Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра медичної реабiлiтацiї

   

  Адреса: вул. Тролейбусна, 14, Тернопiль, 46000

  Тернопільська область Теребовлянський район село Конопківка санаторій «Медобори».

  КЗТОРТУЛ вул. Клінічна 2

   

  Кафедра медичної реабілітації знаходиться на клінічних базах: санаторію ”Медобори”,

  Тернопільської обласної клінічної психо-неврологічніої лікарні (фізіотерапевтичне та бальнеологічне відділення),

  КЗ ТОР Тернопільської університетської лікарні

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image001.jpg

  Завiдувач кафедри - д.м.н., проф. I.Р.Мисула

  Історія кафедри

  Кафедра медичної реабілітації була заснована у вересні 2001 року. Основу кафедри склали: курс лікувальної фізкультури та спортивної медицини, з 2008 року курс фізичної реабілітації; курс медичної реабілітації, фізіотерапії. Метою створення кафедри була оптимiзацiя викладання таких дисциплін як фізична, медична та соціальна реабілітація, спортивна медицина, фізіотерапія, курортологія, рефлексотерапія, фізична реабілітація  в хiрургiї, терапiї, педiатрiї та стоматології.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image002.jpg

  Пiдвищення рiвня якостi викладання цих дисциплiн студентам медичного, стоматологічного, медсестринського факультетів, інтернам та курсантам факультету післядипломної освіти є одним з основних завдань кафедри.

  На сьогоднішній день кафедра складається iз 6 чоловiк: 2 професори,  2 доценти, 1 асистент, 1 лаборант. З  моменту створення кафедри і дотепер завiдувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Мисула Ігор Романович. На посадi професора, виконує свої обов’язки д.м.н. Голяченко А.О.  Серед викладачів кафедри 6 мають науковий ступінь кандидата медичних наук, та є лікарями вищої та першої категорій. Всі викладачі кафедри мають великий стаж викладацької роботи. Доцент Бакалюк Т.Г. є завучем кафедри. 

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image003.jpg

   

  Всі викладачі кафедри отримали базову вищу освіту за напрямом підготовки "Медицина". Кафедра медичної реабілітації входить до складу медичного факультету. Навчальна робота пов’язана з викладанням дисциплін «Актуальні питання реабілітації та професійної орієнтації інвалідів» для студентів 2-го курсу, «Фізіотерапія» для студентів 4-го курсу, «Основи медичної реабілітації» для студентів 6-го курсу на медичному факультеті. «Рефлексотерапія» для студентів 5-го курсу на стоматологічному факультеті. Також викладаються «Фізіотерапія» та «Медична та соціальна реабілітація» для медсестер та медсестер-бакалаврiв, для інтернів – «Медична реабілітація». Для лікарів-курсантів проводяться передатестаційні цикли з «Фізіотерапії» та курси тематичного вдосконалення. Для бакалаврів із спеціальності «Здоров’я людини» викладаються «Основи медичних знань» для II-го курсу, «Фізіотерапія», «Курортологія», «Реабілітаційні технології», «Організація роботи реабілітаційних закладів» для III-го курсу. Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням методичної роботи.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image004.jpg

  Більшість  викладачiв кафедри володiють англiйською мовою. На кафедрi проводиться викладання предметiв за відповідними програмами МОЗ України, для чого створенi вiдповiднi методична та матерiальна бази. Навчальними базами кафедри є відділення відновного лікування Тернопільської обласної клінічної та психоневрологічної лікарень, санаторій «Медобори». Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує високий рівень викладання, науково-дослідної роботи, освоєння практичних навичок з фізіотерапії, медичної та соціальної реабілітації хворих та організацію багатьох аспектів громадського здоров’я.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image005.jpg

  Оскільки більшість викладачів кафедри володіють кількома мовами, це дає їм змогу використовувати у навчальному процесі інформацію про останні досягнення світових освітніх програм. Викладачi кафедри проходили стажування у вищих навчальних медичних закладах Сполучених Штатiв Америки та Захiдної Європи, про що були отриманi вiдповiднi документи. З моменту створення кафедри її працiвники регулярно органiзовують всеукраїнськi науково-практичні конференцiї з різних аспектів реабілітації та відновного лікування терапевтичних хворих.

  За останні 5 років на кафедрі підготовлений 1 доктор мед. наук та 3 кандидатів мед. наук. На даний час 1 викладач виконує докторську дисертацію та двоє пошукувачів проводять літературний пошук та обирають науковий напрям дослідження.

  Курс дисциплін що читаються на кафедрі

  № з/п

  Назви дисциплін за навчальним планом

  Для спеціальностей

  1

  Медична реабілітація

  лікувальна справа

  2

  Фізіотерапія

  лікувальна справа

  3

  Рефлексотерапія

  стоматологія

  4

  Медична та соціальна реабілітація

  сестринська справа

  На кафедрi навчаються студенти II, IV та  VI курсу медичного,  II, IV-го курсу  медико-профілактичного, V-го курсу стоматологічного факультетів, II, III курсу iнституту медсестринства, II, III курсу з спеціальності «Здоров’я людини»,

  лiкарi-iнтерни рiзних спецiальностей та проходять передатестацiйнi курси лiкарiiзiотерапевти та курси тематичного вдосконалення «Актуальні питання реабілітації, фізіотерапії та ЛФК» лікарі різних спеціальностей.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image006.jpg

   

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image007.jpg

   Студенти вивчають медичну реабілітацію та фiзiотерапевтичнi методи лiкування при рiзноманiтних захворюваннях та основнi лiкувальнi засоби, якi застосовуються на санаторно-курортному етапi реабiлiтацiї. Для лiкарiв-iнтернiв викладаються основи медичної реабiлiтацiї в терапiї, ортопедiї та травматологiї, педiатрiї, неврологiї, хiрургiї, гiнекологiї, дерматовенерологiї, отоларингологiї, сiмейнiй медицинi тощо.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image008.gif

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image009.gif

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image010.gif

   Особлива увага придiляється застосуванню природних та преформованих фiзичних факторiв, лiкувальної фiзкультури, технiцi масажу, методам мануальної та кiнезотерапiї. Практичнi заняття проводяться у клiнiчних лiкарнях м. Тернополя та лiкувально-дiагностичному корпусi санаторiю "Медобори", де студенти та лiкарi-iнтерни опановують методики санаторно-курортного та фiзiотерапевтичного лiкування, ознайомлюються з особливостями застосування в реабiлiтацiйному лiкуваннi нетрадицiйних методiв  (рефлексотерапiї, фiтотерапiї, iонотерапiї тощо).

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image011.gif

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image012.gif

  Колективом кафедри надрукованi навчальнi посiбники з медичної реабiлiтацiї, фiзiотерапiї та курортологiї.

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image013.jpg

  Науковi розробки кафедри спрямованi на вивчення лiкувального впливу низькоінтенсивних фiзiотерапевтичних процедур в поєднанні із мiсцевими природними лiкувальними факторами (сiрководневої води, хлоридно-натрiєвої ропи, сульфiдного торфоболота) та рефлексотерапією; наукове обгрунтованння системи медичної реабілітації для хворих з різною патологією і створення нових реабiлiтацiйних методик. Основними науковими напрямками роботи кафедри медичної реабілітації є “Вивчення впливу пелоїдотерапії та низькоінтенсивних фізичних факторів у хворих з остеохондрозом хребта поєднаного із остеопорозом” № держреєстрації 0110U001935.

  Крім цього вивчається оцінка фізичного стану та факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця та вплив різних видів рефлексотерапії та фізіотерапії у хворих з гіпертонічною хворобою, організаційні аспекти реабілітації хворих, вивчення впливу мануальної терапії при різній патології.

  Вперше було вивчено поєднаний вплив фізіотерапевтичних методів та торфоболота на щільність кісткової тканини у хворих із остеохондрозом поєднаного з остеопорозом.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image014.jpg

   

   

    Розроблено нові способи лікування хворих з остеохондрозом та остеопорозом на основі застосування торфогрязей, рефлексотерапії та низькоінтенсивних фізичних факторів (ультразвукової та магнітолазерної терапії).

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image015.jpg

  – Дослiджено щiльнiсть кiсткової тканини у хворих на деформуючий остеоартроз пiд час лiкування сiрководневими ваннами.

  – Дослiджено механiзм впливу синглетно-кисневої терапiї при бронхiальнiй астмi.

  – Вивчено стан iмунної системи у хворих на деформуючий остеоартроз пiд впливом санаторно-курортного лiкування.

   – Доведено ефективнiсть використання мiкрохвильової резонансної терапiї при суглобовiй патологiї.

         Дослiджено механiзми зрушень у серцево-судиннiй системi студентiв при рiзних фiзичних навантаженнях.

  За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано 142 роботи,  захищено 1 докторську та 2 кандидатських дисертацiї.

  Видано 4 посібники, 6 монографій, створено навчальний компакт-диск.

  Щорічно кафедра організовує та проводить 2 науково-практичні конференції із актуальних питань реабілітації та фізіотерапії в клінічній практиці.

  Лiкувальна робота кафедри

  Лікувально-консультативна робота клініцистів кафедри з урахуванням її особливостей проводиться за наступними напрямками:

  Медична реабілітація:

  Курація та консультації хворих різноманітного профілю на клінічних базах: Тернопільській обласній клінічній психо-неврологічній лікарні, санаторії ”Медобори”, Тернопільській університетській лікарні з наданням рекомендацій щодо медичної, в тому числі, фізичної реабілітації та профілактики захворювань з контролем ефективності лікування і профілактики.

  САНАТОРІЙ«МЕДОБОРИ»

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image016.jpg

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/kafedra/kurortology.files/image017.jpg

   

  Введений в дію у 1988 році. Має у своєму складі 2 відділення, - лікувально-діагностичне та терапевтичне (розраховане на 350 ліжок).

   В лікувально-діагностичному відділенні санаторію працюють:               

  - лабораторія, кабінети функціональної діагностики

   - банеологічне відділення з натрієво-хлоридними, сірководневими ваннами, душами, підводним масажем;

  - вертикальною витяжкою, басейном; торфогрязове і озокерито-парафінове відділення, сухі вуглекисні ванни;­

  - бювет з натрієво-хлоридною водою, фізіотерапевтичні кабінети, кабінети лазерної та магніто терапії;

  - рефлексо- і психотерапії, мануальної терапії, кабінети гінекологічних, кишкових зрошувань;

  - зрошувань порожнини рота мінеральними водами. До складу відділення також входять стоматологічні і зубопротезні кабінети;

  - кабінети апітерапії, спелеотерапії, аромотерапії і фотолікування.

  Лікувальні чинники:

  §       сірководнева вода (80 мг/л) типу "Мацеста"

  §       натрієво-хлоридна вода (54 мг/л) типу "Моршинська"

  §       сульфатно-гідрокарбонатні грязі

  §       пивотерапія (лікування “живим” пивом)

  §       іпотерапія (лікувальна верхова їзда)

  §       апітерапія (лікування продуктами бджільництва)

  §                  болюсотерапія (лікування блакитною глиною)

               Впроваджено в практику охорони здоров’я:

  1.                Застосування блакитної глини в комплексному лікуванні остеоартрозу в поєднанні із ішемічною хворобою серця на санаторно-курортному етапі реабілітації.

  2.                Застосування низькочастотної магнітотерапії в комплексному лікуванні остеоартрозу в поєднанні із артеріальною гіпертензією на санаторно-курортному етапі реабілітації.

  3.                 Застосування магнітолазерної терапії в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз в поєднанні із артеріальною гіпертензією.

  свою фізичну форму – не тільки відвідуючи заняття з фізичного виховання, але й на дозвіллі.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |