Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра хірургічної стоматології

  Опис : E:\Downloads\Hirurh_stomat\kafedra/ort_stomat.files/image001.jpg

  Кафедра хірургічної стоматології

  АДРЕСА

   

  46003 м. Тернопіль,

  вул.Чехова, 7

  тел. +38 (035) 222-02-67

   

  Опис : ../../../www/docpic/kafedra/ort_stomat.files/image001.jpg

   

  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

  Нагірний Ярослав Петрович

  доктор медичних наук, професор

   

  ЗАВУЧ КАФЕДРИ – Гутор Наталія Степанівна, кандидат медичних наук, доцент

   

  ШТАТ КАФЕДРИ

  ·     Завідувач – докт.мед.наук, професор Нагірний Ярослав Петрович;

  ·     канд.мед.наук, доцент Гутор Наталія Степанівна;

  ·     канд.мед.наук, Скакун Леонід Миколайович;

  ·     канд.мед.наук, Колодницька Галина Богданівна;

  ·     канд.мед.наук, Гембаровський Микола Васильович;

  ·     канд.мед.наук, Сметюх Олеся Андріївна;

  ·     асистент Ковтун Наталія Ярославівна;

  ·     асистент Твердохліб Наталія Олегівна;

  ·     асистент Білозецький Іван Ігорович;

  ·     асистент Град Іван Володимирович;

  ·     асистент Михайлюк Ірина Андріївна;

  ·     асистент Беденюк Олена Сергіївна;

  ·     старший лаборант Курилюк Любов Богданівна;

  ·     старший лаборант Зух Сергій Сергійович.

   

  Опис : E:\Downloads\Hirurh_stomat\kafedra/ort_stomat.files/image003.jpgДоручення прцівників кафедри:

   

  ·         доц. Скакун Л. М. - відповідальний за лікувальну роботу;

  ·         асист. Твердохліб Н. О. - відповідальна за навчальний процес іноземних студентів;

  ·         асист. Ковтун Н. Я. - відповідальна за наукову роботу та роботу студентського наукового гуртка;

  ·         асист. Михайлюк І. А. - відповідальна за виробничу практику;

  ·         асист. Беденюк О. С. - відповідальна за виховну роботу;

  ·         асист. Гембаровський М. В. - відповідальний за WEB-сторінку кафедри;

  ·         асист. Град І. В.- відповідальний за матеріальні цінності;

  ·         лаборант Зух С. С. - відповідальний за систему Moodle.

  ·         Викладачі кафедри: асист. Мельник Т. Г., асист. Ощипко Р. В., асист. Скочило О. В., асист. Колодницька Г. Б., лаборант Мандибура С. О. - перебувають в декретній відпустці.

   

  Навчальна робота

   

  Головна мета кафедри хірургічної стоматології – формувати фахівців високої кваліфікації та інтелектуальний потенціал серед стоматологів.

  Базами кафедри є стоматологічний центр (вул. Чехова, 7), стоматологічне відділення КЗ ТОР "Тернопільська університетська лікарня̋" відділення хірургічної стоматології, друге хірургічне відділення Тернопільського онкодиспансеру. В розпорядженні кафедри хірургічної стоматології чотири навчальних кімнати, кабінет завідуючого, асистентська, а також два клінічні зали, операційна.

  На кафедрі викладаються: хірургічна стоматологія, хірургічна стоматологія надзвичайних станів, реконструктивно-відновна та пластична хірургія обличчя, основи стоматології.

  Кафедра хірургічної стоматології є базовою у вивченні захворювань, пошкоджень, вроджених вад щелепно-лицевої ділянки та дефектів зубо-щелепової системи на 3-4-5 курсах стоматологічного факультету та 5-му курсі медичного факультету. Розроблені і доповнені методичні вказівки для студентів, лекціїний матеріали для підготовки та презентації до лекцій з хірургічної стоматології.

  Студенти вивчають етіологію, патогенез, клініку, діагностику, диференційну діагностику, лікування запальних та дистрофічних захворювань тканин та органів, доброякісних та злоякісних новоутворів, невогнепальних та вогнепальних пошкоджень ЩЛД, дефектів та деформацій щелепно-лицевої ділянки.

   

  Опис : SAM_2964

  Розбір рентгенограм проводить канд.мед.наук Колодницька Г. Б.

   

  Опис : E:\Downloads\Hirurh_stomat\kafedra/ort_stomat.files/image005.jpg

  Семінарську частину заняття проводить доцент Гутор Н. С.

   

  Опис : E:\Downloads\Hirurh_stomat\kafedra/ort_stomat.files/image006.jpg

  Практичні заняття в клінічному залі проводить доцент Гутор Н. С.

   

  На практичних заняттях студенти опановують основні прийоми роботи лікаря-стоматолога-хірурга. Під керівництвом викладача проводять прості хірургічні втручання.

  Для оцінки знань студентів викладачі використовують різні форми, а саме: систему «Moodle» яка знаходитьсь на web-порталі університету у розділі «Інтранет» для тестування відповідно теми заняття, складання іспиту, письмове тестування та практичні навички.

  Методи й засоби контролю якості професійної підготовки лікарів-стоматологів-хірургів дозволяють виявити глибину їх знань та практичну підготовку.

  Ускладнення, рецедиви та клінічні випадки викладачі кафедри обговорюють на засіданнях кафедри та відділенні хірургічної стоматології.

   

  Опис : E:\Downloads\Hirurh_stomat\kafedra/ort_stomat.files/image007.jpg

   

  В операційній кафедри хірургічної стоматології

   

  Наукова робота

   

  Співробітниками кафедри вивчається можливість впливу на процеси репаративного остеогенезу переломів та післяопераційних дефектів кісток щелепно-лицевої ділянки, а також клініко-патогенетичне обгрунтування використання нових лікувальних засобів при лікуванні захворювань тканин пародонта.

  Високий науковий рівень викладання на кафедрі хірургічної стоматології базується на використанні досягнень теоретичних та практичних знань в стоматологічній та педагогічній науці.

   

  Наукові здобутки кафедри:

   

  Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:

  Нагірний Я. П.

  «Корекція репаративного остеогенезу при травмах і післяопераційних дефектах щелеп».

  Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медич­них наук:

  Гутор Н. С.

  «Оптимізація діагностики, клініки та лікування альвеолітів».

  Колодницька Г. Б.

  «Патогенетичні аспекти перебігу гінгівіту асоційованого з цукровим діабетом»

  Гембаровський М. В.

  «Патогенетичні особливості інтоксикації парацетамолом на фоні харчової депривації та його корекція».

  Сметюх О. А.

  «Особливості морфофункціональної перебудови судинного русла та тканин язика щурів при експериментальному моделюванні його опіків різного генезу».

   

  Заплановані кандидатські дисертації:

  ·         Ковтун Н. Я. «Одонтологічна характеристика малих кутніх зубів в нормі та при пришийковому карієсі».

  ·         Твердохліб Н. О. «Морфологічні основи ремодилювання слизової оболонки порожнина рота при обтураційній жовтяниці та за умов корегуючих впливів».

  ·         Білозецький І. І. «Клініко-патогенетичні механізми взаємозв'язку і взаємообтяження генералізованого пародонтиту у хворих з ревматоїдним артритом».

  ·         Град І. В. «Ортопедичне лікування дистально необмежених дефектів у хворих на остеопороз».

  ·         Михайлюк І. А. «Морфофункціональні зміни печінки в умовах поєднаної краніоскелетної травми та їх корекція».

  ·         Скочило О. В. «Застосування резорбуючих біоматеріалів у лікуванні радикулярних кіст щелеп».

  ·         Ощипко Р. В. «Застосування остеопластичного матріалу при лікуванні хворих з атиповорозміщеними нижніми третіми молярами».

  ·         Мельник Т. Г. «Обгрунтування застосування антигемостатичної терапії при хірургічному лікуванні хворих на хронічний пародонтит».

   

  ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  Опубліковано у профільних журналах 166 статті, 133 тези, отримано 20 деклараційних патентів на корисну модель, 1 монографія, 2 посібники.

   

  Лікувальна робота кафедри:

   

  В розпорядженні кафедри наявна клініка хірургічної стоматології, яка знаходиться в спеціалізованому відділенні хірургічної стоматології університетської лікарні та друге хірургічне відділення Тернопільського обласного комунального клінічного онкодиспансеру.

  Відділення хірургічної стоматології – єдиний стаціонарний спеціалізований підрозділ в області, який надає висококваліфіковану планову та невідкладну допомогу жителям міста Тернополя й області у проведенні консультацій, планових та ургентних оперативних втручань при різноманітних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки. У відділенні хірургічної стоматології виконується широкий спектр сучасних хірургічних втручань. В останні роки широко почали запроваджуватись операції на виросткових відростках нижньої щелепи за допомогою металоостеосинтезу титановими пластинами. Протягом року у відділенні лікується близько 860 хворих та виконується до 620 оперативних втручань. Асистенти кафедри оволодівають сучасними методами хірургічного лікування захворювань голови та шиї, передають свій досвід молодим лікарям-стоматологам. З осені 2011 року викладачі кафедри несуть цілодобову ургентну службу по наданню невідкладної допомоги ургентним хворим.

   

  Опис : P1110293

   

  Консультації у відділенні хірургічної стоматології

  КЗ ТОЛ "ТУЛ" проводить професор Я. П. Нагірний.

   

  Опис : ../../../www/docpic/kafedra/ort_stomat.files/image008.jpg

   

  Оперативні втручання у відділенні хірургічної стоматології

  КЗ ТОЛ "ТУЛ" проводить професор Я. П. Нагірний.

   

  Опис : Опис : C:\Users\gutor\Desktop\лікувальнарробота працівників каф.на базах 2013\IMG_3180.JPG

  Перев’язки та ургенцію у відділенні хірургічної стоматології

  КЗ ТОЛ "ТУЛ" виконує черговий хірург-стоматолог, доцент Гутор Н. С.

   

  Опис : P1100292

   

  Оперативні втручання у другому хірургічному відділенні ТОКОД проводить доцент Скакун Л. М.

   

  ВИХОВНА РОБОТА НА КАФЕДРІ

   

  Навчально-виховну роботу викладачі проводять відповідно до укладеної щорічно програми, затвердженої на засіданні кафедри.

  Викладачі кафедри ведуть цікаву виховну та пізнавальну роботу зі студентами з метою формувати та розвивати взаємодію інтересів стоматологів з історичними та моральними цінностями.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |