та Інституту клінічної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Він призначений як для студентів ВНЗ так і для лікарів - патоморфологів. Тісна співпраця з кафедрою патоморфології Сумського національного університету завершилася виходом у світ англомовного посібника "Short course of pathomorphology", який одержав гриф МОН України та надрукований видавництвом "Укрмедкнига" у 2011 році. У редакційному портфелі цього ж видавництва чекає свого тиражування посібник для медсестер-бакалаврів "Клінічна патогістологія", що також схвалений МОН України, підготовлений силами колективу кафедри і запланований до друку у 2012 році.

  Створений малий судово-медичний музей, в якому експонуються два унікальні навчальні макети місця події та чотири стенди з оригінальними взірцями різноманітних травмуючих предметів, холодної і вогнестрільної зброї. Використання музею з навчальною метою дає студентам можливість краще засвоїти діагностичні ознаки дії гострих і тупих предметів згідно класифікації доц. А.І. Муханова та алгоритм опису місця скоєння злочину.

  Музеї кафедри постійно використовуються для формування установок на здоровий спосіб життя шкільної та студентської молоді, боротьбу із шкідливими звичками, наглядно відтворюючи наслідки та ускладнення алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління тощо.

  Опис : Описание: D:\Downloads\Новая папка\All.jpg

  Навчальні кімнати кафедри оснащені мультимедійною технікою і плазмовими телевізорами, що забезпечує демонстрацію мікропрепаратів і аналіз патологічних змін для усієї аудиторії. Робоче місце викладача оснащене комп’ютером і відеосистемою, яка дає можливість переводити зображення із мікроскопа на екран телевізора, демонструвати фрагменти відеофільмів за темою заняття.

  Впроваджуючи засади європейської кредитно - модульної системи співробітники кафедри активно працювали впродовж останніх п’яти років над удосконаленням інформаційного і навчально-методичного забезпечення навчального процесу з метою не тільки його модернізувати та інтенсифікувати, а й змінити світогляд студентів, сформувати позитивні мотивації для здобуття фахових знань. Для ефективного вирішення поставлених задач розроблена система цілеспрямованого керування пізнавальним процесом на основі проблемно-пошукового навчання, що знайшло відображення у впровадженні Z - системи і єдиного навчального дня. Така система навчання передбачає акцентування уваги студентів на самостійному опануванні теоретичного матеріалу та застосуванні отриманих знань в різних клінічних випадках, баченні ними нових проблем у відомих стандартних, умовах, усвідомленні нових функцій структурно ремодельованого органу або тканини, в умінні визначити можливі, в тому числі нетипові, клінічні прояви патологічного процесу.

  За зазначених умов викладачу відводиться спрямовуюча методична та консультативна функції. З цією метою в практику педагогічного процесу впроваджено індивідуальні «Альбоми для позаудиторної та аудиторної роботи студента» згідно опанувань першого і другого модулів програми зпатоморфології. Основними завданнями зазначеного методичного посібника є оволодіння прийомами виділення головної думки тексту та порівняння ілюстративного матеріалу, який наведений у підручниках або атласах з патоморфології, Це є важливим підгрунттям для вміння узагальнювати та описуванні макроскопічних і мікроскопічних проявів патологічного процесу.

  Першим етапом керування самостійного проблемно-пошукового навчання є визначення вхідного рівня знань студентів перед початком їх пізнавальної аудиторної діяльністі за допомогою розроблених на кафедрі методичних матеріалів та університетської системи інтранету. З цією метою студенту пропонується напередодні заняття у позааудиторних умовах, за допомогою використання комп’ютерної програми MOODLE, розв’язати 24 завдання, які на 50 % представлені текстовими завданнями, 25 % складають ситуаційні задачі тину « Крок – 1» та 25 % завдань складені з використанням макро- та мікрофотографій. Зміст завдань сформульований таким чином, що правильну відповідь студент може дати лише за умови всебічного засвоєння теоретичного матеріалу. Для цього студенти мають усі можливості - співробітниками кафедри підготовлено та видано ряд підручників і методичних посібників: 1) Невідкладні стани: Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. / за редакцією М.С. Регеди, В.Й. Кресюна . Колектив авторів 33 у т.ч. Боднар Я.Я. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. – 844 с. (87,36 друк.арк); 2) Сборник заданий для подготовки к тестовому экзамену по естественно-научным дисциплинам «Крок-1. Общая врачебная практика» Учебно-методическое пособие. / под редакцией В.Ф. Москаленко, А.П. Волосовца, Н.Е Буллах, А.Н. Яворовского, А.В. Романенко, Л.И. Остапюк. Колектив авторів у т.ч. Боднар Я.Я. – К.:Медицина, 2005, - 365 с.; 3) Судова медицина: Курс лекцій. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. / А.Х.Завальнюк. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2006. – 672 с.; 4) Патоморфологія. Посібник / Боднар Я.Я., Романюк А.М. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2009. – 495с. ( 40,3 ум друк арк..); 5) Forensіc Medіcіne: practіcal guіde/ Franchuk V.V. – Ternopіl: 2011. – 204p.; 6) Short course of pathomorphology. Вodnar Ya., Romanyuk A.M., Bodnar R.Ya., Romanyuk K.A., Voloshyn V.D. – Ternopіl: TSMU, 2011. – 544 p. У них наведено алгоритм виконання позааудиторної проблемно-пошукової роботи із ознайомленням з теоретичним та ілюстративним матеріалом, зразки контролюючих тестів. Аналогічний матеріал розміщений на WEB- сторінці кафедри університетського інтранету в розділах „ Матеріали підготовки до практичних занять”, та „ Матеріали підготовки до лекцій” українською, російською та англійською мовами. Окрім цього студенти мають можливість користуватися електронними книгами: Секційний курс (на допомогу молодому патологоанатому). Посібник / Я.Я.Боднар, О.Є. Кузів О.Є. – Тернопіль. Укрмедкнига. – 2005., Судова медицина . Посібник. – Тернопіль. Укрмедкнига. – 2005.

   

  Опис : Описание: 3

   

  Використовуючи зазначені методичні можливості, студент має можливість самостійно оцінити прогалини у самопідготовці до практичного заняття або об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ), повторно звернутися до теоретичного матеріалу, або з’ясувати певні питання при виконанні аудиторної роботи у викладача. Так чином, за допомогою комп’ютерних технологій забезпечується зворотній зв’язок «викладач – студент». Окремо слід зазначити, що телекомунікаційні програми дають можливість доценту кафедри Т.В. Дацко забезпечити дистанційне навчання іноземних студентів- бакалаврів поза межами України, в тому числі США і Канади в режимі реального часу.

  Аудиторна частина засвоєння певного змістового модулю спрямована на ознайомлення студентів із реальними особливостями роботи лікаря-патологоанатома та судово-медичного експерта, засвоєння практичних навичок, особливо тих, що передбачені матрикулами практичних навичок. Це завдання вирішується шляхом вивчення мікроскопічних та макроскопічних ознак патоморфологічних змін органів та тканин.

  Використовуючи відеосистему із передачею зображення від мікроскопа на екран телевізора, макропрепарати та інші предмети з експозиції музею, викладач створює ситуаційну задачу. Для її розв’язання студент має можливість не тільки уточнити, сумісно із викладачем або колегами по групі, певні прояви патологічних змін, але й співставити та проаналізувати ситуативні зміни даного випадку із ілюстративним матеріалом підручників, посібників, атласів, використати можливості Інтернету. Впоравшись із завданням, студент повинен, з метою закріплення зорового відображення з’ясованих змін, замалювати та описати в індивідуальному альбомі патологічні зміни або оформити акт судово-медичного дослідження, вміти встановити структурні основи зміни функції, можливі ускладнення та обґрунтувати танатогенез. За такого методичного підходу формується принцип клініко-морфологічного аналізу. При оформленні протоколів розтину померлих студент повинен не тільки вміти скласти клініко-патологоанатомічний епікріз, патологоанатомічний діагноз чи судово-медичний висновок, використовуючи принципи доказової медицини.

  З цією метою на кафедрі розроблено рівні достовірності в патоморфології та формат патоморфологічної доказовості тієї чи іншої хвороби. Студенту необхідно визначити код хвороби за МКХ-10, дати інформацію про епідеміологію та летальність, а також перелічити патоморфологічні зміни високого (специфічність макроскопії, мікроскопії, гістохімії, імуноморфології, цитохімії) та помірного (неспецифічні прояви) рівня достовірності.

  Таким чином, запровадження нового типу керованої системи проблемного вивчення патоморфології та судової медицини дозволяє створити необхідну пізнавальну ситуацію, забезпечити умови для розв’язання проблемних завдань, підвищити ефективність засвоєння практичних навичок, а в кінцевому результаті підняти рівень клініко-морфологічного мислення студента – майбутнього фахівця.

  В умовах розширення самостійної роботи студента в пізнавальному процесі активізувалася студентська наукова робота, яка допомагає виявити наукові схильності і потенціал студента, відтак оволодіти навиками практичного виконання досліджень і наукового аналізу. Прикладом ефективності такого підходу до навчання є удостоєння студентів ІІІ курсу медичного факультету Литковця Костянтина (2011 р.) та Банадиги Андрія (2010 р.) ІІІ місця на Всеукраїнській олімпіади з патологічної анатомії в м. Суми.

  Активними учасниками патологоанатомічного студентського наукового гуртка є Дацко І., і Горин Р., які доповідали свої про свої наукові здобутки, та були відзначені грамотами і дипломами на 61-й Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ), Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини» (Харків), 73-й Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк). Відмічені нагородами також наукові доповіді студентів Біжик В. та Дацко В., які брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Теоретична медицина: нормальна і патологічна анатомія, нормальна і патологічна фізіологія, імунологія і алергологія, гістологія, цитологія та ембріологія» (Чернівці), Діденко І., Наумець Н., Стрипко У., Франчук М., Богоніс І. на XV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених.

  Опис : Описание: 4

   

  Сфера наукових інтересів колективу кафедри

  Вивчення морфології і наслідків кардіоміодистрофії (водно-сольової, адреналінової, алкогольної, діабетичної), причин і особливостей наглої смерті, патогенезу коронарної хвороби серця в осіб молодого віку, діагностичних критеріїв сільськогосподарської травми, видових ознак ран.

  У навчальний процес також впроваджуються результати наукових розробок співробітників кафедри. Основним напрямком їхньої наукової діяльності є подальше вивчення морфофункціональних змін серцево-судинної системи, зумовлених різними екзо- та ендогенними чинниками, зокрема при цукровому діабеті, хронічній алкогольній інтоксикації тощо. Зокрема, доц. Франчук В.В. проводить дослідження спрямовані на встановлення морфометричних показників серця при наглій смерті від атеросклерозу коронарних судин та їх судово-медичне значення. Ним вперше розроблена комплексна морфометрична оцінка частин серця, що дозволяє встановити конкретні кардіометричні диференціально-діагностичні критерії особливостей перебудови всіх частин серцевого м‘яза при атеросклерозі коронарних судин. Доц. Дацко Т.В. вперше за допомогою комплексу морфологічних, гістохімічних та біохімічних досліджень розкрила пошкоджуючий вплив кардіотоксичної дози адреналіну на мембранні структури гепатоцитів у високо- та низькостійких до гіпоксії тварин. Науковим та практичним наслідком дисертаційного дослідження доц. Головатої Т.К. «Стан строми і мікроциркуляторного русла серця при хронічній алкогольній інтоксикації», стало з’ясування пошкоджуючої дії алкоголю та його деривату – ацетальдегіду на органну, тканинну та субклітинну організацію міокарда.

  Асистент Миколенко А.З. своє дисертаційне дослідження виконала на кафедрі педіатрії і воно полягало у вивченні клінічного перебігу хронічної поєднаної гастодуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей різного віку на тлі окремих фонових станів.

  Асистенти Фурдела М.Я. та Трач Росоловська С.В свої дисертаційні дослідження виконували згідно комплексної програми “Цукровий діабет”. М.Я.Фурдела вперше встановив основні морфо-функціональні зміни у серці та структурних компонентах провідної системи при цукровому діабеті за наявності порушення серцевого ритму і провідності. С.В.Трач Росоловська з’ясувала вікові особливості ремоделювання порожнин серця, холінергічних та адренергічних нервів міокарда та ендокринного апарату передсердних кардіоміоцитів при цукровому діабеті.

  Доц. Волошин В.Д виконує дисертаційне дослідження на отримання наукового ступеня д.мед.н., спрямоване на з’ясування особливостей структурних взаємовідношень і ремоделювання морфологічних компонентів кісток та деяких ендокринних залоз при хронічному стресовому навантаженні. Асистент Ваврух П.О. свій науковий пошук зосередив на дослідженні структурних змін міокарда при раковій інтоксикації та впливі цитостатичних препаратів.

  Активно працюють аспіранти кафедри Юрик І.І. та Кріпка О.І. Ними заплановано та виконуються кандидатські дисертаційні дослідження щодо вивчення ре моделювання серця та судин нижніх кінцівок при гіперурікемії.

  Основні наукові здобутки кафедри

  Протягом останнього п’ятиріччя на кафедрі виконуються планові комплексні науково-дослідницькі роботи: «Вивчення патогенетичної ролі мікробіологічних чинників на перебіг соматичної патології у дітей». Завершена наукова робота «Клініко-морфологічні зміни систем організму при цукровому діабеті і тиреопатіях у віковому аспекті» (2009 р.).

  Співробітники кафедри вважають за доцільне впроваджувати в науковий процес нових напрямків. Асистент Трач Росоловська С.В. пройшла стажування на базі першого медичного факультету класичного Карлового університету (Прага, Чехія) з метою освоєння методу тканинних і клітинних культур. Тренінг безпосередньо відбувався у науковій лабораторії інституту медичної біохімії, який у 1884 році заснував І. Я. Горбачевський, ім’я якого носить наш університет.

  Програма навчання включала такі напрямки:

  1) Основні типи культивованих клітин і необхідні умови для їх вирощування. Технічне оснащення типової лабораторії клітинних культур.

  2) Створення асептичних умов під час роботи з клітинними культурами. Хімічний склад культуральних середовищ, способи його приготування.

  3) Джерела контамінації клітинних культур, методи виявлення та лікування клітин іn vіtro.

  4) Визначення життєздатності клітин у культурі, маркери диференціації. Нарощування клітинної маси та забір клітин для експерименту.

  5) Кріоконсервація клітин.

  Під час стажування С. В. Трач Росоловська ознайомилась з особливостями вирощування наступних клітинних культур: трансформованих лімфоцитів миші ТНР-1 та подоцитів. Обидві культури чеськими дослідниками були закуплені у Європейському банку клітинних культур (ЕСАСС) і використовуються декілька років у лабораторії для різноманітних досліджень.

  Завдяки культивуванню клітин можливості дослідження і діагностики значно розширюються, оскільки є можливість оцінки не тільки морфологічних і біохімічних змін, але і їх поведінки залежно від мікрооточення. Методика вирощування клітинних культур широко впроваджена в практичну роботу Національного Інституту хірургіх та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України при лікуванні хворих на облітеруючі захворювання нижніх кінцівок.

  Другим перспективним напрямом розвитку патоморфологічних досліджень ми вважаємо доцільним впровадити методику імуногістохімічного вивчення впливу на структурні компоненти органів і тканини нанотехнологій.

  Співробітники кафедри були безпосередніми учасниками організації науково-практичних конференцій: Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення. (Тернопіль, 10-11 жовтня 2008 р.), Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології (Тернопіль, 10–11 червня. 2009). Актуальні проблеми морфології. Конференція присвячена 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України, професора Я.І.Федонюка (Тернопіль, 16-17 квітня 2010 р).

  За результатами наукових розробок співробітниками кафедри отримано:

  Патент на корисну модель Спосіб гістохімічного визначення холін естерази / Боднар Я.Я., Трач Росоловська.

  Пат. 49872. Україна. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки./ Посохова К.А.,Шевчук О.О., Олещук О.М., Дацко Т.В., Чернухіна О.О., Ніколаєва В.В.

  Створено та запатентовано коп‘ютерну програму “Інформаційно-аналітична система для дослідження та діагностування пухлинних (ракових ) клітин людини «MorphoSys» («MorphoSys»)./ Березький О.М., Батько Ю.М., Дацко Т.В., Мельник Г.М.

  Авторське права на твір № 35888. Комп’ютерна програма “Інформаційно-аналітична система для дослідження та діагностування пухлинних (ракових ) клітин людини «MorphoSys» («MorphoSys»)./ Березький О.М., Батько Ю.М., Дацко Т.В., Мельник Г.М. Реєстрація 30.11.2010.

  Протягом 2007 - 2011 рр. співробітники кафедри взяли участь у написанні монографій: Вогнепальні ушкодження центральної нервової системи. / А.Х Завальнюк, М.Є. Поліщук. В.І. Старча, Є.І.Слинько: Тернопіль. ТДМУ. – 2005.- 184 с.; Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевсь4кого: історія і сучасність./ за редакцією В.В.Файфури.,Я.Я.Боднара, А.Х.Завальнюка. Тернопіль. ТДМУ, 2007. - 320 с.; Судова медицина України: минуле і сьогодення / А.Х Завальнюк., В.Г.Бурчинський. Одеса. Астропринт, 2007. – 216 с.; Етично-правові аспекти лікарської діяльності в Україні. / А.Х Завальнюк., Г.Ф. Кривда, І.О. Юхімець. Одеса. Астропринт, 2008. – 192 с.; Отрути та отруєння: судово-медичний аспект / А.Х Завальнюк., Г.Ф. Кривда, І.О. Юхімець. Одеса. Астропринт, 2008.

  ·        · Вивчено морфологію хронічних захворювань легень і легеневого серця (видано 3 монографії).

  ·        · Розроблено патогенез лімфогенного склерозу легень і печінки.

  ·        · Розроблено і впроваджено в практику морфометричні методи діагностики патології серця.

  ·        · Вивчено патоморфологію основних інфекційних хвороб (видано монографію).

  ·        · Розроблено судово-медичну класифікацію колючих і тупих предметів, автомобільної та залізничної травми, їх діагностичні ознаки.

  ·        · Визначено діагностичні критерії тупої травми серця.

  ·        · Розроблено експертні критерії смертельної сільськогосподарської травми.

  ·        · Розроблено і захищено п'ятьма патентами методи адреналінотоксичного ураження внутрішніх органів.

  ·        · За останні 5 років науковцями кафедри опубліковано в журналах і збірниках понад 70 наукових робіт, захищено 1 докторську і 4 кандидатських дисертації.

   

   

  Експертно-діагностична робота кафедри

  Основними клінічними базами кафедри є Тернопільське обласне патологоанатомічне бюро та Тернопільське обласне бюро судово-медичної експертизи, де співробітники кафедри виконують консультатино-діагностичну та експертну роботу. Як показує практика, більшу частину свого робочого часу лікар-патологоанатом витрачає на прижиттєву діагностику недуг, використовуючи аналіз інтраопераційних, пункційних та аспіраційних біопсій.

  Опис : Описание: DSC00447

  Проф. Боднар Я.Я., доц. Дацко Т.В., доц. Головата Т.К.,
   доц. Сельський П.Р., проводять onlіne консультацію  інтраопераційної експрес-біопсії

  У 2011 році за ініціативою ректора університету члена - кореспондента НАМНУ доктора медичних наук професора Л.Я. Ковальчука на базі університетської лікарні створено лабораторію інтраопераційної гістологічної експрес-діагностики. Тут працюють старші лаборанти кафедри Андрійчук О.В. та Соломко І.М. Лабораторія розміщена в окремому, сучасно обладнаному, приміщенні поряд із операційним блоком, що дає можливість оперативно провести морфологічний аналіз тканин, видалених в процесі операційного втручання. Сучасні телекомунікаційні технології дозволяють транслювати гістологічне зображення із лабораторії на кафедру в режимі реального часу. Спільне вивчення препаратів завідувачем та викладачами дає змогу швидко надати максимально об’єктивний і повний інтраопераційний патогістологічний висновок. У багатьох випадках це має вирішальне значення при виборі подальшого обсягу і тактики проведення оперативного втручання.

  Іншим фундаментальним розділом лікувальної роботи кафедри, поруч із прижиттєвою діагностикою захворювань, є діагностика посмертна. Латинський вислів "Hіc locus est, ubі mors gaudet succurrere vіtae" – "Місце, де смерть навчає жити" – найкраще відображає суть і завдання цього фрагменту лікувальної роботи. Кожна аутопсія повинна нести для інтерніста насамперед пізнавальну функцію, допомогти усвідомити причини як власних, так і чужих помилок. Ці питання виносяться на клініко-патологоанатомічні конференції, завданням яких є підвищення якості клінічної діагностики і лікування хворих шляхом спільного обговорення та аналізу клінічно-патоморфологічних даних, виявлення причини та джерела помилок в діагностиці та лікуванні на всіх етапах медичної допомоги.

   

  Опис : Описание: 7

  Клінікопатологоанатомічна конференція у Тернопільському обласному перинатальному центрі

   

   

   

  Виховна робота кафедри

  За кафедрою закріплено другий поверх правого крила І-го студентського гуртожитку. Всі викладачі кафедри регулярно здійснюють контрольні відвідування студентів, які проживають у закріплених кімнатах. Один раз на два тижні проводяться в усіх групах години взаємоінформації, де заслуховуються звіти старост про успішність та дисципліну в групах і доводяться до студентів рішення ректорату, вченої ради і деканату. Виховні заходи в закріплених студентських групах проводять доценти Сельський П.Р., Дацко Т.В., Головата Т.К., Франчук В.В. Клінічний ординатор кафедри Ганеш Кумар Муніанді приймав активну участь у організації вечорів культурного обміну «Кольори світу». Доценти Волошин В.Д. та Дацко Т.В. відвідували національне свято «Дівалі», асистенти Орел Ю.М. разом із студентами закріпленої групи відвідали Львівський національний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, асистенти Миколенко А.З. та Трач Росоловська С.В. разом із студентами закріплених груп відвідали виставу у Тернопільському драматичному театрі. Виховна робота проводиться згідно плану кафедри та індивідуальних планів викладачів.

   

   

   

   

   

  Опис : E:\Downloads\PATANATOm\kafedra/patanatom.files\image010.jpg

   

  Доцент Дацко Т.В. на святкуванні «Дівалі»

   

   

   

   

  Опис : E:\Downloads\PATANATOm\kafedra/patanatom.files\image011.jpg

   

  День української писемності та мови на кафедрі

   

   

   

   

   

   

   

   

  Аналізуючи досягнуте та плануючи перспективи розвитку педагогічної, наукової та лікувальної роботи, співробітники кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини вважають за потрібне реалізувати такі проекти:

  -                                   створити каталог зображень патологічних процесів, отриманих при УЗД, рентгенографії, ангіографії, урографії тощо і розробити алгоритм їх вивчення студентами у поєднанні із макроскопічними змінами;

  -                                   створити навчальні відеофільми з усіх змістових модулів патоморфології та судової медицини з озвученням українською, російською та англійською мовами;

  -                                   запровадити методи імуногістохімічної діагностики патологічних процесів в наукових та діагностичних цілях;

  -                                   створити колекцію мікропрепаратів типових для нашого регіону захворювань і пухлин, які рідко зустрічаються та вроджених вад.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |