Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  КАФЕДРА НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

  вул. Клінічна, 1, 46002, м. Тернопіль

   

  Завідувач кафедри – к.мед.н. Сусла О.Б.

   

  Історія кафедри

  Kафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги створена 31 серпня 2012 року (наказ № 504) на базі Тернопільської університетської лікарні. Організатором і першим завідувачем кафедри був професор Швед Микола Іванович.

  Засновник кафедри – проф. Швед М.І.

   

  З 1 вересня 2014 року очолює кафедру кандидат медичних наук Сусла Олександр Богданович, лікар-нефролог вищої кваліфікаційної категорії, автор і співавтор понад 80 наукових праць, активний учасник національних і міжнародних наукових форумів.

  Сусла О.Б. – член Національного Ниркового Фонду України, член ERA-EDTA (Європейська Ниркова Асоціація – Європейська Асоціація Діалізу і Трансплантації), член ISN (Міжнародне Товариство Нефрології), член Російського Діалізного Товариства.

  Наукові інтереси – дослідження змін серцево-судинної системи у хворих при недіалізній та діаліз-залежній хронічній хворобі нирок і розробка ефективних способів їх корекції, а також удосконалення діалізних технологій при гострому пошкодженні нирок і термінальній нирковій недостатності.

  Курс екстреної медичної допомоги очолює кандидат медичних наук, доц. Ляхович Роман Мар’янович, лікар-анастезіолог вищої кваліфікаційної категорії. Клінічною базою курсу є дві підстанції ШМД м.Тернополя, що розташовані по вул. Рєпіна, 11 та Шпитальній, 2.

   

   

  Навчально-методична робота

  Співробітниками кафедри підготовлено 21 презентацію та матеріали підготовки до лекцій, 96 методичних розробок для студентів, лікарів-інтернів та викладачів для практичних та семінарських занять, 5680 тестових завдань для щоденного та семестрового контролю знань. Викладачами кафедри у 2012-2013 н.р. підготовлено і видано у видавництві «Укрмедкнига» навчальний посібник «Основи внутрішньої медицини», в якому наводяться протоколи і алгоритми з надання невідкладної та екстреної медичної допомоги. У 2013-2014 н.р. колектив кафедри підготував і подав до друку навчальний посібник «Екстрена медична допомога». У 2014 році МОЗ України кафедра призначена опорною з дисципліни «Екстрена медична допомога»

  На кафедрі обладнано 4 тематичних навчальних кімнат (одна з них на клінічній базі Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф), навчально-наукова бібліотека кафедри та компютерний клас на 7 робочих місць з навчально-тренувальними програмами «Moodle» та «Elex». Всі компютери кафедри підключені до мережі Інтернет.

   

  http://old.tdmu.edu.ua/ukr/structure/kafedra/nev_stan.files/image004.jpg

   

  На кафедрі навчаються студенти 2, 4 і 6 курсів медичного факультету та факультету іноземних студентів, 5 курсу стоматологічного факультету, медсестри-бакалаври та медсестри-магістри, лікарі-інтерни.

  Серед дисциплін, що викладаються: «Фантомний курс» (основи серцево-легенево-мозкової реанімації), «Екстрена медична допомога», «Невідкладні стани у внутрішній медицині», «Хвороби нирок і сечовивідних шляхів» та «Хвороби ендокринної системи» напряму підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю Загальна практика-сімейна медицина, «Невідкладні стани» та «Громадське медсестринство» для медичних сестер-бакалаврів та медичних сестер-магістрів Інституту медсестринства за спеціальністю “Сестринська справа”

  http://old.tdmu.edu.ua/ukr/structure/kafedra/nev_stan.files/image005.jpg

   

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  Традиційні напрямки наукових розробок співробітників кафедри – нефрологія, кардіологія, ендокринологія та ревматологія, зокрема проблеми коморбідності у внутрішній медицині: питання хронічної хвороби нирок, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця і інфаркту міокарда, остеопорозу та цукрового діабету. З 2013 року працівниками кафедри проводяться наукові дослідження у комплексній міжкафедральній науковій роботі «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб».

  З даної проблеми опубліковано більше 50 наукових праць, отримано 1 патент на корисну модель, видано 3 інформаційні листи, подано заявку на включення наукового повідомлення до переліку наукової продукції, призначеної на впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоровя.

   

  Лікувальна робота

  Лікувальною базою кафедри є палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення (9 ліжок), 15 ліжок кардіологічного відділення, ендокринологічне відділення (50 ліжок) та відділення гемодіалізу (19 гемодіалізних місць) КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», а також 2 підстанції ШМД м. Тернополя.

  4 співробітники кафедри мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію, 2 – першу. Для забезпечення сучасних підходів до діагностики та лікування захворювань нирок, серцево-судинних захворювань та ендокринної патології колективом кафедри впроваджено добове моніторування серцевого ритму та артеріального тиску, алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому (пульс-терапія, плазмаферез), впроваджено нові методики екстракорпоральної гемокорекції – гемодіафільтрація, високопоточний гемодіаліз – у хворих із термінальною нирковою недостатністю, гібридні технології при гострому пошкодженні нирок. Розроблено також алгоритми діагностики і лікування порушень мінерального обміну та патології кісткової тканини при постменопаузальному остеопорозі, велоергометрія, ехокардіографія у 2-х вимірному режимі та черезстравохідна ЕхоКГ.

   

   

  Для наближення спеціалізованої медичної допомоги населенню області, працівники кафедри здійснюють консультативні виїзди у лікувально-профілактичні заклади області, в амбулаторії з надання первинної медико-санітарної допомоги. Працівниками кафедри здійснюється телеметричне консультування амбулаторій із надання первинної медико-санітарної допомоги в селах Зарубинці, Гнилиці, В. Говилів, Увисла та Кокошинці.

  Сумісно з співробітниками університетської лікарні проводиться клінічний розбір тяжкохворих.

   

   

  КУРС ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

  Першочерговим завданням курсу екстреної медичної допомоги є оснащення навчальних кімнат манекенами, муляжами, апаратурою, інструментарієм та іншим різноманітним майном для відпрацювання практичних навичок. Проведення практичних занять відбувається в формі відтворенні сценаріїв – змодельованих реальних ситуацій, в яких умовно стається раптова зупинка кровообігу або інший стан, що потребує невідкладної допомоги. При цьому студенти виконують функції членів бригади ШМД, виїжджаючи на виклики у складі бригади ШМД.

  http://old.tdmu.edu.ua/ukr/structure/kafedra/nev_stan.files/image008.jpg

  У навчальній аудиторії встановлюються плакати із алгоритмами тих невідкладних станів, які розглядаються на занятті. При проведенні занять пріоритетними є технологія первинного та вторинного обстеження (базова для діагностики та лікування будь якого невідкладного стану). Значна увага також відводиться реалізації комунікативних здібностей студентів, роботі в команді, їх психологічній підготовці. Додатковим завданням викладача в цих умовах є формування позитивної мотивації до реалізації того чи іншого сценарію.

  http://old.tdmu.edu.ua/ukr/structure/kafedra/nev_stan.files/image009.jpg

  У другій частині заняття згідно угоди між ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» та ТМКЗ “Станція швидкої медичної допомоги” студенти виїжджають на виклики у складі бригад ШМД. Попередньо з ними проводиться інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Приїхавши з викликів, разом з викладачами здійснюється обговорення того чи іншого випадку з оцінкою доїзду до місця подій, якості діагностики та лікування пацієнтів.

  У 2010 році курс ШМД та медичного рятівництва отримав по лінії МОЗ України комплект навчально-тренувального майна з манекеном, на якому відпрацьовується елементи кваліфікованої серцево-легеневої реанімації, інтубація трахеї, оцінка серцевих ритмів, дефібриляція з адаптацією до сучасних протоколів з медицини невідкладних станів.

   

  http://old.tdmu.edu.ua/ukr/structure/kafedra/nev_stan.files/image010.jpg

  На практичній частині заняття студенти відпрацьовують методику транспортування потерпілого на щит з лежачого положення

  У навчальний процес впроваджено окремі оновлені протоколи з медицини невідкладних станів (18 протоколів), які розроблені спільно з фахівцями факультету післядипломної освіти, окремі елементи з надання екстреної медичної допомоги травмованим постраждалим за системою ITLS (International Trauma Life Support).

  Впроваджено нові підходи з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у масових випадках.

  У навчальний процес впроваджено стандарти ALS (Advanced Life Support – кваліфіковані заходи реанімації) Європейської ради реанімації. Викладачі доц. Мартинюк Л.П., доц. Ляхович Р.М., ас. Джус М.Я. пройшли курс ALS у Кракові й отримали сертифікати про опанування теоретичними знаннями і практичними навичками.

  Курс підтримує плідні стосунки з Краківською швидкою допомогою. Неодноразово відбувалися двосторонні візити фахівців з метою обміну досвідом. Ряд технологій лікувального і організаційного характеру впроваджується у лікувальну роботу на ТМКЗ «Станція швидкої медичної допомоги».

  Вже стало доброю традицією проводити у м.Тернополі щорічні змагання бригад ШМД області.

  Незмінним їх організатором є завідувач курсу екстреної медичної допомоги доц. Ляхович Р.М. Колектив кафедри долучається до цих змагань в якості суддів, а студенти-гуртківці виступають у ролі їх помічників та позурантів.

  http://old.tdmu.edu.ua/ukr/structure/kafedra/nev_stan.files/image011.jpg

  Перспективи розвитку кафедри на найближчі роки

  Керуючись нормативними документами та розпорядженнями адміністрації ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», колектив кафедри у своїй роботі зосереджується та планує безперервно вдосконалювати якість викладання, сприяти розвитку творчих здібностей студентів та лікарів-інтернів, працювати над введенням нових прогресивних технологій навчання та поповненням матеріально-технічної бази кафедри (тестові завдання і ситуаційні задачі, матеріали самопідготовки з відео- та аудіосупроводом, в т.ч. і в мережі Internet, навчальні таблиці, схеми, фотографії). На базі кафедри щорічно будуть проводитись загальнонаціональні навчально-методичні наради-семінари та конференції для фахівців-педагогів вищих медичних навчальних закладів України з екстреної медичної допомоги.

  Особлива увага буде приділена подальшому вдосконаленню технологій лікування у базових відділеннях університетської лікарні, сучасних алгоритмів надання екстреної медичної допомоги жителям області, проведення наукових досліджень з позиції коморбідності та впровадження інновацій у лікувальну практику.

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |