Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра функціональної діагностики

  Кафедра функціональної діагностики

  та клінічної патофізіології

  Адреса:   вул. Клiнiчна, 1, Тернопiль, 282004

  Завiдувач кафедри – д. мед. наук Марущак М.І.

  Штат  кафедри: 2 доценти (Марущак М.І., Дзиґа С.В.), 2 асистенти (Бакалець О.В., Бегош Н.Б.), 2 старших лаборанти (Заєць Т.А., Федорів О.Є.).

  Історія кафедри

  Kафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології створена першою в Україні 7 червня 2012 року на базі Тернопільської університетської лікарні, очолила її доц. Марущак М.І. Основні напрямки наукових інтересів – кардіологія, пульмонологія, нейрофізіологія, гастроентерологія.

  Метою створення кафедри функціональної діагностики та клінічної патофізіології є навчання студентів умінню використовувати в конкретних клінічних ситуаціях знання про етіологію та патогенез патологічних процесів, що протікають в організмі, про характер компенсаторних механізмів, які забезпечують збереження функції ураженого органу, про методи функціональної діагностики для проведення діагностичного пошуку та вибору патогенетично обґрунтованого медикаментозного лікування.

  На кафедрі викладаються дисципліни – основи функціональної діагностики, догляд за хворими, сестринська практика, функціональна діагностика, основи клінічної патофізіології, клінічна патофізіологія для студентів медичного факультету. Також проводиться навчання на наступних курсах: Associate Degree Nursing (ADN) Program (підготовка молодших спеціалістів медсестринства за американськими програмами), Baccalaureate Nursing (BSN-RN) Program (підготовка бакалаврів медсестринства за американськими програмами).

  Практична робота студентів VI курсу, дисципліна “Клінічна патофізіологія

  Проведення заняття зі студентами IV курсу

   

  Проведення заняття зі студентами III курсу,  дисципліна “Основи функціональної діагностики”

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  За час існування кафедри було захищено 1 докторську (Марущак М.І.) й 1 кандидатську (Бегош Н.Б.) дисертації. Над дисертаційними роботами працюють старші лаборанти Заєць Т.А. і Федорів О.Є.

  Описание: C:\Users\Админ\Desktop\DSC08817.JPG

  Викладачі кафедри є співвиконавцями науково-дослідної роботи «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування». Проводиться вивчення патогенетичних особливостей гострого ураження легень, аліментарного ожиріння.

  Результати досліджень оприлюднено на Всеукраїнських та зарубіжних (Росія, Білорусія, Польша) конференціях та конгресах. За останній рік опубліковано 49 науково-методичних  робіт.

   

  Студентська наукова робота на кафедрі

  На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, де студенти під керівництвом викладача моделюють в експерименті патологічні процеси внутрішніх органів, досліджують механізми їх розвитку, використовуючи функціональні методи діагностики, зокрема, електрокардіографію, інтегральну реографію тіла. Результати досліджень висвітлені на конференціях та конгресах в Україні та за кордоном (Росія).

  Студент-гуртківець Виваль Микола – виборов звання «Кращий студент-науковець Тернопілля», призер (1 місце) X міжнародної  студентської конференції «Перший крок у науку 2013», Вінниця і XVII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль).

  Описание: F:\Кращий студент науковець\DSC_0079.jpg

  Керуючись нормативними документами та розпорядженнями адміністрації ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», колектив кафедри у своїй роботі зосереджується і планує безперервно удосконалювати якість викладання, сприяти розвитку творчих здібностей студентів, працювати над введенням нових прогресивних технологій навчання та поповненням матеріально-технічної бази кафедри (тестові завдання і ситуаційні задачі, матеріали самопідготовки з відео- та аудіосупроводом, в т.ч. і в мережі Internet, навчальні таблиці, схеми, фотографії).

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |