Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії

   

  Клінічною базою кафедри є центр малоінвазивної хірургії, відділення судинної хірургії, відділення  ортопедії та травматології Тернопільської університетської лікарні.

  Адреса: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1.

   

  Очолює кафедру доктор медичних наук, професор Венгер І.К.. На кафедрі працює 2 професори,  7 доцентів, 5 асистентів, 2 ст. лаборанти. Навчаються 3 клінічних ординатори.

   

  Завідувач кафедрою загальної та малоінвазивної хірургії

   доктор медичних наук Венгер І.К.

   

   

  Професор кафедри загальної та малоінвазивної хірургії

   доктор медичних наук, проф. О.Л. Ковальчук

   

  Штат кафедри:

  Зав. кафедри, професор Венгер Ігор Касянович

   професор  Ковальчук Олександр Леонідович

  доцент Вайда Андрій Романович

  доцент  Грубар Юрій Омелянович

  доцент  Сморщок Юрій Сергійович

  доцент Твердохліб Віктор Васильович

  доцент Мисак Андрій Іванович

  доцент Костів Святослав Ярославович

  доцент Лучанко Петро Іванович

  асистент Нецюк Олег Григорович

  асистент  Кузів Олег Володимирович

  асистент Герасимюк Назар Ілліч

  асистент Лойко Ігор Ігорович

  асистент  Гданський Сергій Миколайович

  старший лаборант Іжевська Ірина Михайлівна

  старший лаборант Ковальова Людмила Богданівна

   

  Навчально-методична робота

   

  Теоретичні й практичні знання на кафедрі отримують студенти, лікарі-інтерни та лікарі курсанти чотирьох факультетів: медичного (ІІ, ІІІ, IV курс), медико-профілактичного факультету (ІІ, ІІІ, IV курс), стоматологічного факультету (ІІ курс) та факультету післядипломної освіти. Викладання проводиться українською, англійською та російською мовами.

  У відповідності із принципами практично-орієнтованого навчання на кафедрі створено тематичні курси, а саме ендоскопії і малоінвазивної хірургії, які оснащені сучасною апаратурою та інструментарієм, що дає можливість проводити заняття на високому науково-методичному рівні.

  Навчальний процес на кафедрі для студентів медичного факультету організовано за кредитно-модульною системою, що дозволяє збільшити якість та покращити засвоюваність їх знань та рівень оволодіння практичними навиками.

  Проводяться курси тематичного вдосконалення „Лапароскопічні та малоінвазивні технології в хірургії” та тематичного вдосконалення „Лапароскопічні та малоінвазивні технології в хірургії та гінекології” і „Лапароскопічні та малоінвазивні технології в хірургії та урології”.

  Вперше на теренах Східної Європи започаткована європейська методика підготовки фахівців з малоінвазивних оперативних втручань шляхом поетапного відпрацюванням навиків на фантомах та зооопераційній Освоєння техніки виконання лапароскопічних операцій починається в тренажерному залі, де вивчається спеціальна апаратура і інструментарій, на фантомах засвоюють та вдосконалюють принципи роботи інструментами, навики зав’язування інтра- та екстракорпоральних вузлів.

  Заняття в тренажерній залі

  Одна з установок працює в операційній віварію, де проходять підвищення кваліфікації лікарі-хірурги, навчаються лікарі-інтерни.

  PICT0091

   

   Навчальний процес в зооопераційній

  На кафедрі також проходять навчання лікарі – інтерни з фаху «Внутрішня медицина» і «Загальна практика – сімейна медицина».

  Останні роки ознаменувалися бурхливим розвитком інформаційних технологій, які суттєво змінили підходи до методів викладання на кафедрі і способів подачі інформації. Матеріали підготовки до занять, лекцій, самостійної позааудиторної роботи розміщено в університетській мережі «Інтранет» на Web-сторінці кафедри, що вивело якість навчання на значно вищий рівень. Викладання предметів на медичному факультеті ведеться за цикловою системою та методикою «Єдиного дня».

  В розпорядженні кафедри п’ять учбових кімнат, один комп’ютерний клас, один конференц-зал. Навчальні кімнати кафедри оснащені відео системами, моніторами, комп’ютерами, які підключені до мережі Internet, що дає можливість використовувати у навчальному процесі відеофільми, трансляції оперативних втручань в режимі on-line, анімаційні моделі та таблиці.

  Конференц-зал та комп’ютерний клас кафедри

   

  Лікувальна робота

  Клінічна база кафедри розгорнута на 95 ліжках, з яких 15 - центру малоінвазивної хірургії, 30 – судинної хірургії, 50 - ортопедо-травматологічного відділення.

  Протягом року в клініці надається медична допомога більш ніж 4500 хворим, виконується понад 3400 оперативних втручань, проводиться близько 10000 ендоскопічних досліджень, з яких – 3000 маніпуляцій, 1500 – цитоморфологічних досліджень.

  Центр малоінвазивної хірургії, який функціонує на базі відділення малоінвазивної хірургії, надає діагностично-лікувальну допомогу більше як 500 хворим на рік. У центрі широко використовуються малоінвазивні технології при таких патологіях:

  - лапароскопічна абдомінальна хірургія : жовчно-кам’яна хвороба, поліпоз жовчного міхура, механічна жовтяниця доброякісного генезу; гострий та хронічний панкреатит; грижі стравохідного отвору діафрагми черевні грижі; злукова хвороба очеревини; гострий та хронічний апендицит.

   

  Лапароскопічна холецистектомія.

  Оперує доктор мед.наук, проф. О.Л. Ковальчук

   

  - лапароскопічні гістероскопічні та гінекологічні операції при доброякісних новоутворах матки і придатків; трубно-перитонеального непліддя; лігування маткових труб.

  Електрокаутеризація яйника. Оперує проф. О.Л. Ковальчук.

   

  - артроскопічна ортопедія: пошкодження менісків, передньої та задньої зхрещених зв'язок, суглобового хряща колінного суглоба, дебрідмент при остеоартрозі, видалення вільних внутрішньосуглобових тіл, розтинаючий остеохондрит, звичний вивих надколінника, синовіїти неясної етіології.

   

  Артроскопічне видалення медіальньного меніска.

  Оперує доцент Сморщок Ю.С.

   

  У центрі виконуються ендоскопічні операції та маніпуляції, а саме ендоскопічна езофагогастродуоденоскопія, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія, ендоскопічна папілосфінктеротомія, забір матеріалу на цитологічний та гістологічний аналіз. Успішно розвивається невідкладна ендоскопія. Впровадження нових технологій при зупинці шлунково-кишкових кровотеч (інфільтраційний гемостаз, кліпування, електрокоагуляція) дало можливість досягти належних результатів у хірургічному лікуванні пацієнтів із виразковою хворобою шлунку та 12-палої кишки.

   

  Канюлювання великого дуоденального сосочка, РХПГ виконує асистент кафедри Нецюк О.Г.

   

  Працівники кафедри  активно розробляють і впроваджують сучасні методи лікування. Зокрема, в клінічну практику впроваджено методики попередження реперфузійного синдрому при реконструктивних операціях на аорто-стегновому сегменті за умов хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, диференційований підхід до профілактики тромбоемболічних ускладнень не тільки в пацієнтів із судинною патологією, але й у хворих загальнохірургічних стаціонарів. Завдяки широкому впровадженню в клінічну практику ультразвукового дуплексного сканування судин суттєво покращились діагностика та диференційна діагностика патології артерій і вен. Серед ургентних втручань чільне місце займають операції при травмах судин, емболіях та тромбозах магістральних артерій, гострих венозних тромбозах.

  В структурі кафедри загальної та малоінвазивної хірургії функціонує відділення судинної хірургії.  На базі судинного відділення проводяться операції на магістральних артеріях нижніх кінцівок, серед яких реконструктивно-відновні оперативні втручання на аорті, аорто-стегновому та стегно-підколінному сегменті при їх атеросклеротичному ураженні. При цьому застосовується ряд операцій та методів, що удосконалюють саме оперативне втручання та попереджують розвиток раннього тромбозу сегмента реконструкції. Основні розробки впроваджені у практику судинної хірургії проф. Венгером І.К., доц. Вайдою А.Р.. Виконуються багатоповерхові реконструкції на аорті та магістральних артеріях нижніх кінцівок. Особлива увага надається аневризмам черевного відділу аорти, оперативному втручанні при їх рошаруванні з метою попередження розриву, а також  невідкладному хірургічному втручанні при розриві аневризми аорти.

  З метою попередження розвитку ішемічного інсульту проводяться відновні операції на екстракраніальних артеріях при атеросклеротичних стенозах.

  На базі відділення судинної хірургії проводиться розробка шляхів профілактики розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із  плановою та ургентною хірургічною патологією, діагностичного алгоритму раннього виявлен  ня післяопераційного венозного тромбозу. Проводиться розробка та вдосконалення оперативних втручань для профілактики тромбоемболічних ускладнень при тромботичному процесі в поверхневих та глибоких венах  системи нижньої порожнистої вени.

  Клінічною базою кафедри є ортопедо-травматологічне відділення. У відділенні розгорнуто 50 ліжок.. На базі ортопедо-травматологічного відділення фукціонує обласний центр ендопротезування та новітніх ортопедо-травматологічних технологій. Впродовж року у відділенні виконується понад 800 оперативних втручань, проходить лікування більше 1250 хворих. На базі відділення працюють два доценти, 5 лікарів-ординаторів.

  За останні роки у відділенні впроваджено понад 40 нових типів оперативних втручань при переломах кісток та їх наслідків. Зокрема:

  - блокуючий інтрамедулярний остеосинтез діафізарних переломів довгих кісток;

  - металоостеосинтез внутрішньо- та біля суглобових переломів з використанням найсучасніших фіксаторів та навігаційних систем;

  - метало-остеосинтез неускладнених переломів хребта

  - остеосинтез при переломах кісток тазу;

  - цементне та без цементне ендопротезування кульшового та колінного суглобів при дегенеративн-дистрофічних захворюваннях суглобів.

  - ендопротезування кульшового суглоба у пацієнтів похилого та старечого віку при переломах шийки стегна

  - ревізійне ендопротезування кульшового суглоба

   

                

   

  Тотальний ендопротез кульшового суглоба та колінного суглоба

  Транспедикулярна фіксація при неускладненому компресійному переломі L 1 хребця

   

   

  Черезвертельний перелом правого стегна синтезований PFN фіксатором

   

  Працівники кафедри регулярно здійснюють лікарські виїзди в райони області, де надають пацієнтам якісну консультативну допомогу. Поряд із цим, ведеться цілодобове чергування з наданням екстреної медичної допомоги хворим області.

  Викладачі кафедри стажувалися за кордоном — у шпиталі Університету Південної Кароліни Апстейт (США), госпіталі Віденського медичного університету (Австрія), Празькому госпіталі (Чехія), у кращих клініках Європи (Мюнхен, Відень, Грац, Прага, Берлін, Давос, Варшава, Вроцлав, Будапешт) та в кращих профільних клініках України..

   

  Наукова робота

  Наукова робота кафедри направлена на вивчення особливостей лапароскопічного лікування жовчнокам’яної хвороби у хворих на хронічні гепатити та цироз печінки, профілактики тромбоутворення в період проведення лапароскопічного лікування хворим на жовчнокам’яну хворобу. Тривають дослідження з вивчення впливу карбоксиперитонеума на органи грудної та черевної порожнини при виконанні малоінвазивних ендоскопічних втручань в хірургії, гінекології, урології, торакальній хірургії.

   Сьогоднi на кафедрi виконуються 3 кандидатські та 1 докторська дисертації.

  Працівники кафедри беруть участь у виконанні науково- дослідної роботи «Морфологічні закономірності ремоделювання серцево-судинної та травної систем при резекції легень та печінки». Розпочата наукова робота в напрямку вивчення ролі дистантної та локальної регуляторної дії системи оксиду азоту в процесі репаративної регенерації кісткової тканини.

  Під керівництвом проф. Ковальчука О.Л. Фірою Д.Б. захищено кандидатську дисертацію «Профілактика тромбоемболічних ускладнень при виконанні лапароскопічних холецистектомій на фоні патології вен нижніх кінцівок».

   Працівники кафедри беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, з’їздах, пройшли навчання в провідних клініках Європи, кращих профільних клініках України широко використовуючи отриманий досвід в повсякденній роботі, впровадженні нових високотехнологічних методик.

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |