http://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D0%9D%D0%9C%D0%86%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.files/image001.jpg

http://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D0%9D%D0%9C%D0%86%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.files/image002.jpghttp://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D0%9D%D0%9C%D0%86%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.files/image002.jpghttp://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D0%9D%D0%9C%D0%86%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.files/image002.jpghttp://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D0%9D%D0%9C%D0%86%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.files/image002.jpghttp://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D0%9D%D0%9C%D0%86%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.files/image002.jpghttp://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D0%9D%D0%9C%D0%86%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.files/image002.jpghttp://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D0%9D%D0%9C%D0%86%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.files/image002.jpghttp://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D0%9D%D0%9C%D0%86%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.files/image002.jpg

 

ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 

46001 м. Тернопіль, Майдан Волі,1

(0352)25-48-58

http://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D0%9D%D0%9C%D0%86%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.files/image003.jpg

ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА РОБОТА

м. Тернопіль, Майдан Волі, 1

+380-352-254858

Винахідницький потенціал науковців університету спрямовано на розроблення і впровадження нових перспективних способів діагностики і лікування, створення високоефективних лікарських засобів моделювання патологічних процесів, макетування оригінальних лікувально-діагностичних апаратів, приладів.

Патентна робота університету має курс на створення принципово нових технічних рішень шляхом об’єднання зусиль науковців на стику наукових дисциплін, методичних можливостей, традицій, творчого і технічного потенціалів. Головне завдання – сприяння реалізації науково-технічної політики університету, перш за все шляхом активного пошуку і впровадження ефективних форм і методів організації винахідницької та раціоналізаторської роботи.

В університеті працює заслужений винахідник України – доцент Луцук О.С.

Кріобіологія і наномедицина, комп’ютерні та інші сучасні наукові технології – визначний напрям наукових досліджень в університеті, орієнтовані на отримання конкурентоспроможних технічних рішень та їх інноваційне втілення.

Приклад успішної інноваційної реалізації – технологія виготовлення і клінічного застосування ксенодермоімплантату для лікування обпечених хворих. За створення перспективного напряму у медико-технологічній сфері професор Бігуняк В.В. удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. Перспективна технологія захищена понад 30 патентами України.

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/patent.files/image003.jpg

            Також на базі нашого вузу доцентом кафедри загальної хірургії Ковальчуком А.О. розроблене інноваційне медичне обладнання для забезпечення високотехнологічного процесу трансплантації шкіри у тяжкообпечених хворихсерію інноваційних медичних виробів під назвою «Електродерматом ДК-717». Високотехнологічні інструменти дозволені до використання в медичній практиці наказом МОЗ України №1050 та внесені до Державного реєстру (свідоцтво про державну реєстрацію №12203/2012) медичної техніки та виробів медичного призначення від 14.12.2012.

 

 

ФОНД ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОГО ВІДДІЛУ Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського з 1949 року по теперішній час  

 

http://base.ukrpatent.org/searchINV/

 

База даних патентних документів(винаходів та корисних моделей) Російської Федерації(Роспатент) на офіційному веб-порталі

 

 

Головна увага спеціалістів підрозділу науково-медичної інформації патентно-інформаційного відділу приділяється інформаційному забезпеченню науково-дослідних робіт університету на всіх етапах, починаючи з етапу планування.

Основні завдання підрозділу науково-медичної інформації:

·         •підготовка тематичних інформаційних матеріалів для кафедр університету;

·         •консультативна допомога співробітникам університету в підборі і ознайомленні з медичною літературою;

·         •підготовка документів для отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на курс лекцій;

·         •оформлення реєстраційних карт для державної реєстрації запланованих науково-дослідних робіт та інформаційних карт на завершені НДР і подання їх в Український інститут науково-технічної і економічної інформації;

·         •проведення днів науково - медичної інформації;

·         •створення власної бази даних періодичних видань.

Для забезпечення якості НДР працівниками підрозділу науково-медичної інформації патентно-інформаційного відділу надається консультативна допомога пошуковцям в опануванні технологій інформаційного пошуку в різноманітних джерелах інформації. На етапі планування дисертаційних робіт працівники підрозділу проводять попередній літературний пошук по запланованих дисертаційних роботах . При цьому приділяється велика увага сучасним системам інформаційного пошуку.

ПРАЦІВНИКИ

Описание: C:\Users\admin\Desktop\image001.jpg

 

Описание: http://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.files/image002.jpg

 

Описание: http://intranet.tdmu.edu.ua/vnmi/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.files/image003.jpg

 

БОРИС ЯРОСЛАВОВИЧ РЕМІНЕЦЬКИЙ

Консультант-експерт з питань інформаційного забезпечення планування та проведення науково-дослідних робіт

 

НАДІЯ СТЕПАНІВНА   УСТІМОВА

Спеціаліст 1 категорії

 

НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА ХАНДРАЛА

Спеціаліст 1 категорії

 

Детальніше про роботу та послуги підрозділу науково-медичної інформації патентно-інформаційного відділу

На нашій сторінці Ви можете отримати вичерпну інформацію про порядок виконання інформаційного пошуку для дисертаційних робіт, оформлення реєстраційних та облікових карт по кафедральним науковим роботам, ознайомитись зі списком періодичної літератури, яка є в бібліотеці університету, провести інформаційний пошук у каталозі періодичної науково-медичної літератури, скористатись програмним забезпеченням для медико-статистичної обробки баз даних, переглянути тематичні підбірки інтернет-видань. З нашої сторінки Ви можете відвідати популярні тематичні науково-медичні сторінки, бібліотеки країн світу, пошукові сайти, популярні медичні ресурси.

Ресурси Інтернету  Ресурси Інтернету
Джерела інформації в Інтернет  Джерела інформації в Інтернет
Тематичні веб-сторінки  Тематичні веб-сторінки
Нормативна документація  Нормативна документація
Послуги ВНМІ ТДМУ  Послуги ВНМІ ТДМУ
Контакти Положення про відділ