Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Студiя "Компакт-дисків"

  Вимоги до комп'ютера для перегляду компакт-дисків:
  IВМ-сумiсний комп'ютер,
  486 SX/33,
  16 RAM,
  1 Mb Video,
  CD-привід,
  Звук SB і вище.


  Лабораторно-інструментальні методи дослідження в гастроентерології.
  Судова медицина.
  Ендокринологія.
  Медична хімія.
  Тирошкола.
  Лекції з факультетської хірургії.
  Ультраструктура клітин, тканин та органів.
  Венеричні хвороби (Дерматовенерологія).
  Нормальна фізіологія.
  Отоларингологія.
  Пропедевтика внутрішніх хвороб.
  Акушерство (акушерський фантом).
  Рак молочної залози.
  Оперативна хірургія та топографічна анатомія.
  Діяльність оперативної сестри .
  Спланхнологія. Анатомія людини.
  Медична паразитологія.
  Загальна фізіотерапія.
  Лапараскопічна хірургія жовчних шляхів.
  Шпитальна хірургія. (3 диски).
  Факультетська хірургія. (2 диск).
  Термінальні стани, інтенсивна хірургія, та реанімація.
  Урологія.
  Черевні грижі.
  Інфекційні хвороби.
  Хвороби органів травлення.
  Туберкульоз.
  Методика обстеження хірургічного хворого.
  Епідеміологія.
  Мікробіологія.
  Патанатомія та патфізіологія.
  Наркоманія та токсикоманія.
  Військово-медична підготовка.
  Судинні захворювання спинного та головного мозгу.
  Інтегративна педіатрія. Неонантологія.
  Внутрішні хвороби: практичні навички і методи дослідження.
  Практична гінекологія.
  Акушерство (англійською мовою).
  Гінекологія (англійською мовою).
  Раннє харчування дітей.
  Соціальна гігієна.
  Фармакологія.
  Медична інформатика.
  Педіатрія ФПО.
  Кардіологія ФПО.

  Розмiр: 277 Mb
  Лапароскопiчна хiрургiя жовчних шляхiв (1 диск)

       Вступ мiстить коротку iнформацiю про книгу та авторiв. У другому роздiлi наводиться структурований вiдповiдно до змiсту повний текст книги, а також 208 iлюстрацiй Особлива увага придiляється органiзацiї операцiйної, пiдготовки хiрургiчної бригади до- та iнтраоперацiйним методам обстеження, показанi можливостi лапароскопiчної технiки в розширеннi обсягу оперативних втручань на жовчних шляхах Дана програма дозволяє швидко переходити з одного роздiлу на iнший, здiйснювати пошук за ключовим словом, номером малюнка. Утекстi знаходяться електроннi посилання на малюнки та вiдеофрагменти операцiй, що дозволяє швидко переходити на потрiбнi зображення. У роздiлi "Слайди" зiбранi найiнформативнiшi малюнки та фотографiї з методики та технiки оперативних втручань. Роздiл "Вiдеофiльми" мiстить 14 ключових фрагментiв iз технiки лапароскопiчної операцiї Програма дозволяє переглядати, швидко прокручувати вiдеофрагменти, змiнювати розмiр вiкна, зупиняти вiдео. Останнiй роздiл дає можливiсть провести самоконтроль засвоєного з книги i вимагає творчого пiдходу при виборi правильної вiдповiдi. Тестовi питання складенi за матерiалами книги i вимагають творчого пiдходу при виборi правильної вiдповiдi. У цiлому програма сприяє швидкому i якiсному засвоєню, а головне - допомагає зробити це легко, без втоми i перевантаження
       Електрону книгу "Лапароскопiчна хiрургiя жовчних шляхiв" 8и можете замовити за адресою:
  282001, Україна, м Тернопiль, майдан Волi, 1 тел (8-0352) 22-97-29, 22-92-44 факс (8-0352) 22-41-83, 25-09-29 E-mail: academy@tdma.edu.te.ua


  Розмiр:565, 597, 209 Mb
  Шпитальна хiрургiя (3 диски)

       Електронна книга мiстить повний текст пiдручника "Шпитальна хiрургiя", в якому iнтегровано знання провiдних хiрургiв i науковцiв бiльшостi медичних вузiв i хiрургiчних НДI України, iлюстрацiй, всi схеми з "Атласу хiрургiчних операцiй i манiпуляцiй", таблицi про ускладнення пiд час операцiй та шляхи їх усунення Особлива увага придiлена новiтнiм технологiям, якi використовують у медицинi для дiагностики та лiкування хворих Дана програма дозволяє швидко переходити з одного роздiлу на iнший, здiйснювати пошук за ключовим словом, номером малюнка У книзi зiбранi слайди з програми шпитальної хiрурги для студентiв У та VI курсiв. Роздiл "Вiдеофiльми" мiстить Ш фрагментiв основних етапiв найпоширенiших хiрургiчних операцiй i манiпуляцiй. Контролююча програма передбачає перевiрку рiвня засвоєного матерiалу.
       Електронна книга обладнана доступним iнтерфейсом, зручна в користуваннi, не потребує спецiальних знань комп 'ютера, сприяє кращому засвоєнню знань студентами, а також всiма, хто бажає збагатити свiй досвiд з мистетства хiрургiчної технiки.
       Електронну книгу "Шпитальна хiрургiя" Ви можете замовити за адресою:
  282001 Україна м Тернопiль майдан Волi 1 тел (8-0352) 22-97-29 22 92-44 факс (8 0352) 22-41-83 25-09-29 E-mail: academy@tdma.edu.te.ua
  Розмiр: 303 Mb
  Термiнальнi стани, iнтенсивна терапiя та реанiмацiя (1 диск)

       Термiнальнi стани Iнтенсивна терапiя та реанiмацiя
       Електронна книга мiстить вiдомостi з iнтенсивної терапiї та реанiмацiї, дає знання студентам про термiнальнi стани i дiї лiкаря при них
       Основнi питання анестезiологiї розкритi в 7 роздiлах книги:
  - серцево-легенево мозкова реанiмацiя,
  - гостра дихальна недостатнiсть,
  - гостра серцево судинна недостатнiсть,
  - гостра церебральна недостатнiсть,
  - гостра ниркова недостатнiсть,
  - гостра печiнкова недостатнiсть,
  - гострi отруєння
       Iлюстрацiї, слайди, вiдеофiльми сприяють засвоїти знання легко, без втоми i перевантаження.
       Останнiй роздiл дає можливiсть провести самоконтроль засвоєного з книги матерiалу. Тестовi питання складенi за матерiалами книги i вимагають творчого пiдходу при виборi правельної вiдповiдi. Електрона книга - результат пошукiв вдосконалення методiв пiдготовки спецiалiстiв широкого профiлю, якi повинi володiти мiцними знаннями та всебiчною практичною пiдготовкою
  у книгу "Термiнальнi стани. oiа терапiя та реанiмацiя" Ви можете замовити за адресою:
  282001 Україна м Тернопiль майдан Волi 1 тел (8-0352) 22-97 29 22-92-44 факс (8 0352) 22 41-83 25-09 29 E-mail: academy@tdma.edu.te.ua
  Розмiр: 330 Mb
  Урологiя (1 диск)

       В електроннiй книзi подано вiдомостi iз загальних спецiальних питань урологiї, а також iлюстрацiї, рентгенограми, схеми оперативних втручань. Вона включає 22 роздiли, матерiал яких викладений таким чином, щоб студенти могли легко орiєнтуватись в тiй чи iншiй ситуацiї.
       Пальпацiя нирки, цистоскопiя, епiцистостомiя та iншi манiпуляцiї й складнi оперативнi втручання є фрагментами вiдеофiльмiв, якi програма дозволяє переглядати, швидко прокручувати, змiнювати розмiр вiкна, зупиняти вiдео. Останнiй роздiл дає можливiсть провести самоконтроль засвоєного з книги матерiалу. Програма знайомить iз сучасним рiвнем розвитку медичної науки й передвим досвiдом у галузi урологiї, сприяє засвоєнню глибоких фундаментальних знань.
       Електронну книгу "Урологiя" Ви можете замовити за адресою:
  282001 Україна м Тернопiль майдан Волi 1 тел (8 0352) 22 97-29 22-92 44 факс (8-0352) 22 41-83 25-0929 E-mail: academy@tdma.edu.te.ua
  Розмiр: 362 Mb
  iнфекцiйнi хвороби (1 диск)

       З врахуванням найновiших даних науки висвiтлено етiологiю, патогенез, клiнiку, дiагностику, лiкування i диспансеризацiю основних iнфекцiйних хвороб. Охоплено 40 нозологiй.      Електронна книга iлюстрована кольоровими малюнками, доповнена вiдеофiльмом, що сприяє ефективному засвоєнню знань. Для самоконтролю знань пропонуються тести. Компакт-диск є першою спробою в Українi подання навчального матерiалу з iнфекцiйних хвороб в електронному варiантi.
       Електронну книгу "Iнфекцiйнi хвороби" Ви можете замовити за адресою:
  282001 Україна м. Тернопiль майдан Волi 1 теї (80352)229729 229244, 250929 mail: academy@tdma.edu.te.ua
  Розмiр: 121 Mb
  Рацiональне харчування дiтей раннього вiку (1 диск)

       "Рацiональне i лiкувальне харчування дiтей раннього вiку" складається з п'яти теоретичних частин - природне вигодовування
  - штучне вигодовування
  - змiшане вигодовування
  - годування недоношених
  - лiкувальне харчування,
  де чiтко розкриваються основнi принципи рацiонального харчування, значення годування дитини грудьми, цiннiсть материнського молока.
       Наводиться нова схема (програма) введення до харчового рацiону дитини фiзiологiчних додаткiв та прикормiв.
       З'ясовується причина так званого "метаболiчного стресу", тобто переходу до змiшаного та штучного вигодовування, правила введення прикормiв при таких видах годування
       Показана порiвняльна характеристика молочних сумiшей -неадаптованих (1-ої групи) та сучасних адаптованих (II ої групи)
       Звертається увага на особливостi вигодовування недоношених дiтей, враховуючи їх анатомо-фiзiологiчнi особливостi шлунково-кишкового тракту.
       Чiльне мiсце займає лiкувальне харчування дiтей раннього вiку при певних шлункових захворюваннях - як окремий лiкувальний фактор.
       Весь теоретичний матерiал проiлюстрований вiдеофiльмом, який включає методи ентерального та переантереального харчування немовлят, попередження аерофагiї, методику проведення контрольного зважування, а також демонстрування хворих з витягами з медичних карт
       Електронну книгу "Рацiональне i лiкувальне харчування дiтей раннього вiку". Ви можете замовити за адресою
  282001 Україна м. Тернопiль майдан Волi 1 тел (8 0352) 22-97-29 22 92 44 факс (8-0352) 22-41-83 25-09-29 E-mail: academy@tdma.edu.te.ua
  Розмiр: 197 Mb
  Туберкульоз (1 диск)

       Вступ мiстить коротку iнформацiю про книгу та авторiв.
       Iлюстрацiї, слайди, вiдеофiльми сприяють засвоїти знання легко.
       Останнiй роздiл дає можливiсть провести самоконтроль засвоєного матерiалу.
  Розмiр: 197 Mb
  Хвороби органiв травлення (1 диск)

     Комп'ютернi технологiї набувають все бiльшого значення для безперервної медичної освiти. Створення навчальних компакт-дискiв надає необмеженi можливостi для самоосвiти як студентiв вищих навчальних закладiв, так i практичних лiкарiв.
     Запрошуємо Вас ознайомитись з компакт-диском "Захворювання органiв травлення"
     За останнi роки вiдзначається високий рiвень захворюваностi органiв травлення, що зумовлено дiєю агресивних факторiв зовнiшнього середовища на органiзм людини, неадекватними методами їх лiкування i профiлактики. Сучасна наука має великий досвiд лiкування i профiлактики цiєї патологiї. Нинi створено лiки, якi сприяють настанню ремiсiї багатьох хвороб органiв травлення, зниженню частоти їх рецидивiв i ускладнень.
     Компакт-диск включає високоiнформативний текстовий матерiал, в якому вiдображенi результати власних дослiджень та данi лiтератури з використання в гастроентерологiчнiй практицi найбiльш перспективних медикаментозних засобiв, особливо тих, якi здатнi активно впливати на головнi бiохiмiчнi процеси макро- та мiкроорганiзмiв, що суттєво змiнило перебiг та наслiдки гострих i хронiчних захворювань органiв травлення. А також - велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, слайдiв з даними езофагогастродуоденоскопiї, ультразвукового дослiдження, комп'терної томографiї, ендоскопiчної ретроградної панкреатографiї, вiдеофрагменти, присвяченi ендоскопiчним обстеженням при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, ультразвуковому дослiдженню при захворюваннях гепатобiлiарної системи та пiдшлункової залози.
     Перевiрити свої знання з гастроентерологiї можна за допомогою тестових запитань, якi закладенi у компакт-диску, а вiдповiдi на них - знайти в текстi.
     Компакт-диск розрахований на студентiв IV-VI курсiвмедичних вузiв III-IV рiвнiв акредитацiї, iнтернiв-терапевтiв, практичних лiкарiв-терапевтiв, гастроентерологiв та сiмейних лiкарiв.


  Розмiр: 260, 612 Mb
  Факультетська хiрургiя (2 диски)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Факультетська хiрургiя" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з факультетської хiрургiї, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з факультетської хiрургiї не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над монографiчною лiтературою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Кожен блок тем закiнчується запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на студентiв IV-VI курсiв медичних вузiв III-IV рiвнiв акредитацiї й iнтернiв-хiрургiв.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 79 Mb
  Патанатомiя i патфiзiологiя (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Патологiчна анатомiя i патологiчна фiзiологiя людини" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з паталогiчної анатомiї i паталогiчної фiзiологiї людини, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з патологiчної анатомiї i патологiчної фiзiологiї людини не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над монографiчною лiтературою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на студентiв вищих медичних закладiв освiти I-II рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 274 Mb
  Наркоманiї та токсикоманiї (1 диск)

     В Українi, за обрахунками фахiвцiв, налiчується бiльше 500 000 наркоманiв. Це - згаслi очi, понiвеченi долi, сiмейнi трагедiї, передчасна смерть: Людство давно переконалось у жахливих наслiдках залежностi до психоактивних сполук. Проте з кожним роком кiлькiсть наркоманiв не зменшується, а прогресивно зростає. Однiєю з причин цього явища є невиправданий оптимiзм початкiвцiв-споживачiв наркотикiв, якi не усвiдомлюють, що шлях вiд перших експериментiв з речовинами, що спричиняють залежнiсть, до повної влади цього монстра над душею i тiлом дуже короткий.
     Одним iз дiйових заходiв профiлактики наркоманiй, на наш погляд, залишається постiйне iнформування населення, особливо молодi, про смертельну небезпечнiсть цiєї хвороби. Лiкарi i студенти медичних вузiв повиннi володiти достатнiми знаннями у цiй сферi, що дозволить їм проводити вiдповiдну освiтньо-профiлактичну роботу, попередить прикрi випадки наркотизацiї у медичному середовищi, якi iнодi трапляються.
     Саме цi мiркування спонукали нас до створення компакт-диску, що пропонується Вашiй увазi i розрахований не лише на студентiв-медикiв, лiкарiв - наркологiв та психiатрiв, але й педагогiв, працiвникiв правоохоронних органiв.
     Можливi зауваження будуть прийнятi iз щирою вдячнiстю.

  Розмiр: 367 Mb
  Мiкробiологiя (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Мiкробiологiя, вiрусологiя та iмунологiя" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з мiкробiологiї, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з мiкробiологiї не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над книгою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на студентiв вищих медичних закладiв освiти I-II рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 680 Mb
  Загальна фiзiотерапiя (1 диск)

     З року в рiк зростає цiкавiсть до лiкування рiзноманiтних захворювань природними та преформованими фiзичними факторами. I це є зрозумiлим, оскiльки застосування з лiкувальними i профiлактичними цiлями факторiв зовнiшнього середовища не тiльки досить ефективне, економiчно вигiдне, на вiдмiну вiд фармакотерапiї, i практично не шкiдливе, але й найбiльш фiзiологiчне. Сьогоднi без перебiльшення можна сказати - той лише лiкар лiкує повноцiнно i успiшно, який у своїй практичнiй дiяльностi базується на досягненнях сучасної фiзiотерапiї та правильно використовує в лiкувальному процесi особливостi i переваги дiї фiзичних факторiв.
     Розумiння значної соцiальної ролi фiзiотерапiї стимулювало розвиток i вдосконалення фiзичних методiв i методик лiкування. Але слiд сказати, що жодна, сама передова i ефективна медична технологiя не зможе працювати, якщо вона не буде застосовуватись на практицi.
     У цьому контекстi ми i розглядаємо вивчення питань загальної фiзiотерапiї, як базової науки для усiх медичних спецiальностей.
     Загальна фiзiотерапiя - це наука, яка вивчає дiю на органiзм людини фiзичних факторiв (в їх природньому i преформованому виглядi) та використання їх з лiкувальною i профiлактичною метою.

  Розмiр: 397 Mb
  Методика обстеження хiрургiчного хворого (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Методика обстеження хiрургiчного хворого" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з методики обстеження хiрургiчного хворого, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з методики обстеження хiрургiчного хворого не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над книгою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на студентiв вищих медичних закладiв освiти I-II рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 375 Mb
  Вiйськово-медична пiдготовка (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Вiйськово-медична пiдготовка" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з вiйськово-медичної пiдготовки, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з вiйськово-медичної пiдготовки не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над книгою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на студентiв вищих медичних закладiв освiти I-II рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.


  Розмiр: 320 Mb
  Медична паразитологiя (1 диск)

       Медична паразитологiя - роздiл паразитологiї, який вивчає паразитiв людини i захворювання, якi вони викликають. Цi захворювання називаються паразитарними, або iнвазiйними i разом з iнфекцiйними входять у групу заразних хвороб. Лiкар будь-якої спецiальностi зустрiчається з ними, адже паразитiв людини нараховують понад 500 видiв i вони локалiзуються в усiх органах людини. Особливо часто мають справу з паразитарними хворобами педiатри, тому що дiти через недостатньо сформовану систему захисту частiше, нiж дорослi, заражаються збудниками цих хвороб.
       Навчальний компакт-диск "Медична паразитологiя" включає високоiнформативний теоретичний матерiал, який вiдбиває данi лiтератури i результати власних дослiджень, вiдеофiльм "Методи лабораторної дiагностики паразитарних хвороб", слайди, контролюючу програму.
       У ньому подано вiдомостi про бiологiю, екологiю, життєвi цикли найбiльш поширених паразитiв людини в Українi i за її межами, їх патогенну дiю на органiзм людини. Представлено методи лабораторної дiагностики i заходи профiлактики паразитарних хвороб. Одночасно з текстовим матерiалом представленi методичнi вказiвки до практичних занять з медичної паразитологiї для студентiв першого курсу медичного факультету, якi розробленi вiдповiдно до навчальної програми. До кожного роздiлу навчального матерiалу ("Медична протозоологiя", "Медична гельмiнтологiя", "Медична арахноентомологiя") подано контролюючу програму, яка включає тестовi запитаня. За допомогою цiєї програми студент може перевiрити свої знання з паразитологiї. Навчальний компакт-диск "Медична паразитологiя" розрахований для студентiв першого курсу медичних вузiв III-IV рiвнiв акредитацiї, а також для студентiв факультету медсестринства I-II рiвнiв акредитацiї.


  Розмiр: 617 Mb
  Дiяльнiсть операцiйної сестри (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Дiяльнiсть операцiйної сестри" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з дiяльностi операцiйної сестри, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з дiяльностi оперативної сестри не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над книгою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на студентiв вищих медичних закладiв освiти I-II рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 575 Mb
  Оперативна хiрургiя i топографiчна анатомiя (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Оперативна хiрургiя та топографiчна анатомiя - є прикладною навчальною дисциплiною, базою для iнших теоретичних i практичних предметiв, якi вивчають студенти у вищих медичних закладах i тому поява на свiт компакт-диску "ОПЕРАТИВНА ХIРУРГIЯ ТА ТОПОГРАФIЧНА АНАТОМIЯ" - це не тiльки суттєве доповнення до iснуючих пiдручникiв, атласiв, монографiй з оперативної хiрургiї та топографiчної анатомiї але i своєчасна необхiднiсть. Матерiал, викладений у цьому компакт-диску, адаптований до програми з оперативної хiрургiї та топографiчної анатомiї, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з оперативної хiрургiї та топографiчної анатомiї не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над монографiчною лiтературою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований для студентiв III-IV курсiв вищих медичних закладiв освiти III-IV рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 712 Mb
  Гiнекологiя (1 диск)

     В наше життя постiйно входять якiсно новi комп'ютернi технологiї викладання та навчання, що розширюють можливостi здобуття пактичних навичок та пiдвищення квалiфiкацiї науковцiв, лiкарiв та студентiв. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Практична гiнекологiя" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з практичної гiнекологiї для вдосконалення знань та практичних навичок лiкарiв-курсантiв та iнтернiв, мiстить новi погляди на патогенез, дiагностику, лiкування та профiлактику найбiльш поширених гiнекологiчних захворювань, доброякiсних i злоякiсних пухлин жiночих статевих органiв, невiдкладних станiв, порушень менструального циклу та нейроендокринних захворювань, а також висвiтленi погляди спiвробiтникiв кафедри з питань безплiддя i планування сiм'ї, урогiнекологiї. Велика кiлькiсть рисункiв, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал сприяють кращому сприйманню текстової iнформацiї, вивченню тактики де-яких  оперативних втручань. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над монографiчною лiтературою компакт-диск дасть можливiсть вдосконалити знання з практичної гiнекологiї, забезпечить якiсно вищий рiвень практичних лiкарiв.
     Компакт-диск мiстить роздiл iз тестовими запитаннями для самоконтролю,адаптованими до матерiалу компакт-диску. При необхiдностi в компакт-диску можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на лiкарiв-iнтернiв, курсантiв вищих медичних закладiв освiти III-IY рiвнiв акредитацiї, а також на практичних лiкарiв акушерiв-гiнекологiв.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 497 Mb
  Рак молочної залози (1 диск)

       Вступ мiстить коротку iнформацiю про книгу та авторiв.
       Iлюстрацiї, слайди, вiдеофiльми сприяють засвоїти знання легко.
       Останнiй роздiл дає можливiсть провести самоконтроль засвоєного матерiалу.

  Розмiр: 432 Mb
  Епiдемiологiя (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Епiдемiологiя" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з епiдемiологiї, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з епiдемiологiї не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над книгою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на студентiв вищих медичних закладiв освiти I-II рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 687 Mb
  Практична гiнекологiя (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Практична гiнекологiя" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з практичної гiнекологiї, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з практичної гiнекологiї не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над книгою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на студентiв вищих медичних закладiв освiти I-II рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 247 Mb
  Спланхнологiя. Анатомiя людини (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Спланхнологiя. Анатомiя людини" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з спланхнологiї, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з спланхнологiї не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над книгою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на студентiв вищих медичних закладiв освiти I-II рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 450 Mb
  Судиннi захворювання головного та спинного мозку (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Судиннi захворювання головного та спинного мозку" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з судинних захворювань головного та спинного мозку, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з судинних захворювань головного та спинного мозку не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над книгою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на студентiв вищих медичних закладiв освiти I-II рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 220 Mb
  Iнтенсивна педiатрiя. Неонантологiя (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Поява на свiт компакт-диску "Iнтенсивна педiатрiя. Неонантологiя" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матерiал, викладений у ньому, адаптований до програми з iнтенсивної педiатрiї, мiстить високоiнформативний, стислий текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, слайдiв, якiсний вiдеоматерiал. Практично жодне запитання з програми навчання з iнтенсивної педiатрiї не залишається для студента не розв'язаним пiсля ознайомлення з електронною книгою. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над книгою компакт-диск дасть можливiсть чiтко виконати програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований на студентiв вищих медичних закладiв освiти I-II рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 358 Mb
  Внутрiшнi хвороби: практичнi навички i методи дослiдження (1 диск)

     Бурхливий розвиток технiчного забезпечення навчального процесу, поява якiсно нових комп'ютерних технологiй викладання у вищiй школi - реалiї сьогодення. Комп'ютернi технологiї навчання вийшли за межi компетенцiї захiдних вищих навчальних закладiв. Приємно, що в Українi з'явилися комп'ютернi книги та пiдручники, про що свiдчить яскравий досвiд дiяльностi видавництва "Укрмедкнига" Тернопiльського медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського.
     Практичнi навички з внутрiшнiх хвороб - є базою для майбутньої лiкарської дiяльностi i тому поява на свiт компакт-диску "Внутрiшнi хвороби: практичнi навички, методи дослiдження" - це не тiльки суттєве доповнення до iснуючих пiдручникiв, атласiв, монографiй з внутрiшнiх хвороб але i сучасна необхiднiсть. Матерiал, викладений у цьому компакт-диску, адаптований до програми з внутрiшнiх хвороб, мiстить високоiнформативний текстовий фактаж, велику кiлькiсть таблиць, рисункiв, схем, графiчних зображень, якiсний вiдео- та аудiоматерiал. У комплексi з лекцiйним матерiалом, практичними заняттями, роботою над монографiчною лiтературою компакт-диск дасть можливiсть чiтко засвоїти програму навчання, забезпечить якiсно вищий рiвень вимог "знати" i "вмiти".
     Компакт-диск мiстить роздiл iз запитаннями для самоконтролю студентiв, вони динамiчнi й можуть змiнюватись практично щорiчно. Це ж стосується i можливостей компакт-диску. При необхiдностi можна змiнювати тi чи iншi iнформацiйнi блоки, заповнювати їх новими даними.
     Компакт-диск розрахований для студентiв VI курсу вищих медичних закладiв освiти III-IV рiвнiв акредитацiї.
     Сподiваємось, що компакт-диск належно оцiнять.
     Критичнi зауваження будуть щиро сприйнятi з перспективою покращення якостi компакт-диску.

  Розмiр: 291 Mb
  Черевнi грижi (1 диск)

     Комп'ютернi технологiї набувають все бiльшого значення для безперервної медичної освiти. Створення навчальних компакт-дискiв надає необмеженi можливостi для самоосвiти як студентiв вищих навчальних закладiв, так i практичних лiкарiв.
     Запрошуємо Вас ознайомитись з компакт-диском "Черевнi грижi"
     Високий рiвень захворювань органiв черевної породжнини, що потребують хiрургiчної корекцiї, вродженi вади розвитку передньої черевної стiнки i анатомiчнi особливостi її будови обумовлюють актуальнiсть проблеми лiкування черевних гриж. Сучасна наука має великий досвiд лiкування i профiлактики цiєї патологiї, продовжується пошук нових методiв корекцiї даної патологiї..
     Компакт-диск включає високоiнформативний текстовий матерiал, в якому вiдображенi топографоанатомiчнi особливостi будови передньої черевної стiнки, анатомiчнi особливостi черевних гриж, опис дiагностики та основних методiв хiрургiчного лiкування особливостi лiкувальної тактики при ускладнених грижах. Текстовий матерiал проiлюстрований великою кiлькiстю рисункiв, схем, вiдеоматерiалiв, що висвiтлюють основнi форми даної патологiї та методи хiрургiчного лiкування .
     Перевiрити свої знання про черевнi грижi можна за допомогою тестових запитань, якi закладенi у компакт-диску, а вiдповiдi на них - знайти в текстi.
     Компакт-диск розрахований на студентiв IV-VI курсiвмедичнихвузiв III-IV рiвнiв акредитацiї, iнтернiв-хiрургiв, практичних лiкарiв-хiрургiв.  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |