ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Адреса: вул. Шпитальна, 2, Тернопіль, 46001

 

Тел.:  (0352) 25-19-66, 52-47-25.

Штат лабораторії: завідувач ЛДІХ, старший лаборант, молодший лаборант.

 

Лабораторія досліджень інфекційних хвороб була створена у грудні 2003 року згiдно з наказом МОЗ України та наказом ректора Тернопiльської медакадемiї.

ЛДІХ пройшла державну акредитацію та отримала Акт на право проведення вимірювань, що лежать у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Державна акредитаційна комісія відзначила високий рівень професійності та кваліфікації персоналу лабораторії  при виконанні досліджень.

Завiдувач лабораторiї д.м.н., професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Копча Василь Степанович.

 

Науковий консультант лабораторії  – завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, чл.-кор. НАМН України, д.м.н., професор Михайло Антонович Андрейчин.

 

 

В лабораторії проводяться такі дослідження:

1.     Імуноферментні:

-       визначення маркерів дисфункції ендотелію;

-       визначення вмісту інтерлейкінів у сироватці крові хворих;

-       визначення криптоспоридій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та ін.

2.      Визначення показників клітинного та гуморального імунітету методом ІФА.

3.      Визначення маркерів ендотоксикозу та імунотоксикозу.

4.     Біохімічні дослідження функціонального стану печінки (AсАТ, AлАТ, лужна фосфатаза, γ-глутамін-транспептидаза, тимолова проба тощо).

 

Для проведення цих досліджень лабораторія має таку апаратуру: аналізатор імуноферментний фотоелектричний АІФ-Ц-01С, імуноферментний аналізатор «Sunraise» з програмою Mаgellan-4, спектрофотометр СФ-26, КФК-2-УХЛ-4.2, іономер універсальний ЕВ-74, центрифуги, термостати, аквадистилятор ДЕ-4.2, ваги (аптечна, торсійна, електронна) та ін.

 

   

 

Імуноферментний аналізатор «SUNRISE»             Термошейкер PST-60HL-4

 

 

Старший лаборант лабораторії Кирнична М.І. провидить визначення рівня інтерлейкінів методом ІФА

 

Напівавтоматичний біохімічний аналізатор

 

         

 

Лаборанти Кирнична М.І. та Салук М.В. проводять біохімічне дослідження крові.

 

В лабораторії виконуються фрагменти трьох комплексних міжкафедральних НДР, одна з яких фінансується МОЗ України («Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях» № 0110U001824), також низки дисертаційних робіт на ступінь доктора і кандидата медичних наук.