Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра іноземних мов з медичною термінологією

   

  Адреса:м. Тернопіль, вул. Чехова, 3 
  Телефон: 43-12-78

  E-mail: inmow@tdmu.edu.te.ua

   

  Штат кафедри: 1 професор, 9 доцентів, 8 викладачiв, 3 старших лаборанти

   

   

   

   

  Завiдувач кафедри – доктор медичних наук, професор

  Денефіль О. В.

   

   

  Колектив кафедри іноземних мов з медичною термінологією. Грудень 2011 року.

   

  Навчальна робота кафедри

  Колектив кафедри іноземних мов з медичною термінологією постiйно працює над удосконаленням організаційних форм навчального процесу згідно з вимогами сучасної педагогіки, індивідуальним підходом до засвоєння та з урахуванням особистих якостей студента і його спроможності плідно працювати.

  Теоретичнi і практичнi знання з іноземної та латинської мови на кафедрi отримують студенти медичного, фармацевтичного, стоматологiчного факультетiв та ННІ медсестринства. 

  Викладачі забезпечують студентів необхідними матеріалами, посібниками, таблицями, схемами, відео- та аудіозаписами, електронними уроками, навчальними компакт-дисками, методичними матеріалами тощо. Методичнi вказівки для студентів та викладачів, матеріали щодо підготовки до лекцiй і практичних занять постiйно оновлюють і вдосконалюють. Для ефективної взаємодiї викладача і студента працiвники кафедри використовують систему Інтернет та Інтранет, зокрема Web-сайт кафедри, на якому розмiщена уся необхiдна iнформацiя.

  У звя’зку з створенням лінгафонних кабінетів на кафедрі іноземних мов з медичною термінологією планується запровадження циклового курсу “Аудіювання”.

  Самостійна робота студентів у комп’ютерному класі кафедри під керівництвом доцента Прокоп І.А.

   

  Викладачі кафедри постійно оновлюють банк тестових завдань для проведення щоденного електронного контролю знань студентів в системі “Moodle” та семестрового комплексного тестового іспиту.

   Вчимося читати і писати. Перше заняття з фонетики латинської мови для студентів І курсу медичного факультету проводить доцент Саварин Т.В.

   На кафедрі підготовлені та видані: “Посібник з анатомічної і клінічної термінології”, посібник для студентів медичних навчальних закладів “Латинська мова”, підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації “Латинська мова і основи медичної термінології”, підручник “Латинська мова” для студентів фармацевтичних факультетів, підручник для студентів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації: “Латинська мова і основи медичної термінології” українською та англійською мовами, навчально-методичний посібник з релігієзнавства англійською мовою для студентів-іноземців, навчально-методичний посібник з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання, навчальний посібник “Англійська  мова за професійним спрямуванням”, “Medical English for Pharmacists: Reading Comprehension”, навчальний посібник “Англійська мова для студентів-медиків” та ряд статей з навчально-методичної тематики. Викладачі кафедри працюють у складі робочих груп для написання всеукраїнських навчальних підручників з англійської мови для студентів, які навчаються за спеціальностями Лікувальна справа та Медико-профілактична справата з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету.

  Підручники та посібники написані викладачами кафедри

  Уважно слухають викладача Коцюбу Р.Б. студенти-іноземці 

  Наукова робота

  Колектив кафедри працює над комплексною науковою темою: “Формування мовної компетенції у студентів медичних ВНЗ під час вивчення гуманітарних і суспільних дисциплін.

  Основними науковими напрямками є розробка та впровадження методики викладання гуманітарних і суспільних дисциплін в контексті формування мовної компетенції студентів медичних ВНЗ при професійно-орієнтованому навчанні.

  Співробітники кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та методичних конференціях і симпозіумах. 1 викладач та 2 ст. лаборанти  виконують дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

  Тематика наукових та науково-методичних досліджень викладачів кафедри пов’язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широке коло проблем у сфері методики викладання іноземних мов, зокрема “Впровадження тестових технологій при вивченні іноземної мови у вищому навчальному закладі, “Методика комп’ютерно-орієнтованого вивчення іноземної професійної медичної лексики, “Методика формування вмінь професійно орієнтованого спілкування англійською мовою студентів-медиків та ін.

  Науково-практична конференція “Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст. 6–7 листопада 2014 року.

   

   Виховна робота кафедри

   Щороку з кураторським групами колектив кафедри проводить тематичні лекції, вечори, організовує відвідування Тернопільського драматичного театру, екскурсії.

  Годину взаємоінформації у прикріпленій групі проводить викладач англійської мови Павлишин Г.Я.

   

  Зі студентами прикріпленої групи викладач англійської та німецької мов Горпініч Т.І.

   

   

  Зустріч з ветераном кафедри – професором Мирославом Миколайовичем Закалюжним

   

  Уважно слухають настанови професора М.М.Закалюжного як студенти кураторських груп, так і викладачі

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |