Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра клінічної фармації

   

  Кафедра клінічної фармації

   

  Дата заснування:1 липня 2003 року.

  Розташування: Україна, 46000 м.Тернопiль, вул. Волинська 40

  тел: (0352) 536969

  Штат кафедри: 1 доктор наук; професор, 5 доцентів, кандидатів наук; 1 асистент, кандидат наук; 2 старших лаборанти.

   

  Завiдувач кафедри - доктор медичних наук, професор Самогальська О.Є.

   

   

  В даний час на кафедрі працюють: к.мед.н, доц. Лихацька В.О., к.мед.н., доц. Марків І.М., к.мед.н., доц. Тюріна В.Ф., к.мед.н., доцент Мерецька І.В., к.мед.н., доцент Мандзій З.П., к.мед.н., асистент  Лобанець Н.В., ст. лаб.Фалендиш Л.Р., ст. лаб. Островська Г.І.

   

   

  Курс клінічної фармації було відкрито у 2003 році при кафедрі фармацевтичних дисциплін. На курсі викладались наступні дисципліни: „Клінічна фармація”, „Фармакотерапія”, „Лабораторна і функціональна діагностика”, „Фармакокінетика” для студентів за спеціальністю „Фармація”. Завідувачем курсу було призначено доц. Кліща І.М. Крім нього на курсі працювали к.мед.н, Тюріна В.Ф. та к.мед.н. Бігуняк Т.В.

       У 2004/2005 навчальному році курс було перейменовано у кафедру клінічних дисциплін з клінічною фармацією, у зв’язку з тим, що почалося викладання дисциплін для студентів за спеціальністю „Клінічна фармація”. Колектив кафедри поповнився висококваліфікованими викладачами – доц. Марковим І.М., доц. Гаріян М.П., к.мед.н. Цяпою Ю.М., к.мед.н. Мандзій З.П.

       У 2005/2006 навчальному році у зв’язку з реорганізацією кафедра була приєднана до кафедри фармакології, яка стала називатись кафедрою фармакології з клінічними фармакологією, фармацією і фармакотерарпією. За цей час на кафедру прийшли проф. Єпішин А.В., доц. Лихацька В.О., асистент Корильчук Т.Б.

       У 2007 році на базі курсу клінічної фармації була створена кафедра клінічної фармації, яку очолив проф. Кліщ І.М.

       У 2010 р. кафедра поповнилась англомовним викладачем к.мед.н. Мерецькою І.В.

       З серпня 2010 р. кафедру очолила д.мед.н., професор Самогальська О.Є.

   

  Навчально-методична робота

   

  На кафедрi студенти фармацевтичного факультету вивчають такi дисциплiни:

   

  ·  Основи клінічної медицини (ІІ курс” Клінічна фармація”)

   ·  Загальна фармакокінетика (ІІ курс” Клінічна фармація”)

   ·  Загальна фармакокінетика (ІІІ курс” Клінічна фармація”)

  ·  Клінічна фармація (ІV курс”Фармація”, „Технологія парфумерно-косметичних засобів”)

     Фармакотерапія (ІV курс”Фармація”, ” Клінічна фармація”)

  ·  Клінічна фармація (V курс”Фармація”)

   ·  Фармацевтична опіка (V курс ” Клінічна фармація”)

   ·  Клінічна токсикологія (V курс ” Клінічна фармація”)

   ·  Клінічне вивчення лікарських засобів (V курс ” Клінічна фармація”)

   ·  Спеціалізація „Використання лікарських засобів у клінічній практиці” засобів (V курс ”Фармація”)

   Елективні курси:

   ·  Фактори і механізми фармакологічної активності і токсичності лікарських засобів (ІІ курс”Фармація”).

   Фітотерапія (IV курс «Фармація»)

  Проводиться підготовка в інтернатурі провізорів і клінічних провзорів.

   

       Колектив кафедри проводить значну методичну роботу для забезпечення викладання дисциплін навчально-методичною літературою, методичними вказівками. Підготовлено матеріали з підготовки до лекцій і практичних занять на Веб-порталі університету. За участю викладачів кафедри видано підручник „Загальна фармакокінетика” та „Фармакотерапія”. Проф. Самогальська О.Є. є співавтором посібників «Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці», «Сімейна медицина», «Алгоритми   діагностики і лікування хронічних захворювань органів травлення».

  Наукова робота кафедри

        Наукові дослідження викладачів кафедри: на кафедрі виконанується  наукова робота на тему: “ Застосування комплексного лікування із використанням тіотриазоліну та квамателу при гастропатіях. Викладачі кафедри працюють над проблемами медичної стандартизації, фармакоепідеміологічних і фармакоекономічних аспектів медикаментозної терапії захворювань органів дихання і травлення. Захищено 2 кандидатських дисертації. На кафедрі виконано і захищено  17 магістерських робіт.

   

  Лiкувальна робота кафедри

   

  Клінічною базою кафедри є Тернопільська міська комунальна лікарня № 3. Працівники кафедри проводять основну лікувальну роботу на базі терапевтичного відділення  крім того, вони консультують хворих у денному стаціонарі та інших відділеннях лікарні. Доцент З.П. Мандзій курує хворих гематологічного профілю, консультує інші лікувальні заклади як гематолог.  Викладачі кафедри щорiчно консультують у клiнiцi близько 1500 хворих, проводять науково-практичнi й клiнiко-паталогоанатомiчнi конференцiї, є членами Українського товариства терапевтiв, гематологів, гастроентерологів.

  Кафедра клінічної фармації

   

   

  Фото 1. Тернопільська міська комунальна лікарня № 3.

  Працівники кафедри проводять основну лікувальну роботу на базі терапевтичного відділення крім того, вони консультують хворих у денному стаціонарі та приймальному відділеннях (доц. І.В.Мерецька), неврологічному (доц. В.Ф.Тюріна ) та хірургічному відділеннях (доц.І.М.Марків ). Доцент З.П. Мандзій косультує хворих гематологічного профілю. Крім того, всі викладачі консультують пацієнтів всіх відділень лікарні з питань клінічної фармації.

  Завідувач кафедри проф. О.Є. Самогальська проводить огляди хворих у відділеннях лікарні, проводить консультативний прийом хворих у поліклініці. Викладачі кафедри вперше впровадили використання прогностичних таблиць ефективності терапії при цирозі печінки і діагностичної таблиці для прогнозування ймовірної смертності при поступленні хворого до стаціонару (проф. О.Є. Самогальська, ас. Н.В. Лобанець).

  Фото 2. Під час обходу в терапевтичному відділенні.

  Завідувач кафедри проф. Самогальська О.Є. з 2008 р. є членом інтернаціонального, європейського і українського Клубу панкреатологів, головою Тернопільського обласного осередку Української гастроентерологічної Асоціації. В рамках роботи Асоціації щоквартально проводяться конференції для лікарів області.

  Перспективним напрямком роботи кафедри є подальша розробка та впровадження раціональної фармакотерапії в першу чергу в гастроентерології і пульмонології;
  проведення оцінки якості фармакотерапії за листками лікарських призначень, з визначенням системних помилок і подальшим формулюванням конкретних рекомендацій для реальної допомоги лікарям усіх профілів; участь у формуванні локальних формулярів закладів охорони здоров’я області різного рівня та в моніторингу безпеки застосування ліків в них, фармакоекономічні дослідження в клініці внутрішніх хвороб.

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |