Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

  Адреса:   майдан Волі 1, Тернопіль, 46001

  Тел.:  (0352) 524788

   

  kashuba1

   

  Завідувач кафедри – доктор медичних наук, проф. М.О.Кашуба

   

  Штат кафедри: 2 професори, 5 доцентів, 1 старший викладач, 3 асистенти, 2 старших лаборанти.

   

  Безымянный

   

  Історія кафедри

  Кафедра загальної гiгiєни та екологiї створена в липні 1957 р. З 1957 р. по 1959 р. кафедрою завідувала канд.мед.наук. М.В.Антонова. З 1959 р. по 1975 р. кафедру очолював д.м.н., проф. О.В.Перов, у 1975-1976 рр. обов'язки зав. кафедри виконувала доц. Г.I. Кмiт. Iз 1976 р. по 1995 р. завідувачем кафедри був д.м.н., проф. В.М.Сергета, з 1995 по 1998 рр. – д.м.н., проф. В.А.Кондратюк, з 1998 по 2002 р. кафедру очолював д.м.н., проф. Б.Р.Бойчук, з 2002 року по 2004 р – к д.м.н., проф. В.А.Кондратюк. Сьогодні завідувачем кафедри є доктор медичних наук, проф. М.О.Кашуба.

   Кафедра розпочала свою роботу в липні 1957 року, передусім завдяки зусиллям молодого асистента Євгена Гнатовича Гончарука (1930-2004), в подальшому - академік НАН, АПН і АМН України та понад 10 академій наук інших країн, впродовж 20 років ректора НМУ ім. О. Богомольця.

   

  Goncharuk ректор

  академік НАН, АПН і АМН України

  Євген Гнатович Гончарук, працював на кафедрі з 1957 по 1961р.

   

  4

  Першим офіційним завідувачем кафедри була канд. мед. наук Марія Василівна Антонова, яка  очолювала кафедру з 1957 по 1959 р.

   

  Професор О. В. Перов завідувач кафедри 1959 року по 1975 рік

  Під керівництвом проф. О.В. Перова виконані і захищені 2 кандидатські дисертації (Н.В. Голка, В.Я. Перейма).

  1

  Доц. Г.I. Кмiт Працювала на кафедрі З 1961 до 1997 року. У 1975-1976 рр. виконувала обов'язки зав. кафедри

  2

  Проф. В.М.Сергета завідувач кафедри 1976 року по 1995 рік

  Під керівництвом проф.. В.М.Сергети захищено 5 кандидатських дисертацій (Г.А. Крицька, Д.В. Козак, В.М. Мешков, Г.В.Лопатка, Н.А. Буняк)

  В

  З 1966 року на кафедрі працює проф. В.А. Кондратюк

  З 1966 по 1978 рік В.А. Кондратюк працює на кафедрі загальної гігієни ТДМІ асистентом, з 1978 р.- доцентом. В 1991 р. , після захисту докторської дисертації (1990 р.), йому присвоєно вчене звання професора по кафедрі загальної гігієни з екологією. В 1995 р. він обирається членом - кореспондентом, а в 2000 р. дійсним членом (академіком) Української Екологічної Академії наук. В 1995-1998, 2002 - 2004 рр. проф. В.А. Кондратюк - завідувач кафедри загальної гігієни та екології людини Тернопільського медичного інституту.

   

  5

  Проф. Б. Р. Бойчук завідувач кафедри 1998 р. по 2002р.

  P4220059_х

  Микола Олексійович Кашуба  1970 р. закінчив Кременецький педагогічний, а в 1977 р. – санітарно-гігієнічний факультет Львівського державного медичного інституту. Багато років працював лікарем Кременецької райСЕС. З 2000 по 2004 р. – асистент, а з вересня 2004 р. –– доцент, зав. кафедри загальної гігієни ТДМУ. В 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Здоров’я електрозварників України». З 2008 року професор кафедри загальної гігієни. За період роботи в університеті  опублікував 113 наукових праць. Отримав 11 патентів на винахід, 2 авторських права на інтелектуальну власність, 4 рацпропозиції. Проводить наукові дослідження впливу наночастинок антропогенного походження на організм людини.

   

  3

  Старший викладач В.Я.Перейма працювала на кафедрі з 1969 до 1994 р.

   

   

  DSC_2879

  З 1971 р. після закінчення Тернопільського державного медичного інституту і аспірантури на кафедрі працює ст. викладач Неоніла Володимирівна Голка В 1974 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену вивченню дії нафтового бітуму і мінеральних наповнювачів при виготовленні холодного асфальту на розвиток пневмоконіозів в натурних і експериментальних умовах. Працювала декілька років завучем кафедри.

   

   

  VAL_9474

  З 1993 року на кафедрі викладає доц. Крицька Галина Анатоліївна ,яка в 1990 році закінчила ТДМІ і аспірантуру при кафедрі загальної гігієни.  В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію “Гігієнічні аспекти позашкільної діяльності учнів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл ”З 1998 .– по 2011 роки - проректор з національно-патріотичного виховання. З 2010 року заступник декана медичного факультету.

   

   

  З 1994 року на кафедрі працює доц. Костянтин Олександрович Пашко. 1968 році закінчив військово-медичний факультет Саратовського медичного інституту та у 1978 – факультет керівного складу Ленінградської Військово-медичної академії ім. С.М. Кірова. Працював начальником медичної служби частини, полку, дивізії. З 1985 до 1992 р. був викладачем кафедри військово-медичної підготовки ТДМІ та начальником навчальної частини, з 1993 по 1994 р. - начальником кафедри. Полковник медичної служби у відставці. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Ультраструктура коркових нефронів при важкій опіковій травмі і застосуванні антиоксидантів”. Роботу на кафедрі він поєднує з виконанням обов’язків директора навчально-наукового інституту фармакології, гігієни та медичної біохімії ім.. М. П. Скакуна.

   

   

   

  З 1994 до 2000 р. на кафедрі викладала Надія Андрониківна Буняк, яка закінчила в 1989 році ТДМІ. В 1994 р. стала кандидатом медичних наук, а у 2000 р. - доктором психологічних наук, захистивши дисертацію на тему: “Психофізіологічні основи і засоби контролю за розвитком дітей за умов їх перебування в дошкільному закладі”. Зараз Н.А. Буняк керує кафедрою психології у виробничій сфері і є деканом в Тернопільському Національному технічному університеті ім. І. Пулюя.

   

   

  DSCN6934

  З 1995 року працює Дарія Володимирівна Козак.. В 1986 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут. Після захисту кандидатської дисертації у 1994 році на тему: “Гігієнічне обґрунтування режиму професійного навчання дівчат-підлітків в навчально-виробничому комбінаті за спеціальністю “швачка”  працює з 1995 р. асистентом , а з 2002 р.  доцентом кафедри загальної гігієни та екології. З 2010 року є заступником голови профкому університету.

   

   

   

  З січня 2000 по  2005 р. - старшим викладачем кафедри працювала Надія Іванівна Рега, випускниця Тернопільської державної медичної академії 1994 року. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію „Особливості перебігу та  лікування хронічного бронхіту в поєднанні з гепатит-В-вірусною інфекцією”. Впродовж двох років (2004-2006) асистентом працювала випускниця Тернопільської державної медичної академії 1999 р., канд. мед. наук, педіатр Тетяна Петрівна Боймиструк.

   

   

  к

  О.В. Лотоцька народилася 22.03.1964 р. в м. Алма-Ата, Казахстан. В 1982-1988 рр. навчалася в Тернопільському державному медичному інституті., після закінчення якого працювала лікарем-педіатром. З вересня 2000 р. працює на кафедрі спочатку асистентом, а з 2007 р. – на посаді доцента. В 2005 році захистила дисертацію на тему: „Токсиколого-гігієнічне обґрунтування нормативів іонів калію і натрію у питній воді ”. Зараз працює над докторською дисертацією і успішно виконує обов’язки завуча кафедри та заступника проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.

   

   

  PA140003

  З 2000 р. на кафедрі викладає доц. Сопель Ольга Миколаївна, яка в 1991 р. закінчила Тернопільський державний медичний інститут. У 2004 році  захистила кандидатську дисертацію на тему „Роль порушення вільно радикальних процесів та ендогенної інтоксикації в патогенезі ураження нирок отрутою блідої поганки та їх корекція ”. З 2007 р. - працює завідуючою аспірантурою, магістратурою та клінічною ординатурою.

   

   

  Самчило

  Кандидат медичних наук Орися Мирославівна Смачило– досвідчений лікар-гомеопат, випускниця Львівського Державного медичного інституту 1980 року. З 2004 року працює в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського - спочатку на кафедрі фармацевтичних дисциплін, а з 2007 року – на кафедрі гігієни та екології асистентом.

   

   

  Флекей

  Кафедра поповнюється також молодими кадрами. Наталія Володимирівна Флекей в 2004 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. З грудні 2005 року - очний аспірантур кафедри загальної гігієни та екології. Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації під керівництвом проф. В.А.Кондратюка на тему «Гігієнічна оцінка кадмію при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію» працює асистентом.

   

   

  З 2014 року на кафедрі працює асистент Юрчишин Оксана Михайлівна. З 1995 по 1998 рік - студентка сестринського відділення Самбірського медичного училища, 1998 по 2000 рік - студентка факультету вищої медсестринської освіти, тоді Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького, з 2000 по 2001 рік - медсестра міжобласної соматичної лікарні для засуджених управління державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області, з 2000 по 2002 рік - студентка соціально гуманітарного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, з 2001 по 2007 - студентка медичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, з 2007 по 2008 року проходила інтернатуру за спеціальністю «комунальна гігієна» в Тернопільській міській санепідстанції, з 2008 по 2009 рік працювала лікарем гігієністом з комунальної гігієни Збаразької районної епідеміологічної станції, з 2009 року  - очний аспірант кафедри нормальної фізіології. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптація дітей молодшого шкільного віку до навчальних навантажень в йододефіцитному регіоні».З грудня 2012 року працювала асистентом на кафедрі нормальної фізіології.

   

   

   

  Копач Олександра Євгенівна у 1984-1990 рр. навчалася в Тернопільському державному медичному інституті, після закінчення якого працювала лікарем-педіатром. З   2007 по2012 р. працювала на посаді лікаря-гігієніста у Тернопільській рай СЕС.  З 2012 року  працює над  дисертацію на тему: „Патогенетичні особливисті перебігу механічної травми різної тяжкості в умовах надлишку надходження в організм йонів міді і цинку ”. 

   

   

  DSC_0567

  З 1977 року на кафедрі працює Лариса Михайлівна Гунько. Спочатку науковим співробітником  на виконанні наукової роботи на госпдоговірних засадах, пізніше старшим лаборантом на кафедрі. З 1997 р. на кафедрі працювала старшим лаборантом і викладачем за сумісництвом. Л.М. Гунько – досвідчений науковець в галузі гігієнічного нормування. В 1973 р. вона з відзнакою закінчила хімічний факультет Львівського державного університету.

   

   

  1

  Старший лаборант – Ольга Євгенівна Федорів, яка  в 2004 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.І. Гнатюка. Працює над виконанням наукової роботи під керівництвом завідувача кафедри проф. М.О. Кашуби на тему «Гігієнічна оцінка поєднаної дії епоксидно-поліефірних порошкоподібних фарб та електромагнітних полів на робітників малярних цехів»

   

   

  Старший лаборант – Неля Богданівна Зозуляк, яка  в 2010 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.І. Гнатюка. З вересня 2010 року працювала старшим лаборантом кафедри фармакології з клінічної фармакології. Працює над виконанням наукової роботи під керівництвом проф. К.А. Посохової на тему «Вплив кверцетиновмісних сполук на стан печінки та нирок при експериментальному цукровому діабеті з ожирінням» З вересня 2014 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології.

   

   

   

  На кафедрі захищено 4 докторських, 12 кандидатських дисертацій, одержано 9 авторських свідоцтв, близько 20 рішень  на раціоналізаторські пропозиції, опубліковано 3 монографії, 5 посібників та підручників а також понад 500 друкованих робіт. Силами колективу кафедри видані підручники „Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях” та „Загальна гігієна з основами екології”, посібник для студентів VI курсу медичного факультету, та посібник “General hygiene and ecology” для студентів VI курсу медичного факультету та для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації. 

  Навчальна робота кафедри

  На кафедрі загальної гігієни та екології навчаються студенти 3 та 6 курсів медичного факультету (гігієна та екологія), студенти 2 курсу стоматологічного факультету (гігієна та екологія), студенти 3 курсу фармацевтичного факультету (клінічні провізори (гігієна з епідеміологією), ТПКЗ (гігієна і промислова санітарія в галузі), провізори (гігієна у фармації з основами екології)) та студенти 1 курсу фармацевтичного факультету (провізори, клінічні провізори та ТПКЗ – основи екології). Також на кафедрі навчаються студенти ННІ медсестринства: 2 курс (основи профілактичної медицини), 2 курс медсестри-бакалаври (основи профілактичної медицини) та 2 курс лаборанти-бакалаври (гігієна та екологія з гігієнічної експертизою) та 1 курс магістри (безпечний лікарняний простір).

  Відповідно до навчальних програм вивчаються основні розділи гігієни та екології, які є основною профілактичною дисципліною, що об'єднує всі проблеми гiгiєнiчної науки i санітарної практики. На кафедрі викладається питання впливу чинників довкілля в умовах трудової дiяльностi, навчання, виховання та проживання на здоров'я людини. За останнi 5 рокiв видано 2 навчальних посiбники. За весь період співробітники кафедри є авторами і співавторами семи підручників та посібників.

  Практичнi заняття i лекцiї забезпеченi необхiдними навчальними i методичними матерiалами: видрукувані методичнi вказiвки, лекцiї, iнструкцiї. Для студентiв медичного та медсестринського факультетiв пiдготовленi до друку пiдручники та посiбники, вийшов лазерний навчальний компакт-диск.

  1

  Доц. Козак Д.В. із студентами 3 курсу медичного факультету.

  2

  Доц. Крицька Г.А.та доц.Козак Д.В.із студентами 6 курсу медичного факультету.

  Untitled-4 copy

  Ас.Н.В. Флекей демонструє прилади для дослідження параметрів мікроклімату

  DSC_6731

  Доц. Пашко К.О. під час проведення практичного заняття

   

  Сфера наукових інтересів

  Упродовж багатьох рокiв кафедра займається питаннями гiгiєнiчного нормування допустимих концентрацiй хiмiчних речовин i їх комбiнацiй у водному середовищi, проводяться токсикологiчнi, медико-бiологiчнi, санiтарно-гiгiєнiчнi дослiдження хiмiчних речовин i матерiалiв, в тому числi синтетичних мийних засобiв, товарiв побутової хiмiї тощо. Вивчаються умови навчання та виховання в школах i позашкiльних закладах, вплив навчального навантаження на здоров'я дiтей i пiдлiткiв та їх подальшу професiйну дiяльнiсть. Iз 1998 р. кафедра займається вивченням токсикологiї, патогенезу, диференцiальної дiагностики та ефективних методiв лiкування отруєнь шапинковими грибами, а також нормуванням хiмiчного складу питної води.

   

  12

  Доц.О.М.Сопель та доц.. О.В.Лотоцька із студентами-гуртківцями.

  Основнi науковi здобутки кафедри

  Розроблено гiгiєнiчнi основи оптимiзацiї навколишнього середовища в дитячих дошкiльних закладах, загальноосвiтнiх, спецiалiзованих школах, навчально-виробничих комбiнатах та позашкiльних закладах.

  Складено стандарти для оцiнки психофiзiологiчного розвитку дiтей дошкiльного вiку Захiдного регiону України (3-7 рокiв).

  Розроблено гiгiєнiчнi рекомендацiї з регламентацiї хiмiчного складу регенерованої води для екiпажiв лiтальних апаратiв.

  Обгрунтовано i затверджено Мiнiстерством охорони здоров'я 25 гiгiєнiчних нормативiв (ГДК) шкiдливих хiмiчних речовин у регенерованiй питнiй водi та водi водоймищ господарсько-питного користування.

           Дослiджено роль окислювально-вiдновних процесiв, перекисного окислення лiпiдiв, антиоксидантної системи та енергетичного обмiну в механiзмах гострого аманiто-фалоїдинового отруєння.

           Розроблено комп'ютерну експертну систему дiагностики та диференцiальної дiагностики гострих отруєнь шапинковими грибами.

           За останнi 5 рокiв науковцями кафедри видано 3 посібники, опубліковано в журналах i збірниках понад 116 наукових робіт, захищено 1 докторська i 1 кандидатська дисертація, одержано 7 патентiв.

  Виховна  та національно-патріотична робота

  У плані виховної роботи кафедра приєднується до низки загально університетських заходів. Пропаганда здорового способу життя,  бесіди та лекції про шкідливість вживання студентами алкоголю, наркотиків, паління проводиться як під час навчального процесу, так і під час позааудиторної виховної діяльності педагогів. В минулому навчальному році успішно продовжувалася робота щодо реалізації наказу ректора університету «Про заборону тютюнопаління в університеті».

  DSC_0138

  Ас. О.М. Смачило зі студентами кураторської групи після проведення літературного вечора, присвяченого відомій українській поетесі Лесі Українки

  Студенти кураторських груп та викладачі прийняли активну участь у благодійних акціях „Подарунок від Миколая”, „Серце до серця”, „Допоможи дітям – інвалідам Чорнобиля”, акції Червоного хреста „Квітка добра і милосердя”, „Подаруй дитині книгу”.

  DSC_0011

  Працівники кафедри загальної гігієни та екології і медичної хімії з подарунками «від святого Миколая» під час відвідування сиротинця в с.Петрики

  Перспективи розвитку кафедри

  У світлі нових завдань по створенню і розвитку медико-профілактичного факультету на кафедрі ведеться відповідна робота по підготовці науково-педагогічних кадрів. Створюються відповідні бази даних з навчальних предметів для студентів медико-профілактичного факультету.

  Заплановано:

  ·                  виконати дві докторських та одну кандидатську дисертацію;

  ·                  встановити сучасне інформаційно-комунікативного обладнання;

  ·                  придбати сучасне навчально-методичне приладдя;

  ·                  продовжити аудіо- та відеозапис лекцій з профілактичної медицини  (для студентів дистанційної форми навчання) українською, російською та англійською мовами;

  ·                  провести капітальний ремонт кафедри.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |