Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї

  Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї

  База кафедри – Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня

  Адреса: вул. Тролейбусна, 14, Тернопiль, 46014   

  Тел.:  (0352) 435774

  E-mail: Svitlana-2006@mail.ru

       Штат кафедри: 1 професор, 6 доцентів, 5 асистентів, 6 клiнiчних ординаторів, 2 лаборанти.

       Завiдувач кафедри - Шкробот Свiтлана Iванiвна, Заслужений дiяч науки i технiки України, Доктор медичних наук, професор.
       Шкробот Свiтлана Iванiвна є автором i спiвавтором 270 наукових i навчально-методичних праць, 4 патентiв на винахiд, 14 рацiоналiзаторських пропозицiй, автор 2 пiдручникiв, автор i спiвавтор 3 монографiй, спiвавтор 2 методичних рекомендацiй, затверджених МОЗ України, 3 iнформацiйних листiв i нововведень в практику охорони здоров'я.
       Лiкар-невропатолог вищої категорiї.
       Член спецiалiзованої Вченої ради при Київськiй медичний академiї пiслядипломної освiти iменi П.Л. Шупика.

  Голова Тернопільського обласного осередку Всеукраїнського науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів.

  Член атестаційної комісії при обласному управлінні охорони здоров’я.

  Голова обласного осередку Всеукраїнської асоціації боротьби з інсультом.

  Голова передатестаційних курсів підвищення кваліфікації невропатологів Тернопільської області.

  Член редколегії 3-х журналів «Український журнал», «Международный неврологический журнал», «Здобутки практичної та експериментальної медицини».


       Кафедра нервових хвороб створена в жовтнi 1958 р. на базi неврологiчного вiддiлення Тернопiльської обласної клiнiчної лiкарнi. З 1958 р. по 1969 р. кафедрою завiдував

  д.м.н., проф. О.А.Ярош.

  У 1969-1998 рр. завiдувачем кафедри був д.м.н., проф. М.М.Iщенко.

  Iз 1998 р. кафедру очолила д.м.н., проф. С.I.Шкробот.

  Навчальна робота кафедри

        Теоретичнi й практичнi знання на кафедрi отримують студенти пяти факультетiв: медичного, стоматологічного, фармацевтичного, факультету іноземних студентів, пiслядипломної освiти (iнтерни та лiкарi) та ННІ медсестринства. На кафедрі проходять навчання студенти медичного факультету (I курс – предмет «Основи психології. Основи педагогіки»; IV курс – предмети: «Неврологія», «Медична психологія» та «Психіатрія»), стоматологічного факультету (I курс – предмети: «Основи психології. Основи педагогіки»; III курс - предмет «Медична психологія», та IV курс – предмети: «Нервові хвороби в т.ч. нейростоматологія», «Психіатрія»), факультету іноземних студентів, пiслядипломної освiти (iнтерни та лiкарi за фахом «Загальна практичка – сімейна меидцина», «Медицина невідкладних станів», «Неврологія», «Внутрішня медицина», «Ортопедія та травматологія», «Фармація», «Клінічна фармація»), ННІ медсестринства (в т.ч. дистанційна форма навчання з предмету «Психологія спілкування»).

   

        Викладання проводиться за кредитно-модульною системою в межах системи «Єдиного дня». Колектив кафедри працює над удосконаленням методичних розробок до практичних занять для студентiв, тематики лекцiй i практичних занять для студентiв. Лекцiйний матерiал супроводжується мультимедійною презентацією. З предмету «Неврологія» створено презентації до практичних занять, які включають схеми, діаграми, малюнки, відеофрагменти, фотографії за темою заняття. Впроваджений тестовий контроль знань студентів за системою «Moodle”. Створено базу тестових завдань для комплексного семестрового іспиту. Для оптимізації навчального процесу використовуються протоколи обстеження неврологічного та психіатричного хворого для студентів IV курсу медичного та стоматологічного факультетів, які постійно використовуються для контролю практичної частини роботи студента. На кафедрі забезпечено навчання англійською мовою. Сертифікати на право викладання мають наступні викладачі: проф. Шкробот С.І., доц. Гара І.І., доц. Сохор Н.Р., доц. Бударна О.Ю., ас. Мілевська-Вовчук Л.С., ас. Мисула М.С., ас. Смашна О.Є., ас. Сновида Л.Т., ас. Мисула Ю.І. Впроваджено контроль практичних навичок за системою ОСКІ.

       Кафедрою виданi "Методичнi рекомендацiї студентам медичного коледжу до практичних занять з неврологiї", "Методичнi рекомендацiї студентам лiкувального факультету до самостiйної позааудиторної роботи з неврологiї", методичнi вказiвки для студентiв та iнтернiв "Схема iсторiї хвороби" та "Фармакотерапiя невiдкладних станiв у клiнiцi нервових хвороб". Створено відеофільми для засвоєння матрикулярних навичок «Методина дослідження хворого з гострим порушенням мозкового кровообігу», «Методика дослідження хворого з радикулопатією», «Дослідження хворого із параноїдною формою шизофренії», «Дослідження розладів особистості у хворих на епілепсію», які розміщені на Web-сторінці. Видано пiдручники: для студентів іноземного факультету «Neurology in lectures»; для студентів ННІ медсестринства "Медсестринство в неврологiї", розділ в посібнику «Сімейна медицина». Створено i впроваджено в навчальний процес компакт-диск "Судиннi захворювання головного i спинного мозку".

         При вивченні більшості теоретичних та практичних тем лікарів-інтернів та студентів-гуртківців орієнтують на поглиблений пошук нових розробок з використанням комп'ютерних інформаційних мереж, таких як Internet. До кожного розділу навчальної програми з психіатрії, наркології та медичної психології співробітниками кафедри розроблені клінічні задачі та тести, що широко використовуються, як під час індивідуальної підготовки (друкована збірка цих тестів та задач) так і в процесі практичних занять. Для практичної роботи з хворими кафедра використовує спеціальні навчальні атласи з основних патопсихологічних досліджень. У навчальному процесі активно застосовується художній відеоматеріал. Співробітниками складено перелік художніх фільмів, що мають особливу навчальну цінність, містячи сцени та епізоди, що демонструють варіанти психічної патології, які рідко зустрічаються на практиці, або такі стани, ознайомитися з якими у клініці студенти мають досить обмежену можливість. Художня достовірність образів хворих у цих фільмах повністю збігається з клінічною. За допомогою добору означених картин створено навчальні відеоматеріали. Крім того, співробітниками кафедри підготовлено навчальну аудіокасету із записами розмов хворих із різною психічною патологією. На кафедрі зібрані та представлені різноманітні вироби, малюнки, вірші, записи із щоденників психічно хворих.

         Для лікарів за фахом «Неврологія» двічі на рік проводяться передатестаційні цикли, а з 2011 року запроваджено цикли тематичного удосконалення за темами: «Судинна патологія головного та спинного мозку», «Захворювання периферичної нервової системи».

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  Вивчення проблем судинної патологiї головного мозку, зокрема клініко-параклінічна характеристика та патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування хворих з гострими та з хронічними розладами мозкового кровообігу

  Удосконалення методів діагностики та лікування неврологічних проявів поперекового остеохондрозу із застосуванням фізіотерапевтичних методів медичної реабілітації

  Дослідження клінічних особливостей та варіантів перебігу розсiяного склерозу та впровадження сучасних методів лікування із застосуванням імуномодулюючої, імуносупресивної терапії та терапії, що змінює перебіг розсіяного склерозу

  Вивчення стану кісткової тканини у хворих з ураженням нервової системи: вивчення взаємозв’язків між ступенем порушення функції органів і систем, методами лікування і темпами втрати кісткової маси та створення адекватних профілактично-лікувальних програм

  Вивчення особливостей патопсихологічних синдромів та клінічного перебігу параноїдної форми шизофренії, обтяженої соматичною патологією

  Порівняльна характеристика динаміки клінічної симптоматики когнітивних порушень у хворих на параноїдну шизофренію.

  Дослідження специфічних особливостей гендерно обумовленої суїцидальної поведінки у хворих з депресивними розладами.

  Удосконалення реабілітаційних програм для адаптації пацієнтів на психічні розлади.

  Дослідження пацієнтів з первинним психотичним епізодом-етапи лікування, профілактика.

  Вивчення перебігу захворювання та вихід на інвалідність пацієнтів на психічні розлади в  залежності від прийому традиційної  терапії та антипсихотиків нового покоління.

   

  Основнi науковi здобутки кафедри

  ·  Дослiджено процеси де- i регенерацiї нервових стовбурiв.

  · Розроблено рацiональнi диференційовані патогенетично обгрунтовані методи лiкування неврологічних проявів остеохондрозу на переково-крижовому та шийному рівнях, розсiяного склерозу i гострого розсiяного енцефаломiєлiту.

  · Всебiчно вивчено стан центральної i церебральної гемодинамiки, реологiчнi властивостi кровi, електролiтний баланс, показники вуглеводно-фосфорного обмiну, кислотно-лужну рiвновагу та з'ясовано їх роль у розвитку порушень мозкового кровообiгу.

  · Розроблено i втiлено у практику "Гемодинамiчний контроль i лiкування iшемiчних порушень мозкового кровообiгу при стенозуючих ураженнях магiстральних артерiй голови".

  · Вивчено стан кісткової тканини та взаємозвязок темпів втрати кісткової тканини  і ступенем порушення функції нервової системи, зокрема у хворих на розсіяний склероз, дисциркуляторну енцефалопатію у осіб, що зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання, а також у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу та у хворих, що перенесли ішемічний півкульний інсульт.

  · Досліджені клініко-патогенетичні особливості вертеброгенних поперекових больових синдромів у хворих молодого, середнього та похилого віку.

  · Вивчені клініко-імунологічні особливості у хворих молодого і середнього віку в гострому періоді ішемічного інсульту.

  · За останнi 5 рокiв науковцями кафедри:

   опублiковано в журналах i збiрниках понад 160 наукових робiт,

  захищено 2 кандидатські дисертацiї (Мілевська-Вовчук Л.С. (2010р), Аль Хашим Ахмед (2011р),

  виконується 5 кандидатських дисертацій (Мисула М.С., Мисула Ю.І., Сновида Л.С., Смашна О.Є, Сагайдак Л.О.), отримано 3 патенти на винахiд, 16 рацпропозицій, видано 2 методичні рекомендацiї, затверджених МОЗ України, 3 iнформацiйних листи i нововведення в практику охорони здоров'я

  впроваджено в практику більше 10 нових методів дiагностики та лiкування.

  Підготовлено 8 магістрів: Мисула М.С. (2009), Мисула Ю.І. (2009), Люта О.О. (2009),        Сагайдак Л.О. (2009). Пиріг О.І. (2009), Вардинець М.І. (2009), Дячан О.І (2008), Салій М.І. (2011). Зазначені магістри захистили роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» і отримали дипломи з відзнакою.

  Магістратуру зі спеціальності «Медсестринство в психіатрії» закінчили Зубкович Л.П., Батюх О.В. (2010р).

  Пройшли навчання в клінічній ординатурі лікарі Бобер Г.В. (2005), Леньо Л.Б. (2006); Гуковський О.В. (2009), Аль Хашим Ахмед (2009), Логойда О.Я. (2010), Юрик А.С. (2011). На даний час на кафедрі навчається 6 клінічних ординаторів (Шпилик І.В., Салій М.І., Сагайдак Л.О., Титан О.Л, Паласюк О.І.) і 2 магістри (Горбова М.Р., Насалик Р.Б.)

  Співробітники кафедри:

  – приймають участь у міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, присвячених актуальним питанням неврології та психіатрії.

  – організували і провели конференції: «Сучасні проблеми неврології і психіатрії». науково-практичну конференцію, присвячену 50-річчю ТОККПНЛ та 50-річчю кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського., регіональні конференції з участю неврологів, психіатрів та сімейних лікарів «Головокружіння у неврологічній практиці», «Інтегративні підходи у діагностиці та лікуванні психічних та психосоматичних розладів», «Перспективи розвитку послуг дітям з розладами спектру аутизму та гіперкінетичними розладами», «Біполярний розлад: від методичних рекомендацій до реальної клінічної практики»

   

  Лiкувальна робота кафедри

        Базою кафедри є Тернопільська обласна клінічна комунальна психоневрологічна лікарня  - сучасна клініка на 835 ліжок, де налічується 17 клінічних відділень, з них 11 психіатричних, 5 неврологічних та відділення інтенсивної терапії,  поліклінічне відділення та денний стаціонар.

  За останні 5 років  діагностична база лікарні поповнилася сучасною апаратурою: єдиним в західному регіоні мультидетекторним спіральним комп’ютерним томографом фірми «Toshiba», електронейроміографом, ультразвуковим доплерографом та ультразвуковим апаратом для дуплексного сканування екстра – та інтракраніальних судин головного мозку і судин кінцівок, цифровим рентгенівським апаратом. У лікарні відкрито: приймальне відділення, відділення інтенсивної терапії кризових станів, відділення соматоформних розладів, діагностичний центр, клінічну та бактеріологічну лабораторію, центр медико – соціальної реабілітації для інвалідів з органічними ураженнями нервової системи, фізіотерапевтичне відділення з новозбудованою водолікарнею. Створено обласний судинний центр, обласний центр нейрофізіологічних та патопсихологічних досліджень, центр для надання допомоги пацієнтам, хворим на епілепсію. 

  Колектив кафедри постійно надає лiкувально-дiагностичну та консультативну допомогу: обходи професора та доцентiв у вiддiленнях ТОККПНЛ, працівники кафедри здійснюють консультативний прийом в обласному психоневрологiчному диспансерi, огляд експертних та дiагностично складних хворих, надають кваліфіковану допомогу у проведенні вiйськової та судово-психiатричної експертиз. Проводять плановi консультацiї в лiкувальних закладах мiста та областi, приймають участь у засіданнях контрольно-експертних комісій ТОККПНЛ та Тернопільського обласного та міського управління охорони здоровя ОДА, регулярно проводять консиліуми, клінічні розбори і поточні консультації, прийоми профільних хворих. Колектив кафедри систематично забезпечує організацію та проведення клінічних та патолого-анатомічних конференцій, організацію та проведення засідань обласного товариства неврологів і психіатрів та переривчастих курсів для підвищення кваліфікації спеціалістів практичної медицини. .

  З метою оптимізації лікувальної роботи працівники кафедри впроваджують досвід психоневрологічної клініки Жозефа Бабінського м. Кракова і нейропсихіатричної клініки м. Ополе для ресоціалізації, реабілітації та реадаптації психіатричних хворих.

  Кафедра проводить курси тематичного удосконалення «Актуальні питання судинної патології головного мозку», « Сучасні методи діагностики та лікування патології периферичної нервової системи». Створена програма лiкування наркотичної залежностi “Крок”.

  Працівники кафедри приймають активну участь у всіх заходах ліквідації негативних психологічних впливів надзвичайних ситуацій, та є учасниками програми «Поведінка людей в екстремальних умовах та надзвичайних ситуаціях мирного часу».

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |