Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією навчально-наукового інституту післядипломної освіти

  Клiнiчною базою кафедри є центр малоінвазивної хірургії, відділення урології, ортопедії та травматології, ендоскопії Тернопiльської університетської лiкарнi а також ортопедично-травматологічне відділення ТОДКЛ та травматологічне відділення ТМКЛШД.

  Адреса: м.Тернопіль, вул. Клінічна, 1.

              Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією факультету післядипломної освіти створена 27 грудня 2010 року на базі центру малоінвазивної хірургії, відділень урології, ортопедії та травматології, ендоскопії Тернопільської університетської лікарні. Її очолює доктор медичних наук, професор О.Л. Ковальчук. 

  Необхідністю створення кафедри стала зростаюча потреба у фаховій спеціалізації, пов’язаній із популяризацією малоінвазивних ендоскопічних методик не тільки в провідних клініках України, але й у районних лікарнях.

  доктор медичних наук, проф. О.Л. Ковальчук

  Штат кафедри:

  Зав. кафедри, професор  Ковальчук Олександр Леонідович

  доцент Грубар Юрій Омелянович

   

  доцент  Кулянда Ігор Сергійович

  доцент  Сморщок Юрій Сергійович

  доцент Твердохліб Віктор Васильович

  доцент Мисак Андрій Іванович

  доцент Процайло Михайло Дмитрович

  асистент Нецюк Олег Григорович

  асистент  Нестерук Сергій Олександрович

  асистент  Кузів Олег Володимирович

  асистент Било Тарас Леонтинович

  асистент  Гданський Сергій Миколайович

  лаборант Іжевська Ірина Михайлівна

   

   

   

  Навчально-методична робота

  На кафедрi проходять навчання студенти, лікарі-інтерни та лікарі- курсанти двох факультетів: медичного (ІV-V курс), та факультету післядипломної освіти. Викладання проводиться українською, англійською та російською мовами.

  Навчальний план ФПО на 2013 рік.

  У відповідності із принципами практично-орієнтованого навчання на кафедрі створено тематичні курси: ендоскопії і малоінвазивної хірургії, урології, ортопедії та травматології, які оснащені сучасною апаратурою та інструментарієм, що дає можливість проводити заняття на високому науково-методичному рівні.

  Навчальний процес на кафедрі для студентів медичного факультету організовано за кредитно-модульною системою, що дозволяє підвищити рівень навчання та оволодіння практичними навичками.

  Вперше на теренах Східної Європи започаткована європейська методика підготовки фахівців з малоінвазивних оперативних втручань шляхом поетапного відпрацюванням навичків на фантомах та в зооопераційній. Освоєння техніки виконання малоінвазивних операцій починається в тренажерній залі де на фантомах засвоюють та вдосконалюють навички володіння інструментами, зав’язування інтра- та екстракорпоральних вузлів.

  Заняття в тренажерній залі

   

  Одна з ендоскопічних установок працює в зооопераційній віварію, де курсанти поетапно відпрацьовують хід операцій

  PICT0091

   

  Навчальний процес в зооопераційній

   

  На кафедрі проходять спеціалізацію лікарі–інтерни ортопеди-травматологи та навчаються лікарі–інтерни інших спеціальностей, зокрема з фаху «Внутрішня медицина», «Загальна практика – сімейна медицина», «Акушерство-гінекологія», «Хірургія». Проходять передатестаційний цикл лікарі ортопеди-травматологи. Проводяться курси тематичного вдосконалення: „Лапароскопічні та малоінвазивні технології в хірургії”, „Лапароскопічні та малоінвазивні технології в хірургії та гінекології”, „Лапароскопічні та малоінвазивні технології в хірургії  та урології”, „Клінічна ендоскопія”, „Сучасні методи лікування переломів кісток”, „Особливості ранньої діагностики та лікування природженої ортопедичної патології”.

  Останні роки ознаменувалися бурхливим розвитком інформаційних технологій, які суттєво змінили підходи до методів викладання на кафедрі і способів подачі інформації. Матеріали підготовки до занять, лекцій, самостійної позааудиторної роботи розміщено в університетській мережі «Інтранет» на Web-сторінці кафедри, що вивело якість навчання на значно вищий рівень. Викладання предметів на медичному факультеті ведеться за цикловою системою та методикою «Єдиного дня».

  У розпорядженні кафедри п’ять навчальних кімнат, один комп’ютерний клас, один конференц-зал. Навчальні кімнати кафедри оснащені відео системами, моніторами, комп’ютерами, які підключені до мережі Internet, що дає можливість використовувати у навчальному процесі відеофільми, трансляції оперативних втручань в режимі on-line, анімаційні моделі та таблиці.

  Лекцію для лікарів-курсантів у конференц-залі читає

  проф. О.Л.Ковальчук

   

  Комп’ютерний клас кафедри

   

  Лікувальна робота

  Клінічною базою кафедри є центр малоінвазивної хірургії, урологічне та ендоскопічне відділення, ортопедо-травматологічне відділення Університетської лікарні, а також ортопедо-травматологічне відділення ОКДКЛ та травматологічне відділення ТМКЛШД. Протягом року в клініці надається медична допомога більш ніж 4500 хворим, виконується понад 3400 оперативних втручань, проводиться близько 10000 ендоскопічних досліджень, з яких – 3000 маніпуляцій, 1500 – цитоморфологічних досліджень.

  Центр малоінвазивної хірургії, який функціонує на базі відділення малоінвазивної хірургії, надає діагностично-лікувальну допомогу більше як 500 хворим на рік. У центрі широко використовуються малоінвазивні технології при таких патологіях:

  - лапароскопічна абдомінальна хірургія : жовчно-кам’яна хвороба, поліпоз жовчного міхура, механічна жовтяниця доброякісного генезу; гострий та хронічний панкреатит; грижі стравохідного отвору діафрагми черевні грижі; злукова хвороба очеревини; гострий та хронічний апендицит.

  Лапароскопічна холецистектомія. Оперує доктор мед.наук,

  проф. О.Л. Ковальчук

   

  - лапароскопічні гістероскопічні та гінекологічні операції при доброякісних новоутворах матки і придатків; трубно-перитонеального непліддя; лігування маткових труб.

  Електрокаутеризація яйника. Оперує проф. О.Л. Ковальчук

   

  - артроскопічна ортопедія: пошкодження менісків, передньої та задньої схрещених зв'язок, суглобового хряща колінного суглоба, дебрідмент при остеоартрозі, видалення вільних внутрішньосуглобових тіл, розтинаючий остеохондрит, звичний вивих надколінника, синовіїти невиясненої етіології

   

  Артроскопічну меніскектомію виконує доцент Ю.С. Сморщок

   

  - малоінвазивні операції при патології сечовидільної системи: трансуретральна резекція передміхурової залози, трансуретральна резекція папілом та поверхневого раку сечового міхура, трансуретральна контактна літотрипсія конкрементів сечового міхура.

  u_bph6

  Трансуретральна резекція доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Оперує доцент В.В.Твердохліб

   

  У центрі виконуються ендоскопічні операції та маніпуляції, а саме ендоскопічна езофагогастродуоденоскопія, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія, ендоскопічна папілосфінктеротомія, забір матері­алу на цитологічний та гістологічний аналіз.Успішно розвивається невідкладна ендоскопія. Впровадження нових технологій при зупинці шлунково-кишкових кровотеч (інфільтраційний гемостаз, кліпування, електроко­агуляція) дало можливість досягти належних результатів у хірургічному лікуванні пацієнтів із виразковою хворобою шлунку та 12-палої кишки.

  Канюлювання великого дуоденального сосочка, РХПГ виконує асистент кафедри канд. мед. наук О.Г. Нецюк

   Викладачі курсу травматології та ортопедії працюють на базі ортопедо-травматологічного відділення на 50 ліжок Університетської лікарні, 70 ліжок травматологічного відділення ТМКЛШД та 60 ліжок ортопедичного відділення ТОКДЛ. Протягом року виконується більше 2000 оперативних втручань та лікується більше 2600 пацієнтів.

  За останні роки впроваджено біля 40 нових типів оперативних втручань при переломах кісток та їх наслідків.

  Зокрема: - блокуючий інтрамедулярний остеосинтез діафізарних переломів довгих кісток;

  - металоостеосинтез внутрішньо- та білясуглобових переломів з використанням найсучасніших фіксаторів

  - малоінвазивний остеосинтез з застосуванням навігаційних систем;

  - металоостеосинтез неускладнених переломів хребта та кісток тазу;

  - ендопротезування кульшового та колінного суглобів.

  Базою курсу урології є відділення урології на 45 ліжок. Щорічно у відділенні лікується не менше 1200 хворих, виконується понад 500 оперативних втручань. Лікувально-діагностичний процес забезпечують три співробітники кафедри та чотири лікарі-ординатори.

  Наукова робота

  Наукова робота кафедри направлена на вивчення особливостей лапароскопічного лікування жовчнокам’яної хвороби у хворих на хронічні гепатити та цироз печінки, профілактики тромбоутворення в період проведення лапароскопічного лікування хворим на жовчнокам’яну хворобу. Тривають дослідження з вивчення впливу карбоксиперитонеума на органи грудної та черевної порожнини при виконанні малоінвазивних ендоскопічних втручань в хірургії, гінекології, урології, торакальній хірургі.

       Сьогоднi на кафедрi виконуються 3 кандидатські дисертацiї.

  З 2010 року працівники кафедри беруть участь у виконанні науково- дослідної роботи «Морфологічні закономірності ремоделювання серцево-судинної та травної систем при резекції легень та печінки». Розпочата наукова робота в напрямку вивчення ролі дистантної та локальної регуляторної дії системи оксиду азоту в процесі репаративної регенерації кісткової тканини.

  Під керівництвом проф. Ковальчука О.Л. Фірою Д.Б. у 2010 році захищено кандидатську дисертацію «Профілактика тромбоемболічних ускладнень при виконанні лапароскопічних холецистектомій на фоні патології вен нижніх кінцівок».

   Працівники кафедри беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, з’їздах, пройшли навчання в провідних клініках Європи, кращих профільних клініках України широко використовуючи отриманий досвід в повсякденній роботі, впровадженні нових високотехнологічних методик.

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |