Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

  КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ

  Адреса: Коцюбинського, 3,

  м. Тернопiль, 46001, Україна,

  тел. (0352) 430927, 520584;

  е-mail: nursing@tdmu.edu.te.ua;

   

   

  Фото 1. Завiдувач кафедри:доктор медичних наук, професор Господарський Ігор Ярославович

   Штат кафедри:

  завiдувач кафедри – проф. Господарський Ігор Ярославочич

  професор кафедри – Кіт О.М.

  6 доцентів – Ястремська С.О., Рега Н.І., Мазур Л.П., Зарудна О.І., Локай Б.А., Усинська О.С.

  6 асистентів – Коноваленко С.О., Максимова В.В., Лепявко-Креховська О.М., Яворська І.В., Волинець К.В.

  2 лаборанти – Шевчук В.Я., Рибалка Т.Ю.

   

       

   

  Навчальна робота кафедри

      

  У жовтні 2005 року, з метою оптимізації викладання загального догляду за хворими в хірургії, терапії і педіатрії, була заснована кафедра загального догляду за хворими як складова частина навчально-наукового інституту медсестринства. З грудня 2007 року кафедра розташована у відремонтованому навчальному корпусі № 7.

  Фото 2. Колектив кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

   

  Для оптимізації навчального процесу в корпусі були створені сучасний комп’ютерний клас, 2 лекційні аудиторії, лабораторія практичних навичок, навчальна кімната.

  Фото 3. Студенти працюють в комп’ютерному класі

   

  Фото 4. Доцент Рега Н.І. із студентами в лабораторії практичних навичок

   

           В даний час на кафедрі загального догляду за хворими проводиться навчання на наступних курсах:

  -         Associate Degree Nursing (ADN) Program (підготовка молодших спеціалістів медсестринства за американськими програмами) – 1ий та 2ий рік навчання.

  -         Baccalaureate Nursing (BSN-RN) Program (підготовка бакалаврів медсестринства за американськими програмами) – 2-річної та 4-річної форми навчання (BSN (4y)).

  -         Курс загального догляду за хворими для 2 курсу медичного факультету (фантомний курс).

  -         Лікарі-інтерни ФПО (курс клінічної імунології та алергології).

  -         Медсестри-магістри (клінічне медсестринство).

  -         Студенти дистанційної форми навчання (медсестри-бакалаври).

  Під редакцією ректора університету член-кора НАМН України професора Ковальчука Л.Я. колективом кафедри підготовлено і подано до друку в 2011 році підручник «Практичне медсестринство», в якому детально висвітлено алгоритми виконання медсестринських маніпуляцій.

  На всіх факультетах заняття проходять за методикою єдиного дня. Навчальні кімнати тематично оформленні за циклами дисциплін.

   

  Лікувальна робота

      

  У даний час викладачі кафедри консультують і лікують пацієнтів у гастроентерологічному, ревматологічному, пульмонологічному, ендокри-нологічному, гематологічному та хірургічному відділеннях. Професор І.Я.Господарський є куратором гастроентерологічного, а доцент Б.А.Локай – гематологічного відділень КЗ ТОР «Тернопільської університетської лікарні».

  В 2010-2011 рр. створено 2 обласних лікувально діагностичних центри, в яких задіяні  викладачі кафедри та працівники університетського шпиталю:

  ·        Обласний центр гастроентерології з гепатологією (керівник – проф. І.Я.Господарський). До його складу входять 35 ліжок гастроентеро-логічного відділення, кабінет клінічного гастроентеролога поліклініки.

  ·        Обласний центр клінічної імунології та алергології (керівник – проф. І.Я.Господарський). До складу центру входять 5 ліжок гастроентеро-логічного відділення (надається висококваліфікована спеціалізована допомога хворим імунологічного профілю) і 5 ліжок пульмоно-логічного відділення, кабінет клінічного імунолога / алерголога поліклініки, імунологічна лабораторія.

  Фото 5. Клінічний обхід в гастроентерологічному відділенні КЗ ТОР «ТУЛ» проводить проф. Господарський І.Я.

  Налагоджено тісну співпрацю з провідними науково-дослідними та клінічними лабораторіями України, де проводиться цитогенетичне, молекулярно-генетичне дослідження та імунофенотипування імуноцитів та клітин кісткового мозку з метою чіткої верифікації діагнозу та підвищення якості лікування. Працівниками клініки накопичений великий власний досвід поліхіміотерапії онкогематологічних захворювань згідно  стандартів та протоколів, затверджених МОЗ України.

   

  Фото 6. Куратор відділу доц. Локай Б.А. та лікарі-ординатори гематологічного відділення КЗ ТОР «ТУЛ» на обході

  Нові діагностичні технології, запроваджені у клініці: розроблена та апробована методика диференційованого визначення типів кріоглобулінемії, визначення антигенів і генетичного матеріалу вірусів у кріопреципітатах, запроваджене визначення популяцій і субпопуляцій лімфоцитів за допомогою моноклонових антитіл, комп’ютерна інтрагастральна рН-метрія. Працівниками клініки проводиться вивчення змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічну лейкемію на двохфотонному  денситометрі  LUNAR DPX-A.

  Нові лікувальні технології, запроваджені у клініці: запропоноване та апробоване поєднання пегільованих інтерферонів та селективних тимоміметиків при хронічних вірусних гепатитах, використання довенних імуноглобулінів при вірусних пневмоніях і автоімунних синдромах та захворюваннях. Розроблена технологія застосування імунотерапевтиних засобів у хворих на гепатит С з резистентністю до противірусної терапії. Вперше в Тернопільській області розпочате використання довенних моноклонових антитіл при автоімунних захворюваннях. Розроблені колективом клініки діагностичні і лікувальні технології захищені патентами на винаходи.

  Зусиллями співробітників клініки проведено 5 грантових досліджень під керівництвом проф. Господарського І.Я. На сьогодні продовжується виконання 4 міжнародних клінічних дослідження.

  Основні теми наукових досліджень:

  -     Імунопатологія хронічних вірусних гепатитів та інших інфекційних хвороб;

  -     Імунопатологія реактивних і ревматоїдного артритів, інших автоімунних захворювань;

  -     Алергози та бронхіальна астма;

  -     Хронічне обструктивне захворювання легень.

  Клініка є навчальною базою для вітчизняних та іноземних студентів медичного факультету, навчально-наукового інституту медсестринства та інтернів, які проходять підготовку у Тернопільському державному медичному університеті.

  Перспективами розвитку клініки є розширення можливостей діагностики захворювань з використанням імунофенотипування клітин периферичної крові та кісткового мозку, цитогенетичного та молекулярно-генетичного методів дослідження, створення умов для проведення протоколів високодозової хіміотерапії, авто- та алотрансплантації кісткового мозку; визначення предикторів імунної відповіді на введення пегільованих інтерферонів, довенних моноклонових антитіл.

  Планується продовження і поглиблення  співпраці з провідними світовими імунологічними, гастроентерологічними і гематологічними центрами з проведенням стажування лікарів, засвоєння і впровадження нових діагностичних і лікувальних технологій.

   

  Наукова, видавнича та міжнародна робота

      

  Кафедра є співвиконавцем науково-дослідних тем:

  ·        міжуніверситетської міжкафедральної НДР, присвяченої епідемічному та пандемічному грипу і його ускладненням (керівник: член-кор. НАМН, проф. Л.Я Ковальчук);

  ·        міжкафедральної НДР, присвяченої оптимізації лікування розповсюджених інфекційних захворювань (керівник: член-кор. НАМН, проф. М.А.Андрейчин).

  Кафедра приймає участь у виданні фахового журналу для медичних сестер України «МЕДСЕСТРИНСТВО», оскільки директор інституту медсестринства, завідувач кафедри загального догляду за хворими та доценти входять до складу його редколегії. Інститут медсестринства ТДМУ запрошує до співпраці у виданні журнальних статей всіх зацікавлених фахівців.

  У 2007-2011 р. викладачі кафедри приймали участь у роботі Українсько-нідерландського проекту за підтримки програми MATRA «Підтримка та поліпшення догляду за людьми похилого віку на рівні громад» за участі представників влади, громадськості, нідерландських експертів, преси. Цей проект передбачав ряд взаємопов’язаних кроків. А саме: опіка людей похилого віку, що перебувають в групах ризику й потребують допомоги, сімейна медицина з наголосом на роботу медичних сестер, співпраця та координація зусиль різних установ для забезпечення безперервного догляду. Працівники кафедри та ННІ медсестринства були координатором цього проекту в Україні.

  Фото 8. Робоча зустріч в рамках програми MATRA (м.Енсхеде, Нідерланди). 2008рік

  Щороку, починаючи з 2006 року, зусиллями співробітників кафедри проводяться Всеукраїнські конференції з міжнародною участю, метою яких є пропаганда становлення медсестринства в Україні на сучасному світовому рівні. У роботі конференцій неодноразово брали участь керівники системи охорони здоров’я України (міністри охорони здоров’я, сім’ї, молоді і спорту та їх заступники), керівники навчальних медичних закладів України, а також із Західної Європи та США.

  Спільно з кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини проведено 3 міжнародних конференції «Імунопатологія при респіраторних захворю-ваннях». У роботі цих форумів брали участь делегації з Польщі, Росії, Білорусі, США (експерти Національної Агенції Аерокосмічних Досліджень).

  Працівники кафедри є учасниками міжнародного проекту BUPASCAN щодо вивчення епідеміології бронхіальної астми (Україна-Польща-Білорусь-Канада 2010-2011рр).

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |