Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини 

  Клінічною базою кафедри є комунальна установа Тернопільської обласної ради

  «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер»

  Адреса: вул. Р. Купчинського, 8, Тернопiль, 46023       Тел.: (0352) 268280

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/oncology.files/image001.jpg

  Кафедра онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини створена у сiчнi 1983 р. на базi двох курсiв – онкологiї та рентгенологiї з медичною радiологiєю. З 1960 р. по 1982 р. курсом рентгенологiї i медрадiологiї завiдував к.м.н., доц. I.Т. Цiлюрик. Від 1970 р. до 1982 р. курсом онкологiї завiдував к.м.н., доц. М.В. Скибенко. Першим завідувачем кафедри онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини був д.м.н., проф. Г.С. Мороз (1983-1993 рр.). У 1994-2006 рр. кафедру очолював д.м.н., проф. В.I. Дрижак. З 2006 року завідувач кафедри – д.м.н., проф. І.Й. Галайчук.

   

   

  Завiдувач кафедри - I.Й. Галайчук

   

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/oncology.files/image002.jpg

   

  Штат кафедри:

  Галайчук Ігор Йосифович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

  Жулкевич Ігор Валентинович – доктор медичних наук, професор

  Угляр Юрій Васильович – кандидат медичних наук, доцент

  Домбрович Мирослав Іванович – кандидат медичних наук, доцент

  Шкробот Леонід Володимирович – кандидат медичних наук, доцент

  Леськів Ігор Мирославович – кандидат медичних наук, доцент

  Загурська Ніна Оксентіївна – кандидат медичних наук, асистент

  Кривокульський Дмитро Богданович – кандидат медичних наук, асистент

  Угляр Тетяна Юріївна – кандидат медичних наук, асистент

  Нагорна Оксана Богданівна – лаборант кафедри

  Нітефор Лариса Василівна – аспірант

  Гоцко Оксана Степанівна – аспірант

  Грех Віталій Ярославович – клінічний ординатор

  Яворська Юлія Вікторівна – магістрант

   

   

   

  Навчальна робота кафедри

   

   

   

  Теоретичні і практичні знання на кафедрі отримують студенти медичного і стоматологічного факультетів, навчально-наукового інституту медсестринства, а також лікарі факультету післядипломної освіти.

  Навчання проводять висококваліфіковані викладачі з наступних дисциплін: 

  • «онкологія» – для студентів 5 і 6 курсів медичного факультету, лікарів-інтернів і курсантів ФПО;
  • «медсестринство в онкології» – для медсестер і медсестер-бакалаврів денної, вечірньої і дистанційної форм навчання;
  • «радіологія» – для студентів 3 курсу медичного і стоматологічного факультетів, лікарів-інтернів ФПО;
  • «радіаційна медицина» – для студентів 5 курсу медичного і 4 курсу стоматологічного факультетів, лікарів-інтернів і курсантів ФПО;
  • «паліативна медицина» – для медсестер-магістрів навчально-наукового інституту медсестринства.

  За останні роки впроваджено дистанційну форму навчання, що потребувало створення нової методологічної бази та дистанційних методів контролю знань.

  Багаторічний досвід роботи колективу кафедри створив підґрунтя для узагальнення і підведення підсумків викладання онкології та радіології. Навчання студентів проводиться з акцентом на засвоєння ранньої і доклінічної діагностики пухлин, організаційних форм своєчасного виявлення пухлин. У повсякденну педагогічну практику впроваджений контроль знань студентів за системою MOODLE. Таку форму контролю використовує близько 65 % студентів.

  Співробітниками кафедри за 2007-2013 роки проведена велика за обсягом і змістом робота у зв‘язку з переходом на нові навчальні програми. Створені комплекси навчально-методичної документації, слайдотека як ілюстративний матеріал для лекцій, навчальні набори рентгенограм (у т.ч. комп‘ютерні), тощо.

  На кафедрі створені мультимедійні посібники з онкології, які дозволяють одночасно демонструвати текст, фотографії, графіки, малюнки, відеофрагменти ходу операцій, різних діагностичних маніпуляцій для лікарів та медсестер. За таким принципом підготовлено також цикли мультимедійних лекцій з курсів «Променева діагностика і терапія» та „Радіаційна медицина” для студентів медичного та стоматологічного факультетів та курсів „Медсестринство в онкології” та „Паліативна медицина”. Створені навчальні відеоролики, що допомагають студентам засвоїти практичні навики клінічної діагностики пухлин молочної залози та визначення природного радіаційного фону.

  Пріоритетним напрямком навчального процесу є інтеграція навчальних програм, що викладаються на кафедрі з іншими дисциплінами і насамперед внутрішньокафедральна інтеграція. Суміжне вивчення клінічної онкології та радіології дає можливість успішного їх опанування і тісно пов‘язана з рівнем теоретичної підготовки студентів на попередніх курсах. У зв‘язку з цим понад 15 років назад кафедрою була впроваджена міжкафедральна навчальна програма з онкології та радіології – прообраз Z-системи навчання. Вона включає теоретичні питання і деякі практичні навички, які розглядаються на кафедрах патологічної анатомії і патологічної фізіології, кафедрах терапії та хірургії медичного, стоматологічного факультету та факультету післядипломної освіти.

  Надбаннями, досвідом та перспективами педагогічної роботи професори кафедри Галайчук І.Й. та Жулкевич І.В. ділилися на нарадах завідувачів кафедр і курсів радіології медичних вузів України (Донецьк, 2010, 2013; Київ, 2010; Ужгород, 2011, 2013), під час навчально-наукових конференцій, присвячених інтеграції української медичної освіти в єдиний європейський простір (Тернопіль, 2009, 2010). Проф. Жулкевич І.В. у квітні 2011 року прочитав цикл лекції для студентів та курсантів факультету післядипломної освіти в Кіровській медичній академії (Росія).

  Для студентів медичного і стоматологічного факультетів дисципліни викладаються українською, англійською та російською мовами. Методичне забезпечення предметів оформлене трьома мовами. 
  Працівниками кафедри видані посібники і підручники:

  • Галайчук І.Й. Рак шкіри. Меланома шкіри / Онкологія. Національний підручник. – Київ: «Медицина», 2013. – С. 109-131.
  • Дрижак В.І. і співавт. Вірусні гепатити і рак печінки. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – 188 с.
  • Дрижак В.І., Домбрович М.І. Рак молочної залози. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 152 с.
  • Галайчук І.Й. Клінічна онкологія. Частина І: Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 276 c.
  • Дрижак В.І., Домбрович М.І., Вайда А.Р. Рак молочної залози (мультимедійний компакт-диск). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 318 МВ.
  • Дрижак В.І., Домбрович М.І. Медсестринство в онкології. – Тернопіль: Укрмедкн., 2001.– 222 с.
  • Дрижак В.І. Гормони і рак молочної залози. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 172.

  Дрижак В.І., Домбрович М.І., Загурська Н.О., Корицький Г.І. Ендотоксикоз у клінічній онкології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 128 с.

  Успішно функціонує кафедральний студентський науковий гурток, на якому студенти медичного та стоматологічного факультету удосконалюють свої знання з радіології та онкології. Куратором наукового студентського гуртка є доцент Угляр ЮВ., а кожен з викладачів кафедри здійснює керівництво 1-2 студентами-гуртківцями, які набувають навиків дослідницької роботи і оволодівають сучасними методами діагностики і лікування онкологічних хворих. Окрім роботи над обраною науковою темою, студенти активно навчаються працювати з науковою літературою і виступають на засіданнях гуртка з реферативними доповідями з актуальних медичних проблем. Про свої наукові надбання студенти-гуртківці щорічно доповідають на міжнародних медичних конгресах молодих вчених.

  Перед колективом кафедри постають нові завдання, пріоритетним з яких є подальше удосконалення навчання студентів з онкології і радіаційної медицини на засадах доказової медицини, отримання ними ґрунтовних знань для ефективної реалізації свого професійного фаху на теренах Української держави.

  Сфера наукових інтересів колективу кафедри

  Тематика наукових досліджень колективу кафедри спрямована на покращення діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини різних локалізацій.

  Науково-дослідна робота кафедри з 2012 року здійснюється за темою «Використання телекомунікаційної технології скринінгового обстеження населення для своєчасного виявлення, ефективного лікування та профілактики меланоми і раку шкіри».

  У попередні роки були виконані наступні наукові теми: 

  • Оптимізація діагностики лімфогенних метастазів та способів лікування хворих на рак прямої кишки, молочної залози і меланому шкіри;
  • Роль вірусів гепатиту В і С та інших причинних факторів у гепатоканцерогенезі;
  • Профілактика та лікування печінкової недостатності у хворих на механічну жовтяницю пухлинного ґенезу;
  • Вплив лазеротерапії на резистентність організму при комбінованому лікуванні злоякісних пухлин;
  • Вивчення антигенного, гормонального та імунологічного статусу хворих на злоякісні пухлини основних локалізацій;
  • Розробка поєднаних топографо-функціональних радіонуклідних in vivo та in vitro методів для діагностики і реабілітації хворих з пухлинами грудної і черевної порожнини;
  • Розробка комплексної діагностики туберкульозу і раку легень на основі клініко-рентгенологічних, радіонуклідних, інструментальних і лабораторних методів діагностики.

  Колектив кафедри брав участь в організації трьох республіканських науково-практичних конференцій: “Супровідна терапія в лікування онкологічних хворих” (2004 р.), “Методи доклінічної діагностики реґіонарних лімфогенних метастазів” (2007 р.), «Раціональна хіміотерапія онкохворих» (2009 р.).

  Професор Жулкевич І.В. у 2008 році отримав почесну грамоту МОЗ України. Професор Галайчук І.Й. з 2005 року член Американської асоціації хірургів-онкологів імені Дж. Юінга; у 2008 році за вагомий внесок у винахідницьку діяльність йому присвоєно звання «Лауреат обласної премії ім. Івана Пулюя». З 2014 року проф. Галайчук І.Й. член експертної проблемної комісії «Онкологія» МОЗ та НАМН України.

  Наша кафедра була своєрідним трампліном для наукового і фахового злету колишніх доцента Дикан Ірини Миколаївни, а тепер – член-кореспондента НАМН України, зав. кафедри променевої діагностики Національної академії післядипломної освіти, директора “Науково-практичного центру променевої діагностики НАМНУ”; клінічного ординатора Климнюка Григорія Івановича, а тепер наукового керівника відділу дитячої онкології Національного інституту раку, головного дитячого онколога МОЗ України.

  На кафедрі розроблено методики, направлені на оптимізацію лікування хворих з пухлинами шкіри, молочної залози, пухлинами жіночих статевих органів, товстого кишківника. Вперше в Україні тут було впроваджено методику біопсії «сторожового» лімфатичного вузла, розроблено способи малоінвазивної реґіонарної лімфангіоектомії у хворих на меланому шкіри, онкопластичної резекції молочної залози та ін.

  Основні наукові здобутки кафедри

  Співробітниками кафедри було підготовлено і захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук і 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук:

  • Галайчук І.Й. Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих. – Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ., 2005. – 41 с.
  • Дрижак В.І. Содержание половых гормонов в крови больных раком молочной железы и их прогностическое значение. – Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ, 1991. – 43 с.
  • Дикан І.М. Променеві методи дослідження в діагностиці рецидивів і метастазів раку товстої кишки та визначення впливу протипухлинної терапії на систему травлення. Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ, 1994. – 37 с.
  • Жулкевич І.В. Стан мінеральної щільності кісткової тканини при ураженні гемопоетичної і гемостатичної систем: прогнозування патоморфозу і диференційовані методи профілактики. Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ, 2003. – 36 с.
  • Горошко В.М. Возможности позитивной сцинтиграфии в сочетании с радиоиммунологическим анализом опухолевых маркеров при саркомах мягких тканей конечностей и туловища. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1989. – 17 с.
  • Домбрович М.І. Низькоінтенсивна лазеротерапія хворих на колоректальний рак в післяопераційному періоді. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1998. – 16 с.
  • Загурська Н.О. Застосування методу непрямого електрохімічного окислення крові в лікуванні синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на рак легенів і товстої кишки. Автореферат дис. канд. мед. наук. – Київ, 1998. – 16 с.
  • Леськів І.М. Променеві методи в діагностиці та диференціальній діагностиці механічних жовтяниць. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1996. – 20 с.
  • Угляр Ю.В. Обґрунтування застосування магнітолазерного опромінення та ентеросорбції у хворих на механічну жовтяницю. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Тернопіль, 2001.– 18 с.
  • Шкробот Л.В. Хірургічна тактика при оклюзійно-стенотичному ураженні екстракраніальних артерій термінального відділу аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Тернопіль, 2005. – 21 с.
  • Корицький Г.І. Особливості інтенсивної терапії при хірургічному лікуванні хворих на рак прямої кишки. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1993. – 19 с.
  • Климнюк Г.І. Структурно-функціональні зміни системи травлення у хворих на рак товстої кишки. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1996. – 18 с.
  • Вайда А.Р. Патогенетичне обгрунтування хірургічної корекції гемодинамічних порушень в печінці при механічній жовтяниці. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 2000. – 17 с.
  • Кривокульський Д.Б. Заочеревинні лімфатичні кісти при комбінованому лікуванні хворих на рак шийки

         матки. Автореф. дис. канд.мед.наук. – Київ, 2007. – 20 с.

  ·          Угляр Т.Ю. Оптимізація хірургічної тактики у хворих на непрохідність товстої кишки. Автореф. дис.

  канд. мед. наук. – Тернопіль, 2013. – 16 с.

   

  Індивідуальні наукові пошуки реалізуються в підготовці кандидатських дисертацій. Аспірантка Нітефор Лариса Василівна виконує наукову роботу на тему „Саркома молочної залози: оптимізація діагностики та лікування хворих” під керівництвом професора Галайчука І.Й., а лікар-здобувач Вибирана Рената Йосипівна під керівництвом професора Жулкевича І.В. завершує кандидатську дисертацію на тему: „Хронічна лімфоїдна лейкемія: клініко-біохімічні і інструментальні особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини та оптимізація супутньої терапії”. Аспірант Гоцко Оксана Степанівна виконує наукову роботу на тему: „Оптимізація діагностики меланоми шкіри і меланонебезпечних невусів з використанням телекомунікаційних технологій”.

  За результатами наукових досліджень було опубліковано понад 300 наукових статей, отримано 20 патентів на винаходи.

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/oncology.files/image003.jpg

   

  Лікувальна робота

  У розв‘язанні питань з надання кваліфікованої медичної допомоги онкологічним хворим активну участь беруть співробітники кафедри. Лікувальну, діагностичну та консультативну роботу викладачі здійснюють як на базі обласного клінічного онкологічного диспансеру, так і в лікувально-профілактичних закладах міста і області. Лікувально-діагностичний процес забезпечують 2 професори, 4 доценти, 3 асистенти (кандидати медичних наук), завдяки яким впроваджуються сучасні методики хірургічних втручань на органах грудної, черевної порожнини, ендокринній системі, шкірі, м’яких тканинах та ін.

  Напрямки клінічної спеціалізації викладачів: проф. Галайчук І.Й. – злоякісні пухлини шкіри (рак, меланома) і саркоми м’яких тканин, рак молочної залози, онкопластична хірургія; проф. Жулкевич І.В. – діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкогематологічних захворювань та комп’ютерно-томографічна діагностика; доц. Угляр Ю.В. – пухлини шлунково-кишкового тракту; доц. Домбрович М.І. – рак товстої кишки, злоякісні пухлини шкіри; доц. Шкробот Л.В. – рак шлунка і підшлункової залози; к.м.н. Кривокульський Д.Б. – рак жіночих репродуктивних органів; к.м.н. Угляр Т.Ю. – пухлини товстої кишки. Напрямки діагностичної спеціалізації працівників кафедри: доц. Леськів І.М. – спеціаліст ультразвукової діагностики; к.м.н. Загурська Н.О. – рентгенолог.

  У диспансері щорічно виконують понад 2000 складних хірургічних втручань на шлунку, жовчних шляхах, печінці, підшлунковій залозі, товстій кишці, щитоподібній залозі, органах грудної порожнини, молочних залозах, шкірі, м’яких тканинах, пухлинах голови та шиї, статевих органах, урологічні оперативні втручання. Щорічно понад 20 відсотків проведених у диспансері операцій виконують спеціалісти кафедри. Слід зазначити, що до цієї кількості входять найскладніші хірургічні втручання на органах грудної і черевної порожнини.

   

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/oncology.files/image004.jpg

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/oncology.files/image005.jpg

   

  На фото: операцію виконують проф. І.Й. Галайчук, доц. М.І. Домбрович, ас. Т.Ю. Угляр.

   

  Співробітники клініки підвищують свою кваліфікацію не тільки на теренах України, але й закордоном, в університетах та медичних центрах США і Західної Європи, широко використовуючи отриманий досвід у повсякденній роботі. Останнім часом в практику роботи онкодиспансеру впроваджено органозбережні і онкопластичні операції у хворих на рак молочної залози, реконструктивні операції з ендопротезуванням грудних залоз, методи внутрішньоартеріальної хіміотерапії, тощо. У перспективі планується розширення методик онкопластичної хірургії, впровадження ендоскопічних методів для діагностики і лікування пухлин черевної і грудної порожнин.

   

  Діагностичні процедури: 800 ендоскопічних досліджень, цитологічних і гістологічних досліджень мікропрепаратів (38 тис. і 21 тис. відповідно), рентгенологічних обстежень (28 тис.), маммографій (4 тис.), ультразвукових обстежень (8 тис.). У 2011 році в онкодиспансері встановлено 16-зрізовий комп’ютерний томограф Philips MX IDT-8000.

  Кураторами всіх клінічних відділень обласного онкологічного диспансеру є професори та доценти кафедри, які здійснюють клінічні обходи, проводять консиліуми, підсумкові тижневі конференції. З 2011 року в лікувальну роботу кафедри впроваджені комплексні медичні обходи в усіх відділеннях онкодиспансеру.

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/oncology.files/image006.jpgСпівробітники кафедри (к.м.н. Загурська Н.О., доц. Леськів І.М.) беруть активну участь у рентгенологічних (в т.ч. комп‘ютерних) та ультразвукових діагностичних дослідженнях у відповідних відділеннях облонкодиспансеру.

  Професорсько-викладацький склад кафедри постійно удосконалює та оновлює свої клінічні знання шляхом участі в наукових конференціях, конгресах, стажуванні у провідних онкологічних клініках України та за кордоном. Так, проф. Галайчук І.Й., проф. Жулкевич І.В. у 2007-2012 рр. проходили стажування за кордоном (Щвейцарія, США, Швеція, Франція), асистент Назаркевич Г.П. в Ягелонському університеті (м. Краків, Польща, 2011 р.), асистент Угляр Т.Ю. оволоділа методикою встановлення венозних портів в Національному інституті раку (2011 р.), доцент Угляр Ю.В. і доц. Домбрович М.І. оволодівали сучасними методиками хірургічних втручань у хворих на рак товстої кишки на кафедрах онкології в Донецькому протипухлинному центрі та в Національному інституті раку, доц. Леськів І.М. пройшов тематичне удосконалення з комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії в Національній академії післядипломної освіти (м. Київ).

  Проте, слід зазначити, що не тільки співробітники кафедри удосконалюють свою лікарську майстерність на інших теренах, а лікувальна база кафедри є привабливим місцем для стажування і закордонних фахівців. Так, у 2010 році італійський хірург маммолог Джоржіо Барателлі обрав клінічну базу кафедри для свого удосконалення. Своїм лікарським досвідом і сучасними аспектами лікування новоутворень молочної залози він поділився з онкологами області і лікарями онкодиспансеру в рамках проведеної міжобласної конференції «Рак молочної залози: проблеми регіону та шляхи їх вирішення».

  Співробітники кафедри широко впроваджують обмін досвідом на регіональному рівні і реалізують це при проведенні конференцій обласного наукового товариства онкологів. Так, з лекціями про реконструктивну хірургію молочної залози виступив проф. Храпач В.В. з Національного медичного університету ім. О. Богомольця, м. Київ (2010 р.). Ділились своїм досвідом на подібних конференціях і інші знані фахівці, зокрема проф. Рижик В.М. – завідувач кафедри променевої діагностики і терапії Івано-Франківського національного медичного університету (2011 р.), проф. Бєліков О.Б. і доцент Левандовський Р.А. – Буковинський державний медичний університет (2010 р.), лікар І. Вітенько з Бельгії, який ініціював створення „Української асоціації лікування ран”, доцент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького Ю.П. Мілян (2012 р.), доцент Крайник І.В. – завідувач курсу пластичної хiрургiї Нацiонального медико-хiрургiчного центру iм. М. Пирогова (м. Москва) і доцент Михайлов В.В. з кафедри щелепно-лицевої і пластичної хірургії Санкт-Петербузької медичної академії післядипломної освіти (2012 р.).

  Професор І.Й. Галайчук – голова обласного наукового товариства онкологів, разом із керівництвом обласного онкологічного диспансеру, докладають багато зусиль для організації онкослужби в Тернопільській області. Співробітниками кафедри була розроблена і впроваджена низка заходів, спрямованих на поліпшення цієї роботи. Це стосується участі в засіданнях обласних наукових товариств, оперативних нарад, планових виїздів в райони області з метою надання консультативної та медичної допомоги, участі в науково-практичних конференціях і семінарах, в Національній програмі «50 кроків боротьби з раком в Україні». Перспективними в розвитку онкологічної допомоги населенню Тернопільської області є запровадження на регіонарному рівні скринінгових програм для раннього виявлення раку молочної залози і шийки матки, колоректального раку, меланоми шкіри.

  Для реалізації санітарно-освітніх програм співробітники кафедри широко використовують медійний простір, виступають на телебаченні (TV-4) і обласному радіо, в газеті “Медична академія” в 2007-2014 рр. була надрукована низка санітарно-освітніх матеріалів з приводу раку молочної залози та меланоми шкіри, а також звітних інформаційних матеріалів про проведену на кафедрі роботу.

  Велику увагу приділяють викладачі кафедри підвищенню фахової кваліфікації лікарів і середніх медичних працівників області. Щорічно згідно із заздалегідь складеними списками та графіками на базі обласного клінічного онкологічного диспансеру проходять передатестаційні цикли та курси лікарі, фельдшери та акушери з районів області, на яких фахівці кафедри виступають з лекціями і проводять практичні заняття з актуальних тем клінічної онкології та радіології.

  Викладачі кафедри беруть активну участь у з’їздах, конференціях та семінарах, як наприклад: "Сучасні методи радіологічної діагностики в онкології" (Львів, 2010), „Роль та можливості променевої діагностики та променевої терапії в лікуванні онкологічних хворих” (Донецьк, 2010), «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» (Івано-Франківськ, 2011), „Сучасні підходи до діагностики та лікування множинної мієломи” (Київ, 2011), “Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту” (Київ, 2011), “Паліативна та хоспісна допомога. Новітні концепції лікування ран” (Тернопіль, 2011), „Оптимізація комбінованого лікування онкохворих», (Тернопіль 2011), в конференції, присвяченій пам’яті проф. Гнатишака А.І. (Львів, 2011), в першому міжнародному конгресі Східно-Європейської академії дерматології (Київ, 2011), «Актуальні питання лікування пухлин голови та шиї і раку молочної залози» (Київ, 2011 р.), «Рання діагностика пухлин основних локалізацій» (Ужгород, 2011), «Роль сучасних методів діагностики онкологічних захворювань в персоніфікації лікування»  (Івано-Франківськ, 2012 р.), 5-а міжнародна конференція «Прогрес пластичної і реконструктивної хірургії» (м. Київ, 2012),  «Актуальні питання онкології в Донбасі» (2012 р.), науково-практичний семінар з міжнародною участю «Меланома шкіри: досягнення і перспективи» (Київ, 2013), симпозіум «Проблемні ситуації в хірургії молочної залози» (Київ, 2013 р.), «Нові підходи до лікування раку основних локалізацій» (м. Ужгород, 2013).

   

  Міжнародне співробітництво, конференції

  Колектив кафедри брав участь в організації республіканських науково-практичних конференцій на базі конгрес-центру «Червона калина»:

  • 2004 р. - “Супровідна терапія в лікування онкологічних хворих”,
  • 2007 р. - “Методи доклінічної діагностики регіонарних лімфогенних метастазів”,

  ·         2009 р. - «Раціональна хіміотерапія онкохворих».

  Працiвники кафедри брали участь в Мiжнародних онкологiчних конгресах:

  • Всесвiтнiй конгрес по раку шкiри (Цюріх, Швейцарiя, 2001 р.);
  • Конференцiя Європейської Асоцiацiї протиракової освiти (Бельгiя, 2001 р.);
  • Мiжнародний конгрес хiрургiчних онкологiчних товариств (Iталiя, 2001 р.);
  • Конгрес Всесвітнього протиракового союзу (UICC), Женева, 2008;
  • Міжнародний конгрес протиракової терапії (ICACT), Париж, 2010;
  • 6th World Conference on Breast Cancer. Hamilton, Canada: 7-11 June 2011.
  • 2nd International Congress of Breast Disease Centers. Paris, 9-10 February 2012;
  • 4-й Міжнародний конгрес з теледерматології «Теледерм - 2012», 4-6 жовтня 2012, Тбілісі, Грузія.

  ·         ЕССО-17, м. Амстердам, Нідерланди, 27.09 – 01.10.2013;

  • 8th World Congress of Melanoma. July 17-20, 2013. Hamburg, Germany;
  • 23rd Conference of the European Wound Management Association (EWMA); Copenhagen, Denmark, 15-17.05.2013;
  • 4th European Post-Chicago Melanoma / Skin Cancer Meeting. June 26th-27th, 2014. Munich, Germany.


  Стажування:
  Галайчук І.Й.:

  • Інституту раку Пітсбургського університету США, 1999-2000 рр. - Фулбрайтівський стипендіат;
  • St. Jude Children’s Research Hospital, Мемфiс США, 2002 р. – програма з дитячої онкології.


  Проф. Галайчук І.Й. і проф. Жулкевич І.В. беруть участь у мiжнародних багатоцентрових клiнiчних дослiдженнях з хiмiотерапiї хворих на рак легень, рак молочної залози, рак яєчників.

   

   

  Патріотично-виховна робота

   

  Зустріч студентів з ветераном кафедри проф. В.І. Дрижаком – випускником Тернопільського медичного інституту 1964 року.

   

  Вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС (27.04. 2011 р.)

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |