ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

Лабораторія психофізіологічних досліджень

Адреса: вул. Ю. Словацького, 2, Тернопiль, 46001

Тел.:  (0352) 25-37-93

Лабораторія психофізіологічних досліджень, як структурний підрозділ ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» створена згiдно наказів МОЗ України та ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» у березні 2013 року.

Лабораторія психофізіологічних досліджень атестована вперше, отримала Акт на право проведення методик вимірювань, що лежать у сфері поширення державного метрологічного нагляду і за оцінкою Державної акредитаційної комісії рівень професійності та кваліфікації лабораторії відповідає сучасних вимогам при виконанні досліджень.

 

Головною метою політики лабораторії психофізіологічних досліджень є організація та проведення діагностичних функціональних досліджень, їх інформативність, об’єктивність та достовірність.

Наукове керівництво підрозділу здійснюється  науковим консультантом лабораторії психофізіологічних досліджень.

Описание: C:\Documents and Settings\Ihora\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\FastStone BMP File (2).bmp

Науковий консультант лабораторії

завідувач кафедри нормальної фізіології, д.мед.н. проф. С.Н. Вадзюк

 

 

Керівництво здійснюється завідувачем лабораторії психофізіологічних досліджень

 

Описание: C:\Documents and Settings\Ihora\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\FastStone BMP File (5).bmp

Завідувач лабораторії

лікар, к.мед.н., доц. І.Б.Паньків

 

Лабораторія психофізіологічних досліджень проводить до клінічні дослідження з вивчення функціонування організму людини та вплив на них різних чинників в нормі та при різноманітних патологічних станах.

У своїй роботі лабораторія керується чинним законодавством України та документацією МОЗ України

До структури лабораторії входять 6 кабінетів функціональної діагностики, які оснащені новітньою апаратурою, що дає можливість проводити оцінку функцій органів і систем організму на сучасному рівні.

Метою роботи лікаря лабораторії психофізіологічних досліджень є забезпечення висококваліфікованого функціонально-діагностичного обстеження пацієнтів, інтерпретація даних функціональних методів досліджень, впровадження прогресивних діагностичних методик.

Кабінет функціональної діагностики серцево-судинної системи

Високоспеціалізоване функціонально-діагностичне обстеження проводиться лікарем функціональної діагностики

Описание: C:\Documents and Settings\Ihora\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\FastStone BMP File (4).bmp

Заступник завідувача лабораторії – лікар

функціональної діагностики , к.мед.н., доц. І.Я. Папінко

 

Оснащення кабінету відповідає сучасному рівню діагностики серцево – судинної системи.

Описание: Описание: C:\Documents and Settings\Ihora\Рабочий стол\лабор ІБ\FastStone BMP File (12).bmp

Електрокардіографи нового покоління «Юкард - 200», комп’ютерний ЕКГ-комплекс «Спектр+», вегетотестер для математичного аналізу серцевого ритму, комп’ютерний реографічниий комплекс «РЕОКОМ» дозволяють проводити функціональні обстеження серця і кровообігу, функціонального стану судин та їх інтерпретацію на висококваліфікованому рівні

 

Кабінет функціональної діагностики дихальної системи.

Обстеження проводить висококваліфікований лікар функціональної діагностики.

Описание: C:\Documents and Settings\Ihora\Рабочий стол\лабор ІБ\FastStone BMP File (3).bmp

Лікар – функціональної діагностики, к.мед.н., доц. Н.Є.Зятковська

В кабінеті здійснюється проведення методик функціональних досліджень дихальної системи та аналіз функціональних обстежень.

Описание: Описание: C:\Documents and Settings\Ihora\Рабочий стол\лабор ІБ\FastStone BMP File (11).bmp

Оснащення кабінету сучасними цифровими мікропроцесорними спірографами «СМП-21/01-«Р-Д» дозволяє проводити обстеження дихальної системи організму людини згідно вимог сучасних діагностичних обстежень.

 

Кабінет функціональної діагностики нервової і ендокринної систем.

Сучасні методики функціональних досліджень нервової і ендокринної систем впроваджуються лікарем  кабінету.

 

Описание: C:\Documents and Settings\Ihora\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\FastStone BMP File (6).bmp

Лікар – функціональної діагностики, к.мед.н. Л.С. Цибульська

 

Дослідження роботи головного мозку проводиться за допомогою високо-технологічного сучасного комп’ютерного електроенцефалографічного комплексу “DX -NT32».

Описание: Описание: C:\Documents and Settings\Ihora\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\DSCN4461.jpg

Цей апарат дозволяє провести діагностику та аналіз функціонування окремих ділянок кори головного мозку згідно сучасних вимог діагностики нервової системи.

Кабінет функціональної діагностики сенсорних систем

Оснащення кабінету – це сучасні цифрові прилади: авторефрактометр/кераторефрактометр URK -700, комп’ютерний аналізатор поля зору «Перитест-300», безконтактний цифровий індикатор вимірювання внутрішньо очного тиску ИГД-02 «ПРА», електроофтальмоскоп, ультразвуковий ехотестер «Ехотест – 02».

Описание: Описание: C:\Documents and Settings\Ihora\Рабочий стол\лабор ІБ\FastStone BMP File (9).bmp

Обстеження сенсорних систем проводить лікар функціональної діагностики, зав. лабораторії, к.мед.н., доц. І.Б. Паньків

Описание: Описание: C:\Documents and Settings\Ihora\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\FastStone BMP File (13).bmp

Ці сучасні прилади дають змогу не тільки визначити функціональний стан органів зору та слуху, а й проводити при необхідності їх початкову корекцію.

Кабінет функціональної діагностики вищої нервової діяльності

До функцій лікаря цього кабінету входять проведення методик функціональних досліджень вищої нервової діяльності людини шляхом психологічного тестування, антропометричних досліджень та оцінки фізичного розвитку, аналіз функціональних обстежень.

Функціональні дослідження проводить

Описание: Описание: C:\Documents and Settings\Ihora\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\FastStone BMP File (7).bmp

Лікар – функціональної діагностики, О.М. Юрчишин

 

Дослідження проводяться з використанням сучасних комп’ютерних програм психофізіологічної діагностики людини.

Одним із основних завдань лабораторії психофізіологічних досліджень на 2013-2015 рр. є активна робота колективу над виконанням НДР на тему: «Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в сучасних умовах»