Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  КАФЕДРА ХIРУРГIЇ З АНЕСТЕЗIОЛОГIЄЮ № 2

  КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ

   

  Адреса:вул. Клiнiчна, 1, Тернопiль, 46002

   

  Тел.:  Тел.: (0352) 273341

   

  Штат кафедри: 2 професори, 2 доценти, 2 асистенти, 2 лаборанти

  База кафедри – відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської Університетської лікарні

   

  Кафедра анестезіології та реаніматології створена 2 червня 2014 року на базi Тернопiльської університетської лiкарнi шляхом реорганiзацiї кафедри хiрургiї з анестезiологiєю №2

   

  Завідувач кафедри д.мед.н. Олійник О.В.

   

  Очолив кафедру професор, доктор медичних наук, анестезіолог вищої атестаційної категорії  Олійник Олександр Валентинович. Автор і cпівавтор 80 наукових робіт, 7 винаходів, співавтор монографії з проблем остеопорозу. Захистив докторську дисертацію. До складу кафедри увійшли: професор, доктор медичних наук Гнатів Володимир Володимирович, доценти кафедри, кандидати медичних наук Чепіль Іванна Володимирівна, Костів Ольга Ігорівна та асистенти кафедри, кандидати медичних наук Сорока Юрій Вікторович та Доброродній Андрій Володимирович.  Проф. Гнатів В.В. автор  і співавтор  62 наукових  робіт, 4 винаходів та 19 раціоналізаторських пропозицій. Є одним з авторів монографії ’’Краніо-церебральна гіпотермія в лікуванні гострих отруєнь’’, мультимедійного компакт-диска та навчального посібника “Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів”, захистив докторську дисертацію. На кафедрі працює 2 професори, 2 доценти, 2 асистенти та 2 лаборанти.

   

  Навчальна робота кафедри

  На базі клініки викладаються основи анестезіології та інтенсивної терапії іноземним студентам і проходять навчання інтерни – анестезіологи, курсанти-анестезіологи, інтерни та курсанти з наступних дисциплін: сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги, хірурги, травматологи, акушер-гінекологи, неврологи тощо. Таким чином, кафедра приймає участь у навчальному процесі трьох факультетів – факультету іноземних студентів, медичного факультету та факультету післядипломної освіти.

  На кафедрі анестезіології та реаніматології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського успішно реалізовуються  запроваджені методики навчання. На всіх курсах запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу. Відповідно розроблено нове методичне забезпечення у вигляді матеріалів для підготовки до практичних занять, презентацій лекцій, методичних розробок для студентів, алгоритмів практичних навичок, методичних розробок для викладачів.  Все це існує у паперовому і електронному варіанті, і студенти мають до цього вільний доступ. 

  Крім того, тривала реалізація таких етапів формування інформаційної навчальної системи кафедри:

  ·       розміщення кафедрами на Web-порталі робочих програм, методичних вказівок, розкладів занять, графіків чергувань викладачів на кафедрі.

  ·       розміщення викладачами на персональних Web-сторінках наборів слайдів до кожної лекції;

  ·       розміщення викладачами матеріалів для підготовки до лекцій для студентів. Тут розміщено інформацію – текстовий матеріал з літературних джерел (за винятком основного підручника), необхідні графічні зображення, фото та відеофільми), прочитавши та переглянувши які студент буде підготовлений до сприйняття лекції;

  ·       розміщення кафедрою матеріалів для підготовки до практичних занять: текстовий матеріал, малюнки, посилання на відеофільми. Тут викладачі розміщують необхідну інформацію для проведення заняття;

  ·       інформаційна система рейтингового оцінювання діяльності викладачів, у т.ч. навчальна, наукова та лікувально-профілактична робота. Викладач має можливість у режимі онлайн вносити і змінювати свої власні показники за весь період діяльності. При цьому автоматично формуються як загальні, так і тематичні рейтинги для професорів, доцентів, викладачів кафедри. В основу рейтингів покладено використання відносних показників, рейтингових індикаторів та коефіцієнтів пріоритетності;

  Розміщення кафедри на базі університетської клініки забезпечує вищий рівень взаємовідносин між студентами та практичними лікарями, медичним персоналом, до них відносяться як до молодших колег, вони беруть участь в клінічних розборах та обговореннях, клінічних конференціях.

   

   

  Курація хворого студентом іноземного факультету під контролем викладача

   

  Організація навчального процесу та поточного контролю на кафедрі анестезіології характерна тим, що вона не обмежена оцінкою знань студентів тільки використанням тестових завдань та ситуаційних задач, враховуючи недоліки одностороннього контролю. Нами опрацьована, обговорена на засіданнях кафедри і впроваджена в навчальний процес система оцінювання знань, яка включає опитування студентів, освоєння ними практичних навичок, вирішення тестових завдань і ситуаційних задач та контроль виконання деонтологічних вимог з об’єднанням в одну традиційну оцінку.

  Викладачi використовують у навчальному процесi методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». Для кращого засвоєння предмету цiкавi у дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах, а також на клiнiчних конференцiях. На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки.

   

  Лiкувальна робота кафедри

  Викладачі кафедри надають анестезіологічне забезпечення операційних втручань у Тернопільській університетській лікарні. Працівники клініки щорічно забезпечують понад 500 складних операційних втручань.

  Лікувальною базою кафедри є відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

   При проведенні операційних втручань широко застосовують регіонарні методи знеболювання, епідуральну, спінальну, плексусну, стовбурову та термінальну анестезію.

  Під час роботи в операційній малоінвазивної хірургії доц. Костів О.І.

   

   У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії широко використовують інгаляційний ендотрахеальний низькопоточний наркоз севораном із застосуванням наркозних апаратів «Leon», проводять мембранний плазмаферез, гострий гемодіаліз у відповідних категорій хворих, медикаментозний фібриноліз при тромбоемболічних ускладненнях, використовують різні методики неінвазивної вентиляції легень за допомогою апаратів «Drager», контрольованих за об’ємом і тиском.

  У палатах інтенсивної терапії здійснюють постійне інтенсивне спостереження за хворими, яке включає кардіомоніторинг, моніторування газів крові та дихальної суміші, дослідження кислотно-лужного стану.

  Важкохворих пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії консультує доц. Чепіль І.В.

  У клініці проводять інтенсивну інфузійно-трансфузійну терапію, корекцію водно-електролітного, кислотно-лужного стану, парентеральне та ентеральне харчування, антибактеріальну терапію, використовують різні методики детоксикаційної терапії.

  В клініці розроблено нові методики, направлені на оптимізацію передопераційної підготовки, інтраопераційної корекції та післяопераційного лікування хворих з виразковою хворобою. Впроваджено спосіб визначення насичення киснем стінки кишки та її життєздатності при товстокишковій непрохідності шляхом пульсоксиметрії, розроблено методи їх профілактики і лікування недостатності первинного анастомозу при операціях на ободовій та прямій кишці.

  Працівники кафедри регулярно здійснюють лікарські виїзди в райони області, де надають пацієнтам якісну консультативну допомогу. Поряд із цим, ведеться цілодобове чергування з наданням екстреної медичної допомоги хворим області.

  Кафедра співпрацює з клініками анестезіології та інтенсивної терапії Вроцлавського університету та лікарні West Middlesex London University (Лондон, Велика Британія).

   

   

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  Науковці є авторами та співавторами 10 монографій, 5 підручників та посібників; вони опублікували понад 450 наукових статей, 16 патентів на винаходи. Завершуються підготовка до друку англомовного підручника з анестезіології та інтенсивної терапії.

  Працівники кафедри планують продовжувати розвивати інгаляційні малопоточні методи знеболювання, впровадити використання BIS-моніторування під час анестезії, тотальне парентеральне харчування «три в одному», вдосконалювати продовжену неінвазивну вентиляцію легень із застосуванням різних видів ларингеальних масок.

  В планах кафедри є стажування співробітників у Вроцлавському медичному університеті  (Польща)  та в клініці м. Лондон (Великобританія).

  Колектив кафедри не зупиняється на теперішніх досягненнях та здобутках, прагне, як науково-педагоічного, так і професійного лікарського зростання. Працівники підрозділу активно збирають, комплектують та аналізують матеріал для подальшої наукової роботи.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |