Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  КАФЕДРА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

  КАФЕДРА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

   

  Адреса:   вулиця Руська, 12, Тернопіль, 46008

  Тел.:  (0352) 252661

   

   

  Описание: I:\Anatomy\IMGP0105.JPG

   

   

   

  Штат кафедри: 2 професори, 7 доцентів,  7 асистентів, 2 заочних аспіранти,

  3 старших лаборанти, 1 лаборант.

   

   

   

   

   

   

  Завідувач кафедри - д.м.н., проф. I.Є. Герасимюк

   

   

   

  Історія кафедри

  Описание: Опис : image024

  Морфологічний корпус, в якому на другому поверсі розташовувалася кафедра анатомії  з 1958 р.(фото 1961р.)

  Описание: Опис : image029

  Першим завідувачем кафедри нормальної анатомії Тернопільського медичного інституту був доцент Верисоцький А.О. (1897-1958). Андрій Олександрович в 1928 році закінчив Харківський медичний інститут, а в 1934 р. – аспірантуру в Українському науково-дослідному інституті фізичної культури. Отримавши звання кандидата наук, він з 1937 року працював асистентом кафедри нормальної анатомії Харківського медичного інституту, а з 1955 року – доцентом цієї ж кафедри. З 1957 р. наказом Міністерства охорони здоров’я УССР був переведений на посаду завідувача кафедри нормальної анатомії Тернопільського медичного інституту.

   

   

   

  Після смерті доцента Верисоцького А.О. кафедрою тимчасово, з 1958 по 1959 рр., керував доцент М.П.Бондаренко.

   

   

   

   

   

   

  Доц. А.О. Верисоцький

   

  Описание: Опис : image033Полянкін М.Я. (1905-1986) – завідувач кафедри з 1958 по 1971 рр. Він в 1931 році закінчив медичний факультет Саратовського медичного інституту і працював в системі охорони здоров’я лікарем. З 1945 по 1952 рр. – асистент кафедри нормальної анатомії Саратовського медичного інституту, де захистив кандидатську дисертацію (1950). В період з 1952 по 1958 рр. виконував обов'язки доцента кафедри нормальної анатомії Волгоградського медичного інституту.

  З 1958 по 1971 рр. Микола Якович був завідувачем кафедри нормальної анатомії Тернопільського медичного інституту. За цей період він захистив докторську дисертацію (1967) і отримав звання професора (1969). В 1971 р. професор Полянкін М.Я. переїхав на роботу в Бєлгородський педагогічний інститут. Нині покійний.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Проф. М.Я. Полянкін

   

  В період становлення кафедри одним з перших її доцентів (з 1957 по 1965 рр.) був Гордієнко Сергій Кузьмич, який згодом переїхав на роботу в Запорізький медичний інститут. В ці ж роки працювали доцентами: Степанов П.О., Андрієвський Б.С., асистентами: Блінов О.Ф., Архіпова Ж.П, Телев'як О.С., Новицький О.І., Кондрашов К.Ю., Кривохатько В.С., Помазанський О.В., Крашеніннікова І.К., Мегвінов Л.С., з 1958 по 1985 рр. працював спочатку асистентом, потім доцентом Український А.В.

   

  Описание: Опис : image035В.Г.Ковешніков (1931 р.н.) – завідувач кафедри з 1972 по 1984 рр. У 1955 році закінчив Саратовський медичний інститут, в 1958 році – аспірантуру при цьому ж інституті. До 1961 року працював асистентом і заступником декана Саратовського медичного інституту. У 1961 році обраний за конкурсом на роботу до Тернопільського медичного інституту, де пройшов шлях від асистента, доцента до завідувача кафедрою (1971 р.), проректора з навчальної роботи (1981-1984 рр). В 1984 році наказом «Міністерства охорони здоров'я України призначений ректором Луганського медичного інституту. В теперішній час працює професором кафедри анатомії Луганського державного медичного університету.

  Ковешніков Володимир Георгійович є заслуженим діячем науки і техніки України (1990 р.), лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (2000 р.), Академіком Міжнародної академії інтегративної антропології (1990 р.), академіком АН вищої школи (1994 р.), Академіком польської академії медицини (1998 р.), Академіком Всесвітньої академії медицини імені А.Швейцара. Вивчає проблеми екологічної морфології.

  Описание: Опис : image027Під керівництвом Володимира Георгійовича кафедра набула відповідного вигляду, активізувалась наукова та методична робота.

   

  Анатомічний музей. (1975 р)

   

  Максимум уваги проф. Ковешніков В.Г. приділив розширенню анатомічного музею, який започаткований проф. Полянкіним М.Я. Музей кожного року поповнювався 30-40 новими препаратами з усіх розділів анатомії. Під керівництвом проф. Ковешнікова В.Г. в музейну справу були впроваджені уніфіковані методи виготовлення музейних препаратів та їх опис, розроблені основи сучасної музейної техніки.

   

  Проф. В.Г.Ковешніков

   

  Проф. Ковешніков В.Г. дав поштовх до нового етапу у розвитку науки на кафедрі. При його сприянні була відкрита гістологічна лабораторія, де лаборант Маринченко Л.М. допомагала в обробці дослідницького матеріалу цілій плеяді дисертантів.

  Ними були в основному випусники нашого інституту: асистенти: Штабровський І.З., Гомон В.О., Микула Н.Х., Сухінський К.І., Сікора В.З., Ільїн В.Ю., Черкашин С.І., Пілецький К.І., Ткачук Р.І., Магльований В.П.; аспіранти: ФедонюкЯ.І., Голод Б.В., Мартиненко Л.В., Кульчицька Л.О., Пикалюк В.С., Могилевська О.І., Глицький І.М., Романюк А.М.

   

  Описание: Опис : image042 

   

   

  Асист. Су хінський К.І. веде науково-дослідну роботу із студенткою наукового гуртка (1985 р.)

   

   

   

  Першою аспіранткою кафедри стала випускниця нашого інституту (1965 р) Остап'юк Л.І., яка в 1969 р. захистила кандидатську дисертацію і в 1971 році переїхала на роботу до Київського медичного інституту.

  Основним напрямком наукових досліджень кафедри в цей період було вивчення впливу гравітаційних навантажень на організм, а також вплив факторів зовнішнього середовища на кісткову систему.

   

   

   

   

  Описание: Опис : image044

  Асист. Сікора В.З. за роботою над дисертацією. (1978 р.)

   

   

   

  В різні роки на кафедрі нормальної анатомії Тернопільського медичного інституту на викладацькій роботі перебувало багато викладачів, які зробили вагомі внески в розвиток науки, навчального процесу і виховання молоді. В свій час працювали такі викладачі: Степанов Петро Олексійович (1957-1958), Блінов Олександр Федорович (1957-1958), Архіпова Жанна Петрівна (1957-1965), Новіцький Олександр Іванович (1958-1961), Кондрашов Костянтин Юхимович (1961-1974), Остап'юк Любов Іванівна (1965-1971), Кривохатько Володимир Сергійович (1965-1971), Пилецький Костянтин Михайлович (1967-1971), Помазанський Орест Васильович (1968-1969), Крашеніннікова Інна Костянтинівна (1968-1969), Мегвінов Леон Степанович (1960-1970), Ільїн Валерій Юхимович (1970-1979,1992-1994), Черкашин Степан Іванович (1971-1972), Ткачук Роман Іванович (1972-1974), Хом'як (Мартиненко) Лариса Вікторівна (1972-1976), Сікора Віталій Зіновійович (1972-1994), Магльований Віталій Петрович (1973-1976), Кульчицька Людмила Олексіївна (1976-1984), Ромашок Анатолій Миколайович (1983-1984), Пикалюк Василь Степанович (1978-1984), Могилевська Ольга Іванівна (1982-1990), Глицький Ігор Миколайович (1983-1990), Шманько Володимир Васильович (1988-1994), Соломко Лук'ян Дмитрович (1990-1991), Кравців Сергій Ігорович (1992-1995). Слід згадати світлої пам'яті Телев'яка Ореста Степановича, який 22 роки пропрацював на кафедрі. Кафедра їм вдячна за сумлінну роботу та становлення і розвиток нашого підрозділу.

  Описание: Опис : image045

  Колектив кафедри (1979 р.)

   

  З 1969 по1986 рр. на посаді доцента кафедри працював П.І.Москаленко (1921-2003 рр.), який закінчив Ставропольський медичний інститут в 1942 році. Був учасником великої Вітчизняної війни.

  Описание: Опис : image048

   

  Практичне заняття проводить доц. Москаленко П.І.

   

   

  В 1945-1946 рр. - заступник міністра охорони здоров'я Молдавії. 3 1946 по 1950 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі нормальної анатомії Кишинівського медичного інституту. В 1950-1966 рр. - на викладацькій роботі в Станіславському (нині Івано-Франківському) і Луганському медичних інститутах. До останніх днів, перебуваючи на заслуженому відпочинку,  ще працював на посаді лаборанта кафедри..

   

  В зв'язку з призначенням проф. Ковешнікова В.Г. в 1984 р. ректором Луганського медичного університету, завідувачем кафедри стає його учень, доктор мед. наук, професор (1986), заслужений діяч науки і техніки України (1996) Федонюк Ярослав Іванович. Він продовжив кращі традиції, започатковані проф. В.Г.Ковешніковим. Під його керівництвом кафедра вийшла на нові актуальні напрямки наукових досліджень, впроваджує сучасні навчальні методи підготовки лікарів та наукових працівників.

  Федонюк Я.І. в 1968 році закінчив Тернопільський медичний інститут, а в 1971 році - аспірантуру при кафедрі нормальної анатомії. З 1971 року - асистент, доцент і з 1984 -2006 роки — завідувач цієї ж кафедри.

   

  Описание: Опис : image052

   

  Проф. Федонюк ЯЛ. є заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Нью-Йоркської академії наук, академіком Міжнародної академії інтегративної антропології, академіком Української академії наук, академіком Української екологічної академії наук. Йому присвоєно звання ”Людина року” (1997 р., США), та ”Людина тисячоліття” у медичній освіті (2000р., Англія), Лауреат премії Української академії наук (2003р.). Опис діяльності проф. Федонюка Я.І. занесено в часопис ”Україна медична. Лікар III тисячоліття” (2003р.). Він є автором та співавтором більше 600 наукових, методичних та публіцистичних робіт. Серед них 5 монографій та ряд підручників і посібників для студентів вищих медичних та фізкультурних закладів.

  Після реорганізації підрозділів університету в 2005 р. кафедра анатомії людини входить в склад навчально-наукового інституту морфології, першим директором якого був доктор мед. наук, професор Герасимюк І.Є.

   

   

   

   

   

   

   

  Проф. Я.І.Федонюк

   

  У зв’язку з пенсійним віком (66 років) в квітні місяці 2006 року проф. Федонюк Я.І. переведений на посаду професора кафедри та передав кафедру своєму учневі та учневі покійного проф. Вайди Р.Й. доктору мед. наук, проф. Герасимюку І.Є.

   

  Описание: D:\Герасимюк І.Є_2. 2011.jpg

   

   

  Проф. Герасимюк І.Є. закінчив в 1980 р. Тернопільський медичний інститут і працював до 1985 року в Тернопільській обласній клінічній лікарні. З 1985 по 2005 роки він асистент, доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. В 1991 р. захистив кандидатську, а в 2005 р. – докторську дисертації.

   

   

   

   

   

   

   

  Проф. І.Є. Герасимюк

   

   

   

   

   

  Описание: Опис : G:\IMGP1374.JPG

  Колектив кафедри (2011 р.)

   

  Навчальна робота кафедри

   

  Описание: Опис : G:\Фото з ННІ\Новая папка\Изображение 122.jpg

  Практичне заняття на кафедрі анатомії

   

   

  Колектив кафедри анатомiї людини постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Теоретичнi i практичнi знання на кафедрi отримують студенти медичного (I та II курси), фармацевтичного (I курс), стоматологiчного факультетiв.

  Студентам вказаних факультетів викладається анатомія людини. Навчання проводиться в клінічно орієнтованому напрямку (з вивченням рентгенівських, комп’ютерних та магнітно-резонансних томограм

   

   

   

  Описание: Опис : G:\1.jpgОписание: Опис : G:\111111111\Слайд3.JPG

  Клінічно орієнтоване навчання на кафедрі

  Методичні розробки для практичних занять студентам, тематика лекцій i практичних занять постійно оновлюються i вдосконалюються.

  Описание: Опис : G:\4.jpg   Описание: Опис : P5134604

   

       Описание: Опис : D:\Foto кафедра 02.2011\P2214426.JPG

  Лекцію по нервовій системі читається спільно з зав. курсом нейрохірургії доц. Гудаком П.С.

   

  Читаються клінічно орієнтовані лекції на найбільш важливі теми із залученням практичних лікарів. На кафедрi створені всi необхiднi умови для навчання студентів. Тут функціонує анатомічний музей, який створено руками спiвробiтникiв кафедри. Музей містить унiкальнi демонстрацiйнi анатомiчнi препарати i вважається одним iз кращих в Україні. В 2011 році проведено повну реконструкцію та оновлення експонатів музею.

  Описание: Опис : P5134611           Описание: Опис : IMG_1149

  Музей кафедри після реконструкції (2011 р.)                     Коридор кафедри анатомії людини (2011 р.)

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  Вивчення особливостей росту, будови й обміну речовин у кістках скелета пiд впливом зовнiшнiх i внутрiшнiх чинникiв.

  Вивчення особливостей ремоделювання кровоносних русел внутрішніх органів та тканин при різних патологічних станах в експерименті

  Основнi науковi здобутки кафедри

  Ø     Дослiджено морфо-функцiональнi змiни нейросудинних взаємовiдносин у стiнцi шлунка при вестибулярнiй деаферентацiї.

  Ø     Всебiчно вивчено вплив гравiтацiйних навантажень на судини, бронхи та паренхiму легень.

  Ø     Дослiджено морфологiчнi та гiстохiмiчнi змiни в нирках i селезiнцi при гравiтацiйних навантаженнях.

  Ø     Вивчено вплив режимiв помiрних, iнтенсивних статичних та динамiчних фiзичних навантажень i режиму гiподинамiї на морфо-функцiональний стан кiсток скелета щурiв в експериментi.

  Ø     Вивчено показники росту та обмiну трубчастих кiсток при дiї на органiзм тетрациклiну.

  Ø     Дослiджено закономiрностi морфогенезу кiсток скелета i деяких внутрiшнiх органiв пiд впливом зневоднення органiзму рiзних типiв та ступенiв, а також у перiод реадаптацiї, поєднаної iз корекцiєю порушень фiзичними навантаженнями.

  Ø     Вивчено рiст, формоутворення та макро-, мiкроелементний склад кiсток скелета тварин статевонезрiлого, репродуктивного та старечого вiку при рiзних видах зневоднення органiзму.

  Ø     Вивчено сегментарну будову селезiнки, на основi чого розробленi рекомендацiї для проведення хiрургiчних втручань.

  Ø     Дослiджено особливостi росту, будови та мiнералiзацiї кiсток скелета при зневодненнi адаптованого до дегiдратацiї органiзму та їх реадаптацiю у вiковому аспектi.

  Ø     Вивчено вплив факторiв зовнiшнього середовища на будову кiстки, деяких внутрiшнiх органiв i соматичних пропорцiй органiзму при рiзних типах вегетативної нервової системи.

  Ø     В останнi роки проводяться дослідження особливостей морфофункціональної перебудови різних органів та тканин при експериментальному моделюванні найпоширеніших патологічних процесів.

  Ø     За останні 5 рокiв спiвробiтниками кафедри опубліковано в журналах i збірниках 400 наукових роботи, захищено 8 кандидатських дисертацій, отримано 7 патентів.

   

  Всього з часу заснування кафедри на її базі підготовлено 8 докторських та 56 кандидатських дисертацій. Зокрема, під керівництвом проф. Федонюка Я.І. виконані дві докторські та 21 кандидатські дисертації. В даний час на кафедрі виконується  8 кандидатських дисертацій.

  Описание: Опис : C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\IMG_5687.jpg

  Проф. Герасимюк І.Є з молодими науковцями (2011 р.)

  Описание: Опис : D:\IMG_5688.jpg    Описание: Опис : G:\Фото з ННІ\лаборатория\IMG_3095.jpg

  Гістологічні методи в науковій роботі                   Лабораторія спектрофотометрії

   

  На базі кафедри найбільш вагомими були проведені такі заходи: Всесоюзний симпозіум з медичної та спортивної антропології (1991 р.), І Міжнародний конгрес з інтегративної антропології (1995 р.), Міжнародна конференція ”Актуальні питання морфології”, присвячена пам'яті академіка, Лауреата Державної премії України проф. Сморщка С.А. (1996 р.), Виїзну сесію Української академії наук національного прогресу (1997 р.), Нараду завідувачів кафедр нормальної анатомії України (1998 р.), Саміт нормальних анатомів України та Росії (2003 р.), конференція ”Актуальні проблеми морфології”, присвячена 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України проф. Федонюка Я.І. (2010 р.),

   

   

  Виховна робота кафедри

   

  Щороку з кураторським групами колектив кафедри проводить тематичні лекцій, вечори, організовує відвідування Тернопільського драматичного театру та філармонії, екскурсії у краєзнавчий музей.

   

   

   

  Описание: I:\Anatomy\Foto1\P3055371.JPG

  Зустріч з ветеранами кафедри

   

  Описание: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Водохреща 2012\anat_jord09.jpg 

  Освячення кафедри Йорданською водою(2012 р)

  Протягом шести років на кафедрі склалась традиція освячення кафедри та ННІ морфології свяченою водою. Ця традиція підкреслює історичне коріння нашого народу, а також служить добрим прикладом для молодого покоління.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |