МЕФАНЕТ: мережа освітніх порталів медичних факультетів Чеської та Словацької республік

 

12 травня 2008 року делегація Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського у складі проректора з науково-педагогічної роботи по впровадженню нових технологій проф. В.П.Марценюка та асистента кафедри хірургії з урологією та анестезіологією А.В.Качора прийняла участь у засіданні Координаційної ради зі створення мережі МЕФАНЕТ.

На сьогодні МЕФАНЕТ (Medical Faculties Educational NETwork) – це проект, спрямований на розвиток і посилення співпраці між чеськими та словацькими медичними факультетами щодо прогресу у викладанні медичних дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Головна мета проекту МЕФАНЕТ – покращити співпрацю між колективами різних факультетів та забезбечити горизонтальну доступність електронних навчальних засобів як для викладачів, так і для студентів. Проект МЕФАНЕТ зовсім не полягає у тому, щоб впливати або керувати навчальним процесом на окремих факультетах: усі задачі проекту МЕФАНЕТ  повністю випливають із незалежності індивідуальних факультетів.

Виконання проекту МЕФАНЕТ надає такі переваги факультетам, які приймають участь:

- горизонтальна співпраця та обмін результатами  роботи авторів мультимедійних навчальних засобів та онлайнових навчальних ресурсів;

- уніфікація методів створення та публікації мультимедійних навчальних засобів та онлайнових навчальних ресурсів з метою гарантування наявності цих матеріалів для студентів усіх залучених до проекту медичних факультетів;

- збирання разом людських ресурсів та потенціалу для розробки комплексних технологічних  ефективних рішень та розв’язання можливих проблем через створення і/або публікування мультимедійних навчальних засобів і онлайнових навчальних ресурсів;

- ефективніше використання наявних фінансових ресурсів, можливість міжуніверситетської співпраці по здобуттю грантів.

Правила діяльності  МЕФАНЕТ

Основні принципи співпраці і діяльності  всередині проекту МЕФАНЕТ полягають в наступному.

Проект МЕФАНЕТ має методичне направлення. Його головні цілі включають посилення співпраці між медичними факультетами щодо застосування сучасних ІКТ в начальному процесі, стандартизації  пов’язаних із цим процедур  та забезпеченні сумісності кінцевих матеріалів.

Первинна ціль діяльності МЕФАНЕТ – розвинути застосування сучасних ІКТ у вивченні медичних дисциплін. Усі результати проекту МЕФАНЕТ спрямовані на покращення якості навчальних матеріалів та на те, щоб зробити їх легко доступними для студентів залучених медичних факультетів. У той же час значна увага приділяється захисту авторських прав та програм мотивації для авторів розширених навчальних курсів.

Проект МЕФАНЕТ  -- це добровільна ініціатива, яка пропагує рівну співпрацю між медичними факультетами. Проект є відкритим для співпраці з іншими факультетами і/або суб’єктами.

Усі напрямки проекту МЕФАНЕТ, включаючи способи розв’язання спільних проектів, відповідають незалежності індивідуальних факультетів.

Проект курується Координаційною радою, яка складається з 2-3-х представників від кожного медичного факультету, який приймає участь. Ці представники призначаються деканом  відповідного  факультету.

Якщо повинне прийматися спільне рішення, то кожен факультет має  один голос, який передається його головному представнику.

Координаційна рада очолюється Головою, який обирається представниками залучених факультетів на термін одного навчального року.

Координаційна рада встановлює пріорітети діяльності МЕФАНЕТ, вирішує щодо загально прийнятних стандартів, допомагає визначити та реалізувати спільні проекти.

Координаційна рада не втручається в систему викладання на окремих факультетах: участь в певних ініціативах і/або стандартах є предметом схвалення керівництва окремих факультетів.

Проект МЕФАНЕТ  не має централізованого фінансування: якщо повинен реалізовуватися спільний проект, то розподіл бюджету повинен здійснюватися відповідно до правил певного проекту і/або надавача гранту. Співпраця всередині проекту МЕФАНЕТ є повністю академічною і фінансові ресурси повинні залучатися у формі освітніх і/або дослідницьких грантів. Діяльність проекту МЕФАНЕТ не спричинятиме жодних витрат, які могли би впливати на внутрішні бюджети факультетів-учасників.

Пріоритети проекту МЕФАНЕТ у 2007 році

Впродовж 2007 року бути досягнуті такі цілі проекту МЕФАНЕТ:

- засновано Координаційну раду; медичні факультети-учасники рівно представлені у її складі;

- з метою забезпечення доступності опублікованихз матеріалів  в межах факультетів-учасників було стандартизовано технологічне рішення освітніх порталів;

- було розпочато „гладку стандартизацію” для технологічних рішень різних типів мультимедійних навчальних засобів і систем для онлайнової освіти;

- було вироблене прийнятне рішення для чеських та словацьких медичних факультетів, пішла активна участь міжфакультетських команд в проекті;

- відбулася національна конференція щодо питань, зазначених вище.

Перспективні цілі проекту МЕФАНЕТ

1. Уніфікувати і стандартизувати методи для створення мультимедійних навчальних засобів та онлайнових навчальних ресурсів;

2. Підтримувати виготовлення електронних навчальних засобів, забезпечити їх сумісність та наявність для студентів медичних факультетів-учасників.

3. Заснувати спільну онлайнову платформу для публікації мультимедійних навчальних ресурсів, яка була б загальнонаціональною та могла би використовуватися в навчанні.

4. Забезпечити професійне керівництво та заснувати міжфакультетську групу експертів, яка б гарантувала спільне методичне управління а також відкритість рішення для інших чеських та словацьких університетів.

5. Розробити спільну базу даних, яка би зробила можливим використання телемедицини у викладанні медичних дисциплін.

6. Скеровувати команди авторів тісніше співпрацювати при створенні мультимедійних навчальних засобів і систем онлайнової освіти. Розробити спільні процедури для впровадження  е-освіти як інструмента для навчання спеціалістів-медиків впродовж життя.

7. Організувати національні конференції для викладачів медичних факультетів, спрямовані на використання сучасних ІКТ у викладанні медичних дисциплін. Представляти результати проекту МЕФАНЕТ на національних та міжнародних конференціях.

8. Публікувати методичні матеріали та результати проекту.

Підготувати систему мультимедійної підтримки для навчання іноземних студентів а також англомовні навчальні матеріали.

Дотримання незалежності факультетів-учасників та їх авторських прав

Проект МЕФАНЕТ зовсім не означає впливати або керувати навчальною діяльністю на окремих факультетах: усі задачі проекту МЕФАНЕТ повністю відповідають незалежності окремих факультетів. Проект в першу чергу націлений на створення методичних матеріалів і стандартів, які би покращили співпрацю команд викладачів-учасників. Очікується, що кожен факультет-учасник слідуватиме своїм власним пріоритетам розвитку, тоді як співпраця лише полягатиме в одночасній діяльності, методичній стандартизації і обміну роботами авторів. Якщо один факультет використовує навчальні матеріали і засоби іншого факультету, то повинні дотримуватися авторські права. Ці правила також розпосюдяться на інші чеські та словацькі університети, які пізніше приєднаються до проекту і/або використовуватимуть опубліковані результати. З цієї причини система будується як досить відкрита, для того, щоб дозволити іншим факультетам гладко приєднатися до проекту. Ключові види діяльності проекту будуть застраховані  контрактами між суб’єктами-учасниками (наприклад, міжуніверситетськими клініками і медичиними факультетами щодо користування базою даних клінічних зображень і ін.).

Як зробити матеріали наявними для інших чеських і словацьких університетів?

Вільно наявна інформація належить до головних пріоритетів проекту МЕФАНЕТ. Зокрема така ціль досягається через:

- публікації матеріалів на веб-порталах окремих факультетів, які будуть повністю сумісні і нададуть їх користувачам  простий доступ до методичних матеріалів і онлайн-опублікованих матеріалів окремих факультетів. В межах проекту надаватиметься професійне консультування та існуватимуть дискусійні клуби.

- публікування та забезпечення наявності усіх методичних матеріалів, даних і баз даних; це буде зроблене через друковані публікації, які повинні бути розповсюджені серед усіх факультетів-учасників.

- постійне представлення результатів проекту, відкрите спілкування і заснування різноманітних дискусійних клубів на веб-порталах окремих факультетів а також на їх спільних  шлюзах (gateway).

- організація національної конференції по результатах і методичних рішеннях проекту.

На сьогодні до проекту МЕФАНЕТ висловили свою згоду приєднатися 7 медичних факультетів Чеської республіки: університета Масарика (Брно), Карлового університета (3 факультети в Празі, 1 – в Градець Кралове, 1 – в Плзень),  університета в Оломоуцу та 3 медичних факультети Словаччини: університета Братислави (2 факультети) та університета Кошіце.

Засідання Координаційної ради відбувалося в приміщенні університетського клубу – будинку під назвою „Фаустув дум”. За словами доктора Станіслава Штіпека – це „містичне місце”, оскільки в часи середньовіччя тут збиралися алхіміки.

Координаційна рада налічує 23 представників 10 факультетів та 4 представників провідних науково-дослідних установ Чехії в галузі комп’ютерних наук та медичної освіти. 

Засідання розпочалося о 10.00 і тривало з перервами до 16.00. Відкрив роботу ради професор Станіслав Штіпек, 1-й заступник декана 1-го медичного факультету Карлового університету, який представив делегацію Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського і надав слово проф.В.П.Марценюку

У доповіді проф.В.П.Марценюк представив основні етапи розробки Веб-порталу ТДМУ, впровадження ІКТ при проведенні семестрового тестового іспиту та щоденного дистанційного контролю знань,  стан матеріально-технічного забезпечення ТДМУ, необхідний для сучасної інформаційної підтримки.

 

Із звітною доповіддю щодо стану та задач проекту МЕФАНЕТ виступив голова Координаційної ради проекту директор Інституту біостатистики та аналізу Університету Масарика в Брно доцент Ладіслав Душек:

 

Доповідь була розпочата з аналізу задач, поставлених Координаційною радою на конференції в листопаді 2007 року. 

Першою задачею було налагодження співпраці усіх медичних факультетів Чехії та Словаччини і робота Координаційної ради. Було зазначено, що усі факультети офіційно вступили в мережу МЕФАНЕТ. Мережа розвивається в напрямку горизонтальної співпраці. При цьому така співпраця є невимушеною і грунтується на альтернативній основі. Координаційна рада МЕФАНЕТ включає як внутрішніх членів (представники медичних факультетів – саме вони приймають рішення), так і зовнішніх (представники НДІ комп’ютерних наук, інституту післядипломної освіти і ін.). Конференція 2007 року рекомендувала, щоб МЕФАНЕТ і надалі залишалася на академічній основі, а будь-яка співпраця з комерційними суб’єктами грунтувалася на контрактах. При цьому Координаційна рада є академічним координуючим органом, а факультети працюють як юридичні особи з власним менеджментом.  

Другою задачею була стандартизація та реалізація сумісних освітніх порталів.

На рисунку показано пройдені етапи академічної реалізації проекту МЕФАНЕТ на основі контрактів з подальшим локальним адмініструванням. Визначено пріоритети МЕФАНЕТ у 2008 році, контрольною точкою яких повинна стати конференція по МЕФАНЕТ у листопаді 2008 року. Пріоритетами названо:

1. Реалізація та адміністрування проекту.

2. Налагодження функціонування зв’язків між усіма „точками доступу”.

3. Формування контенту – наукового „рекламування” та „маркетингу”.

Центральний менеджмент та розробка на сьогодні здійснюється за рахунок внутрішнього бюджету Інституту біостатистики та аналізу Університету Масарика (Брно). У подальшому проект повинен стати грантовим.

Третьою задачею було визначено розробку порталу www.mefanet.cz та підтримку міжнародного представлення. На сьогодні портал МЕФАНЕТ вже працює, матеріали по проекту представлені в англомовній версії. У той же час освітній контент є переважно на чеській мові і повинен бути на чеській мові. Англомовний контент може готуватися при потребі.

Четвертою задачею було визначено методичні публікації по  МЕФАНЕТ. Так впродовж 2007-08 рр. вже опубліковано 3 звіти щодо виконання проекту. У подальшому слід висвітлити:

- дотримання етико-правових аспектів (інформування про згоду пацієнта, е-публікація, авторські права), забезпечення видавничого потенціалу праці;

- е-навчання (прописати основоположні принципи, норми, об’єкти навчання, правила навчання, форми „опублікування” курсу, складання тестових завдань);

- цифрове відео (основні правила створення, норми, технічні специфікації, критерії якості, долучення до  системи об’єктів навчання, правила створення);

- збір клінічного навчального матеріалу (основні правила, норми, критерії якості);

- фото-архіви;

- електронні книги та питання доступності інформації;

- міжнарожну співпрацю та е-публікації.

В якості пріоритету на 2008 рік запропоновано реально заснувати горизонтально співпрацюючу мережу студентів, викладачів та викладачів-авторів матеріалів. Така мережа повинна працювати через підтримку стандартизованих порталів та підтримку сумісності по ключових питаннях. Пріоритетами названо: само-організовуючі форми діяльності, проекти; довільні гранти, формування  команд викладачів.

Фінансовою основою МЕФАНЕТ названо здобуття грантів – як національних, так і міжнародних.

Партнерами МЕФАНЕТ Л.Душек вбачає видавництва та науко-дослідні інститути.

На завершення доповіді було поставлено ряд проблемних запитань:

- чи можна оцінити число користувачів МЕФАНЕТ (викладачів та студентів) – це потрібно для пропозиції на здобуття гранту;

- розповсюдження методичних матеріалів МЕФАНЕТ – чи можливе використання групових електронних адрес, чи краще розповсюджувати через представників від факультетів у Координаційній раді і чи це буде функціонувати?

- хто здійснюватиме контроль контенту? Організація професійної ради експертів? Чому нададуть перевагу факультети – слідуванню „дорожньої карти порталу” чи програмам дисциплін?

- факультети Словацької республіки – хто здійснюватиме керівництво? Питання грантових пропозицій.

Наступною була доповідь технічного координатора проекту доктора Даніеля Шварца (Інститут біостатистики та аналізу Університету Масарика, Брно), де було звернено увагу на технічні аспекти реалізації проекту.

Першим питанням доповіді було представити питання розробки програмного забезпечення для веб-порталів медичних факультетів. Доповідач представив інформаційну модель програмного забезпечення для підтримки МЕФАНЕТ на освітньому веб-порталі медичного факультету (рис.1)

Рис.1. Інформаційна модель освітнього веб-порталу медичного факультету

Було представлено сруктуру існуючої системи е-публікацій:

Доступ до системи е-публікацій дозволяється лише користувачам мережі МЕФАНЕТ та користувачам локальних систем управління навчанням (СУН, Learning Management System, LMS). На сьогодні до системи е-публікацій під’єднано СУН медичних факультетів в Брно, Празі (СУН Breeze), Оломоуцу, доступ з яких здійснюється через відповідні веб-портали. Центральний сервер системи е-публікацій знаходиться в Брно. Для системи е-публікацій вибрано концепцію окремих інсталяцій одинакового програмного забезпечення на серверах медичних факультетів на відміну від підходу системи з центральним хостінгом (керуванням) для усіх факультетів. Такий підхід повністю узгоджується з політикою МЕФАНЕТ.

Розробка програмного забезпечення для освітнього веб-порталу МЕФАНЕТ тривала починаючи з 2007 року. З 04.12.2007 вже з’явилося 4 версії відповідного програмного забезпечення. Його завантаження (а також поновлення) здійснюється з центрального сайту www.mefanet.cz. Особливостями нових версій стало:

- 04.12.2007, версія 1.0: система стала бути переносимою на більше ніж один факультет; з’явилася підтримка як чеської, так і англійської мов;

- 21.12.2007, версія 1.1: підтримка власних факультетських налаштувань; підтримка словацької мови;

- 19.02.2008, версія 1.2: повністю перероблено систему надсилання публікацій; розроблено інтерфейс спілкування з  центральним шлюзом;

- 30.04.2008, версія 1.3: нова система авторизації, що грунтується на  ролі користувачів. 

Тепер автори освітнього контенту можуть вибрати такі групи користувачів, для яких дозволений/заборонений доступ до їх матеріалів:

- незареєстрований анонімний користувач;

- зареєстрований анонімний користувач, який прийняв положення про користування під час його реєстрації;

- користувач мережі МЕФАНЕТ, тобто студент або викладач з будь-якого чеського або словацького медичного факультету;

- користувач місцевого університету, причетність якого до цього університету перевірена на порталі завдяки локальній інформаційній системі цього університету;

- користувач місцевого медичного факультету, причетність якого до цього факультету перевірена на порталі завдяки локальній інформаційній системі цього факультету.

На рис.2 наведено блок-схему нової системи націленої авторизації

Рис.2. Нова система націленої авторизації

На сайті www.mefanet.cz/mefaperson наведено нові атрибути користувачів: 5-х медичних факультетів Карлового університету, медичних факультетів університетів Масарика в Брно, Палацки в Оломоуцу та 3-х медичних факультетів в Словаччині. Реально система такої авторизації вже працює для користувачів університету Масарика в Брно та 1-го медичного факультету Карлового університету (частково). При цьому також зберігається метод попереднії авторизації (версія 1.2), згідно якого:

- новий користувач реєструє адресу свого е-мейл;

- після реєстрації користувач авторизується через локальну інформаційну систему і встановлюється прапорець ролі користувача;

- підтримуються протоколи такі, як LDAP, Kerberos, Radius.

Д.Шварц продемонстрував стан реалізації проекту (табл.1).

Табл.1. Стан реалізації проекту МЕФАНЕТ в розрізі факультетів

Було представлено центральний шлюз проекту, який знаходиться за адресою http://portal.mefanet.cz (рис.3). Робота над ним триває і невдовзі автори контенту отримуватимуть е-мейли із повідомленнями про негаразди з їх контентами (наприклад, XHTML-несумісність і ін.).

Рис.3. Центральний шлюз проекту.

Для порталів усіх медичних факультетів, які залучені до МЕФАНЕТ обов’язковим є лише дотримання переліку („карти”) медичних дисциплін (мал.4).

Мал.4. Карта медичних дисциплін, обов’язкова для дотримання в МЕФАНЕТ

Хоча слід зазначити, що в навчальних планах ряду медичних факультетів Чехії та Словаччини є суттєві розбіжності. Тому під час роботи Координаційної ради значну увагу було приділено уточненню списку навчальних дисциплін.

У  доповіді проф.С.Штіпека наголос було зроблено на організаційні та правові аспекти діяльності МЕФАНЕТ.

 

Спершу доповідач визначає статус МЕФАНЕТ. Що це – проект, корпоративний орган, освітня мережа? На його думку МЕФАНЕТ повинен бути  мережею освітніх порталів медичних факультетів.

Для вирішення багатьох правових питань слід розглядати МЕФАНЕТ як предмет угоди між факультетами. Це дозволить співпрацювати із зовнішніми видавництвами та міжнатордини інституціями (наприклад, ARIADNE і ін.).

Щодо статусу МЕФАНЕТ як освітньої мережі медичних факультетів, то не слід розглядати даний проект лише як технічну платформу, яка розширить пропозицію освітніх об’єктів для студентів, але також і як  спільноту, яка б гармонізувала:

- створення або придбання нових об’єктів;

- заявки на гранти і підтримку;

- спільне вирішення комплексних технологічних проблем під час розробки онлайного викладання.

Розглядаючи МЕФАНЕТ як мережу освітніх порталів медичних факультетів, проф.С.Штіпек головною відмінністю його від репозиторіїв та видавництв вбачає децентралізоване керування освітніми об’єктами (створення, придбання, ліцензії, поновлення).

У питанні зовнішніх видавництв доповідач визначає такі рівні співпраці:

1-й рівень: публікації електронних додатків паперових видань (підручників, атласів);

2-й рівень: ворота доступу до електронних книг.

 

 

Висновки.

Аналіз інформації, розміщеної в мережі МЕФАНЕТ на Веб-порталах медичних факультетів Чеської та Словацької республік

Веб-портал 1-го медичного факультету Карлового університету (Прага) із стандартизованим списком дисциплін (в дужках вказано кількість наявних ресурсів).

 

Назва дисципліни

Кількість наявних матеріалів(презентації лекцій)

Анатомія

15

Біохімія, Хімія

8

Кардіологія, Ангіологія

1

Стоматологія

3

Дерматологія

4

Невідкладна медицина, Токсикологія

2

Ендокринологія

2

Гастроентерологія

10

Генетика

2

Гематологія

3

Гістологія, Ембріологія

1

Імунологія, Алергологія, Пульмонологія

1

Медична інформатика

3

Неврологія, Нейрохірургія

2

Акушерство, Гінекологія

1

Педіатрія, Неонатологія

2

Патологія, Лабораторна медицина

1

Фармакологія

2

Фізіологія

5

Психіатрія, психологія

3

Радіологія

2

Реабілітація,  Фізіотерапія

6

Хірургія, Травматологія, Ортопедія

1

Так з дисципліни Анатомія  опубліковано 15 матеріалів, а саме: презентації  лекцій  „Серце”, „Черепні нерви”, „Середостіння”, „Дихальна система”, „Відділи голови”, „Автономна нервова система і черепні нерви”, „Вухо і органи слуху”, „Загальна анатомія скелетних м’язів, кровопостачання та іннервації. Загальна анатомія спінальних нервів”, „Шлунково-кишковий тракт (І частина)”, «Порожнина малого тазу, ділянка промежини», « М’язи нижної кінцівки», «Кіски та суглоби нижньої кінцівки», «Кістки та суглоби верхньої кінцівки», «Мязи верхньої кінцівки інервація та кровопостачання».

         Лекція «Шлунково-кишковий тракт» містить: схематичні зображення, малюнки, фотографії гістологічних препаратів під різноманітним збільшенням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ до матеріалів сайту може бути доступний кожному користувачу, або тільки для зареєстрованих користувачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веб портал 2-го медичного факультету Карлового Університету (Прага)

 

 

 

 

 

Веб портал 3-го медичного факультету Карлового Університету (Прага)

 

 

Містить «Навчальний центр по Анатомії та Ендоскопії». Доступ обмежено, тільки для зареєстрованих користувачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Веб портал медичного факультету Карлового Університету у м. Пілсен

 

 

 

Веб портал  Карлового Університету медичного факультету м. Градек Кралове

 

 

 

 

 

Веб портал  медичного факультету  Університету Масарика м. Брно

 

 

 

 

Стандартизований список дисциплін.

В дужках вказано кількість наявних ресурсів.

 

 

 

Назва дисципліни

Кількість наявних матеріалів

(презентації лекцій, навчальні фільми)

Анатомія

2

Біохімія, Хімія

1

Дерматологія

1

Медична етика

1

Онкологія

1

Педіатрія, Неонатологія

1

Патологія, Лабораторна медицина

2

Психіатрія, психологія

1

Хірургія, Травматологія, Ортопедія

1

 

 

 

Розділ «Анатомія» - містить 1 лекцію та 1 навчальний фільм http://portal.med.muni.cz/player_ext.php?lid=48&link=UvodPitevna_en_480.flv

 

 

 

 

 

У розділі «хімія, біохімія»  наявний навчальний відеофільм «Забір крові»

http://portal.med.muni.cz/player_ext.php?lid=63&link=odber_krve_EN_720.flv

 

На сайті Масарикового університету, на кафедрі хірургічної анатомії існує система електронного навчання, доступ до якої заборонений. 

 

 

 

Веб портал  медичного факультету та стоматології  (м. Оломуц)

 

 

 

 

 

 

Веб портал  медичного факультету Університету Павла Йозефа Шафарика

(м. Кошіце)

 

 

Матеріали існують лише словацькою мовою

Назва дисципліни

Кількість наявних матеріалів

(презентації лекцій)

Лікарська етика та право

2

Медична інформатика

2

Педіатрія, Неонатологія

1

Веб портал Йесеніус  медичного факультету (м. Мартін)

Розділ МЕФАНЕТ - відсутній

 

 

 

 

 

Веб портал медичного факультету  Університету Коменіус (м. Братіслава)

Розділ МЕФАНЕТ - відсутній