Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра медичної бiохiмiї

  Кафедра медичної бiохiмiї

  Адреса: Майдан Волi, 1, м. Тернопiль, 46001

  Підручна СТел.: (0352) 25-47-84

   

   

   

   

  Завідувач кафедри медичної біохімії

  доктор медичних наук, професор С.Р. Підручна

   

   

  Штат кафедри: 2 професори, 6 доцентів, 1 старший викладач, 2 асистенти, 3 ст. лаборанти.

   

   

   

   

  Історія кафедри

   

  Кафедра біохімії була заснована у 1957 р. З 1958 р. кафедру очолила доцент Гуде Зента Жанівна.


  Вона була майстерним лектором, талановитим педагогом, неодноразово відзначалась як кращий лектор інституту. Під її керівництвом був сформований дружній колектив науковців і педагогів. У 1966 р. З.Ж. Гуде захистила докторську дисертацію на тему: «О взаимосвязи тиамина и микроэлементов». В 1968 р. отримала вчене звання професора.

  Науковим напрямком кафедри було вивчення взаємозв’язку вітамінів С, В1, А, Д з мікроелементами; впливу підвищених доз вітамінів на окремі біохімічні процеси в організмі тварин. Розроблені нові методи кількісного визначення купруму, марганцю і цинку в біологічних об’єктах.

  Під керівництвом проф. З.Ж. Гуде виконано 2 докторських і 18 кандидатських дисертацій, опубліковано більше 115 наукових праць. Проф. З.Ж. Гуде тривалий час очолювала Тернопільське відділення Українського біохімічного товариства. Нагороджена орденом «Знак почета», медаллю «За доблестный труд», нагрудним знаком «За отличные успехи в работе».


   

  У період становлення на кафедрі біохімії працювали доценти Г.В. Шиба, П.П. Бачинський, асистенти Р.О. Дяченко, А.К. Врублевський, О.П. Баган, лаборанти М.Л. Польна, О.А. Пекарєва, Н.Ф. Рутковська, Л.Ф. Гончук, А.М. Паславська. З 1962 року почали трудову діяльність на кафедрі Л.М. Рубіна та І.В Чубата. У 1967 р. першими аспірантами кафедри стали випускниці Тернопільського медінституту Г.Г. Шершун та Н.П. Саюк. У 1968 р. на кафедрі почала працювати канд. мед. наук А.О. Кияшко.

  Проф. З.Ж. Гуде та доц. А.О. Кияшко започаткували новий напрямок у науковій роботі кафедри – проблема патохімії опікової хвороби і розробка патогенетичних методів лікування. Вивченню деяких біохімічних аспектів цієї патології були присвячені кандидатські дисертації аспірантів А.О. Борисенка та М.П. Гаріян.

  З 1971 р. асистентом кафедри почав працювати к.б.н. Г.П. Гривенко (з 1981 по 1991 рр. – старший викладач, з 1991 по 2003 рр. – доцент). Г.П. Гривенко тривалий час очолював Центральну науково-дослідну лабораторію інституту.

  З 1982 по 1985 рр. завідувачем кафедри була доц. О.А. Кияшко.


  image037У 1985 р. кафедру очолив д.мед.н., проф. Я.І. Гонський, який переїхав в Тернопіль з Івано-Франківського медичного інституту. Під його керівництвом спіаробітники кафедри продовжили вивчати опікову хворобу.

  У кінці 80-х років вивчено властивості вуглецевого сферичного сорбенту (СУГС) та бензольного полімерного сорбенту «Оксисорб» та подано рекомендації щодо їх практичного застосування. Проведено доклінічне дослідження цих сорбентів на тваринах з моделями гепатиту, дизентерії та нітратної інтоксикації, зроблено висновок про доцільність їх використання при гострих токсикозах. У вивченні цих проблем брали участь старший науковий співробітник Л.С. Фіра, молодший науковий співробітник О.І. Калиняк-Острівка, старші лаборанти І.М. Кліщ та Л.С. Каліновська, аспірант М.М. Корда.

  У 90-х роках на кафедрі біохімії активно почали вивчати патогенез хімічного ураження печінки, зокрема, дію ксенобіотиків на окисні та захисні процеси організму. Впроваджено моделі токсичного гепатиту з використанням тетрахлорметану, галактозаміну, солянокислого гідразину. Вивчали нітритну і кадмієву інтоксикації та вплив рентгенівських променів на організм тварин. Проф. Я.І. Гонським розроблено природні ентеросорбенти «Фібросорб» та «Фібрабет», які знайшли широке застосування в клініці інфекційних хвороб, гастроентерології, невропатології.

  У 1992 р. співробітниками кафедри видано «Посібник для практичних занять з біологічної хімії». Регулярно проводились конференції з актуальних біохімічних проблем та ролі українських вчених в становленні біохімічної науки.

  З 1 січня 1998 року шляхом об’єднання двох кафедр – біохімії і загальної хімії створена кафедра медичної хімії.

  У 2001 році проф. Я.І. Гонський видав підручник «Біохімія людини». Викладачами кафедри доповнено та перевидано посібник «Біологічна хімія. Лабораторний практикум», видано нові методичні вказівки з біологічної, фізколоїдної, біоорганічної хімії українською, російською та англійською мовами, створено компакт-диск з біологічної хімії.

  З вересня 2002 р. завідувачем кафедри став д.мед.н., проф. М.М. Корда. На кафедрі продовжували вивчатися енергозабезпечувальні, мікросомальні, ліпопероксидазні окислювальні процеси при токсичних ураженнях печінки та розроблятися методи корекції порушень цих процесів за допомогою антиоксидантів, мембраностабілізаторів, імуномодуляторів, ентеросорбентів. З цієї тематики захищено 15 кандидатських та 3 докторських дисертації. Зареєстровано 15 патентів на корисну модель, 34 раціоналізаторських пропозицій, 14 інформаційних листів, опубліковано 585 наукових праць у збірниках та журналах.


  SV300106У 2004 р. проф. Я.І. Гонський написав і видав монографію «І. Горбачевський в спогадах і листуваннях».

  У січні 2007 р. при кафедрі медичної біохімії створено курс клінічної біохімії і лабораторної діагностики, яким керувала к.мед.н. І.Я. Криницька,

  У травні 2011 року створено 2 окремі кафедри – кафедру медичної біохімії і кафедру клініко-лабораторної діагностики, яку очолив д.б.н., проф. І.М.Кліщ.

   

  З 2007 по 2014 р. кафедру медичної біохімії очолював доктор медичних наук, професор М.М. Корда. З вересня 2014 року кафедру медичної біохімії очолює доктор медичних наук, професор С.Р. Підручна.

   


   

  Колектив кафедри

  Доктор медичних наук, професор Підручна Світлана Романівна, завідувач кафедри медичної біохімії

  Підручна СУ 1992 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю лікар-лікувальник. З 1993 по 1995 рік працювала за напраленням лікарем –терапевтом у м. Миколаєві. З грудня 1995 р. по вересень 1998 р. була аспірантом на кафедрі біохімії, де виконала і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вікові особливості перебігу процесів вільнорадикального та енергозабезпечувального окиснення за умов гострого токсичного ураження печінки та шляхи їх корекції». Після завершення аспірантури зарахована асистентом кафедри. З 2006 р. рацвала доцентом кафедри медичної біохімії. У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему: «Патогенетичне обгрунтування ксенодермотрансплантації у системній корекції морфо-функціональних змін внутрішніх органів на тлі комбінованої (механічної і термічної) травми».

  Опубліковано понад 58 робіт наукового та навчально-методичного характеру.

  Сфера наукових інтересів – дослідження гуморальної ланки імунітету, активності цитозольних ферментів, стану процесів ліпоперокисидації та ендогенної інтоксикації при множинній травмі.


   

  Доктор медичних наук, професор Корда Михайло Михайлович, професор кафедри медичної біохімії

  У 1988 р. закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут та вступив у аспірантуру при кафедрі біохімії. Захистивши кандидатську дисертацію у 1991 р., працював асистентом, а з 1998 р. – доцентом кафедри. У 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Порушення окислювальних процесів і захисних систем організму за гострого хімічного ураження печінки та шляхи їх корекції» (науковий керівник – проф. Я.І.Гонський). З 2001 р. - професор кафедри медичної хімії. У 2002 р. був обраний на посаду завідувача кафедри медичної хімії. З лютого 2003 по березень 2004 рр. працював науковим співробітником у біохімічній лабораторії кафедри хімії і біохімії Університету Огайо (США). З вересня 2004 по вересень 2007 рр. працював на посаді запрошеного професора кафедри хімії і біохімії Університету Огайо. З 2007 р. продовжив працювати на посаді завідувача кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики. Відповідальний секретар журналу «Медична хімія».

  Є автором і співавтором понад 250 навчально-методичних та наукових публікацій. Сфера наукових інтересів – вивчення ролі оксиду азоту в розвитку захворювань серцево-судинної системи, дослідження механізмів ендотеліальної дисфункції при ожирінні, гіпертонії і атеросклерозі, вивчення гепатотоксичності ксенобіотиків, біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи (фулеренів, одно- і багатостінкових нанотрубок, наночастинок оксидів металів) в біологічних системах.

   


   Кандидат біологічних наук, доцент Острівка Оксана Іванівна, доцент кафедри медичної біохімії, завуч кафедри

  У 1984 р. закінчила Львівський державний університет ім. І.Я. Франка, біологічний факультет, за спеціальністю «Хімія та біологія». У 1984-1985 рр. працювала вчителем біології та хімії Бишківської середньої школи Нестерівського району Львівської області. З 1988 р. - молодший науковий співробітник кафедри біохімії Тернопільського державного медичного інституту, з 2004 р. – асистент кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики, а з 2008 р. – доцент та завуч кафедри. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості обміну білків в організмі білих щурів, уражених  кадмієм, нітритом і низькими дозами радіації та способи їх корекції» (науковий керівник – проф. Я.І. Гонський). Є автором і співавтором 58 навчально-методичних та наукових статей, 1 монографії та 1 посібника з біохімії..

  Сфера наукових інтересів - вивчення вікових особливостей білкового обміну при хімічному ураженні печінки різного генезу.

   


   

  Шершун ГКандидат медичних наук Шершун Галина Григорівна, старший викладач кафедри медичної біохімії

  У 1966 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут. Перший аспірант кафедри біохімії. У 1970 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Взаимосвязь витамина В1 с микроелементами Mn и Zn при избыточном его поступлении» (науковий керівник – проф. З.Ж. Гуде). З 1970 р. працює асистентом, з 1992 р. – старшим викладачем кафедри медичної біохімії.

  Опубліковала понад 60 робіт наукового та навчально-методичного характеру, співавтор посібників «Тлумачний словник біохімічних термінів» та «Біологічна хімія. Лабораторний практикум».

  Сфера наукових інтересів – взаємозв’язок обміну вітамінів і мікроелементів;  корекція біохімічних процесів в організмі при дії біогенних і антропогенних токсикантів.

   


   

  Кандидат біологічних наук, доцент Мудра Алла Євгенівна, доцент кафедри медичної біохімії

  В 1992 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія і хімія». З 1993 по 1998 р. працювала старшим лаборантом кафедри фармакології, з 1998 року - лікарем-лаборантом МНКЛ при ТДМУ. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища» (науковий керівник – проф. О.Б. Столяр). З 2009 р. працювала асистентом кафедри медичної біохімії а з .2013 р. працює на посаді доцента кафедри медичної біохімії.

  Має 40 навчально-методичних публікацій.

  Сфера наукових інтересів – вивчення  стану системи антиоксидантного захисту та гострофазної відповіді в печінці за дії токсичних чинників.

   

   


  Кандидат хімічних наук, доцент Василишин Надія Андріївна, доцент кафедри медичної біохімії

       Закінчила хімічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка з відзнакою. Захистила кандидатську дисертацію  у спеціалізованій Вченій раді Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (м. Київ) в 2006 році, має науковий ступінь кандидата хімічних наук. Тема дисертаційної роботи: «Гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет-бутилфенолу».

       У Тернопільському медичному інституті Василишин Н. А. працювала з 1978 року по 1986 рік –. старшим лаборантом, молодшим науковим співробітником кафедр загальної хімії та біохімії . У 1986-1995 роках працювала на Тернопільському радіозаводі «Оріон» інженером-хіміком. У Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського знову почала працювати з 1995 року асистентом кафедри загальної хімії, потім біохімії, з 2008 року – доцент кафедри фармхімії, з 2013 року – доцент кафедри загальної хімії. З вересня 2014р переведена на кафедру  медичної біохімії.

          Викладала медичну хімію та біоорганічну хімію для студентів медичного та стоматологічного факультетів. На теперішній час є викладачем біологічної та біоорганічної хімії.

   Напрям наукових досліджень: антиоксиданти, їх синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей, біологічної ролі.


   Кандидат біологічних наук, доцент Лихацький Петро Григорович, доцент кафедри медичної біохімії

  У 2002 році закінчив хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вчитель «хімії та біології». З 2002 по 2014 роки по теперішній час працює у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». За час роботи в університеті працював старшим лаборантом,  асистентом, доцентом кафедри біохімії. У 2007 році під керівництвом професора Фіри Людмили Степанівни захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 03.00.04 – біохімія.

            З липня 2014 року по теперішній час працює начальником навчального відділу та доцентом кафедри медичної біохімії. З лютого 2010 року працює над виконанням докторської дисертаційної роботи на тему: «Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів різного віку за умов поєднаного впливу тютюнового диму та нітритів і шляхи їх корекції» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

  Є автором і співавтором близько 85 навчально-методичних та наукових публікацій та співавтором 1 монографії. За останні 5 років отримано 4 патенти на корисну модель та є автором 3 інформаційних листів.

  Сфера наукових інтересів – дослідження порушень метаболізму в організмі тварин за умов ураження печінки та міокарду хімічними, фізичними та біологічними токсикантами  та шляхи корекції виявлених порушень антиоксидантними, протизапальними, гепато- та кардіопротекторними властивостями та фармакокорекція токсичних уражень печінки та кардіопатій ішемічного генезу.


   

  Кандидат біологічних наук Яремчук Ольга Зеновіївна, доцент кафедри медичної біохімії

  В 2006 році закінчила з відзнакою Тернопільський національний педагогічний університет за спеціальністю «Хімія і біологія». З 2006 р. працювала старшим лаборантом кафедри фармакології з клінічною фармакологією. У 2011р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості біохімічних процесів у печінці та нирках при експериментальному ураженні підшлункової залози та способи їх корекції» (науковий керівник – проф. К.А. Посохова). З 2010 року працює на кафедрі медичної біохімії.

  Є автором і співавтором 57 наукових та навчально-методичних публікацій.

  Сфера наукових інтересів – вивчення ролі системи оксиду азоту у механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному гострому панкреатиті.

   


   

  (7)Кандидат біологічних наук Куліцька Марія Іванівна, доцент кафедри медичної біохімії

  У 1999 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Біологія і хімія». У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у щурів за дії важких металів і нітриту натрію та корекція порушень» (науковий керівник – проф. Я. І. Гонський). З 2011 року працює на кафедрi медичної біохімії

  Є автором і співавтором 75 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, 3 патентів на корисну модель.

  Сфера наукових інтересів – дослідження патогенезу хімічного ураження печінки, розробка нових способів корекції порушень, викликаних хімічними чинниками, в основі яких лежить застосування металокомплексів та ентеросорбентів; розробка експериментальних моделей гострого та хронічного гепатиту, панкреатиту, механічної жовтяниці у морських свинок і щурів.

   

   


   

   

  Кандидат біологічних наук, Ярошенко Тетяна Ярославівна, асистент кафедри медичної біохімії

  У 2001 р. закінчила хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Хімія та біологія». З 2001 по 2006 р. працювала лаборантом кафедри біології, у 2006 р. переведена асистентом на кафедру медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками” (науковий керівник – проф. М.М. Корда).

  Є автором та співавтором 32 наукових та навчально-методичних.

  Сфера наукових інтересів – вплив інгібіторів та активаторів оксиду азоту на гепатотоксичність ксенобіотиків.


   

  Кандидат біологічних наук Кузьмак Ірина Петрівна, асистент кафедри медичної біохімії

  У 2003 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Біологія і хімія». У 2004 році закінчила з відзнакою навчання в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія».

  З 2004 р. – старший лаборант кафедри медичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, з 2009 р. асистент кафедри медичної біохімії.

  Автор і співавтор 25 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

  Сфера наукових інтересів вивчення вікових особливостей патогенезу ураження печінки токсинами блідої поганки.

   

   


   

  Каліновська Лідія Степанівна, старший лаборант кафедри медичної біохімії

  В 1976 р. закінчила біологічний факультет Львівського державного університету за спеціальністю «Біохімія». З 1982 р. працює старшим лаборантом кафедри медичної біохімії. Упродовж багатьох років відповідає за підготовку практичних занять для студентів, матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу.

   

   


   

  Палиця Лілія Михайлівна, старший лаборант кафедри медичної біохімії

  В 2009 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет за спеціальністю «Хімія і біологія». З 2009 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри медичної біохімії.

  Сфера наукових інтересів – біохімічні ефекти С60 фулеренових наночастинок в біологічних системах.

   

   

   

   


  Навчальна робота кафедри

   

  На кафедрi медичної біохімії студенти медичного (II курс) та фармацевтичного (III курс) факультетів, ННІ медсестринства (І, ІІ курси) вивчають дисциплiну «Бiологiчна хімія». Студентам стоматологічного факультету (II курс) викладається дисципліна «Бiологiчна хімія, в тому числі біохімія ротової порожнини».


   

  Теоретичнi й практичнi знання студенти здобувають на трьох мовах: українськiй, англiйськiй та росiйськiй.

  В основу організації педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi «Методичних рекомендацiй для викладачiв щодо органiзацiї навчального процесу в ТДМУ» (Тернопiль: Укрмедкнига, 2006).

   

   

  Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, зокрема над впровадженням нової системи навчання згiдно з "Концепцiєю розвитку Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського (iнтеграцiя у свiтовий медичний простiр)" (Тернопiль: Укрмедкнига, 2006).

  Для ефективної взаємодiї викладача i студента працiвники кафедри розмiстили на Web-сайті університету всі необхiдні навчально-методичнi матерiали для студентiв.

   

   


  Пiдготовка студентiв передбачає навчання за системою єдиного робочого дня та практично-орiєнтоване навчання за «Z-системою», яке полягає в одночасному вивченні теоретичних і практичних дисциплін із зміщенням акцентів з теорії на практику. «Z-система» є новiтнiм прогресивним методом для пiдготовки студентів медичних ВНЗ, яка сприяє засвоєнню основних та найсучаснiших методiв дiагностики захворювань та принципiв лiкування хворих.

  Для забезпечення високого рiвня практичної пiдготовки студентів, на кафедрі створено умови для прийому практичних навичок у студентів.


  З переходом на циклову систему навчання, яка передбачає підвищення рівня викладання біохімії, на кафедрі за кожним змістовним модулем (циклом) закріплені досвічені викладачі та розподілено тематичні лабораторії. За такої організації навчального процесу викладач набуває вузької спеціалізації та досягає глибокого професіоналізму за напрямком вибраного циклу.

   

   

   


   

  Наукова робота

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

   

  1) Дослідження ролі оксидативного та нітрооксидативного стресів у механізмах ураження печінки ксенобіотиками. Вивчення особливостей процесів мітохондріального та мікросомального окислення при ураженні печінки токсикантами різної природи. Розробка та впровадження ефективних методів корекції порушень окислювальних процесів при отруєнні антропогенними та біогеннми токсикантами.

  2) Вивчення ролі оксиду азоту в розвитку захворювань серцево-судинної системи. Дослідження механізмів ендотеліальної дисфункції при ожирінні, гіпертонії і атеросклерозі. Встановлено, що хронічна гіперлептинемія, яка супроводжується ожирінням, може змінити метаболізм ендотеліальних NO, О2, ОNOO і викликати дисфункцію ендотелію.

  3) Вивчення молекулярних аспектів регуляції метаболізму сірковмісних амінокислот глюкокортикоїдами.

  4) Дослідження біохімічних механізмів токсичності наночастинок різної природи (фулеренів, одно- і багатостінкових нанотрубок, наночастинок оксидів металів) в біологічних системах.

   

   

  Основнi науковi здобутки кафедри

   

  Дослiджено механiзми взаємодiї вiтамiнiв та мiкроелементiв в органiзмi при рiзних патологiчних станах.

  Розроблено новi моделi опiкової хвороби i запропоновано ефективнi патогенетичнi методи її лiкування.

  Всебiчно дослiджено роль процесiв вiльнорадикального, мiкросомального та енергозабезпечувального окислення в механiзмах хiмiчного ураження печiнки різними токсикантами. Патогенетично обгрунтовано використання антиоксидантiв при гепатитах різної етіології.

  Дослiджено молекулярнi механiзми дiї та доведено ефективність ентеросорбентів при токсичному ураженнi печiнки. Розроблено та запатентовано новий ентеросорбент "Фiбрабет".

  Дослiджено ефективнiсть холiнфосфатидних лiпосом i антиоксидантiв, включених у лiпосоми при токсичному гепатитi.

  Впроваджено методики видiлення iзольованих гепатоцитiв i показано ефективнiсть їх трансплантацiї при гострому токсичному гепатитi.

  Доведено можливу роль лептину в розвитку ендотеліальної дисфункції при ожирінні. Досліджено роль оксиду азоту у механізмах дії бета-блокаторів і інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту.

  Вивчено молекулярні аспекти впливу глюкокортикоїдів на метаболізм сірковмісних амінокислот і вміст гомоцистеїну в крові.

   

  Основні наукові публікації співробітників кафедри

   

  1.    Korda M. Interaction of oxygen-dependent processes and immunological activity in d-galactosamine hepatitis / M. Korda // 24-th Meetings of the Federation of European Biochemical Societies: Abstracts. Barcelona, 1996. P. 222.

  2.    Korda M.M. Lipid peroxidation is a prerequisite for galactosamine-induced damage / M.M. Korda // 5-th Symposium “Free Radicals in Biology and Medicine”: Abstracts. – Lodz, 2000. – P. 163.

  3.    Korda M. Mitochondrial respiratory chain disorders in galactosamine intoxication / M. Korda // Europ. Biophys. J. – 2000. – 29, N 4. – P. 367. (3-rd European Biophysics Congress: Abstracts; September 9-18, 2000, Germany).

  4.    Korda M.M. Age-related changes in liver plasma membrane lipid composition and phospholipase A2 activity of rats with D-galactosamine hepatitis / M.M. Korda // Chem. and Phys. of Lipids. – 2000. – 107, N 1. – P. 52. (41-st International Conference of the Biochemistry of Lipids: Abstracts; September 13-16, 2000, Germany).

  5.    Korda M. The role of antioxidants in oxidative modification of low density lipoproteins / M. Korda // The Sixth Asian Conference of Clinical Pathology. – Pusan (Korea), 2000. – P. 76-82. (The Sixth Asian Conference of Clinical Pathology, October 11-14, 2000. – Pusan, Korea).

  6.    Корда М.М. Роль процессов липопероксидации в патогенезе галактозаминового гепатита / М.М. Корда // Биологически активные соединения в регуляции метаболического гомеостаза: Материалы международной научной конференции. Гродно (Беларусь), 2000. 265-268. (28-29 сентября 2000 г).

  7.    Korda M.M. Lipid peroxidation is a prerequisite for galactosamine-induced damage / M.M. Korda // Current Topics in Biophysics. 2000. Vol. 24, N 2. – P. 83-87.

  8.    Korda M. The role of oxidative processes in pathogenesis of liver failure / M. Korda // 2-nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease “The role of oxidants and antioxidants in the regulation of chronic diseases”: Abstracts. – Istanbul, 2002. – P.31 (May 8-12, 2002. - Istanbul, Turkey).

  9.    Korda M. Oxidized LDL and vitamin E level in lipoproteins as an markers for ischemic heart disease / M. Korda, A. Sardar // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (The 18th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). – Kyoto, Japan. – 20-25 October, 2002). P. 282.

  10.    Korda M. Protection of hepatocytes from galactosamine toxicity by cresacin / M. Korda // Free Radic Biol Med. – 2002. – 33 (Suppl. 1). – P. 228.

  11.    Effect of aspirin on constitutive nitric oxide synthase and the bioavailability of NO / M. Madajka, M. Korda, J. White [et al.] // Thromb. Res. 2003. – Vol. 110. – Р. 317-321.

  12.    Korda M. Leptin increases the bioavailability of NO in human vascular endothelial cells / M. Korda, M. Madajka, T. Malinski // 3rd International Symposium on Obesity and Hypertension: Abstract. Berlin, Germany, 2003. – P. 1603. (October 23-25, 2003. Berlin, Germany) // International Journal of Obesity. – 2003. – Vol. 27. – P. 1603.

  13.    Korda M. Age related structural and functional disorders of mitochondrial membranes of hepatocytes in a toxic hepatitis / M. Korda, F. Liu // European Journal of Biochemistry. – 2004. – Vol. 271, Supplem. 1. – P. 176. (29th FEBS Congress: Abstract. - Warsaw, Poland, 26 June – 1 July 2004) .

  14.    Korda M. Leptin increases NO bioavailability in human vascular endothelial cells via phosphatidylinositol 3-kinase-independent pathway / M. Korda, T. Malinski // International Vascular Biology Meeting: Abstract. – Toronto, Canada, 2004. – P. 256.

  15.    Корда М.М. Роль оксиду азоту в патогенезі ураження печінки ксенобіотиками / М.М. Корда, Т.Я. Ярошенко // Мед. xім. – 2005. – № 3. – С. 74 – 80. 

  16.    Yaroshenko T. Role of nitric oxide in chemically induced hepatotoxicity / T. Yaroshenko, M. Korda // Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. – 2006. – Vol. 19, N 3. – P. 143-146.

  17.    Effect of beta-blockers on endothelial function during biological aging: a nanotechnological approach / P. Funovic, M. Korda, R. Kubant [et al.] // J. Cardiovasc. Pharmacol. – 2008. Vol. 51, N 2. – P. 208-215.

  18.    Leptin-induced endothelial dysfunction in obesity / M. Korda, R. Kubant, S. Patton [et al.] // Am. J. Physiol. Heart Circ Physiol. 2008. Vol. 295, N 4. P.1514-1521. 

  19.    Stolyar О. The effects of lead on the antioxidant status and lipid peroxidation in carp hepatopancreas / O. Stolyar, A. Mudra // Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska. – 2002. – Vol. XV, N 31. – P. 391–394.

  20.    Вплив лептину на уворення NO, O2 – і ONOOв ендотеліальних клітинах / М.М. Корда, Т.Я. Ярошенко, С.М. Самборська [та ін.] // Медична xімія – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 13 – 17. 

  21.    Korda M. The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunctionnanomedical approach / M. Korda // 6th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry: Abstract. - Lublin, Poland, 2010. – P. 41.

  22.    The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction – nanomedical approach / M. Korda, S. Yavorska, TYaroshenko [et al.] // Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. – 2010. – Vol. 23, N 2. – P. 221-227.

  23.    Гонський Я.І. Вплив комбінованої дії хлориду кадмію та нітриту натрію на показники білкового обміну в крові та печінці щурів, опромінених низькими дозами радіації / Я.І. Гонський, О.І. Острівка // Медична хімія. – 2006. – Т. 8, № 2. – С. 49-52.

  24.    Острівка О.І. Динаміка показників білкового обміну в організмі тварин, уражених нітритом натрію / О.І. Острівка, Я.І. Гонський // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2007. – № 21. – С. 247-250.

  25.    Кліщ І.М. Стан білкового обміну у статевонезрілих щурів за умов токсичного ураження блідою поганкою в експерименті / І.М. Кліщ, І.П. Кузьмак // Медична хімія. – 2009. – №4. – С. 37–42.

  26.     Яремчук О. З. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на метаболічні процеси в нирках при гострому експериментальному панкреатиті / О. З. Яремчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2009. – Вип. 2. – С. 139–143.

  27.     Яремчук О. З. Вплив препарату супероксиддисмутази та L-аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті / К. А. Посохова, О. З. Яремчук // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, №1. – С. 212–219.

  28.    Особливості перекисного окиснення ліпідів та активності антиоксидних ферментів на тлі комбінованої травми / М.М.Корда, С.Р.Підручна, О.О.Кулянда [та ін.] // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, № 2. – С. 77-81.

  29.    Механізми впливу лептину на біодоступність оксиду азоту в ендотеліальних клітинах судин / М.М. Корда, С.І. Яворська, Т.Я. Ярошенко [та ін.] // Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. – Український біохімічний журнал. – 2010. – 82, № 4 (додаток 2). – С. 21.

  30.    Динаміка показників гуморальної ланки імунітету на тлі комбінованої травми / М.М.Корда, С.Р. Підручна, О.І. Острівка [та ін.] // Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. –  Український біохімічний журнал. – 2010. – 82, № 4 (додаток 2). – С. 106-107.

  31.    Нечипорук В.М. Вплив глюкокортикоїдів на вміст гомоцистеїну в крові / В.М. Нечипорук, М.М. Корда // Медична хімія. – 2010. – 12, №3. - С. 35-38.

  32.    Кулянда О.О. Динаміка ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі / О.О. Кулянда, С.Р. Підручна, О.І. Острівка [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – № 2.– 2010 – С. 54-58.

  33.    Яремчук О. З. Зміни біохімічних показників печінки та нирок при експриментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту і рекомбінантної супероксиддисмутази / О. З. Яремчук, К. А. Посохова // Український біохімічний журнал. – 2011. – Т. 83, №4. – С. 58–67.

  34.    Морфологічний стан нирок білих щурів при експериментальному ендотоксикозі / Ю. В. Сорока, М. І. Куліцька, Н. Є. Лісничук [та ін.] // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17,  1. – С. 21–25.

  35.    Динаміка метаболічних змін в організмі білих щурів за умов експериментального ендотоксикозу / Ю. В. Сорока, Н. Є. Лісничук,  М. І. Куліцька, С. І. Яворська // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2011. – № 16 – С. 13–16.

  36.    Криницька І. Я. Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому / І. Я. Криницька, І. М. Кліщ, М. І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. Вип. 1. С. 13–17.

  37.    Патогенетична роль нейтрофільних гранулоцитів у розвитку гострого ураження легень // А. А. Гудима, М. І. Марущак, М. І. Куліцька [та ін.] / Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т. 15, № 3 (59). – С. 82–85.

  38.    Нечипорук В.М. Порушення процесів реметилування та транссульфування при гіперглюкокортикоїдемії / В.М. Нечипорук, М.М. Корда // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 1. – С. 99-103.

  39.    Нечипорук В.М. Корекція вітамінами порушень метаболізму сірковмісних амінокислот при гіперглюкокортикоїдемії / В.М. Нечипорук, М.М. Корда // Вісник морської медицини. – 2011. - № 3. – С. 162-164.

  40.    Колодницька Г.Б. Перебіг ліпополісахаридного запалення ясен при інсулінозалежному цукровому діабеті / Г.Б. Колодницька, М.М. Корда // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 3. – С. 91-91.

  41.          Нечипорук В.М. Обмін сірковмісних амінокислот та утворення гідроген сульфіду при гіперглюкокортикоїдемії / В.М. Нечипорук, М.М. Корда // Медична хімія. – 2011. – 13, №1. - С. 19-25.

  42.       Підручна С.Р. Вплив субстрату ліофілізованої ксеношкіри на морфологічні зміни міокарду в умовах тяжкої скелетної та комбінованої травми / С.Р. Підручна С.Р. // Літопис травматології та ортопедії. – 2014. - № 1-2 (29-30). - с.108-115.

  43.       Бабінець Л.С. Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині / Л.С. Бабінець, У.М. Захарчук, С.Р. Підручна //Сімейна медицина. – 2014. - № 1 (51). – с. 70-73.

  44.       Підручна С.Р. Морфофункціональний стан легеневої і серцевої тканини при моно- та політравмі / С.Р. Підручна // Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. - № 4 (61). – с.39-43.

  45.       Підручна С.Р. Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі / С.Р. Підручна //Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2013. - № 4. – с. 59-62.

  46.       Підручна С. Р. Активність глутатіонової ланки ферментативної антиоксидантової системи в патогенезі тяжкого травматичного ураження / С. Р. Підручна // Літопис травматології та ортопедії. – 2013. – № 1–2(25–26). – С. 15–17.

  47.       Підручна С. Р. Динаміка змін показників ендогенної інтоксикації у тварин за тяжкої та комбінованої травми після корекції з використанням ксеноімплантантів / С. Р. Підручна // Клінічна хірургія. – 2013. – № 2(840). – С. 71–74.

  48.       Підручна С. Р. Вплив ксеноімплантантів на метаболічні зміни у печінці щурів за комбінованої травми / С. Р. Підручна // Клінічна хірургія. – 2013. – № 3(841). – С. 59–62.

  49.       Підручна С. Р. Динаміка вмісту відновленого глутатіону в різних тканинах при тяжкій та комбінованій травмі / С. Р. Підручна // Фізіологічний журнал. – 2013. – Т. 59, № 2. –  С. 92–95.

  50.       Підручна С. Р. Морфологічні зміни у печінці при тяжкій і комбінованій травмі в ранньому посттравматичному періоді / С. Р. Підручна, М. І. Куліцька, Р. В. Говда // Вісник наукових досліджень – 2013. – № 1(70). – С. 108–111.

  51.       . Підручна С.Р. Вплив ліофілізованих ксеноплантантів на активність лужної фосфатази у тварин з комбінованою травмою. / Підручна С.Р., Острівка О.І., Кузьмак І.П., Куліцька М.І. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини// Збірник матеріалів науково-практичної конференції  – Тернопіль –18 червня 2013 року. - С.172.

  52.       Корда М.М., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Інтраперитонеальне введення карбонових наночастинок викликає оксидативний стрес у щурів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Способи захисту та збереження здоров’я людини в сучасних умовах». – Одеса, 2012. – С. 99-102.

  53.       . Сопотницька В.В., Корда М.М. Корекція ліпофлавоном порушень окислювальних процесів при пародонтиті // Медична хімія. – 2012. – 14, № 4. – С. 44-48.

  54.       Корда М.М. Нові підходи до навчання іноземних студентів в тернопільському державному медичному університеті ім.. І.Я.Горбачевського // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2013. – С. 324-328.

  55.       Shcherba V., Kolodnytska H., Korda M. Systemic use of selective and non-selective NOS inhibitors differently affects the periodontal connective tissue in rats with lipopolisaccharide periodontitis // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and clinical Biochemistry. – Lviv, 2013. – P. 157.

  56.       Palytsia L., Matviiv N., Yastremska S., Korda M. Blood oxidative stress generation after intraperitoneal administration of functionalized carbon nanoparticles // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and clinical Biochemistry. – Lviv, 2013. – P. 137.

  57/       Meretsky V., Korda M. Serum cytokines profile after trauma on diabetes background // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and clinical Biochemistry. – Lviv, 2013. – P. 109.

  58.       Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. Детальне дослідження механізмів токсичної дії наночастинок – нагальна вимога сьогодення  // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2013. – С. 171.

  59.       Палиця Л.М., Ястремська С.І., Корда М.М. Токсичність фулеренів: оцінка ризику їх впливу на здоров’я людей // Медична хімія. – 2013. – 15, № 3. – С. 67-74.

  60.       Мерецкий В.Н., Корда М.М. Особенности нейроэндокринных изменений в условиях черепно-мозговой травмы на фоне сахарного диабета // Казанский медицинский журнал. – 2013. – 94, № 4. – С. 560-565.

  61.       . Мерецький В.М., Корда М.М. Динаміка показників імунного статусу за умови черепно-мозкової травми на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в експерименті // Клінічна хірургія. – 2013. – № 6. –  С. 69-72.

  62.       Колодницкая Г.Б., Корда М.М. Применение модуляторов системы оксида азота при липополисахаридном пародонтите на фоне сахарного диабета // Вестник врача. – 2013. - № 3. – С. 94-98.

  63.       Колодницька Г.Б., Калинський М.І., Корда М.М. Застосування інгібіторів прозапальних цитокінів лікопіду при пародонти ті на фоні цукрового діабету // Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. - 12, № 3. – С. 75-78.

  64.       Ястремська С.О., Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я. Ястремська І.М., Корда М.М. Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів // Медична хімія. – 2013. – 15, № 4. – С. 21-25.

  65.       . Щерба В.В., Корда М.М. Вплив інгібіторів NO-синтази на експресію цитокінів і стан сполучної тканини при пародонтиті на фоні супутнього хронічного гепатиту // Ліки України. – 2013. - № 5. – С. 55-58.

  66.       Щерба В.В., Корда М.М. Модулювання NO-синтаз при пародонтиті на фоні супутнього хронічного гепатиту // Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. - № 3. – С. 29-34.

  67.       Щерба В.В., Корда М.М. Морфологічні зміни тканин пародонта щурів з ліпополісахаридним пародонтитом на фоні гепатиту // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 4. – С. 91-94.

  68.       Щерба В.В., Калинский Н.И., Корда М.М. Особенности метаболизма соединительной ткани при пародонтите на фоне хронического гепатита // Вестник врача. – 2013. - № 4. – С. 193-197.

  69.       Мерецький В.М., Корда М.М. Взаємозв’язок між оксидативним стресом і інтенсивністю апоптозу нейтрофілів при черепно-мозковій травмі і цукровому діабеті // Світ медицини та біології. – 2013. – № 4(41). – С. 75-78.

  70/       Колодницька Г.Б., Щерба В.В., Корда М.М. Роль порушень цитокінового профілю у патогенезі пародонтиту, індукованого ендотоксином грам негативної мікрофлори // Здобутки експериментальної і клінічної медицини: Матеріали науково- практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів». – 2013. - № 2. – С. 252.

  71.       Худан-Цільо І.І., Корда М.М. Перспективи застосування нанотехнологій для лікування дерматитів // Здобутки експериментальної і клінічної медицини: Матеріали науково- практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів». – 2013. - № 2. – С. 292-293.

  72.       Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. Карбонові наночастинки посилюють проапоптичний ефект хімічних токсикантів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 128.

  73.       Панасюк Я.В., Корда М.М. Наноаквахелати металів стимулюють відновлення кісткового дефекту у щурів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 128.

  74.       Худан-Цільо І.І., Корда М.М. Використання наноінкапсульованої СОД при контактному дерматиті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 136-137.

   

   

   


   

  Кафедра медичної біохімії регулярно проводить Всеукраїнські науково-практичні конференції. Зокрема, у 2009 р. було організовано конференцію «Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії», в 2011 р. - «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції». У роботі цих конференцій взяли участь науковці з багатьох університетів та наукових лабораторій країни, а також закордонні вчені.

   

   


   

  Всеукраїнська науково-практична конференція «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції», 3-4 листопада 2011 року (під час пленарного засідання).

   

   

   


  Студенський науковий гурток

   

  З 1957 року на кафедрі медичної біохімії діє студентський науковий гурток. Куратори: доцент Н.П. Саюк (1957-2006), асистент Т.Я. Ярошенко (2006-2010), асистент О.З. Яремчук (з 2010 року) , асистент Т.Я. Ярошенко (з 2014р.).

  Серед активних гуртківців слід відзначити кращих студентів, які після закінчення навчання продовжили займатись науковою роботою, здобули ступінь кандидата медичних наук: Валіхновський Р., Галицький В., Сміян С., Ковальчук М., Соснієнко С., Кубант Р., Матолінець О., Загрійчук О., Осадчук Д., Панічев В.

  Щорічно на кафедрі проводяться наукові студентські симпозіуми. Темами таких симпозіумів були «Біохімічні регуляторні системи організму», «Біохімія в умовах створення інтеграційного європейського простору», «Україні – здорове покоління», «Проблема СНІДу в Україні», тощо. 

  Студентські наукові роботи подавалися на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Члени гуртка активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та з’їздах. Результати наукових досліджень студентів щорічно оприлюднюються на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль). 

  Викладачі кафедри медичної біохімії готують кращих студентів для участі у міжвузівських біохімічних олімпіадах. Студенти Загрійчук О.П. (1998), Нечай О.В. (2000), Лихацька Т.В. (2000), Соснієнко С. Ю. (2002), Черненко А.П. (2004), Євтушок Б.А. (2005) зайняли призові місця та були нагороджені дипломами, грамотами.

  Відповідно до прогами „Студентська наука і профорієнтаційне навчання” на кафедрі медичної біохімії створено умови успішним студентам для занять наукою і додаткового удосконалення у вивченні біохімії.

   

  Виховна робота

   

  Колектив кафедри медичної біохімії  з кураторським групами проводить тематичні лекції, вечори, організовує відвідування філармонії, драматичного театру, екскурсії.

  У травні кожного року за активної участі викладачів кафедри біохімії в с. Зарубинці в музеї-садибі сім’ї Горбачевських відбуваються читання, присвячені вшануванню пам’яті лікаря, науковця, педагога академіка І.Я. Горбачевського.


   

    

   

   Викладачі кафедри та студенти на екскурсії в м. Хотин.


   

  20131116_083519

   

   Доцент кафедри О.З.Яремчук із студентами в музеї- садибі М.І. Пирогова.   

   

  Студенти кураторських груп приймають участь в урочистості святкування «Нам треба твого голосу Тарасе».


   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |