Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  МIЖНАРОДНI СТАЖУВАННЯ

  МIЖНАРОДНI СТАЖУВАННЯ

       З метою виконання ряду проектiв мiжнародної спiвпрацi створено 7 робочих груп з числа провiдних спецiалiстiв унiверситету. Для встановлення партнерських взаємовiдносин в рамках мiжнародної спiвпрацi та виконання положень меморандумiв та угод про взаємне спiвробiтництво було органiзовано групи по роботi з унiверситетами Польщi (Шльонська медична академiя), Словаччини (Словацький унiверситет охорони здоров'я), Австрiї (Вiденський медичний унiверситет), Чехiї (Карловий унiверситет). Данi робочi групи працюють постiйно, конкретнi завдання та програми дiяльностi груп узгоджуються з координаторами вiддiлу мiжнародних зв'язкiв.
       Також за сприяння вiддiлу мiжнародних зв'язкiв у 2005-2006 навчальному роцi вiдбулося стажування викладачiв унiверситету у наступних медичних закладах: у Вiденському медичному унiверситетi, в Словацькому унiверситетi охорони здоров'я, в Карловому медичному унiверситетi, в Шльонськiй медичнiй академiї та в Унiверситетi Пiвденної Каролiни:

       1. В перiод з 9 по 28 сiчня група викладачiв Тернопiльського державного медичного унiверситету у складi завiдувача кафедри iноземних мов та суспiльних наук доцента Паласюк Г. Б., доцента кафедри анатомiї людини Ремiнецького Б. Я., доцента кафедри нормальної фiзiологiї Денефiль О. В., доцента кафедри фармакологiї Олещук О. М., асистента кафедри хiрургiї Вайди А. Р. проходила стажування у Вiденському медичному унiверситетi.

       2. У Словацький медичний унiверситет з робочим вiзитом 28 сiчня вiдбули завiдувач кафедри пропедевтики професор Андрейчин С.М. та доцент кафедри iнфекцiйних хвороб Качор В.О. для ознайомлення з особливостями навчального процесу Словацького медичного унiверситету, унiверситету пiслядипломної освiти та медсестринських шкiл в Болонську систему навчання.

       3. З метою ознайомлення з методикою викладання предметiв у Вiденському медичному унiверситетi та його досвiдом входження в Болонський процес органiзовано вiдрядження до м. Вiдень (Австрiя) строком з 25 лютого по 12 березня 2006 року в.о. проректора з лiкувальної роботи, доцента кафедри внутрiшньої медицини, завiдувача курсу клiнiчної iмунологiї та алергологiї Господарського I.Я., доцента кафедри стоматологiї Авдєєва О.В., асистента кафедри педiатрiї Сахарової I.Є., асистента кафедри акушерства i гiнекологiї Багнiй Н.I., асистента кафедри медичної хiмiї Ястремської С.О.

       4. З метою академiчного стажування в медсестринських школах Пiвденної Каролiни (США) органiзовано вiдрядження до м. Грiнвiль (США) строком з 31 сiчня по 2 березня 2006 року директора iнституту медсестринства доц. Лiщенко Н.О., завiдувача кафедри загального догляду за хворими к.мед.н. Прокопчука А.I.; строком з 4 лютого по 2 березня 2006 року першого проректора, завiдувача кафедри медичної iнформатики проф. Марценюка В.П., асистента кафедри загального догляду за хворими Мiлевської Л.С., провiдного спецiалiста вiддiлу мiжнародних зв'язкiв, асистента кафедри загального догляду за хворими Лепявка А.А., асистента кафедри загального догляду за хворими к.мед.н. Усинської О.С.

       5. В перiод з 2 по 16 квiтня група викладачiв Тернопiльського державного медичного унiверситету у складi завiдувача кафедри неврологiї, психiатрiї, наркологiї, та медичної психологiї професора Шкробот С.I., керiвника навчального вiддiлу, доцента кафедри загальної гiгiєни та екологiї Пашка К.О., професора кафедри оторiноларингологiї i офтальмологiї Яшана О.I., асистента кафедри хiрургiї з урологiєю, анестезiологiєю, нейрохiрургiєю та дитячою хiрургiєю Олiйника О.В., асистента кафедри неврологiї, психiатрiї, наркологiї, та медичної психологiї Гнатюк Р.М. проходила стажування у Вiденському медичному унiверситетi.

       6. У Карловий унiверситет (Прага, Чехiя) з робочим вiзитом, який тривав з 11 по 15 квiтня, вiдбули завiдувач кафедри фармакогнозiї з медичною ботанiкою професор Фiра Л.С., асистент кафедри медичної хiмiї Острiвка О.I. та асистент кафедри внутрiшньої медицини Сидоренко О.Л. для ознайомлення з особливостями навчального процесу Карлового унiверситету.

       7. З метою ознайомлення з особливостями навчального процесу 24-28 травня 2006р. вiд Тернопiльського державного медичного унiверситету до Шльонської медичної академiї (Катовiце, Польща) була направлена делегацiя у складi доцента кафедри пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї доцента Л.А. Грищука та асистента кафедри внутрiшньої медицини з клiнiчною iмунологiєю та алергологiєю В.Є. Городецького. Пiд час цього вiзиту вiдбулося також вiдвiдування Ягеллонського медичного унiверситету у м. Краковi.

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/mv8.jpg

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/mv10.jpg

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/mv11.jpg

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/mv12.jpg

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/mv13.jpg

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/mv9.jpg

   

       У грудні місяці 2006 року відбулися стажування в інституті медичної біохімії Першого медичного факультету Університету імені Карла IV (м. Прага, Чехія) наступних працівників нашого університету: старшого викладача кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології Бігуняк Т.В., старшого лаборанта кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Марущак М.І. та асистента кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики Криницької І.Я.

       Стажування дали змогу ознайомитись із досвідом організації навчального та наукового процесів у Карловому університеті, в тому числі і з врахуванням засад Болонської Декларації. Представники ТДМУ мали змогу вдосконалити як знання з молекулярної біології та клінічної біохімії, так і методики проведення практичних занять з цих дисциплін.
       Результати даних стажувань в Класичному Карловому університеті дозволять запровадити набуті знання і досвід при організації роботи курсу клінічної біохімії і лабораторної діагностики на базі кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики ТДМУ, а також будуть використані в науково-педагогічному процесі на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології, зокрема, в елективному курсі „

   У вузі є 17 факультетів, 6 з яких – медичні. На першому медичному факультеті отримують освіту фахівці широкого медичного профілю, які можуть застосовувати набуті знання в загальних програмах системи охорони здоров’я, в реабілітаційних курортних і психіатричних установах, в управліннях медичними закладами. Університет бере участь у розбудові дружніх і партнерських стосунків між Чехією та Україною, тут проводяться інтенсивні наукові дослідження на тему чесько-українських стосунків та спільної історії цих народів, а також їх сучасності й майбутнього. Завдяки навчанню в Карловому університеті молоді українці добре пізнають Чеську Республіку, культуру, науку, аналогічно чехи мають змогу вивчати українську культуру та науку. Приємно зазначити, що неоціненний внесок у розвиток співпраці між українськими та чеськими навчальними закладами було закладено уродженцем Тернопільської області академіком Іваном Яковичем Горбачевським, який був першим директором інституту медичної біохімії Карлового університету. У наші дні його ім’я має честь носити наш університет.

       Таким чином, у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського зроблено ще один крок із вдосконалення навчального і наукового процесів, наближення їх до найкращих зразків Європейського та світового рівня.

   

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/korp_karl.jpg

  Корпус першого медичного факультету Класичного Карлового університету.

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/lab_karl.jpg

  Загальний вигляд лабораторії на кафедрі біохімії.

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/zav_karl.jpg

  Завідувач кафедри медичної біохімії Карлового університету проф. Станіслав Штіпек, Т.В. Бігуняк, декан І медичного факультету Томаш Зіма

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |