Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами

  Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкірними та венеричними хворобами

  Адреса: вул. Шпитальна, 2, вул. Князя Острозького, 39, Тернопіль, 46001

   

  Тел.:  (0352) 25-19-66, 52-47-25.

  E-mail: infecdis@ukr.net

      Штат кафедри: 4 професори, 7 доцентів, 3 асистенти, 1 аспірант, 4 клiнiчні ординатори, 3 лаборанти.  

  Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології утворена в серпні 1959 р. В 1988 р. до неї приєднано курс дерматовенерології. Організатором кафедри був доц. В.П. Осипов, який завідував до 1963 р. З 1963 до 1981 р. кафедрою завідувала проф. Л.І. Богачик. Із серпня 1981 р. кафедрою завідує заслужений діяч науки i техніки України, чл.-кор. НАМН України, академiк АН вищої освіти України, д.м.н., професор Михайло Антонович Андрейчин. Курс дерматовенерології створено у 1958 р., заснував доц. Т.Т. Глухенький.

       З приходом на завідування кафедрою Михайла Антоновича Андрейчина значно iнтенсифікувались наукові дослiдження. На сьогодні вiн є автором i спiвавтором понад 850 наукових i навчально-методичних праць, у тому числi 34 монографiї, довiдники, керiвництва для лiкарiв, навчальні посiбники, понад 40 методичних рекомендацiй та iнформацiйних листiв, затверджених МОЗ України, низки науково-популярних брошур. Має 54 авторських свiдоцтва i патенти на винаходи. Ним i працiвниками кафедри вiдредаговано і видано коло 70 збiрникiв наукових i методичних матерiалiв.  М.А. Андрейчин створив школу iнфекцiонiстiв, пiд його керiвництвом пiдготовлено i захищено 14 докторських i 35 кандидатських дисертацiй.     

  Сьогодні на кафедрi працюють професори, доктори медичних наук Михайло Антонович Андрейчин, Наталя Аврумiвна Васильєва, Василь Степанович Копча, Світлана Олександрівна Галникіна, кандидати медичних наук, доценти Олег Любомирович Івахiв, Інна Станiславiвна Іщук, Олексiй Спиридонович Луцук, Василь Олексiйович Качор, Мар'яна Тарасівна Ковальчук, Наталiя Анатолiївна Ничик, Наталія Григорівна Завіднюк, кандидати медичних наук, асистенти Наталiя Юрiївна Вишневська, Марія Іванівна Шкільна, асистент Юлія Богданівна Меліш.

       

   Кафедра розміщена на базi iнфекцiйного вiддiлення Тернопiльської міської комунальної лiкарнi швидкої допомоги та Тернопільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру. На кафедрi обладнано 9 тематичних навчальних кiмнат.

   

  Базою для навчання студентiв є інфекційний стацiонар на 50 лiжок Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, стаціонар на 40 ліжок Тернопільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, кабiнети iнфекцiйних захворювань полiклiнiк № 1 i № 2 м. Тернополя, поліклінічне відділення вказаного диспансера, Тернопільська мiська санепідемстанція, кабiнет щеплень Тернопільської мiської дитячої полiклiнiки, Тернопільський обласний диспансер профілактики і боротьби зі СНІД.

     

  На базі кафедри організовано ПАЦ з інфекційних хвороб, а також проводяться цикли тематичного удосконалення з грипу для широкого кола лікарів.            

       Спiвробiтниками кафедри видано ряд пiдручникiв, навчальних посiбникiв, клiнiчних лекцiй: Епiдемiологiя екстремальних ситуацiй з курсом вiйськової епiдемiологiї (М.А. Андрейчин, В.С. Копча, О.Д. Крушельницький, В.В. Нарожнов), Infectious Diseases (за ред. Є. Нiкiтiна i М. Андрейчина), "Довiдник фельдшера" у 2-х томах (за ред. М.А. Андрейчина), "Дiагностика, лiкування i профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки" (за ред. М.А. Андрейчина), "Важливi зоонози" (М.А. Андрейчин, В.А. Булгаков, Е.А. Шабловська), "Посiбник з анатомiчної i клiнiчної термiнологiї" (М.М. Закалюжний, М.А. Андрейчин), "Епiдемiологiя" (М.А. Андрейчин, В.С. Копча), "Медсестринство при iнфекцiйних хворобах" (М.А. Андрейчин, О.Л. Івахiв), лекцiї "ВІЛ-iнфекцiя", "Гострi респiраторнi хвороби", "Вiруснi гепатити" (М.А. Андрейчин), "Правець" (О.Л. Івахiв), "Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом" (В. Савчак, С. Галникіна), "Практична дерматологія" (В. Савчак, С. Галникіна), "Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря" ( В. Савчак, М. Ковальчук), ІХірургічні аспекти інфекційних і паразитарних хвороб" (М.А. Андрейчин, О.Л Івахів., О.М Кіт), ІШигельозІ (М.А Андрейчин., B.C. Копча, В.М. Козько), ІКласифікація інфекційних і паразитарних хворобІ (М.А. Андрейчин, О.Л Івахів., А.О. Руденко, М.Д. Чемич), ІНариси з історії клінічної інфектології в УкраїніІ (М.А. Андрейчин), ІМедсестринство у дерматологіїІ (В. Савчак, М. Ковальчук), ІКабінет інфекційних захворюваньІ (О.Л. Івахів, Р.Ю. Грицко., І.О.Кіселик), ІІнфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медициніІ (за ред. М.А. Андрейчина),. ІЧеревний тифІ (Нове про патогенез, діагностика, лікування) (В.П. Малий, М.А. Андрейчин), ІАтлас інфекційних хворобІ (за ред. М.А. Андрейчина), ІВірусні гепатити і рак печінкиІ( М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча), ІФармакотерапія: підручник для студентів фармацевтичних факультетівІ (за ред. О.В. Крайдашенко, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба - Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Копча В.С.), ІГострі респіраторні вірусні інфекціїІ (за ред. М.А. Андрейчина, В.П. Малого), посібник ІСімейна медицинаІ (за ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець), ІМедсестринство при інфекційних хворобахІ (М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів) співавтори національних підручників ІІнфекційні хворобиІ, ІЕпідеміологіяІ, ІИнфекционные болезниІ.

   

                              

   

                                   

   

                                   

   

   

           

   

  Студентський науковий гурток постiйно працює у складi 15-25 осіб.

  Основнi напрями роботи гуртка - науково-дослiдна (робота в науковiй лабораторiї кафедри, виконання фрагментiв кафедральної наукової роботи пiд керiвництвом викладачів), теоретична (заслуховування наукових повiдомлень i рефератiв, результатiв студентських робiт, доповiдi на студентських конференцiях) i практична робота (обходи, розбiр хворих, освоєння практичних навичок, нових методiв дiагностики iнфекцiйних, шкірних і венеричних хвороб й лiкування хворих). З 1981 р. опублiковано понад 200 повiдомлень в студентських збiрниках i 35 - на всеукраїнських i мiжнародних конференцiях.

   

  Напрямки наукових дослiджень кафедри iнфекцiйних хвороб:

  а) диференцiйне застосування сучасних ентеросорбентiв при кишкових iнфекцiях рiзної етiологiї, лептоспiрозi, вiрусних гепатитах, гострих респіраторних вірусних інфекціях - окремо i в поєднаннi з iмуномодуляторами;

  б) застосування противiрусних препаратiв, iндукторiв ендогенного iнтерферону та iмуномодуляторiв, окремо i в комбiнацiї, при вiрусних гепатитах та при VZV-iнфекцiї;

  в) оптимізація комплексного лiкування лептоспiрозу iз застосуванням донорського протилептоспiрозного iмуноглобулiну;

  г) роль дисфункції ендотелію в патогенезі вірусних гепатитів В і С;

  д) особливостi мiкробiоценозу кишок при ГКI;

  е) клінічні особливості патології шкіри на тлі вірусних гепатитів, деяких паразитозів.

  є) удосконалення лікування хворих на алергічні і атопічні дерматози.

  Виконується комплексна науково-дослідна робота на тему: «Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах» (строки виконання 2014-2017 рр.).

  Науковi досягнення кафедри:

  1.       Отримано нові дані про біохімічні та імунологічні процеси, дисфункцію ендотелію у печінці при вірусних гепатитах В і С, формування фетоплацентарної недостатності у вагітних на тлі цих гепатитів й ризики трансплацентарної передачі збудника.

  2.       Описано сім раніше не відомих клінічних симптомів інфекційних хвороб.

  3.       Вперше розроблено термографічну семіотику поширених інфекційних хвороб   (гострих респіраторних вірусних інфекцій, вірусних гепатитів, харчових токсикоінфекцій, шигельозу та ін.).

  4.       Поглиблено знання про механізм лікувальної ефективності різних видів ентеросорбентів, антиоксидантів, гепатопротекторів, імуностимуляторів й обґрунтовано доцільність їх поєднаного застосування при вірусних гепатитах, лептоспірозі і гострих кишкових інфекціях, що полегшує перебіг захворювань і скорочує термін лікування.

  5.       Запропоновано метод колоносорбції при гострих кишкових інфекціях, що суттєво пришвидшує клінічне одужання і забезпечує санацію кишечнику від  патогенних мікроорганізмів без додаткового застосування антибактерійних засобів.

  6.       Доведено можливість підвищення ефективності рекомбінантних α-інтерферонів та індукторів інтерфероноутворення при вірусних гепатитах за умови попередньої  дезінтоксикації організму ентеросорбентами.

  7.       Розроблено аерозольну інтерферонотерапію гострих респіраторних вірусних інфекцій і доведено її високу клінічну ефективність.

  8.       Отримано й впроваджено в лікарську практику протилептоспірозний алогенний імуноглобулін, за допомогою якого вдалося утричі знизити летальність при тяжких формах недуги.

  9.       Вперше в Україні діагностовано ідіопатичну дерматопатію (хворобу Моргелонів) і розроблено її диференційну діагностику.

  10.    Узагальнено світовий досвід з медичної протидії біотероризму і розроблено низку пропозицій для лікувально-профілактичних закладів й органів охорони здоров’я України.

  11.    Розроблено і впроваджено нові методи діагностики лямбліозу.

  12.    Доведено високу ефективність застосування протипаразитарних препаратів у комплексному лікуванні хворих на алергічні дерматози із супутнім лямбліозом.

  13.    Проведені масштабні обстеження співробітників і студентів ТДМУ ім.. І.Я. Горбачевського та працівників тернопільської університетської лікарні на інфікування їх вірусами гепатитів В і С та на предиктори виникнення цих гепатитів, запропоновано протиепідемічні заходи і комплексне лікування виявлених хворих з використанням новітніх лікувальних програм.

  14.    Завершене виконання між кафедральної комплексної науково-дослідної роботи «Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях». Розроблено модель розповсюдження ГРЗ в Тернопільській області восени 2009 р. Вдосконалене лікування грипу та інших ГРВІ за допомогою альтабору, інгавірину та ентеросорбентів. Створено модель гострого респіраторного дистрес-синдрому лабораторних тварин і досліджено ефективність синтезованих антиоксидантів.

   

   

       З 1995 р. на базi кафедри щоквартально видається науково-практичний медичний журнал "Інфекцiйнi хвороби", спiвзасновником якого є Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я. Горбачевського (головний редактор проф. М.А. Андрейчин, вiдповiдальний секретар проф. В.С. Копча). Видано понад 75 чисел цього часопису. Журнал включено до міжнародних науко-метричних баз «Google Scholar» та «Copernicus». Відповідно до постанови ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4 журнал «Інфекційні хвороби» повторно внесений до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі медицини.

   

   

   

   

       З 1997 р. М.А. Андрейчин очолює Асоцiацiю iнфекцiонiстiв України; секретар Асоцiацiї - доцент О.Л. Івахiв. Регулярно проводяться зїзди, науково-практичнi конференцiї i пленуми Асоцiацiї iнфекцiонiстiв України, видаються їх матерiали. Рішення надсилається до Міністерства охорони здоров’я і використовується ним задля боротьби з інфекційними захворюваннями та підвищення якості допомоги населенню.

   

       

   

   

   

  Науковi досягнення спiвробiтникiв кафедри впровадженi у формi 88 патентiв i авторських свiдоцтв на винаходи, 72 рацiоналiзаторських пропозицiй.

   

   

  У 2013 р. президія Національної Академії Медичних Наук України присудила академічну премію з профілактичної медицини за серію наукових праць чотирьом працівникам кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського: член-кор. НАМНУ, проф. М.А. Андрейчину; проф. В.С. Копчі; проф. Н.А. Васильєвій; доц. О.Л. Івахову, а також проф. В.П. Малому (Харківська медична академія післядипломної освіти). Цієї найпрестижнішої відзнаки були удостоєні такі праці:

  1) Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 248 с.; 2) Посібник «Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині» / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2007. – 500 с.; 3) Монографія «Вірусні гепатити і рак печінки» / М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 188 с.; 4) Навчальний посібник «Гострі респіраторні вірусні інфекції» / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – 304 с. 

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |