Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра гістології та ембріології

  Адреса: вул. Руська, 12, Тернопіль, 46001

  Тел.: (0352) 251785

  Штат кафедри: 1 професор, 6 доцентів, 4 асистенти, 3 старші лаборанти.

  Опис : C:\Documents and Settings\Aple\Рабочий стол\WEB-Про кафедру\volk.jpg

  Завідувач кафедри – д-р. біол. н., проф. К.С. Волков

  Історія кафедри

  Кафедра гістології та ембріології була заснована в липні 1957 року. Організатором і завідувачем кафедри гістології з 1957 р. до 1977 р. була доц. І.П. Тюріна. Вона закінчила Львівський медінститут в 1946 р. і аспірантуру при кафедрі патологічної анатомії цього ж інституту, кандидатську дисертацію захистила в 1955 р., а в 1962 р. отримала звання доцента.

  Воістину патріархом кафедри вважають професора С.А. Сморщка. Після захисту кандидатської дисертації у Львівському зооветеринарному інституті він з 1967 р. працював асистентом кафедри гістології нашого інституту, з 1970 р. – доцентом, а з 1977 р. – завідувачем кафедри. Сергій Андрійович був дуже активним та ініціативним педагогом, ученим, наставником. Він створив сучасну, естетично оформлену, одну з кращих на той час в інституті кафедру, а у 1972 році організував лабораторію електронної мікроскопії. В 1982 р. був нагороджений нагрудним знаком “За отличные успехи в работе”. У 1983 році за цикл робіт “Розробка патогенезу, діагностики та лікування опікової травми і реабілітація травмованих опіками хворих в Україні” Сергій Андрійович був удостоєний Державної премії України в галузі науки та техніки. В 1984 р. він захистив докторську дисертацію, а в 1985 р. йому присуджено вчене звання професора.

   

  Опис : C:\Documents and Settings\Aple\Рабочий стол\WEB-Про кафедру\SWScan00008.jpg

  Опис : C:\Documents and Settings\Aple\Рабочий стол\WEB-Про кафедру\SWScan00007.jpg

   

  Із 1972 р. на кафедрі працює К.С. Волков, спочатку інженером лабораторії електронної мікроскопії, з 1984 р., після захисту кандидатської дисертації, асистентом, старшим викладачем, доцентом і з 1995 р. – завідувачем кафедри. У 1997 р. присвоєне вчене звання професора і цього ж року став академіком Міжнародної академії інтегративної антропології, а також Академії національного прогресу. У 1981 р. був нагороджений медаллю “За трудову доблесть”. У 2005-2006 роках Костянтин Степанович був проректором з наукової роботи.  З 2007 року директор ННІ морфології.

  Опис : C:\Documents and Settings\Aple\Рабочий стол\WEB-Про кафедру\163345.jpg

  На даний час штат кафедри складається із завідувача кафедри, шести доцентів (к.м.н. Л.В. Якубишина, к.м.н. О.П. Андріїшина, к.б.н. А.В.Довбуш, к.б.н. А.І. Довгалюк, к.б.н. З.М. Небесна, к.б.н. О.Я. Шутурма), чотирьох асистентів (к.м.н. Л.Д. Тупол, к.б.н. І.Б. Гетманюк, к.м.н. С.О. Литвинюк, к.м.н. А.О. Котик, ), трьох старших лаборантів (Н.П. Зикова, С.Б. Крамар, В.В. Кульбіцька). С.Б. Крамар працює також асистентом за сумісництвом.

  Колектив кафедри гістології та ембріології

  Навчальна робота кафедри

  З січня 2004 р. кафедра розташовується на першому поверсі морфологічного корпусу. На даний час 4 навчальні кімнати кафедри (одна на 4 та три на 2 групи) оснащені сучасною відеотелевізійною технікою для демонстрації мікропрепаратів. Кожне робоче місце викладача обладнане відеосистемою (мікроскоп, відеокамера, телевізор, комп’ютер), за допомогою якої студентам демонструються і пояснюються гістологічні препарати.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/../../../www/docpic/histolog.files/image006.jpg Опис : C:\Documents and Settings\Aple\Рабочий стол\WEB-Про кафедру\IMG_3030.JPG

  Навчальні кімнати кафедри оснащені сучасною відеотелевізійною технікою для демонстрації та вивчення мікропрепаратів.

  Опис : C:\Documents and Settings\Aple\Рабочий стол\WEB-Про кафедру\DSC_0185.jpg

  Самостійна робота студентів під час практичного заняття.

  Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Теоретичнi й практичнi знання на кафедрi отримують студенти чотирьох факультетiв – медичного (I, II курси), стоматологiчного (I курс), медсестринського (4 курс), та фармацевтичного (I курс), якi вивчають такi розділи дисциплiни: цитологiя, ембрiологiя, загальна та спецiальна гiстологiя. 

  Практичні заняття зі студентами проводяться відповідно до створених методичних розробок. Методика проведення занять зорієнтована, в першу чергу, на засвоєння знань і навичок, які необхідні для практичної роботи лікаря.

  Студенти повнiстю забезпеченi методичною лiтературою, яка постiйно оновлюється i вдосконалюється. Викладачі кафедри пiдготували навчальні посiбники-атласи "Ультраструктура клiтин i тканин", "Ультраструктура основних компонентiв органiв систем органiзму", посiбник "Ембрiологiя", компакт-диск "Навчальнi матерiали з гiстологiї, цитологiї та ембрiологiї", навчальні фільми для засвоєння практичних навичок. 

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/../../../www/docpic/histolog.files/image009.jpg

  Навчальні матеріали, створені співробітниками кафедри.

  Виконуючи заходи "Концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського", на кафедрі за останні 5 років відбулися значні зміни в навчальному процесі. На основі типових програм створені і впроваджені нові робочі програми згідно методики єдиного робочого дня – українською, російською та англійською мовами. Особлива увага в навчальному процесі вже з перших курсів приділяється практично орієнтованому навчанню згідно Z-системи. Всі навчальні матеріали  розміщені на WEB-сторінці для різних факультетів українською, російською та англійською мовами: робочі програми з календаризованими тематичними планами, розклади практичних занять та лекцій, графіки чергувань викладачів, методичні вказівки, матеріали для підготовки до практичних занять, матеріали для підготовки до лекцій, презентації лекцій, відеофільми та таблиці.

  Проведена значна робота по впровадженню і удосконаленню тестового контролю знань студентів за системою Moodle. Викладачі кафедри створили банк тестових завдань з попереднього тестування за системою „Moodle” (250 тестів на кожне практичне заняття), тести до незалежного семестрового екзаменаційного тестування.

  Для щоденного контролю знань студентів викладачами кафедри створені контролюючі програми, які включають: тести, конструктивні питання, ситуаційні задачі, електронні мікрофотографії, мікропрепарати. Оцінювання знань студентів проходить із врахуванням виконання практичної частини заняття, участі у семінарському обговоренні матеріалу і виконання контрольних завдань.

  Для покращення підготовки і здачі практичних навичок створені відеофільми по всіх розділах предмету.

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  За останні роки покращився рівень наукових досліджень. Колектив кафедри гістології та ембріології, який очолює з 1995 р. учень лауреата Державної премії України С.А. Сморщка професор К.С. Волков, продовжує активно працювати над проблемою патогенезу органів систем організму та впливу ліофілізованої ксеношкіри на перебіг регенераторних процесів, плідно співпрацюючи з обласним опіковим відділенням і Українським опіковим центром.

  Ще в жовтні 1972 року при кафедрі гістології медичного інституту була створена лабораторія електронної мікроскопії. Її засновником і незмінним керівником впродовж 23 років був доцент, а згодом доктор біологічних наук, професор, академік УАЕН С.А. Сморщок. Розвиваючи концепцію академіка Д.С. Саркісова про внутрішньоклітинну репаративну регенерацію, професор С.А. Сморщок і його учні своїми дослідженнями встановили, що в основі морфофункціональних порушень клітин, тканин і органів при важких термічних ураженнях лежить деструкція плазматичних, ядерних і органоїдних мембран, а комплексне застосування водо- і жиророзчинних антиоксидантів (мембранопротекторів) та ентеросорбентів позитивно впливає на компенсаторно-пристосувальні і регенераційні процеси, сприяє нормалізації структури і функції тканин.

  Великим досягненням і визнанням науково-дослідницької роботи кафедри та її лабораторії було присвоєння у 1982 році її керівникові С.А. Сморщку звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт “Розробка патогенезу, діагностики і лікування опікової травми і реабілітація травмованих опіками”. Планові і держбюджетні науково-дослідні роботи кафедри, дисертаційні роботи співробітників внесли вагомий вклад у розвиток комбустіології.

  На даний час наукова робота кафедр ННІ морфології виконується в загальноінститутській морфологічній лабораторії. Лабораторні приміщення складають морфогістохімічна, електронномікроскопічна, морфометрична і спектрофотометрична кімнати. Наукова лабораторія обладнана сучасною апаратурою. Лабораторні мікроскопи з відеосистемами та програмним забезпеченням дозволяють здійснювати як якісний, так і морфометричний аналіз змін тканин і органів систем організму. Електронномікроскопічні дослідження і документація матеріалу проводяться на електронних мікроскопах ПЕМ-125К обладнаних цифровими системами виведення зображення високої роздільної здатності. У грудні 2011 року придбаний новий лабораторний мікроскоп з сучасним програмним забезпеченням.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/../../../www/docpic/histolog.files/image011.jpg   Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/../../../www/docpic/histolog.files/image012.jpg

  Оснащення наукової лабораторії.

  Лабораторний мікроскоп з відеосистемою, електронний мікроскоп з програмним забезпеченням.

   

  При виконанні гістологічних досліджень використовуються як загальні методики (забарвлення гістопрепаратів гематоксиліном та еозином, толуідиновим синім за Нісслем, залізним гематоксиліном), так і спеціальні методики (за ван-Денгайном, імпрегнація сріблом), гістохімічні (сукцинатдегідрогеназа, кисла і лужна фосфатази, глікоген, визначення кислих і нейтральних мукополісахаридів методом Шиффа, трьохкольоровий метод Пікро-Маллорі). Освоєні імуногістохімічні методики: визначення Т- і В-лімфоцитів (СD3, CD4, CD8, CD20, CD68, CD45), макрофагів, апоптозу та мітотичного поділу. Широко використовуються макрометричні, масометричні, морфометричні методи досліджень. Постійно застосовується електронномікроскопічні та електронноморфометрічні методики досліджень.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/../../../www/docpic/histolog.files/image013.jpg

  Порізку матеріалу на ультрамікротомі для електронномікроскопічних досліджень проводить доцент З.М. Небесна.

  Основнi науковi здобутки кафедри

  У 2008 році завершено виконання планової міжкафедральної НДР “Зміни в ксенодермотрансплантатах при впливі на них фізичних чинників та ефективність їх використання у хворих з опіковою травмою. (клініко-морфологічне дослідження)” .

  Вивчені токсична, сорбційна та антимікробна дія ліофілізованих ксенодермотрансплантатів після впливу на них фізичних чинників (синглетного кисню та біогальванізації). Клінічно і морфологічно обгрунтувати ефективність та доцільність використання даних трансплантатів в комплексному лікуванні опікових хворих.

  Співробітники кафедри також приймали участь у виконанні планової НДР “Клініко-морфологічні зміни систем організму при цукровому діабеті і тиреопатіях у віковому аспекті” (2006 – 2009 р.р.). В межах цієї НДР вивчено ультразвукові та біохімічні показники щитоподібної залози у юнаків і дівчат при цукровому діабеті ІІ типу. Визначені взаємозв’язки антропосоматометричних показників із ультразвуковими об’ємами і рівнями гормонів щитоподібної залози у здорових та хворих на ЦД ІІ типу юнаків та дівчат взагалі та різних соматотипів. Розроблені дискримінантні моделі можливості виникнення ЦД ІІ типу у юнаків та дівчат у залежності від особливостей будови тіла.

  У 2011 році завершено виконання планової міжкафедральної НДР “Використання чинників біоорганічної і фізичної природи для корекції регенераторних процесів при термічній травмі”. Досліджено фізичні, біологічні властивості подрібненого субстрату кріоліофілізованої ксеношкіри (свині), його вплив на перебіг регенераторних процесів у шкірі та органах систем організму після термічної травми.

  Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є організація наукових досліджень і впровадження їх в клінічну практику. Так, проведені комплексні морфологічні та клінічні дослідження обґрунтували доцільність нових методів лікування опікової хвороби. Розроблений інформативний метод контролю за процесом інтоксикації організму хворого з опіковим ураженням шляхом модифікованої методики реакції кислотного гемолізу дозволяє об’єктивно оцінювати динаміку ендотоксемії і може бути рекомендований до застосування у повсякденній практиці клінічних лабораторій.

  Встановлена висока біологічна активність силіконових пластин виробництва ПП „Комбустіолог” дає підставу використовувати їх для профілактики утворення рубців на місці заепітелізованих опікових ран та для лікування свіжих гіпертрофічних та келоїдних рубців.

  Застосування ліофілізованих трансплантатів та подрібненого субстрату є перспективним методом корекції не тільки термічних, але й механічних дефектів шкіри.

  Дисертаційні роботи, які виконані і захищені за науковими результатами НДР – ас. Тупол Л.Д. (2007 р.), ас. Яворська С.І. (2008 р.), ас. Небесна З.М. та ас. Шутурма О.Я. (2009 р.), лікар Гребеник І.М. (2010 р.), заочний аспірант Герасимчук Н.Л. (2011 р.), Гетманюк І. Б. (2012 р.), Литвинюк С.О (2013 р.) Отримані патенти на корисну модель: 2007 р. – 1, 2008 р. – 2, 2010 р. – 2.

  За результатами наукових досліджень співробітниками інституту за останні 5 років опубліковано: статей – 44, тез – 58, виступів з доповідями на різних наукових форумах – 48.

  Співробітники кафедри щорічно приймають участь у організації і проведенні науково-практичних конференцій. За останні 5 років організовані конференції: “Досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних методів досліджень органів і тканин у нормі та при діагностиці патологічних процесів”– 2007 р.; “Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень” – 2008 р.; “Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології” – 2009 р.; “Актуальні проблеми морфології” присвячена 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України, професора Федонюка Я.І.” – 2010 р.; “Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології” – 2011 р.; “Морфологія на сучасному етапі розвитку науки” – 2012 р.

  Опис : C:\Documents and Settings\Aple\Рабочий стол\WEB-Про кафедру\4.JPGОпис : C:\Documents and Settings\Aple\Рабочий стол\WEB-Про кафедру\1.JPG

  Науково-практична конференція «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології», 17.06.2011.

  Наукова робота студентів-гуртківців на кафедрі проводиться згідно планів та існуючих в університеті програм «Студент майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» та «Студентська наука і профорієнтаційне навчання». Студенти систематично приймають участь у різноманітних наукових форумах. Так в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт у галузі «Теоретична медицина» зайняли призові місця: ІІІ місце студент 3 курсу мед. факультету Кохан Р. – 2009 р., ІІ місце студентка 2 курсу медичного факультету Похила Х. – 2010 р.

  Виховна робота

  Викладачами кафедри гістології та ембріології активно проводиться виховна робота зі студентами в закріплених за кафедрою групах. Як куратори студентських груп (вітчизняних та іноземних) вони проводять з ними екскурсії, диспути, культпоходи на вистави, концерти. Щорічно студенти вшановують пам’ять жертв голодомору 1932-1933 р.р. та відвідують музей репресованих політв’язнів.

  Опис : http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/../../../www/docpic/histolog.files/image016.jpg

  Екскурсія у м. Ужгород

   

  На кафедрі розроблений перспективний план її розвитку на 2012 – 2017 н. р., в який включено наступні заходи:

  ·          систематично підвищувати професійний рівень шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, а також стажуванням на робочих місцях, вдосконалювати рівень володіння англійською мовою викладачами;

  ·          активно проводити роботу з написання нових підручників, посібників, атласів, удосконалювати різноманітні методичні матеріали;

  ·          доукомплектувати нові навчальні кімнати комп'ютерами, доповнити навчальний фонд новими мікропрепаратами як загальними, так і демонстраційними;

  ·          постійно поновлювати навчальну базу новими електронними підручниками і атласами, відеофільмами, широко використовувати їх при проведенні практичних занять та самостійній роботі студентів;

  ·          поповнити матеріали підготовки до практичних занять і лекцій новими сучасними клінічними даними, а також результатами наукових досліджень;

  ·          систематично планувати і своєчасно виконувати міжкафедральні НДР з пріорітетних напрямків медико-біологічних проблем, розширити обсяг застосування методик морфологічних досліджень;

  ·          покращити інноваційну та патентно-ліцензійну діяльність, виконавцям дисертаційних робіт та міжкафедральних НДР широко впроваджувати отримані нові наукові результати у практику.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |