Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра акушерства та гiнекологiї №1 медичного факультету

   

  Кафедра акушерства та гiнекологiї №1 медичного факультету

  Фото 1. Зав. кафедри, професор Маланчук Лариса Михайлівна

       На кафедрі акушерства і гінекології №1 медичного факультету ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»  працює 9 співробітників - 3 професори: Л.М. Маланчук,            С.В. Хмiль, М.І. Жиляєв; 5 доцентів: I.М. Маланчин, З.М.Кучма, Л.I. Романчук, Л.Є.Лимар, О.А.Франчук та  лаборант М.В.Чемерис.
       Завiдувач кафедри - д.м.н., проф. Л.М. Маланчук. Вона очолила її в 2005 р. після реформування кафедр, коли виникла необхідність створення окремих кафедр для навчання україномовних та іноземних студентів.

   

   

  Фото 2.  Колектив кафедри акушерства та гінекології №1.

   

  Навчальна робота кафедри

  На кафедрi навчаються студенти IV-VІ курсiв медичного факультету, ІV курсу стоматологічного та фармацевтичного факультетів, ННІ медсестринства. Для навчального процесу за сучасними методиками повністю використовується  матеріальна база Тернопільського обласного перинатального центру „Мати і дитина”, де концентрується вся складна акушерська та гінекологічна патологія міста та районів області. Всі викладачі кафедри мають великий практичний досвід у галузі охорони здоровя матері і дитини і з задоволенням  передають його студентам.

         Щодня на практичних заняттях перші 4 академічні години студенти працюють біля ліжка пацієнтки, що дає можливість  наблизити навчальний процес до практики.

   

   

  При написанні студентами V курсу навчальної академічної історії хвороби використовується створена на кафедрі і видана типографським шляхом  "Стацiонарна карта гiнекологiчної хворої", яка повністю відтворює документ, який використовується в повсякденній практиці лікаря-гінеколога.  Для полегшення підготовки студентів до здачі матрикулів та об’єктивного структурованого клінічного іспиту до кожного   практичного заняття розроблені «Протоколи», що відображають основні питання тієї чи іншої теми. При написанні навчальної  Історії пологів студентами ІV курсу медичного факультету використовуються  протоколи МОЗ України  щодо ведення фізіологічних пологів, що також наближає навчальний процес до практики.

  Фото 3. Семінарську частину заняття  зі студентами 6 курсу  веде зав. кафедри, професор Маланчук Л.М.

  При виконанні практичної частини заняття  студенти 4-6 курсів застосовують стандартні алгоритми комунікативних навичок з акушерства та гінекології при  обстеженні вагітних, роділь, породіль, гінекологічних хворих, фізикальних методах   обстеження,  повідомленні результатів обстеження, плануванні і прогнозуванні результатів консервативного та оперативного лікування, повідомленні прогнозу лікування. Вміння застосовувати комунікативні навички оцінюється викладачем під час   практичної частини заняття.

    Підготовка до ліцензійного іспиту «Крок-2» проводиться шляхом щоденного розв’язання задач з банку «Крок-2» упродовж 30 хвилин. Студенти не лише вибирають правильні відповіді, а й обґрунтовують  кожну відповідь, виходячи із змісту задачі. Крім того, наявні набори задач з «Кроку-2» для регулярногопроведення контролю. робіт. Це й дає  відповідні результати: на цьому іспиті з дисципліни «Акушерство та гінекологія» наші студенти постійно займають одні з перших місць в  Україні, а в 2011 році - перше. 

  Фото 4.  Практичне заняття на фантомі із студентами 6 курсу проводить зав. кафедри проф.  Маланчук Л.М.

   

  Фото 5. Проф. Маланчук Л.М.  проводить практичне заняття зі студентами 6 курсу в пологовій залі.

  З особливою цікавістю студенти слухають лекції зав. кафедри, проф. Л. М. Маланчук, яка завжди демонструє цікаві випадки з практики. 

  Велику методичну роботу проводять усі викладачі, а особливо - завуч доц. Маланчин І. М.

  Фото 6.  Завуч кафедри доц. Маланчин І.М. приймає матрикули  у студентів 5 курсу.

   

  Співробітники кафедри активно працюють над написанням навчальної літератури для студентів. Виданi пiдручники "Акушерство", "Гiнекологiя", "Медсестринство в акушерствi", "Медсестринство в гiнекологiї" для студентiв вищих навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї, "Гiнекологiя" для студентiв вищих навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитації.  Опублiковано 52 статті з проблем навчально-методичної роботи.

  Використання клінічних протоколів МОЗ України та інструменту ВООЗ для забезпечення безпечного материнства на практичних заняттях сприяє формуванню комунікативних навичок та алгоритму дії майбутнього лікаря при акушерській патології.

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  На кафедрі проводиться наукова робота на тему «Розробка та впровадження ефективних методів і засобів діагностики, лікування  і профілактики порушень репродуктивного здоров΄я жінки та перинатальної охорони плоду», вивчаються особливості перебігу вагiтності i  пологів  при пiзнiх гестозах, екстрагенiтальнiй патології.  В перспективі планується впровадження малоінвазивних   оперативних втручань, зокрема, маткової хірургії. У сфері наукових інтересів колективу також питання остеопорозу i менопаузи, вплив оварiоектомiчного синдрому, видалення матки та раннього клiмаксу на ендокринний статус у жiнок та змiни щiльностi кiсткової тканини.

  Результати наукових досліджень, отриманих працівниками кафедри публікуються в наукових фахових журналах, висвітлюються на науково- практичних конференціях як обласного значення, так і  на Всеукраїнських  та з міжнародною участю, які,  відповідно до плану МОЗ України організовує, поряд з іншими, і наша кафедра. Відповідальною за проведення наукової роботи кафедри є доц. Лимар Л. Є.

   

  Фото 7. Зав. кафедри проф. Л. М. Маланчук з учасниками науково-практичної конференції на екскурсії  в   Збаразькому замку.

  Неодноразово співробітники кафедри брали участь у роботі з’їздів, пленумів акушерів-гінекологів України, де розглядались актуальні питання репродуктивного здоров’я та перинатології.

  Щорічно на базі НОК «Червона калина» кафедра організовує науково-практичні конференції «Репродуктивне здоровя жінки: проблеми та шляхи вирішення».

  Зав. кафедри Лариса Михайлівна Маланчук є членом редколегії журналу  «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», який щорічно з 2009 р. виходить у видавництві «Укрмедкнига» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  імені І.Я. Горбачевського»,  і внесений до переліку наукових фахових видань України.

  Професори кафедри: Маланчук Л.М., Хміль С.В., Жиляєв М.І. є членами    Спеціалізованої вченої Ради із захисту кандидатських дисертацій за фахом «Акушерство та гінекологія» і «Педіатрія».

  Науковці кафедр постійно використовують новітні інформаційні технології, щоб йти в ногу зі світовими досягненнями науки в галузі репродуктивного здоров’я. Перспективи розвитку наукових досліджень спрямовані на покращення репродуктивної функції жінок та зменшення перинатальних втрат.

   

   

  Основнi  науковi  здобутки кафедри.

       Найбільш вагомими науковими досягненнями за 2007-2011 р.р. кафедри акушерства і гінекології №1 є:   новий спосіб  лікування дисфункціональних маткових кровотеч з допомогою антигомотоксичних засобів, лікування плацентарної недостатності за допомогою озонотерапії, розроблені диференційовані програми лікування вагітних з субклінічним гіпотиреозом.

  В 2007 р. виконана експериментальна частина наукової роботи. Розроблена модель токсичного гепатиту у тварин та визначено його вплив на функцію статевих органів. Розроблений новий метод корекції дисменореї при хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

  Розроблено  та впроваджено в практику заходи профiлактики кровотеч у ранньому пiсляпологовому перiодi,   новi схеми лiкування  запальних захворювань внутрiшнiх жiночих статевих органiв за допомогою ентеросорбентiв, антиоксидантiв, антисептикiв та імуномодуляторiв.

  На основі поглибленого комплексного дослідження системи імуногенезу, гомеостазу, мікробіоценозу, матково-плодово-плацентарного кровообігу визначено критерії ранньої діагностики прееклампсії, критерії прогнозування можливості розвитку даного ускладнення у вагітних з гіпертензивними розладами на тлі екстрагенітальної патології.

  Розроблені нові способи  лікування: спосіб лікування дисплазії шийки матки на тлі папіломавірусної інфекції із застосуванням   радіохвильового методу за допомогою апарату «Сургитрон» та противірусних препаратів, метод лікування безпліддя  ендокринного ґенезу, реабілітація хворих після лапароскопічного втручання при трубному   неплідді.

   

  Лікувально-консультативна робота

  Організація медичної допомоги жінкам та матерям є приоритетним напрямком  діяльності кафедри акушерства і гінекології №1, та базується на державних програмах «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», «Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права дитини».

  Кафедра розташована на базі Тернопільського обласного клінічного перинатального центру „Мати і дитина”, де концентрується  найскладніша акушерська та гінекологічна патологія міста   та районів області. За 5 останніх років відбулась реорганізація бази, на якій функціонує кафедра акушерства та гінекології № 1: на базі Тернопільського міського комунального пологового будинку  був створений перинатальний центр „Мати і дитина”, який  розпочав свою роботу з 01.01.2008р. В 2011 році він дістав статус обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина» (ТОКПЦ) із поліклінічним відділенням.

    Лікувальний заклад, на базі якого працює кафедра акушерства та гінекології №1 належить до ІІІ рівня надання медичної допомоги. За впровадження європейських стандартів надання допомоги матері та дитині, до якого активно долучаються працівники кафедри, ОКПЦ «Мати та дитина»  серед  небагатьох інших закладів  України було присвоєно статус закладу «Лікарня, доброзичлива до дитини». 

    Стаціонарні відділення обласного клінічного перинатального центру розраховані на 162 ліжка і включають 6 відділень: пологове відділення;  відділення інтенсивного догляду та виходжування новонароджених; відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології; відділення оперативної гінекології з малоінвазивними технологіями, блоком анестезіології і інтенсивної терапії гінекологічних хворих; відділення гінекології з ліжками дитячої та підліткової гінекології з ліжками медицини плода та патології раннього терміну вагітності; відділення інтенсивної терапії новонароджених; відділення анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної терапії.  Ця матеріальна база повністю використовується для   проведення лікувально-консультативної роботи співробітниками кафедри. Всі працівники кафедри атестовані за лікарськими категоріями: 7 мають вищу, 1 - першу категорію.

        Професори та доценти регулярно проводять обходи у вiддiленнях перинатального центру, а також здійснюють лікувально-консультативну допомогу населенню області, ведучи консультативний прийом  у  консультативному відділенні центру.  Найскладнiшi акушерськi та гiнекологiчнi операцiї виконуються спiвробiтниками кафедри (професорами та доцентами).

  Фото 8. Завідувач кафедри проф. Маланчук Л. М. консультує пацієнтку з важким  гестозом у відділенні патології вагітності

  Працівники кафедри надають допомогу в найбільш складних та відповідальних випадках. Всього за останні 5 років нами проведено біля 1500  операцій.

     Здiйснюються ургентнi чергування в перинатальному центрі та по обласному територіальному центрі екстренної медичної допомоги. Тільки під час епідемії «каліфорнійського» грипу співробітники кафедри провели 98 консультацій вагітних, роділь та породіль з важким перебігом захворювання.

  Співробітниками кафедри регулярно проводяться клiнiчнi та патологоанатомiчнi конференцiї, впроваджуються в практику науковi досягнення кафедри та новi методи лiкування відповідно до Протоколів МОЗ України.

   

  Перспективи розвитку кафедри.

         Для покращення практично-орієнтованого та циклового навчання на кафедрі плануємо придбання сучасного навчального обладнання: діючий акушерський фантом, моделюючий фізіологічні пологи, набір для реанімації новонародженого, гінекологічний фантом для оволодіння навичками лапароскопічних та внутрішньоматкових операцій.

  Демографічна ситуацій в Тернопільській області, як і в Україні характеризується зниженням народжуваності, високим рівнем загальної, материнської та малюкової  смертності. Тому кафедра акушерства і гінекології №1 в лікувальній роботі, виходячи з проекту «Нове життя  - нова якість материнства та дитинства»,  керується необхідністю впроваджувати високоефективні медичні технології, забезпечувати високий рівень лікувально-діагностичного процесу, в результаті чого стане можливим надання медичної допомоги жінкам із наявною будь-якою екстрагенітальною патологією чи у разі  патологічного перебігу вагітності.   

  Основним науковим напрямком кафедри залишається вивчення впливу на перебіг вагітності, пологів, розвиток плода після народження різних видів екстрагенітальної патології. Цей напрямок має дуже важливе значення, адже кількість вагітних з естрагенітальною патологією постійно збільшується. Серед екстрагенітальної патології переважає цукровий діабет, який суттєво впливає на перебіг вагітності та внутрішньоутробний розвиток плода, вроджені і набуті вади серця у вагітних.

  В гінекологічну практику насамперед слід впровадити  малоінвазивні оперативні органозберігаючі втручання, що особливо актуально в репродуктивному віці жінки. Працівники кафедри будуть постійно удосконалювати методики внутрішньоматкової хірургії, лапароскопічних оперативних втручань, різних видів пластичних операцій. В арсеналі лікування найбільш поширених гінекологічних захворювань професорсько-викладацький склад кафедри широко використовує сучасні методики останніх наукових розробок.

  Розробляється програма більш широкого впровадження телемедицини, а саме, проведення On-line- лекцій із залученням провідних європейських фахівців акушер-гінекологів з актуальних проблем сучасної перинатології.

  На кафедрі розробляється програма наукової обробки досліджень ефективності новітніх лікувальних технологій в перинатології,  в діагностиці, лікуванні та профілактиці  репродуктивного здоров’я жінки.  До цієї роботи активно залучаються гуртківці  студентського наукового гуртка.

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |