Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  КАФЕДРА МЕДИЧНОГО ПРАВА

   

  Адреса:   вулиця Словацького, 2, Тернопіль, 46001

  Тел.: (0352) 52-12-50

  Штат кафедри: 1 доцент, 6 викладачів, 1 старший лаборант.

   

       Завідувач кафедри – кандидат медичних наук,  

       доцент І.О. Рогальський

   

  Кафедра медичного права була створена за наказом ректора ДВНЗ «ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України» (від 12 червня 2013 року №477).

  Колектив кафедри

   

  Приєднання України до Болонського процесу стало новим імпульсом модернізації вітчизняної вищої професійної освіти. При цьому перехід на болонські принципи освіти актуалізує таке важливе питання як підвищення якості освіти. Позитивний досвід країн Європейського Союзу свідчить, що формування висококваліфікованого фахівця-медика в умовах реформування вищої школи неможливе без знань із медичного права. Саме тому оволодіння цими знаннями є таким необхідним і важливим. Знання, здобуті студентами на кафедрі медичного права, сприятимуть підвищенню рівня підготовки майбутніх фахівців охорони здоров’я з медико-юридичних проблем, отриманню ними необхідного обсягу теоретичних знань та практичних навичок для успішного здійснення медичної діяльності, які базуватимуться на принципах захисту прав людини.

          

   

                                                                     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Колектив кафедри

   

   

  Кандидат медичних наук, доцент Рогальський Ігор Олегович, завідувач кафедри медичного права.

   У 1998 р. закінчив з відзнакою Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського, за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1998 р. по 1999 р. навчався в магістратурі з педіатрії, при кафедрі шпитальної та факультетської педіатрії Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського. Науково-педагогічна діяльність І.О. Рогальського пов’язана з кафедрою педіатрії ФПО ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського: аспірант (1999 – 2003 рр.), асистент (2003 – 2010 рр.), доцент (2010-2013). У листопаді 2003 року у спеціалізованій вченій раді при Інституті Педіатрії акушерства та гінекології АМН України (м. Київ), І.О. Рогальський захистив кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичне обґрунтування методів корекції та профілактики порушень стану кісткової тканини у дітей із бронхіальною астмою» (науковий керівник проф. Банадига Н.В.) за спеціальністю 14.01.10 – «Педіатрія». Упродовж 2005-2007 рр., навчаючись у Міжнародному Соломоновому університеті за спеціалізацією «Правознавство» з поглибленим вивченням «Медичного права», здобув другу вищу освіту.

  Рогальський Ігор Олегович - автор і співавтор понад 100 наукових праць, є співавтором 3-х інформаційних листів, 2-х раціоналізаторських пропозицій, одного навчального електронного диска  «Педіатрія», 2-х навчальних посібників. Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності “Педіатрія”.

   

   

  Старший радник юстиції, почесний працівник прокуратури України, заслужений юрист України Люшненко Микола Олександрович, начальник юридичного відділу ДВНЗ «ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України», викладач кафедри медичного права.

  Микола Олександрович закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Професійну кар’єру розпочав у прокуратурі Теребовлянського району на посаді слідчого, згодом працював на посаді старшого слідчого прокуратури області.

  З 1984 по 1987 рр. – прокурор Заліщицького району Тернопільської області. З 1987 по 1992 рр. -  прокурор Бережанського району. З 1992 р. – перший заступник прокурора Тернопільської області.

  У 2004 р. отримав відзнаку – Почесний працівник прокуратури, удостоєний Подяк Генерального прокурора України та Кабінету Міністрів України.

  У 2006р. Люшненко М.О. визнаний «Людиною року» в Тернопільській області. У 2009р. Указом Президента України присвоєне почесне звання « Заслужений юрист України».

  З 2013 року призначений на посаду начальника юридичного відділу ДВНЗ «ТДМУ ім.. І.Я. Горбачевського МОЗ України».


   

  Кандидат історичних наук Сопіга Михайло Олександрович, завуч кафедри медичного права.

        У 2008 році закінчив факультет іноземних мов ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». З серпня по листопад 2008 р., до вступу в аспірантуру, працював викладачем кафедри іноземних мов у Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті імені Тараса Шевченка. За час навчання в аспірантурі з 01.11.2008 по 01.11.2011 рр. в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Історія та Правознавство». З березня 2013 р. – викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, а з червня 2013 р. викладач кафедри медичного права. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на теренах України і Радянського Союзу в першій половині ХХ століття: наукова, організаційна діяльність професора С. П. Кулжинського (1880–1947 рр.)» (науковий керівник – проф. В.П. Коцур).                                                                 Є автором 13-х наукових праць, серед яких 1 біобібліографічний покажчик, 4 статті у фахових виданнях, що входять до переліку Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 8 – у збірниках матеріалів наукових конференцій і семінарів.

  Сфера наукових інтересів – історичний аспект правового регулювання інституту дитинства та материнства на теренах Української держави.

   

  Викладач кафедри медичного права Чорненький Михайло Олександрович.

  У 2007 році закінчив Тернопільський медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. У 2010 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія», 2012 – клінічну ординатуру за спеціальністю «Хірургія».
  В 2013 році закінчив курси спеціалізації за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров'я». У 2012 р. закінчив Львівський національний університет ім. І.Я. Франка за спеціальністю «правознавство».

   З вересня 2012 р. по березень 2013 р. працював хірургом поліклінічного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні. З квітня 2013 р. по даний час – завідувач інформаційно - аналітичного відділу медичної статистики відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради.

  Є автором 49 друкованих праць – наукових статей, навчально-методичних публікацій, винаходів та патентів. Сфера наукових інтересів – варикозна хвороба вен нижніх кінцівок. Тема кандидатської дисертації – «Рецидив варикозної хвороби вен нижніх кінцівок – механізми розвитку та шляхи попередження».

   

  Кандидат юридичних наук  Калинюк Наталя Миколаївна, викладач кафедри медичного права.

  У 2007 році закінчила з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) та вступила в аспірантуру Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (м. Київ). Захистила кандидатську дисертацію у січні 2013 р. за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: «Тактика проведення очної ставки». З 2003 р. по 2006 р. працювала у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола викладачем юридичних дисциплін. З 2006 р. по 2013 р. працювала асистентом кафедри загально-правових дисциплін Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола. З 2013 року по даний час є викладачем кафедри медичного права Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Є автором 19 наукових статей та навчально-методичних публікацій.

  Сфера наукових інтересів – криміналістичні аспекти проведення одночасного допиту двох чи більше раніше допитаних осіб; особливості правового забезпечення охорони материнства і дитинства в Україні.

  Викладач кафедри медичного права Гуменна Надія Володимирівна.

  У 2003 році закінчила з відзнакою Національну академію внутрішніх справ України (м. Київ), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

            У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

  З червня 2003 року до червня 2013 року перебувала на посаді слідчого СВ Тернопільського міського відділу УМВС України в Тернопільській області.

  З червня 2013 року – викладач кафедри медичного права ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України.

  На даний час – аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Є автором 8 наукових статей та навчально-методичних публікацій.

  Сфера наукових інтересів – особливості слідчої діяльності: кримінально-процесуальний та криміналістичний аспекти; правове регулювання охорони материнства і дитинства в Україні.

   

   

  Викладач кафедри медичного права Махобей Катерина Михайлівна.

  У 2010 році закінчила Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Правознавство». 16 серпня 2010 року прийнята на роботу у Тернопільський державний медичний університет на посаду викладача кафедри філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов, а в 2013 році переведена на посаду викладача кафедри медичного права. З 2011 року -  аспірант очної форми навчання кафедри Історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, працює над кандидатською дисертацією на тему: «Митна політика Російської імперії на Правобережній Україні в другій половині ХVІІІ – першої половини ХІХ століття». Є автором 8 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

  Сфера наукових інтересів – дослідження митних зв’язків на Правобережних українських землях у складі Російської імперії другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ століття.


  Зварич Галина Василівна, старший лаборант кафедри медичного права.

  У 2013 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Українська мова і література». З 2013 року працює старшим лаборантом на кафедрі медичного права. Відповідає за підготовку практичних занять для студентів, матеріально-технічне забезпечення навчального  процесу.

   

  Навчальна робота кафедри

   

   

   

  Студенти І курсу медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів вивчають дисципліну «Правознавство».

   

                                                                                    

   

   

   

   

   

  Студенти медичного (ІІ, III та ІV курси), стоматологічного (ІІ, ІІІ курси) та фармацевтичного (ІІ курс) вивчають дисципліну «Медичне право».

   

   

   

   

   

   

   

   

   Студенти V курсу фармацевтичного факультету вивчають дисципліну «Фармацевтичне законодавство».

   

  Колектив кафедри постійно працює над створенням і удосконаленням тематики лекцій та практичних занять. Електронний варіант методичного забезпечення доступний для студентів. Для взаємодії викладача і студента працівники кафедри використовують систему Інтернет та Інтранет, зокрема Web-сайт кафедри, на якому розміщена уся інформація (розклад, методичні вказівки, презентації, чергування викладачів тощо).

   

   

   

   

   

   

  Викладачі у режимі роботи по системі «єдиного дня» забезпечують студентів необхідними методичними матеріалами, посібниками, відео- та аудіо записами, електронними уроками тощо.

   

   

   

   

   

   

     Для належного забезпечення студентів навчально-наукового інституту медсестринства навчальними матеріалами викладачі кафедри створили відеосупроводи до лекцій.

    

   

  Іноземні студенти впородовж усього терміну навчання (з I по V курси) залученні до вивчення дисциплін «Правознавство», «Медичне право» та «Фармацевтичне законодавство» у порівнянні із міжнародними стандартами надання медичної допомоги.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Для розробки робочих програм, методичних рекомендацій, викладачі використовують типові програми, створені опорними кафедрами за зазначеними дисциплінами.

   

  Наукова робота кафедри

  Сфера наукових інтересів

  Кафедра медичного права працює у науково-дослідному напрямі на тему: «Правове забезпечення охорони материнства і дитинства : вітчизняний та зарубіжний досвід». У процесі дослідження викладачі вивчатимуть та розроблятимуть систему теоретичних висновків і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правової регламентації охорони материнства і дитинства в Україні. Досліджуватимуть концептуальні засади створення та розвитку мережі спеціалізованих установ і служб соціального захисту дітей, буде систематизовано та класифіковано нові наукові досягнення, спрямовані на підвищення ефективності охорони материнства і дитинства в Україні, внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань правового та соціального захисту материнства і дитинства, приведено його у відповідність з міжнародними правовими нормами та ін. Планується сформулювати нові наукові положення, організувати студентський науковий гурток, в якому студенти вивчатимуть  питання: уточнення сутності та генезису охорони дитинства та материнства; визначення загальнонаукових та організаційних засад, а також матеріальних і процесуальних передумов охорони материнства і дитинства в Україні; уточнення правового забезпечення відповідних умов для охорони здоров’я дітей та матерів; виявлення проблемних моментів з питань реалізації цільових програм по охороні материнства і дитинства; вдосконалення механізму державної політики і соціальної підтримки дітей та матерів, що перебувають у важких та надзвичайних умовах.

   

   

   

  Основні наукові здобутки кафедри

  Викладачами кафедри видано «Практикум з робочим журналом для аудиторної та поза аудиторної роботи з медичного та фармацевтичного законодавства, судової фармації, доказової медицини та фармації». Налагоджено співпрацю з Харківською медичною академією післядипломної освіти (ректор, професор Хвисюк О.М.), із завідувачем кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації (д-р. фарм. наук,       проф. Шаповалова В.О.).

                                                                                            

  Практикум з робочим журналом для аудиторної та позааудиторної роботи з медичного та фармацевтичного законодавства, судової фармації, доказової медицини та фармації : навч.-метод. посіб. / В.О. Шаповалова, І.О. Рогальський, В.В.Шаповалов та ін.. – 3-тє вид. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 36 с.

   

  Основні наукові публікації співробітників кафедри

  № п/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Назва

   

   

                                                      

  Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

  Кількість друкованих сторінок

  Прізвища співавторів

   

  Наукові статті

  1

  Гуменна Надія Володимирівна

  Про поняття та принципи розшукової діяльності слідчого

  Науковий вісник. – Вип.22, Ч.1. – Т.3, 2013

  5

   

  2

  Махобей Катерина Михайлівна

  Митні органи у державному механізмі Російської імперії ХІХ ст.

  Гілея: найковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М Вашкевич. - К. : ВІР УАН, 2013. - Випуск 70 (№ 3 ).

  3

   

  3

  Калинюк Наталя Миколаївна

  Слідча практика як сфера реалізації процесуально-криміналістичного інституту очної ставки

  Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. Серія «Право». – 2012. Вип.           № 1

  6

   

  4

  Гуменна Надія Володимирівна

  Розшукова діяльність слідчого: проблеми та перспективи

  Наше право. - № 3. – Ч.3, 2012

  6

   

  5

  Махобей Катерина Михайлівна

  Організація прикодонної сторожі та митної справи у Волинській та Подільській губерніях наприкінці 18 - на початку 19 ст.

  Історичні записки: збірник наукових праць/ Гол. ред. В.П. Михайлюк. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Дадя, 2012. - Випуск 36.

  4

   

  6

  Гуменна Надія Володимирівна

  Розшукова діяльність слідчого в період реформування кримінально-процесуального законодавства

  «Європейські перспективи», Науково-практичний журнал № 3. – Ч. 3, 2012

  6

   

  7

  Сопіга Михайло Олександрович

  Наукова спадщина професора С. П. Кулжинського (1880–1947) в галузі сільського господарства

  Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. –   Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 32.

  7

   

  8

  Сопіга Михайло Олександрович

  Професор С. П. Кулжинський (1880–1947) – один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні

  Історія науки і біографістика. – 2011. – Вип. 3. Режим доступу :[Електронний ресурс] http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2011-3/11_sopiga.pdf. – Заголовок з екрана.

   

   

  9

  Сопіга Михайло Олександрович

  Заснування Носівської сільськогосподарської дослідної станції та роль у її розвитку С. П. Кулжинського (1911–1930)

  Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 26. – Переяслав-Хмельницький., 2011

  5

   

  10

  Калинюк Наталя Миколаївна

  Кримінально-процесуальні перспективи дистанційної очної ставки в Україні

  Часопис Київського університету права НАН України. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2011. – №1.

  5

   

  11

  Калинюк Наталя Миколаївна

  До питання про генезис інституту очної ставки / Н.М. Калинюк

  Держава і право: зб. наук. пр. Інститут держави і права імені             В.М. Корецького НАН України. – К., 2011. – Вип. 51.

  7

   

  12

  Калинюк Наталя Миколаївна

  Модерне планування проведення очної ставки як слідчої дії

  Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. Серія «Право». – 2011. – Вип. № 2.

  6

   

  13

  Сопіга Михайло олександрович

  Науково-консультаційна рада Народного комісаріату земельних справ УСРР та участь у її діяльності С. П. Кулжинського 

  Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць / відп. ред. О. Я. Пилипчук. – 2010. – Вип. 48.

  7

   

  14

  Рогальський Ігор Олегович

  Значення семінарських занять

  у підготовці лікарів-інтернів фаху

  «Педіатрія».

  Науково-практичний журнал

   «Медична освіта». - № 4.  - 2010 р. – С.57-59

  3

  Н.В. Банадига

  15

  Рогальський Ігор Олегович

  Порушення процесів мінералізації кісткової тканини у дітей на тлі бронхіальної астми

  Перинатология и педиатрия. – 2010.- № 3 (43) .- С. 89-91

  3

  Н.В. Банадига

  16

  Воропай Наталя Миколаївна

  Правду і тільки правду: деякі процесуально-криміналістичні аспекти очної ставки як слідчої дії

  Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – К., 2009. – № 17.

  2

   

  17

  Рогальський Ігор Олегович

  Вплив супутньої патології на перебіг бронхіальної астми у дітей

  Астма та алергія. – 2008 .- № 1-2.- С. 65-66

  2

  Банадига Н.В.,

  Банадига А.І.

  18

  Рогальський Ігор Олегович

  Взаємообумовленість процесів обміну сполучної і кісткової тканини у дітей з бронхіальною астмою

  Український морфологічний альманах.-2007.-Т.5.№2.-С.92

  1

  Банадига Н.В.

   

  19

  Рогальський Ігор Олегович

  Сучасне бачення методів та реабілітації дітей хворих на бронхіальну астму

  ПАГ.- 2007. № 4.- С.50

  1

  Банадига Н.В.

  Вітоль А.В.

  20

  Рогальський Ігор Олегович

  Динаміка гепатолієнального синдрому на тлі інфекційного мононуклеозу у дітей

  Науковий вісник Ужгородського університету, серія Медицина, Вип.31.- 2007.- С. 56-57

  2

  Банадига Н.В.

  Дутчак О.М., Дивоняк О.М.,

  Задорожна В.В., Бочар Т.Т.

  21

  Рогальський Ігор Олегович

  Сестринський процес в умовах реформування медичної освіти

  Медична освіта . 2006.- № 3. –С. 58-60

  3

  Банадига Н.В., Ходорчук Н.Я.

  22

  Рогальський Ігор Олегович

  Впровадження принципів доказової медицини в навчальний процес на кафедрі педіатрії ФПО

  Медична освіта. – 2006- № 4-С. 19-22

  4

  Банадига Н.В.,

  Слободян Л,,

  Ходорчук Н.Я.., Боярчук О.Р.

  23

  Рогальський Ігор Олегович

  Диференціальні ознаки глибини запального компоненту при бронхіальній астмі

  Мат.ІІІ конгресу педіатрів України, 17-19-10-2006р, Київ.,С154-156

  2

  Банадига Н.В.

   

  24

  Рогальський Ігор Олегович

  Ефективність корегуючої терапії виявлених змін в кістковій тканині дітей із бронхіальною астмою

  Український медичний альманах.-2005.-Т.8,№2.-С.13-14.

   

  2

  Банадига Н.В.

  25

  Рогальський Ігор Олегович

  Динаміка імунологічних показників у дітей із бронхіальною астмою залежно від складу медикаментозної терапії

  Перинатология и педиатрия.-2005.-№1/2, часть 2.-С.37

   

  1

  Банадига Н.В.

  Дутчак О.М.

  26

  Рогальський Ігор Олегович

  Проведення ступінчастої терапії бронхіальної астми удітей з рахванням глибини імунопатії

  Современная педиатрия.-2005.-№4/9/.-С.45-46

   

  2

  Банадига Н.В.

  Рибіга Т.В.

  27

  Рогальський Ігор Олегович

  Взаємозвязки між процесами імуно- та остеогенезу при пронхіальній астмі

  Ліки України.-2004.-№9.-С.2

   

  1

  Банадига Н.В.

  28

  Рогальський Ігор Олегович

  Особливості формування та перебігу атопічних захворювань у дітей в сучасних екологічних умовах

  Вісник наукових досліджнь.-2004.-№2.-С.192-193.

   

  2

  Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

  29

  Рогальський Ігор Олегович

  Проблеми лікування супутньої патології на тлі бронхіальної астми в дітей.

  Буковинський медичний вісник.-2004.-Т.8,№3.-С.15-17.

   

  3

  Банадига Н.В.

  30

  Рогальський Ігор Олегович

  Комплексна реабілітація хворих із бронхолегеневою патологією

  Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2003.-№1.-С.78-79

   

  1

  Банадига Н.В

  Луцук А .О.

  Кміта І.В.

  Драчинська Г.В.

  (та інші, всього 6 авторів)

   

  Виховна робота кафедри

  Викладачі кафедри медичного права з кураторськими групами проводять тематичні лекції, вечори, організовують відвідування філармонії, драматичного театру, тематичні екскурсії. Значна увага приділяється вихованню у студентів почуття патріотизму, національної свідомості, громадської активності, любові до праці.


  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |