Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії

   Клінічною базою кафедри є відділення хірургії, травматології, опікової травми та анестезіології і реанімації Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, з загальним ліжковим фондом – 145 ліжок.

  Адреса м. Тернопіль, вул. Шпитальна 2.

  Тел.:  (0352) 250647, 525350

   

  Кафедра створена 1 червня 2014 року. Очолив кафедру проф. Герасимчук П.О.

   

  Опис : http://intranet.tdmu.edu.ua/data/cd/metod_obstejennya/vstup/gerasumchyk.jpg

   

   

  Завiдувач кафедри - д.м.н., проф. П.О.Герасимчук.

   

   

  Штат кафедри: Герасимчук Петро Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри; Шідловський Віктор Олександрович, Лауреат Державної премії України, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор; Чонка Іван Іванович, кандидат медичних наук, доцент; Іващук Лариса Юріївна, кандидат медичних наук, доцент; Фіра Дмитро Богданович, кандидат медичних наук, асистент; Кріцак Мирослав Юрійович, асистент; Левчук Ростислав Дмитрович, асистент.

   

  Опис : F:\Шідловський В.О. фото 2.jpg

  Лауреат Державної премії України, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, Шідловський Віктор Олександрович

   

   

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

   

  На кафедрі загальної хірургії навчаються студенти медичного, стоматологічного, фармацевтичного, медико-профілактичного факультетів. Навчання проводять висококваліфіковані викладачі українською, російською та англійською мовами з наступних дисциплін:

  -         Військово-польова хірургія;

  -         Амбулаторна хірургія;

  -         Перша долікарська допомога.

   

   

  Опис : http://www.tdmu.edu.te.ua/www/docpic/common_surgery.files/image005.png

                                                                                                                                                                                        

                     Проф. Герасимчук П.О. проводить практичне заняття.

   

  Для викладання новостворених дисциплін працівниками кафедри підготовані всі необхідні навчально-методичні матеріали.

  Для електронної системи контролю знань студентів "Moodle", та семестрових тестових іспитів на кафедрі створено понад 5 тисяч тестових завдань множинного вибору та ситуаційних задач.

  Продовжуючи розвивати положення кредитно-модульної системи навчання, працівники кафедри активно працюють над удосконаленням та розвитком навчального процесу в рамках системи єдиного навчального дня. Така система проведення навчального процесу передбачає проведення протягом занять практичної частини, семінарського обговорення та тестового контролю вихідного рівня знань. Це дозволяє активізувати практично-орієнтоване викладання дисципліни, та стимулювати студентів до опрацювання та засвоєння теоретичного матеріалу.

  Сфера наукових інтересів колективу кафедри

   

   Оптимізація лікування хворих з хірургічними захворюваннями щитоподібної залози: методiв хiрургiчного лiкування хворих на зоб, гiперпаратиреоз, доброякiснi i злоякiснi пухлини надниркових залоз. Розробка диференцiйованих пiдходiв до патогенетично-обгрунтованого лiкування хворих на синдром стопи дiабетика. Вивчення особливостей перебігу ранового процесу. Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами. Комплексне хірургічне лікування хворих на гострий абдомінальний сепсис.

  Основнi науковi здобутки кафедри

  Колективом кафедри розроблено та впроваджено в практику ряд способів та методик лікування й діагностики патології щитоподібної залози, ускладнень цукрового діабету, виразкових гастродуоденальних кровотеч, важкої травми м’яких тканин кінцівок, зокрема:

  ·        спосіб фасціотомії при компартмент синдромі

  ·        розроблено спосіб хірургічної дермопластики

  ·        розроблено спосіб ідентифікації поворотного гортанного нерва

  ·        спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції при гострих

  запальних захворюваннях

  ·        розроблено оригінальну методику проведеня аутодермотрансплантації за допомогою рельєфного шкірного клаптя

   

  ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

          Клiнiчною базою кафедри є хiрургiчний вiддiл на 65 лiжок, травматологiчний вiддiл на 65 лiжок, опiковий вiддiл на 30 лiжок, вiддiл реанiмацiї i iнтенсивної терапiї на 12 лiжок. Спiвробiтники клiнiки надають планову i невiдкладну медичну допомогу населенню мiста i областi з хiрургiї, консультують хворих в мiськiй полiклiнiцi № 1, ендокринному диспансерi, органiзовують i проводять науково-практичнi i клiнiко-патоморфологiчнi конференцiї.

   

           Матеріально-технічне оснащення лікарні (рентгенологічне, ультразвукове, ендоскопічне обстеження, комп’ютерна томографія (фото 1)) дозволяє залучати студентів до проведення клінічно-інструментальних та апаратних обстежень хворих з розглядом та інтерпретацією отриманих результатів. Окрім того, студенти відпрацьовують лінію практичних навичок з дисциплін, які включені в матрикул.

  Опис : G:\Копия 1310035408.jpg

  Клінічні та наукові інтереси кафедри зосереджені на проблемах ендокринної хірургії, гнійно-септичної хірургії, невідкладної патології органів черевної порожнини.

   

   

                                               Комп’ютерна томографія

   

   

  Працівники кафедри проводять значний об’єм консультативно-лікувальної роботи, виконують щорічно значну кількість оперативних втручань. Найбільш складні оперативні втручання в клініці виконують професори та доценти кафедри.

   

   

                                         Оперує проф. Шідловський

   

  В клінічну практику впроваджено

   

  ·        Технологія «LIGASURE» в абдомінальній та ендокринній хірургії.

   

  Опис : G:\slide0028_image002.jpg

                                     Генератор «LIGASURE

   

  Застосування генератора «LIGASURE» для гемостазу та розтину тканин дозволяє виконувати операції на щитоподібній залозі практично безкровно, полегшує візуалізацію поворотного нерва та паращитовидних залоз та зменшує ризик їх пошкодження під час операції.

   

  ·        Вукуумна терапія глибоких ран за допомогою апарату V.A.C.: пришвидшує ріст грануляційної тканини, проводиться активна аспірація ексудату.

   

  Опис : F:\dcim\.thumbnails\10-BDB388E4-318018-960.jpg

                                                          Апарат V.A.C.

   

  ·        Впроваджені схеми комплексного диференційованого патогенетичного лікування синдрому ступні діабетика.

  ·        Застосовується методика раннього аутодермального закриття ранових дефектів.

  ·        Розроблено та впроваджено в практику удосконалена методика аутодермопластики ран за допомогою рельєфного шкірного клаптя.

  ·        Застосування літотриптора для консервативного лікування сечокам’яної хвороби.

   

  Опис : G:\Lithoskop.jpg

                                                       Літотриптор

   

  Надається консультативна допомога та прийом хворих в лікувальних закладах міста та області. Також працівники кафедри несуть ургентні чергування по області в складі хірургічних бригад обласного відділення екстреної медичної допомоги.

  Асистенти та доценти кафедри надають консультативну допомогу під час амбулаторного прийому пацієнтів в навчально-практичних центрах с Говилів, с. Увисла та с. Кокошинці.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |