Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №3

  кафедра внутрішньої медицини №3

   

  Адреса:   вул. Клiнiчна, 1, Тернопiль, 282004

   

   

  Базою клініки внутрішньої медицини №3 є нефрологічне відділення, відділення гемодіалізу для амбулаторних хворих, кардіологічне відділення для інфарктних хворих на 38 ліжок, та пульмонологічне відділення Тернопільської університетської лікарні. Лікувальну та діагностично-консультативну роботу у клініці здійснюють 1 професор, 4 доцента, 3 асистенти. Із них 6 мають вищу кваліфікаційну  категорію, 1 – першу.

  Штат кафедри: завідувач кафедри – проф.  Мартинюк  Лілія Петрівна, 4 доценти, 3 асистенти,1 аспірант , 1 лаборант.

   

  Колектив кафедри внутрішньої медицини №3 очолює  доктор медичних наук, професор - Мартинюк Лілія Петрівна.

  Під її керівництвом розробляються та впроваджуються в навчальний і лікувальний  процес новітні досягнення в галузі нефрологічної, кардіологічної та ревматологічної наук, засновані на засадах доказової та протокольної медицини. Автор понад  300 друкованих наукових праць та навчально-методичних розробок, 12 робочих програм з навчальних дисциплін для студентів 1 – 4 рівнів акредитації. Співавтор посібника «Догляд за хворими в домашніх умовах». У співавторстві підготувала розділи посібників «Сімейна медицина» та «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб». Вперше в Україні Мартинюк Л.П. здійснює великомасштабну роботу по вивченню  мінерального обміну та метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічну хворобу нирок.

  Історія кафедри

               Кафедра внутрішньої медицини № 3 була створена 30.06.2011 року згідно з рішенням Вченої Ради і наказу ректора Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського № 529, але фактично її кафедри внутрішньої медицини №3 розпочинається ще з 1958 року, коли на базі Тернопільської обласної лікарні була створена кафедра факультетської терапії. Фундатором і першим завідувачем кафедри був докт. мед. наук, проф. Іван Олександрович Мельник, який  очолював кафедру з 1958 по 1965 та з 1979 по 1989 рік. Основні напрямки наукових інтересів - ревматологія і кардіологія, результати вивчення яких опублікував у 126 наукових працях. Підготував 8 кандидатів мед. наук. Наступником його став докт. мед. наук, проф. М.Г. Масик – учень М.Д. Стражеска, послідовник методу  детального клінічного фізикального обстеження,  завідував кафедрою з 1965 по 1974 рік.  Сфера наукових інтересів -  гематологія,  кардіологія. Автор 102 наукових праць. Під його керівництвом виконано 11 кандидатських і 1 докторська  дисертація. З 1975 по 1978 рік кафедрою завідував П. Григор'єв, докт. мед. наук, професор, який сьогодні є  одним  з  провідних  гастроентерологів  Росії.  Автор понад 150 наукових праць, під його керівництвом виконано 20 кандидатських і докторських дисертацій.

       З 1989 по 2011 рік кафедру очолював випускник ТДМІ, Заслужений діяч науки і техніки України, проф. М.І. Швед.

  Головний напрямок наукової діяльності -  кардіологія,  ревматологія. Автор понад 400 друкованих праць, серед них 6 монографій, 8 підручників та посібників, 9 винаходів і 6 патентів. Підготував 30 кандидатів і 3 доктора мед. наук. Кафедра пишається своїми вихованцями, перш за все заслуженим діячем науки, докт. мед. наук, проф. І.І.Сахарчуком, який є завідувачем кафедри терапії Київського національного медичного університету; докт. мед. наук, проф. Б.І.Рудиком, який працює на кафедрі терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Тернопільського університету; докт. мед. наук, проф. Є.М.Стародубом, професором кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини; докт. мед. наук, проф. Р.О.Сабадишиним, директором Рівненського медичного коледжу; проф. С.І. Білозецькою-Сміян, завідувачем кафедри внутрішньої медицини №2, проф. М.В.Гребеником завідувачем кафедри терапії та сімейної медицини, деканом факультету післядипломної освіти ТДМУ.

    На кафедрі постійно присутня творча атмосфера, характерною була наступність поколінь у терапевтичній школі, передавання досвіду і традицій.

      

   

  Навчальна робота кафедри

   На кафедрі обладнано 7 тематичних навчальних кімнат, бібліотеку, компютерний клас з віртуальними навчальними програмами та навчальними лазерними компакт-дисками з підключенням компютерів до мережі Інтернет та Інтранет.

  На сайті університету колективом кафедри створена веб-сторінка, на якій викладені матеріали по підготовці до практичних занять стентів 5 та 6 курсів  згідно циклової системи (кардіологія, пульмонологія, професійні захворювання, гастроентерологія, ендокринологія, ревматологія, нефрологія, гематологія, професійні захворювання). Для проведення тестового контролю знань студентів створено 10500 ситуаційних та тестових завдання в системі MOODLЕ. Викладачі кафедри розробили 9 850 тестових завдань та ситуаційних задач, які включали 1200 тестів з ілюстративним зображенням для проведення іспитів з відповідних модулів  внутрішньої медицини та професійних хвороб для  5 та 6 курсів. Щорічно викладачі кафедри створюють тестові завдання за системою Крок -2 для Всеукраїнського центру тестування. Колектив кафедри приймає активну участь в організації та проведенні практично-орієнтованих іспитів ОСКІ для студентів 5 і 6 курсів.

  На кафедрі успішно працює студентський науковий гурток. Студенти гуртківці були неодноразовими переможцями та призерами всеукраїнських студентських олімпіад та конференцій молодих вчених. Спільно з кафедрою внутрішньої медицини №1 під виданням посібника «Внутрішня медицина» для студентів 4, 5 та 6 курсів, рекомендованого Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник аудиторної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

  Cфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  Традиційні напрямки  наукових  розробок співробітників кафедри -  кардіологія, ревматологія та ендокринологія, зокрема проблеми артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда, остеопорозу та цукрового діабету, захворювань нирок..

  В період 2007-2009 років колектив кафедри  виконував фрагмент комплексної міжкафедральної наукової роботи «Вторинний остеопороз: вивчення взаємозв'язків між ступенем порушення функції органів і систем, методами лікування і термінами втрати кісткової маси та створення адекватних профілактично-лікувальних програм». В результаті цих комплексних досліджень виділено різноманітні фактори ризику розвитку порушень мінеральної щільності кісткової тканини при терапевтичній, неврологічній та психіатричній патологіях.

  Розроблено чіткі клініко-денситометричні та лабораторні критерії для проведення комплексних лікувальних заходів з використанням остеотропних препаратів для терапії та профілактики остеопорозу і порушень функції органів і систем при терапевтичній та  неврологічній патологіях.

  За результатами досліджень захищено 2 докторських дисертації та 8 кандидатських дисертацій. Опубліковано 68 друкованих праць, з них 23 у спеціалізованих фахових виданнях, видано 3 інформаційних листи, отримано 60 актів впровадження.

  З 2006 по 2011 рр. під керівництвом проф. Шведа М.І. на кафедрі виконувалися два етапи держбюджетної наукової теми «Розробка диференційованих методів корекції гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з патологією внутрішніх органів», яка входила в Державну програму з  профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні (2001-2010 рр) (відповідальний виконавець проф. Гребеник М.В). Загальний об’єм фінансування даної роботи склав 300 тисяч гривень. Досліджено статистичні і клінічні особливості поєднання артеріальної гіпертензії з інфарктом міокарда, хронічним обструктивним захворюванням легень, подагрою, функціональними порушеннями печінки.

  Таким хворим рекомендовано застосування комплексної терапії з включенням препарату рибонуклеїнової кислоти (нуклексу) та біофлавоноїда кверцетину. У хворих на подагру в поєднанні з артеріальною гіпертензією виявлено не лише метаболічні  порушення, але й виражені зміни центральної (діастолічна дисфункція серця) та периферичної гемодинаміки (ангіопатія, ендотегіальна дисфункція, гіперкоагуляція крові), які не коригуються загальновживаною стандартною терапією. Лише додаткове використання антагоністів рецепротів ангіотензину ІІ (лозартану) у цих хворих нормалізує показники гемодинаміки й сприяє зменшенню проявів гіперкоагуляційного синдрому та додатково знижує рівень сечової кислоти в сироватці крові.

           За отриманими результатами даної НДР захищено 1 докторська дисертація, 4 кандидатських дисертації, опубліковано 52 наукові праці, з них 29 у спеціалізованих фахових виданнях. Видано 4 інформаційних листи, 2 методичних рекомендації, отримано 2 свідоцтва на реєстрацію авторського права, отримано 23 акти впровадження наукових розробок в клінічну практику.    

  Колективом кафедри за 2007-2011 проведено 3  Всеукраїнські та 2 міжрегіональні науково-практичні конференції. Співробітниками кафедри на цих конференціях зроблено 27 доповідей. Крім того, на Всеукраїнських конгресах зроблено 7 доповідей, на міжнародних – 7 доповідей.

  В 2010-2012 рр на кафедрі проводиться науково-дослідна робота «Роль порушень нейро-ендокринних та імунних взаємозв’язків і розробка методів їх корекції у хворих із вторинним остеопорозом»

  Вже традиційним стало щорічне проведення співробітниками кафедри науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини», на якій науковці діляться своїми новітніми діагностично-лікувальними розробками з лікарями практичної медицини.

   

  Лікувальна робота

  Для забезпечення сучасних методів діагностики та лікування захворювань нирок, серцево-судинних захворювань та патології органів дихання на базі відділень впроваджено наступні методики:  добове моніторування серцевого ритму та артеріального тиску, впроваджені в практику алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому, а саме пульс-терапії, плазмофорезу, гемодіафільтрації, розроблені алгоритми діагностики і лікування порушень мінерального обміну та патології кісткової тканини, велоергометрія, ехокардіоскопія у 2-х вимірному режимі та черезстравохідна ЕхоКС, комп’ютерна томографія органів грудної клітки, магнітно-ядерний резонанс, УЗД плевральних порожнин, фібробронхоскопію з дослідженням біопсійного матеріалу,  визначення маркерів аутоімунної патології.

   В практику лікування хворих на бронхіальну астму, хронічні обструктивні захворювання легень за останні 5 років впроваджено небулайзерну терапію, оксигенотерапію через концентратор кисню. Відділення оснащене екосистемою HYLA, що дає можливість створювати в палатах оптимальний мікроклімат, хворим на бронхіальну астму та алергічний бронхіт. З 2010 року до телеметричного консультування підключено  4 амбулаторії з надання первинної медико-санітарної допомоги в селах Зарубинці, Гнилиці , В. Говилів,  Увисла  та Кокошинці.

  За останні п‘ять років співробітниками кафедри впроваджено більше двадцяти нових методик діагностики та лікування кардіологічних, пульмонологічних та нефрологічних хворих.

  З метою забезпечення  високоспеціалізованої стаціонарної допомоги хворим передбачається  впровадження в діагностичний процес  комп’ютерної ангіопульмонографії, визначення α1- антитрипсину; використання моноклональної імуномоделюючої терапії у комплексному лікуванні хронічних обструктивних захворювань легень, впровадження алгоритму діагностики хронічних обструктивних захворювань легень у хворих на гострий інфаркт міокарда, артросонографічних тестів диференційної діагностики різних форм артритів.

  Професорсько-викладацьким  складом клініки внутрішньої медицини № 3 та ординаторами відділень ведеться активна робота з пропаганди здорового способу життя, шляхом виступів на місцевому телебаченні та  радіомовленні, публікаціях  у місцевих виданнях, виданням інформаційних листів.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |