Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  КАФЕДРА МIКРОБIОЛОГIЇ, ВIРУСОЛОГIЇ ТА IМУНОЛОГIЇ

  КАФЕДРА МIКРОБIОЛОГIЇ, ВIРУСОЛОГIЇ ТА IМУНОЛОГIЇ

  Адреса:   вул. Ю. Словацького, 2, Тернопiль, 46001

  Тел.:  (0352) 250539

  Завiдувач кафедри - д.мед.н., проф. С.I.Климнюк

   

  Колектив кафедри: 2 професори, 5 доцентів, 1 ст. викладач, 5 асистентів, 1старший лаборант, 2 лаборанти.

  Професор Климнюк С.І., професор Ситник І.О., доцент Ткачук Н.І. (перший ряд)

  Доцент Творко М.С., доцент Покришко О.В., доцент Романюк Л.Б., асистент Винничук М.О., асистент Борак В.П., старший викладач Малярчук Г.Р., доцент П’ятковський Т.І., асистент Кучмак О.Б. (другий ряд)

  Як самостійний підрозділ кафедра була заснована в липні 1957 року, і розташовувалась вона у приміщенні фізіологічного корпусу на Майдані Волі, 1, займаючи 5 кімнат.

  До 1963 р. очолювала кафедру к.м.н., доц. Г.В.Василенко, з 1963 р. по 1994 р. – д.м.н., проф. I.О.Ситник. У 1994 р. кафедру очолив д.м.н., проф. С.I.Климнюк.

             

  Доцент Василенко Ганна Григорівна                                  Професор Ситник Іван Олександрович                              Професор Климнюк Сергій Іванович

  З 1 вересня 1957 р. заняття розпочали завідувач кафедри доц. Г.Г. Василенко (1903-1963), асист. І.О. Ситник, ст. лаборант Е.М. Кованова. У листопаді 1957 р. прийшов на кафедру асист. Й.Й. Ногачевський (1957-1963). У різні роки на кафедрі працювали і працюють асист. А.М. Калінчук (1961-1969), доцент В.Т. Шугайло  (1958-1961), доцент С.О. Паєвський (1963-1964), асист. Л.Г. Фещенко (1964-1979), асист. А.А. Валковци (1965-1974), перший аспірант, доц. М.С. Творко (1965), асист. С.О. Калашнік (1966-1988), асист. Н.І. Ільїна (1970-1979), ст. викл. Г.Р. Малярчук (1971), проф. С.І. Климнюк (1976), доц. Н.І. Ткачук (1980), асист. І.М. Маланчин (1991-1998), аспірант О.В. Бойчак (1998), доц. О.В. Покришко, асист. А.П. Дуднік, асист. Г.А. Попович. Понад двадцять років працювала на кафедрі кваліфікований старший препаратор Г.П. Старостенко (1924-1998).

  Станом на 10.03.12 р. у штаті кафедри проф. С.І. Климнюк (д.мед.наук), проф. І.О. Ситник (д.мед.наук), доц. М.С. Творко (канд. мед.наук), доц. Н.І. Ткачук (канд. мед.наук), доц. О.В. Покришко (канд. мед.наук), доц. Л.Б. Романюк (канд. мед.наук), доц. Т.І. П’ятковський (канд. мед.наук), ст. викл. Г.Р. Малярчук (канд. біол. наук), асист. В.П. Борак (канд. мед.наук), асист. О.Б. Кучмак, асист. Т.О. Бригідир, асист. М.О. Виничук, асист. Х.О. Господарська, старший лаборант Н.Б. Чорнобай, лаборанти Н.В. Собко, Н.М.Собко.

  У даний час кафедра мікробіології, вірусології та імунології розташована по вул. Ю. Словацького, 2, входить до складу навчально-наукового інституту медико-біологічних проблем, займає 5 навчальних аудиторій для практичних занять із студентами, має лабораторію мікробіологічних та паразитологічних досліджень, які устатковані всім необхідним сучасним обладнанням, де виконуються навчальні, діагностичні, наукові дослідження. Кафедра постійно зміцнює свою матеріально-технічну базу.

  Навчально-методична робота кафедри

        На кафедрi навчаються студенти трьох факультетiв: медичного (II, III курси), фармацевтичного (II, III курси), стоматологiчного (II курс) та навчально-наукового інституту медсестринства (I, II курси). Студентам медичного, стоматологічного i фармацевтичного факультетiв викладають мiкробiологiю, вiрусологiю, iмунологiю. У навчально-науковому інституті медсестринства вивчають мiкробiологiю, вiрусологiю та iмунологiю; мiкробiологiю, вiрусологiю та iмунологiю з мiкробiологiчною дiагностикою.

  C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Фото_Скан\Фото кафедра\img038.tif

  Практичне заняття проводить доцент Василенко Г.Г.

  C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Фото_Скан\Фото кафедра\img042.tif

  Практичне заняття проводить асистент Ситник І.О.

  Практичне заняття проводить професор Климнюк С.І.

  Семінар в іноземній групі студентів

  На практичному занятті з мікробіології

  C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Фото_Скан\Фото кафедра\img027.tif

  На лекціях

  Навчально-методичнi досягнення

  Пiдручники:

  • I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя", для вищих медичних навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї (1999);
  • I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (видання 2-е, без змін), для вищих медичних навчальних закладів I-II рiвнiв акредитацiї (2009)
  • Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних закладів / під редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця, Нова книга, 2010. – 969 с.: іл.

  Посiбники:

  • С.I. Климнюк, I.О. Ситник, М.С. Творко, В.П. Широбоков "Практична мiкробiологiя", навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв IV рiвня акредитацiї (2004);
  • М.С. Творко, С.І. Климнюк. Н.І. Ткачук “Основи імунології (теорія і практика)” (2009);
  • Мультимедiйний компакт-диск "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (2000);
  • К.А. Посохова, С.I. Климнюк. "Мiкробiологiчнi основи рацiонального застосування антибiотикiв" (1998)
  • М.С. Творко "Iмунологiя" (лекцiї для студентiв медичного факультету) (1998)

   

                                  

   

   

  Методичнi матерiали:

  • Methodologycal instructions "General microbiology";
  • Methodologycal instructions "Infection and Immunity";
  • Methodologycal instructions "Special bacteriology";
  • Methodologycal instructions " Special virology";
  • "Основнi мiкроорганiзми - збудники захворювань людини";
  • "Протоколи до практичних занять" для студентiв медичного, фармацевтичного i стоматологiчного факультетiв українською, росiйською та англiйською мовами;
  • Пiдготовлено 25 вiдеофiльмiв з мiкробiологiї;
  • Кафедра прийняла участь у пiдготовцi типових навчальних програм з мiкробiологiї, вiрусологiї та iмунологiї, згiдно засад кредитно-модульної системи i засад Болонської декларацiї

   

   

   

  Наукова робота кафедри

  C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Фото_Скан\Фото кафедра\img082.tif

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  • Вивчення проблеми функцiонування мiкробiоценозiв людини в нормi та при патологiї;
  • Розробка способiв корекцiї дисбактерiозiв;
  • Мiкробiологiчнi аспекти лiкування синдрому стопи дiабетика;
  • Дослiдження проблеми стафiлококових iнфекцiй, антибiотикорезистентностi та бактерiального антагонiзму;
  • Вивчення носiйства стафiлококiв i патогенних представникив родини Enterobacteriaceae.


       
  На кафедрi виконано 5 докторських, понад 30 кандидатських дисертацiй, опублiковано 1 монографiя, отримано 10 авторських свiдоцтв i патентiв, 7 рацiоналiзаторських пропозицiй

  Автореферати

  Авторські свідоцтва, патенти

   

  Основнi науковi здобутки кафедри

  • Дослiджено мiкробiологiчнi аспекти променевої хвороби i бактерiоносiйства.
  • Грунтовно вивчено лейкотоксини аеробних i анаеробних мiкроорганiзмiв, розроблено експрес-метод лабораторної дiагностики газової гангрени i спосiб виготовлення протигангренозних сироваток.
  • Всебiчно дослiджено iмунологiчнi реакцiї при одночасному застосуваннi протикорової та протипаротитної вакцини, а також при рiзних схемах черевнотифозної iмунiзацiї.
  • Дослiджено мiкробiологiчнi та iмунологiчнi аспекти при електрохiрургiчних операцiях на органах травної системи.
  • Встановлено потенцiюючий або iнгiбуючий вплив жовчi та жовчних кислот на антимiкробну активнiсть антибiотикiв i нiтрофуранових препаратiв.
  • Впроваджено у практику метод визначення антибiотикочутливостi бактерiй.
  • Створено капсулу для забору матерiалу iз шлунково-кишкового тракту.
  • Розроблено спосiб визначення iнфiкування жовчовивiдних шляхiв.
  • Дослiджено вплив електрогiдравлiчного ефекту на дрiжджi для одержання кормового бiлка.
  • Грунтовно вивчено рiзноманiтнi аспекти мiкробної екологiї шкiри людини в рiзнi вiковi перiоди в нормi та при патологiї, запропоновано препарати-пробiотики для корекцiї дисбiотичних зрушень;
  • Розроблена клiнiко-лабораторна дiагностика гострих шлунково-кишкових захворювань;
  • Досліджена мікрофлора опікової рани та розроблений метод її корекції пробіотиком А-бактерином.

   

   

  Мiжнародна науково-практична конференцiя "Пробiотики ХХI столiття. Бiологiя. Медицина. Практика" (2004). Злiва направо: чл.-кореспондент НАН України, проф. Н.К. Коваленко, директор Iнституту мiкробiологiї та iмунологiї iм. I.I. Мечникова, проф. Ю.Л. Волянський, директор Iнституту мiкробiологiї i вiрусологiї iм. Д.К. Заболотного, чл.-кореспондент НАН України, проф. В.С. Пiдгорський, проф. I.О. Ситник

   

  Нарада завiдувачiв кафедрами мiкробiологiї медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладiв, присвячена пам'ятi академiка НАН України В.В. Смирнова (2003). Злiва направо: проф. С.I. Климнюк, академiк В.П. Широбоков, зав.кафедри мiкробiологiї, вiрусологiї та iмунологiї Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О. Богомольця, директор iнституту мiкробiологiї i вiрусологiї iм. Д. К. Заболотного НАН України, чл.-кор. НАН України, проф. В.С. Пiдгорський

   

  Науково-практична конференція “Довкілля і здоров’я” (2010)

  Стажування у Віденській університетський клініці Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien (Австрія)

  Робоча поїздка у Центральний науково-дослідний інститут епідеміології Росспоживнагляду Російської Федерації, в Московський НДІ епідеміології й мікробіології ім. Г.Н.Габричевского

   

  Лабораторiя мiкробiологiчних дослiджень

  Робота з мікробіологічним аналізатором Vitek 2

  Науково-практична конференція “Актуальні проблеми екоогії мікроорганізмів”, присвячена 80-річчю проф. І.О. Ситника. Нарада завідувачів кафедрами мікробіології, вірусології та імунології вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України (2007)

   

  Громадсько-виховна робота кафедри

   

  Шефська допомога селу

   

  Студентські вечори

  D:\Dokuments\Chair\Труд_колектив\history\history_microbiology\фото_мікробіологія\12.jpg

  Прощальний вечір відпочинку

  Зустріч з майбутніми акторами (керівник Народний артист України В.А. Хім’як)

  Відвідування драмтеатру

  D:\Dokuments\Chair\Труд_колектив\history\history_microbiology\фото_мікробіологія\13.jpg

  Поїздка в печери с. Млинки

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |