Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання

  Кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання

  Адреса: вул. Чехова, 3, Тернопiль, 46003 
  Тел.: (0352) 431168

   

  Штат кафедри:  3 доценти, 3 асистенти, 2 cт. лаборанти.

  Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image001.jpg 

  Завiдувач кафедри – доц. Рудяк Ю.А.

   

  Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image002.jpg

  Завуч кафедри Горкуненко А. Б.

   

  Колектив кафедри медичної фізики та медичного обладнання.

  Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image003.jpg

   Б.М. Паласюк, Р.Б. Ладика, В.Д. Дідух, Ю.А. Рудяк, О.В. Грибков,

  О.А. Багрій-Заяць, С.Я Гураль.

   

  Кафедра фізики заснована у липні 1957 року. У 1998 році кафедру реорганізували на кафедру медичної інформатики з фізикою. У червні 2012 року її було розділено на кафедру на медичної фізики та медичного обладнання та кафедру медичної інформатики. У 2013 році кафедра отримала нову назву – кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання.

  На кафедрі медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання проводяться заняття для студентів І курсу з спеціальностей: «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Медико-профілактична справа», «Здоров’я людини», «Фармація», «Сестринська справа» для студентів ІІ курсу  «Лікувальна справа з нормативним терміном навчання», «Стоматологія з нормативним терміном навчання».

   

  Навчальна робота кафедри

  Кафедра працює над впровадженням нової системи навчання згiдно з "Концепцiєю розвитку Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я.Горбачевського (iнтеграцiя у свiтовий медичний простiр)".

  Безсумнівним здобутком кафедри можна вважати підручник „Медична біофізика і медична апаратура”, авторами якого і викладачі: Марценюк В.П., Дідух В.Д., Ладика Р.Б., Сверстюк А.С., Сорока І.С. У підручнику викладено методи статистичної обробки медико-біологічної інформації, найважливіші поняття медичної біофізики та фізичні основи використання медичної апаратури.

  Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, методичних вказівок, монографій, публікацій в фахових виданнях, віртуальних тренажерів, беруть участь у роботі наукових конференцій.

  Кафедрою періодично вдосконалюються та видаються методичні вказівки для студентів.

    

  Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image004.jpg

  Ст. лаборант кафедри О.В. Грибков. Лабораторна робота з біофізики.

   

  Застосування віртуальних навчальних програм у навчальному процесі дозволяє студентам ознайомитись з новітніми фізичними приладами та спробувати їх в дії.

  Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image015.jpg

  Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image016.jpg

  Практична робота з медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання із застосування віртуальних навчальних програм

   

  Виховна робота кафедри

  У справі формування української культури та мови чільне місце займає Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. Адже саме тут відбуваються зустрічі з відомими людьми та митцями слова сучасності.

  Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image017.jpg

  Доцент кафедри Р.Б. Ладика. Практична робота з біофізики.

   

  Роман ЛАДИКА – поет, перекладач, літературознавець, член НСПУ.

  Автор книг перекладів з:  С. Єсеніна "Любов хулігана" (2007) та "Москва корчемна" (2008),

  І. Буніна "Зелені свята" (2009), «Радість самотинних дум»(2010),  О. Пушкіна «Я вас любив»(2011).

   

  Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image018.jpg

  Доцент кафедри В.Д. Дідух. Проведення практичного заняття з біофізики.

   

  Валерій ДІДУХ – поет, краєзнавець, член НСЖУ, автор поезій: "У долі на крилі"(2007), "Вибране"(2010), та книг: "Мій Ярунь"(2008), "Жолобенська волость, Новоград  Волинський повіт"(2009), "Ярунщина з середини XVI до середини ХХ століття" (2010), "Ярунщина з середини XVI до середини ХХ століття"(2011), «На мовному терені Звягельщини»(2011).

  Саме завдяки Роману Ладиці та Валерію Дідуху розвивається не лише науковий, а й культурний потенціал кафедри.

   

   

  Перспективи розвитку кафедри

  Розвиток  новітніх технологій, їх впровадження в медицину і охорону здоров’я вимагає від медичних працівників здійснення аналізу захворюваності, ведення медичної документації, обробку медичної та соціальної інформації з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’терні інформаційні ресурси. Тому, поряд з вивченням медичних дисциплін майбутній лікар повинен досконало володіти комп’ютерною технікою, її програмним забезпеченням, методами системного аналізу.

  Велике практичне значення для медицини має прикладна біофізика, яка розглядає значне коло питань, пов’язаних з фізичними явищами, що лежать в основі будови та організації органів і систем організму.

   

  Ще одним здобутком колективу кафедри є надрукований підручник «Медична та біологічна фізика» за авторством Марценюк В.П., Дідух В.Д., Ладика Р.Б., Сверстюк А.С., Андрущак І.Є.,Чернецький Д.В.

  У підручнику викладено фізичні основи застосування медичної техніки з діагностичною і лікувальною метою. На нашу думку, саме такий підхід сприятиме більш осмисленому використанню її в практичній та науковій діяльності.

  При написанні посібника використаний досвід викладання дисципліни «Біофізика, інформатика і медична апаратура» у Тернопільському державному медичному університеті, а також у Київському і Львівському національних медичних університетах.

  Представники кафедри медичної фізики та медичного обладнання не збираються зупинятись на досягнутому. Провідне місце сьогодні посідає розвиток наукової роботи.

  Доцент Рудяк Ю.А. здобуває науковий ступінь доктора наук. У своїй дисертації вчений прагне розкрити наступні питання:

  - розвиток та розробка оптичних методів механіки деформованого твердого тіла;

  - розвиток поляризаційного оптичного методу для рішення двохмірних та просторових задач механіки руйнування.

  На кафедрі асистентами виконуються кандидатські дисертації.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |