МІЖНАРОДНА МЕДСЕСТРИНСЬКА ШКОЛА

Адреса: м. Тернопіль, вул. Коцюбинського, 3

Тел.: 8(0352) 43-09-27

E-mail: nursing@tdmu.edu.te.ua

Web: www.tdmu.edu.ua

 

Перелік ліцензованих та акредитованих спеціальностей:

 

5.12010102 «Сестринська справа» – молодший спеціаліст (ADN)

термiн навчання: 2 роки

форма навчання – денна

6.120101 «Сестринська справа» – бакалавр (BSN)

термiни навчання:

§  2 роки (RN-BSN); форма навчання – денна, заочна (дистанційна)

§  4 роки (BSN); форма навчання – денна

8.12010006 «Сестринська справа» – магістр (MSN)

термiн навчання: 2 роки

форма навчання – денна, заочна (дистанційна)

Навчання здійснюється за кошти фізичних і юридичних осіб

Міжнародна Медсестринська Школа була офіційно відкрита у вересні 2006 року для студентів з числа іноземних громадян.

Ректор ТДМУ Л.Я. Ковальчук та президент компанії NI Білл Колеман на офіційному відкритті Американської медсестринської школи

 

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського здійснює активну міжнародну співпрацю з університетами США, Канади та Європи з питань медсестринської освіти. У структурі ННІ медсестринства сформовано Міжнародну медсестринську школу. Вперше в Україні згідно з наказом МОЗ та МОН України в ТДМУ почав функціонувати експериментальний освітній проект щодо підготовки фахівців з медсестринства з числа іноземних громадян за спеціальними навчальними планами, що грунтуються на досвіді кращих американських медсестринських шкіл.

Почавши усього з 10 студентів у 2006 р., на сьогодні ми збільшили набір в тридцять разів.

Перший випуск студентів-іноземців (2008р.)

Мета цього проекту була і економічною – усім відома нестача медсестер у США, і саме з метою далі працювати там і приїжджають до нас іноземні студенти. Приваблює їх не лише англомовна програма за американськими підручниками, але і можливість продовження навчання на бакалавраті медсестринства в медсестринській школі ім. Мері Блек Університету Південної Кароліни Апстейт, з якою ми маємо тривалу співпрацю.

Вивчивши світовий досвід роботи дистанційної форми навчання на детальному прикладі медсестринської школи Мері Блек (Південна Кароліна, США) та заручившись підтримкою Міністерства охорони здоров'я України Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського вперше в державі з 2008-2009 навчального року запровадив дану форму навчання щодо підготовки медсестер-бакалаврів. 

Така форма на основі новітніх інформаційних технологій дозволяє підвищити кваліфікаційний рівень мотивованої до навчання медсестри без відриву від робочого процесу, збільшити студентську аудиторію, залучивши іноземних громадян, що в перспективі забезпечить стабільну роботу та незалежність університету, а також забезпечить викладацький склад медичних коледжів України висококваліфікованими кадрами.

У травні 2011 року навчально-науковим інститутом медсестринства проведено ліцензування зі збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців за напрямом 1201 Медицина спеціальності 6.120101 “Сестринська справа” освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання та 800 осіб заочної (дистанційної) форми навчання та спеціальності 8.12010006 “Сестринська справа” освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр з ліцензованим обсягом 20 осіб денної форми навчання та 250 осіб заочної (дистанційної) форми навчання.

Для забезпечення дистанційної освіти у ННІ медсестринства було організовано центр дистанційної форми навчання, придбано спеціальне програмне забезпечення, створено спеціальний розділ на веб-сторінці університету. Викладачі, які залучені до викладання за допомогою дистанційних програм, пройшли спеціальні курси підготовки в політехнічному університеті ім. Пулюя.

Набирає актуальності проблема дистанційного навчання і для магістрів, яка з 2011 року започаткована у нашому університеті і є одним із напрямків суспільної інформатизації. Надалі планується впровадження наукових ступенів і аспірантури в медсестринстві.

 

10 переваг навчальної програми з медсестринства в ТДМУ:

1. Відмінні умови навчання та підготовки медичних сестер за світовими стандартами.

 

2. Престижний бібліотечний фонд англомовної літератури та підручників.

 

Вивчення медсестринських маніпуляцій

4. Програми створені за зразком американських навчальних програм з медсестринства на основі співпраці між ТДМУ та університетом Південної Кароліни Апстейт.

5. Програми є частиною проекту з медсестринської освіти між ТДМУ та американською компанією Nurses International, LLC.

6. Навчальні програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (2 роки навчання) передбачають перезарахування кредитів з американським університетом Південної Кароліни Апстейт згідно з досягнутими домовленостями.

7. Навчальні програми створені на основі угод та домовленостей між американською та українською сторонами.

8. Викладання ведеться лише англійською мовою.

9. Перспектива працевлаштування в клініках та госпіталях США.

10. У межах навчального процесу планується обмін між студентами України та США.

 

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПО ПРОГРАМАХ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ:

Адреса: майдан Волi, 1, Тернопiль, 46001
Тел.: +380 352 524492
Fax: +380 352 524183, 250929
E-mail: nursing@tdmu.edu.te.ua
university@tdmu.edu.te.ua
http://www.tdmu.edu.te.ua

http://www.tdmu.edu.te.ua/ukr/pm/lec_ans.jpg

Лекція професора Сливки Ю.І. з основ медсестринства

 

 

Під час заняття в лабораторії

 

 

Кафе «Панацея» в ННІ медсестринства ТДМУ

 

Конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медсестринської освіти» В президії ректор університету Південної Кароліни Апстей Джон Стоквелл, декан медсестринської школи цього ж університету Марша Доуел, ректор ТДМУ Л.Я. Ковальчук, представники системи охорони здоров’я Тернопілля та вищих медичних навчальних закладів України