Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра акушерства та гінекології № 2

  Кафедра акушерства та гінекології № 2

  Адреса: вул. Замкова, 10, Тернопіль, 46001

  Тел.: (0352) 523881

  Штат кафедри: 1 професор, 3 доценти, 1 асистент, 1 лаборант

   

   

  Завiдувач кафедри - д. мед. наук С.М.Геряк

   

  Кафедра акушерства та гінекології № 2 створена 1 червня 2009 року шляхом реорганiзацiї кафедри акушерства та гінекології медичного факультету. Клінічною базою кафедри є Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина». Очолила кафедру доктор медичних наук, доцент Геряк Світлана Миколаївна. На кафедрі працює 3 доценти Багній Наталія Іванівна, Корда Інна Володимирівна, Стельмах Олена Євгенівна, 1 асистент к.м.н. Петренко Наталія Володимирівна та лаборант – Комаренець Олеся Ярославівна. Всі викладачі вільно володіють англійською мовою, мають сертифікати першого та вищого рівня володіння іноземною мовою.

   

   

  Навчальна робота кафедри

  На кафедрi навчаються студенти II, IV, V, VІ курсів медичного та IV курсу стоматологічного факультету іноземних студентів, а також медсестри та бакалаври I, II, III курсу міжнародної медсестринської школи та медсестри-бакалаври II курсу дистанційної форми навчання.

  Студенти II курсу вивчають особливості догляду за хворими, IV курсу – фізіологічне акушерство, V курсу – патологічне акушерство та гінекологію, VІ курсу – клінічне акушерство та гінекологію, міжнародної медсестринської школи – особливості догляду за вагітними жінками, роділлями та породіллями, а також гінекологічними хворими.

  Навчання здійснюється відповідно до програм затверджених Центральним методичним кабiнетом МОЗ України.  

   

  зав. кафедри д.м.н. Геряк С.М. на практичному занятті

   

  Викладачами кафедри проводиться активна робота з вдосконалення методів і форм навчання із залученням інноваційно-навчальних технологій. Саме це створює умови для стимулювання системної самостійної роботи студентів протягом усього семестру, підвищує якість здобутих ними знань, запроваджує здорову конкуренцію в навчанні, покращує об'єктивність оцінювання знань та розвиває творчі здібності студентів. Для досягнення даної мети широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в отриманні професійних знань та умінь, а також розвитку навичок наукового мислення.

  Основними формами такої роботи є впровадження в навчальний процес проблемних ситуацій, виконання творчих завдань за окремими темами дисципліни.  

   

  доц. Стельмах О.Є. на лекції із студентами 4-ого курсу

   

  Викладачi широко використовують у навчальному процесi комп’ютерні програми, методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». З метою наближення навчального процесу до практики розроблено «Стацiонарні карти обстеження вагітної, породіллі та гiнекологiчної хворої».

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  У сферу наукових інтересів кафедри входить удосконалення методики введення пологів у пологовому залі сімейного типу, патологічних пологів, а також ведення вагiтності та пологів у жінок із екстрагенiтальною патологiєю та гестозами. Вивчається вплив сорбентiв, антиоксидантiв та iмуномодуляторiв на профiлактику та лiкування пiсляпологових гнiйно-септичних захворювань та запальних процесiв жiночих статевих органiв. Вивчаються питання ендометріозу, зокрема прогресування останнього після пологів та кесаревого розтину. Кафедра працює над спільною міжкафедральною науково-дослідною роботою на тему: «Розробка і впровадження ефективних методів і засобів діагностики, лікування і профілактики порушень репродуктивного здоров’я жінки та перинатальної охорони плоду», затвердженою у 2009 році.

  Сферою наукових інтересів кафедри є також проблематика екстрагенітальної патології в акушерській практиці та гінекології, ведення вагітних з дисфункцією плаценти, діагностика антифосфоліпідного синдрому, вивчення тромботичних і геморагічних порушеннь як причини втрати плоду, діагностика, лікування та профілактика запальних захворювань жіночих статевих органів та інфекцій-маркерів пухлин ЖСО, ендокринна гінекологія, методика ведення фізіологічних та ускладнених пологів у пологовому залі сімейного типу та передчасних пологів.

  Основнi науковi здобутки кафедри

  За звітний період захищена кандидатська дисертація Ревчук Н.В. у Спеціалізованій раді КМАПО ім. Шупика 17 березня 2011року.

  Під керівництвом д.м.н. Геряк С.М. пошукачі Куценко А.В., Жиляєв М.М., Петруняк Р.І. активно працююють над виконанням дисертаційних робіт.

  Розроблено новi схеми лiкування запальних захворювань внутрiшнiх жiночих статевих органiв за допомогою ентеросорбентiв, антиоксидантiв, антисептикiв та iмуномодуляторiв.

  Дослiджено механiзми впливу лазерного випромiнювання на перебiг та наслiдки гнiйно-септичних захворювань жiночих статевих органiв.

  Розроблено і впроваджено «Спосіб лікування вагітних із гіпоксією плоду», «Спосіб лікування вагітних із фетоплацентарною недостатністю».

  Розроблено метод корекції імунних порушень, порушень пероксидації у вагітних із субклінічним гіпотиреозом, анемією, екстрагенітальною патологією.

  Розроблено новi методи лiкування фетоплацентарної дисфункції у вагітних, синдрому затримки розвитку плода, попередження дистресу плода у жінок із метаболічними розладами, ведення передчасних пологів при тривалому безводному проміжку, попередження передчасного розриву навколоплодової мембрани у жінок із групи ризику по невиношуванню, ведення вагітних із артеріальною гіпертензією на фоні порушень ліпідного обміну залежно від гемодинамічних типів кровообігу, профілактики гнійно-септичних ускладнень у жінок після акушерських операцій, використання протефлазиду у лікуванні запальних захворювань придатків матки, корекція клімактеричних порушень у жінок з доброякісними пухлинами матки, застосування ламінарій у вагітних групи ризику з метою підготовки пологових шляхів до пологів тощо. Розроблено заходи профiлактики кровотеч у ранньому пiсляпологовому перiодi.

  Матеріали наукових розробок колективу кафедри широко висвітлюються на міжнародних та всеукраїнських конференціях, з’їздах, конгресах, форумах, втілюються в практику акушерсько-гінекологічних відділень. Працівниками кафедри видано 1 навчальний посібник; 4 інформаційні листи,10 актів впровадження, розроблено локальні протоколи.

  24-25 березня 2011 року колективом кафедри проведено науково-практичну конференцію «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці», 29-30 березня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Актуальні питання акушерства-гінекології”.

  Викладачі кафедри проходили стажування за кордоном. Серед них: Багній Наталя Іванівна – Віденський медичний університет, 2006 р.  Корда Інна Володимирівна – Зальцбург, 2010 р.

  Основною частиною підготовки фахівців і особливо магістрів є залучення студентів у науково-дослідну роботу. Найбільш важливими завданнями в цьому напрямку є: створення умов для безперервності та взаємозв'язку процесів навчання, наукових досліджень у формуванні висококваліфікованих наукових спеціалістів, підтримка і зростання наукових шкіл, забезпечення найбільш повного використання та розвитку науково-технічного потенціалу університету,участь студентів, магістрантів та аспірантів у наукових дослідженнях на всіх етапах навчання. На кафедрі створені всі умови для роботи студентів в науковому гуртку. Зав.кафедри та доценти  очолюють наукові напрями, в рамках яких виконуються науково-дослідні роботи спільними силами співробітників та студентів. Студенти беруть активну участь у дослідженнях і розробках нових методів діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної патології.

  Під керівництвом викладачів кафедри студенти також працюють в програмі «Студент – майбутній науковець», зокрема Рамазанова Шахризат, Пецух Юлія, Скарамоуше Ліліан Кахуіка, Куценко Ірена. Студентка 5 курсу Скарамоуше Ліліан Кахуіка стала переможницею  «ХV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених», який відбувся 27-29 квітня 2011 року.

   

  Лiкувальна робота кафедри

  Кафедра акушерства та гінекології №2 факультету іноземних студентів створена в червні 2009 року на базі Тернопільського обласного перинатального центру „Мати і дитина” - акушерсько-гінекологічне об’єднання ІІІго рівня надання медичної допомоги на 195 ліжок, який має в своєму складі такі відділення: консультативну жіночу консультацію з центром планування сім’ї; Іше пологове відділення на 35 ліжок; ІІге пологове відділення на 30 ліжок; відділення патології вагітних на 30 ліжок; відділення екстрагенітальної патології вагітних на 20 ліжок; відділення неонатального догляду новонароджених; відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених; відділення оперативної гінекології на 40 ліжок; відділення консервативної гінекології на 40 ліжок; відділення анестезіології та реанімації на 6 ліжок; відділення пренатальної діагностики; клінічну, біохімічну та бактеріологічну лабораторію.

   

   

  На кафедрі працюють 4 викладача, з них 3 доцента та 1 асистент, на чолі із завідувачем кафедри д.м.н. Геряк С.М. Співробітники кафедри ведуть лікувальну роботу в родильних відділеннях, екстрагенітальній патології, консервативній гінекології, анестезіології та інтенсивної терапії, проводять консультативний прийом в жіночій консультації перинатального центру. Всі працівники кафедри в 2011 році атестовані на вищу і першу категорію.

   

   

  Викладачами кафедри виконуються складнi акушерськi та гiнекологiчнi операцiї, здiйснюють ургентнi чергування в перинатальному центрі та по санiтарнiй авiацiї області. Регулярно проводяться клiнiчнi та патологоанатомiчнi конференцiї. Впроваджуються в практику науковi досягнення кафедри та новi методи лiкування: фетоплацентарної дисфункції у вагітних, синдрому затримки розвитку плода, попередження прогресування ендометріозу  жінок після пологів та кесарського розтину, попередження дистресу плода у жінок із метаболічними розладами, ведення передчасних пологів при тривалому безводному проміжку, попередження передчасного розриву навколо плодової мембрани у жінок із групи ризику по невиношуванню, ведення вагітних із артеріальною гіпертензією на фоні порушень ліпідного обміну залежно від гемодинамічних типів кровообігу, профілактики гнійно-септичних ускладнень у жінок після акушерських операцій, використання протефлазиду у лікуванні запальних захворювань придатків матки, корекція клімактеричних порушень у жінок з доброякісними пухлинами матки, застосування ламінарій у вагітних групи ризику з метою підготовки пологових шляхів до пологів.

   

   

  Викладачі кафедри пройшли спеціалізацію по ультразвуковій діагностиці в акушерстві та гінекології (доц. Корда І.В.), кольпоскопії (доц. Багній Н.І.), лапароскопії і новітніх технологіях лікування безпліддя (доц. Стельмах О.Є.). У перспективі планується виїзні спеціалізовані консультативні прийоми в районах області з метою підвищення рівня надання первинної медичної допомоги. З метою впровадження нових методів діагностики, лікування та профілактики складної акушерсько-гінекологічної патології та невідкладних станів кафедра проводить обласні та міжрайонні науково-практичні конференції із залученням провідних фахівців в окремих галузях акушерства та гінекології.

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |