Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Медичний факультет

  Iнститут морфологiї

  Кафедра анатомiї людини
  Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
  Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
  Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
  Кафедра медичної інформатики

  Iнститут медико-бiологiчних проблем

  Кафедра медичної бiологiї
  Кафедра мiкробiологiї, вiрусологiї та iмунологiї
  Кафедра фiзiологiї
  Кафедра соцiальної медицини, органiзацiї та економiки охорони здоров'я з медичною статистикою
  Кафедра медичного права
  Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання

  Iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iменi М.П. Скакуна

  Кафедра медичної біоетики і деонтології
  Кафедра медичної бiохiмiї
  Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
  Кафедра загальної гiгiєни та екологiї

  Iнститут моделювання та аналiзу патологiчних процесiв

  Кафедра патологiчної фiзiологiї
  Кафедра медицини катастроф з курсом вiйськової підготовки
  Кафедра медичної фізики лікувального та діагностичного обладнання
  Кафедра філософії та суспільних дисциплін
  Кафедра українознавства
  Кафедра іноземних мов з медичною термінологією

  Клiнiчнi кафедри

  Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
  Кафедра внутрiшньої медицини №1
  Кафедра внутрiшньої медицини №3
  Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
  Кафедра клініко-лабораторної діагностики
  Кафедра медичної реабiлiтацiї
  Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сiмейної медицини
  Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
  Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
  Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
  Кафедра дитячих хвороб
  Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії
  Кафедра хірургії № 1 з урологією імені професора Л. Я. Ковальчука
  Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії
  Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією
  Кафедра анестезіології та реаніматології
  Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї, дитячої хiрургiї та нейрохiрургiї
  Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
  Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
  Кафедра дитячої хірургії, ортопедії та травматології


  Фармацевтичний факультет

  Кафедра фармацевтичних дисциплiн
  Кафедра фармацевтичної хiмiї
  Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
  Кафедра клінічної фармації
  Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків
  Кафедра технології ліків
  Кафедра загальної хімії


  Факультет пiслядипломної освiти

  Кафедра aкушерства та гiнекологiї
  Кафедра xiрургiї
  Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
  Кафедра педiатрiї
  Кафедра терапiї i сiмейної медицини
  Кафедра стоматології
  Кафедра фармації


  Стоматологiчний факультет

  Кафедра хiрургiчної стоматологiї
  Кафедра дитячої стоматологiї
  Кафедра терапевтичної стоматологiї
  Кафедра ортопедичної стоматологiї


  Факультет iноземних студентiв
  ННІ медсестринства

  Кафедра клiнiчної iмунологiї, алергологiї та загального догляду за хворими
  Кафедра педіатрії №2
  Кафедра внутрішньої медицини №2
  Кафедра хірургії та анестезіології №2
  Акушерства і гінекології №2
  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |